intézetünk... felvételizőknek kezdőlap www.UNI-SOPRON.hu

Oktatás

BSc.

MSc.

Erdőmérnök osztatlan

Szakmérnök / szakirányító

PhD.

Diplomamunkák, szakdolgozatok

Oktatási segédletek

 

 

Kutatás
 
Kiadványaink
 
Munkatársak
 
Infrastruktúra
 
Elérhetőségek
 
Túzok LIFE Project
 
Partnerek
 
Linkek
 

  

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok

Doktori Iskola

 

A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Faragó Sándor CSc.

 

TÁRGYKÍNÁLAT:

Kötelező tárgyak

- Alkalmazott matematika (Prof. Dr. Horváth Jenő)
- Informatika (Dr. Gál János)
- Kísérletek tervezése és értékelése (Dr. Csanády Viktória)
- A kutatás módszertana (Dr. Bencze Pál)
- A tudományos munka formai és tartalmi követelményei (Dr. Bejó László)

Választható és ajánlott tárgyak

E1 program: Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása 
programvezető Dr. Mátyás Csaba	

- Növénytársulások és termőhelykapcsolatok (Prof. Dr. Szodfridt István) nem indul
- Vegetációs ismeretek (Prof. Dr. Bartha Dénes)
- Öko-biokémia alapjai (Prof. Dr. Németh Károly)
- Fás növények ökológiai genetikája (Prof. Dr. Mátyás Csaba nem indul
- Erdei ökoszisztémák tápanyag és vízforgalma (Dr. Führer Ernő) nem indul
- Származástan (Prof. Dr. Szabó T. Attila)
- Erdei nemesítéstan (Prof. Dr. Mátyás Csaba és Dr. Borovics Attila) 
- Fitocönológia (Dr. Király Gergely)
- Vegetációtérképezés és vegetációértékelés (Dr. Király Gergely)
- Talajmikrobiológia (Dr. Manninger Ernő)
- Környezeti kémia (Prof. Dr. Albert Levente)
- Diverzitás és szimilaritás elemzés (Prof. Dr. Izsák János) 
- A biológiai gondolkodás fejlődése (Prof. Dr. Szabó T. Attila)
- Erdészeti mikológia (Dr. Szántó Mária) 
- Interakciók növények és állatok között (dr. Csóka György)
- Global forest resources (angol nyelvű) (Prof. Dr. Mátyás Csaba) nem indul

E2 program: Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai 
programvezető Dr. Koloszár József

- Természetközeli erdőművelési eljárások (Prof. Dr. Koloszár József) 
- Erdősítéstan (Prof. Dr. Bondor Antal)
- Biológiai védekezés az erdőben (Prof. Dr. Varga Ferenc)
- Erdészeti növénykórtan (Prof. Dr. Szabó Ilona)
- Vadgazdálkodástan (Prof. Dr. Faragó Sándor)
- Speciális talajzoológia (Dr. Traser György)
- Erdészeti állattan (Prof. Dr. Varga Ferenc)
- Faanyagvédelem (Prof. Dr. Varga Ferenc)
- Magismeret, magbank (Dr. Kovács J. Attila)
- Környezetkímélő növényvédelem (Prof. Dr. Varga Szabolcs) nem indul
- Ültetvényszerű fatermesztés (Prof. Dr. Rédei Károly)

E3 program: Erdővagyon-gazdálkodás 
mb. programvezető Dr. Lett Béla	

- Nagyterületi erdőleltározás (Dr. Gál János)
- Erdőbecslési méréstechnika (Dr. Gál János)
- Fatermési modellek, modellezési eljárások (Dr. Veperdi Gábor)
- Konvergens prognózisok (Dr. Gál János)
- Erdővagyon-gazdálkodás (Prof. Dr. Lett Béla)
- Erdőállományszerkezet-vizsgálat (Dr. Gál János)
- Térinformatika az erdészeti tudományokban I.-II. (Dr. Gál János)
- Erdőértékelés (Dr. Héjj Botond)
- Az erdőtervezés elméleti alapjai (Dr. Gál János)
- Erdő- és erdészettörténet (Dr. Oroszi Sándor)
- Környezetgazdaságtan (Prof. Dr. Szabó Gábor)
- Értékesítéspolitika és piacismeret a fagazdaságban (Dr. Stark Magdolna)
- Környezetorientált vállalati gazdálkodás (Dr. Héjj Botond)
- Természet-, környezetvédelem 
   és az erdőgazdálkodás kapcsolata (Prof. Dr. Lett Béla)
- Számvitel és pénzügytan (Prof. Dr. Lett Béla)
- Erdőgazdaság-politika (Prof. Dr. Lett Béla)
- Erdészeti ökonómia (Dr. Héjj Botond és Prof. Dr. Lett Béla)
- Erdészeti szervezet struktúrája (Prof. Dr. Lett Béla)
- Szakértői rendszerek, multimédia 
   alkalmazása az erdőgazdaságban (Dr. Rohonyi Pál)

E4 program: Erdészeti műszaki ismeretek  
Programvezető Dr. Horváth Béla

- Erdészeti szaporítóanyag termesztés gépesítése (Prof. Dr. Horváth Béla)
- Erdőművelés gépesítése (Prof. Dr. Horváth Béla) 
- Erdőhasználat gépesítése I.-II. (Prof. Dr. Marosvölgyi Béla) 
- Gépesítés és környezetvédelem I.-II. (Prof. Dr. Marosvölgyi Béla)
- Faenergetika I.-II. (Prof. Dr. Marosvölgyi Béla)
- Feltáróhálózatok tervezése (Dr. Péterfalvi József)
- Erdészeti utak fenntartási rendszere (Prof. Dr. Kosztka Miklós)
- Fahasználatok tervezése, szervezése és technológiája (Prof. Dr. Rumpf János)
- Környezetbarát fahasználat I.-II. (Dr. Gólya János) 
- Válogatott fejezetek erdészeti műszaki mechanikából (Dr. Szalai József)
- Erdészeti gépek hidraulikus rendszerei I. (Prof. Dr. Horváth Béla)
- Automatika (CAM, CNC és robottechnika ) (Dr. Pichler András)
- Mezőgazdasági és erdészeti járművek modellezése I.-II. (Dr. Sitkei György)
- Talajmechanika (Prof. Dr. Kosztka Miklós)
- Erdészeti utak tervezése (Dr. Péterfalvi József)
- A faanyag és faalapú anyagok anizotrop 
   rugalmasság és szilárdságtana. (Dr. Szalai József)
- Faanyagok tulajdonságai I.-II. (Prof. Dr. Molnár Sándor) 
- Idő és költségelemzés I.-II. (Prof. Dr. Rumpf János) 
- Rendszerelméletű módszerek a tervezésben 
  és szervezésben I.-II. (Prof. Dr. Rumpf János)
- Zaj – és rezgéselmélet I.-II. (Dr. Széchey Béla József)
- A faanyag kémiai és energetikai hasznosítása (Prof. Dr. Németh Károly)
- Hidrológia (Dr. Gribovszki Zoltán)

E5 program: Vadgazdálkodás  
Programvezető Dr. Faragó Sándor

- A vadgazdálkodás ökológiája (Prof. Dr. Náhlik András)
- A vadgazdálkodás ökonómiája 
- A vadállomány hasznosításának gyakorlata (Dr. Sándor Gyula)
- Vadászat – és vadgazdálkodástörténet (Dr. Jánoska Ferenc)
- Élőhelygazdálkodás (Prof. Dr. Faragó Sándor)
- Természetvédelem és vadgazdálkodás (Dr. Jánoska Ferenc) 
- Monitorzás a vadgazdálkodásban (Prof. Dr. Faragó Sándor) 
- A vadfajok populációdinamikája (Prof. Dr. Náhlik András) 
- A táji vadgazdálkodás (Prof. Dr. Náhlik András) 
- A vadgazdálkodás egészségügye (Dr. Sugár László)


E 6 program: Természetvédelem
Programvezető: Dr. Bartha Dénes

- Alkalmazott földtani kutatás (Dr. Cserny Tibor)
- Az EU Víz Keret-Irányelv természetvédelmi vonatkozásai (Dr. Ambrus András)
- Ecology of large herbivors with a special emphasis 
   on nature conservation (Dr. Náhlik András)
- Élőhelyfragmentáció és hatásai (Dr. Báldi András)
- Fajvédelmi stratégiák I-II. 
   (Dr. Ambrus András, Dr. Gyurácz József, Dr. Szinetár Csaba)
- Felszín alatti vizeink az EU-Víz Keretirányelv szerint (Dr. Cserny Tibor)
- Geomorfológiai értékek védelme (Dr. Veress Márton)
- Gyomnövényeink és a természetvédelem (Dr. Czimber Gyula, Dr. Pinke Gyula)
- Invázióbiológia (Dr. Csiszár Ágnes, Dr. Lakatos Ferenc)
- Kisemlősök ökológiája és természetvédelme (Dr. Németh Csaba)
- Landscape assessment (Dr. Konkoly Gyuró Éva)
- Látogatómenedzsment védett természeti területeken (Dr. Németh Csaba)
- Madárvonulás ökológiája (Dr. Gyurácz József)
- Magyarország pókfaunája és védelme (Dr. Szinetár Csaba)
- Növénytársulások védelme a Kárpát-medencében (Dr. Kovács J. Attila)
- Planet Earth. History and evolution, 
   Palaeontology – Palaeoecology (Dr. Selmeczi Ildikó)
- Protection and evaluation of plant genetic resources (Dr. Szabó T. Attila)
- Rovarfajok védelme/védett rovarfajok (Dr. Lakatos Ferenc)
- Természetvédelmi értékelések (Dr. Bartha Dénes)
 

További Információk:

 

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.

  

Dékáni Hivatal tel.:99-518-135, e-mail:doktori.iskola.emk@emk.nyme.hu