Dr. Winkler Dániel PhD.

 

Publikációs jegyzék

 

Nyomtatásban megjelent publikációk:

 

Fenyősi L., Winkler D. & Koppán A. (1995): Molnárfecske (Delichon urbica) telep Barcson. Madártani Tájékoztató. Júl-dec.

Winkler D. (1999): Madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Soproni Egyetem Tudományos Közleményei 42-45. 107-117.

Pájer J., Szabó I.,Kosztka M., Nyári L., Molnár A. & Winkler D. (1999): Erdészeti feltáróutak hatótényezői és hatásai. SE Környezettudományi Intézet, Sopron, 30 pp.

Winkler D. (2000): A madárközösségek, mint bioindikátorok alkalmazási lehetősége. In Frank, T. szerk.: Természet – Erdő – Gazdálkodás. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület & Pro Silva Hungaria Egyesület, Eger. 163-167.

Traser Gy. & Winkler D. (2000): Állatrendszertan. Csíkszeredai Környezetmérnöki Tagozat. Egyetemi jegyzet. NYME, Sopron. 154 p.

Winkler D. (2001): Adatok a lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) habitat-választásához és költésbiológiájához. Az Erdőmérnöki Kar tudományos konferenciájának előadásai. NYME, Sopron. 53-58.

Faragó S., Dittrich G. & Winkler D. (2003): Arthropodous food availability for adult wildfowl species in the Lajta-Project. Managing partridges and other game in the agricultural landscape. Provincia di Udine, Assessorato caccia e pesca. 48-49.

Gál J., Jakab Cs., Marosán M., Winkler D. & Vincze Z. (2003): Teknősök páncélelváltozásai. Kisállat Praxis 4: 4.

Gál J., Kolics L., Winkler D. & Marosán M. (2003): Nappali ragadozó madarak betegségei. A Vadgazda 12: 28-29.

Gál J., Marosán M., Winkler D., Kolics L., Bozsér O. & Sós E. (2003): A mezei nyulak tularémiája. Magasles, 1(2): 31.

Gál J., Marosán M. & Winkler D. (2004): A hüllők kiválasztó készülékének anatómiája, élettana és fontosabb megbetegedései. Kisállat Praxis 5: 22-26.

Winkler D. (2005): Ecological succession of breeding bird communities in deciduous and coniferous forests in the Sopron Mountains, Hungary. Acta silvatica & Lignaria Hungarica 1: 49-58.

Traser Gy., Szücs P. & Winkler D. (2006): Collembola Diversity of Moss Habitats in the Sopron Region, NW-Hungary. Acta silvatica & Lignaria Hungarica 2: 69-80

Winkler D. (2006): Erdei állatok. In: Faragó S. szerk: Magyar Vadász Enciklopédia. Totem Kiadó. 77-87.

Winkler D. (2006): Mezei állatok. In: Faragó S. szerk: Magyar Vadász Enciklopédia. Totem Kiadó. 108-114.

Winkler D. (2006): Vízinövények. In: Faragó S. szerk: Magyar Vadász Enciklopédia. Totem Kiadó. 126-128.

Winkler D. (2006): Vízi állatok. In: Faragó S. szerk: Magyar Vadász Enciklopédia. Totem Kiadó. 129-138.

Traser Gy. & Winkler D. (2006): Tömegesen elgázolt vörösbegyek (Erithacus rubecula) a Fertő-parti úton. Szélkiáltó 12: 34

Winkler D. (2007): Fészkelő madárközösségek vizsgálata eltérő intenzitással kezelt agrárterületeken (Lajta-Project). Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK), Sopron. Konferencia kiadvány: 188-189

Sporcsics D., Pandur L., Winkler D., Kovács Gy., Baranyai B., Dremmel L., Faragó S. & Kalmár S. (2008): Vetési varjú (Corvus frugilegus L.) videomonitoringja a Soproni Campus területén. A Környezet Reneszánsza a Tudományban és a Nevelésben – Komplexitás és paradigmaváltás a nevelésben. Sopron, 2008. november 20-21. Konferenciakötet. 57-61

Winkler D. (2008): A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) habitatválasztása és territóriumváltása a Soproni-hegységben. Szélkiáltó 13: 3-14

Dremmel L., Winkler D., Kovács Gy., Sporcsics D., Pandúr L., Kalmár S. & Faragó S.: Vetési varjú (Corvus frugilegus L., 1758) költésbiológiai vizsgálata videomonitoring módszerrel Sopronban. Magyar Apróvad Közlemények 10: 67-84.

Winkler D. (2008): Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Magyar Apróvad Közlemények 10: 149-222.

Horváth B., Sáfián Sz. & Winkler D. (2009): Éjjeli nagylepkék, mint a biológiai diverzitás indikátorai a hazai erdőállományokban. In Körmöczi L. szerk.: 8. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói. 88.

Winkler D. (2009): A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) territórium-váltása másodlagos szukcesszió hatására. In Körmöczi L. szerk.: 8. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói. 239.

Faragó S. & Winkler D. (2009): Effects of temperature and precipitation on population size of the mosst important waterfowl species in Hungary. Proceedings 6th International Symposium on Limnology and Aquatic Birds: Monitoring, modelling and Management. SIL Working Group on Limnology and Aquatic Birds, Huesca, Spain. 1-3.

Traser Gy., Winkler D. & Kecskeméti G. (2009): A vegetáció és a talaj hatása az ugróvillás sűrűségre a Szárhalmi erdőben. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia - Konferencia kötet. 179-182.

Winkler D., Kovács Gy., Dremmel L., Kalmár S., Sporcsics D., Pandur L. & Faragó S. (2009): Vetési varjú fészkelésbiológiai vizsgálata. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia - Konferencia kötet. 186-190.

Winkler D. & Kovács Gy. (2009): Kétéltűek monitorozása a Lajta-Project és Moson-Project területén. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia - Konferencia kötet. 231-232.

Faragó S. & Winkler D. (2009): Abiotikus faktorok hatása vízivadfajok állományalakulására Magyarországon. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia - Konferencia kötet. 289-292.

Pellinger A., Ferenczi M., Winkler D. & Faragó S. (2009): Madárinfluenza (H5N1) monitorozása vadon élő vízimadár állományokban Nyugat-Magyarországon. NYME Kari Tudományos Konferencia - Konferencia kötet. 314-317.

Sáfián Sz., Csontos G. & Winkler D. (2010): Butterfly community recovery in degraded rainforest habitats in the Upper Guinean forest zone (Kakum Forest, Ghana). Journal of Insect Conservation. DOI: 10.1007/s10841-010-9343-x (Impact Factor: 1.842)

Kovács Gy., ifj. Jakus L. & Winkler D. (2010): A Koppányvölgyi Élőhely-rehabilitációs Kísérleti Terület madártani felmérésének eredményei. Az Élhető Vidékért 2010.  Környezetgazdálkodási konferencia – Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. – Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. Konferenciakötet. 44.

Winkler D. & Horváth T. (2010): Klímaváltozás hatása a kétéltűek populációdinamikájára, áttelelési és migrációs viszonyaira a Fertő-tó partvidékén. Az Élhető Vidékért 2010.  Környezetgazdálkodási konferencia – Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. – Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. Absztraktkötet. 100.

Kovács Gy., Winkler D., ifj. Jakus L. & Sáfián Sz. (2010): Vizesélőhely-fragmentumok szerepe a természetvédelemben - Koppány-völgyi esettanulmány. In: Kovács Gy. Gelencsér G. & Centeri Cs. (szerk): z Élhető Vidékért 2010.  Környezetgazdálkodási konferencia – Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. Konferenciakötet. 271-276.

Sáfián Sz., Csontos G. & Winkler D. (2011): Butterfly community recovery in degraded rainforest habitats in the Upper Guinean forest zone (Kakum Forest, Ghana). In: Dover, John; Warren, Martin; Shreeve, Tim (Eds.): Lepidoptera Conservation in a Changing World. 1st Edition., 2011, IX, 361 p. 50 illus., Hardcover ISBN: 978-94-007-1441-0. p. 75-84.

Kovács Gy., Nagy Á. & Winkler D. (2011): Waterfowl population survey of the Marcali reservoir (2007–2008). Natura Somogyiensis 19: 263-274.

Kovács Gy. Winkler D. & Faragó S. (2011): A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben. Natura Somogyiensis 19: 275-280.

Traser Gy., Winkler D. & Molnár M. (2011): A mezőföldi Szent László-víz völgyének ugróvillás (Collembola) faunája. Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis 28: 71-79.

Winkler D., Korda M. & Traser Gy. (2011): Two new species of Collembola for the fauna of Hungary. Opuscula Zoologica 42(2): 199-206.

 

 

 

   

Előadások és poszterek jegyzéke

 

Winkler D. (1998): Vágásterületek és erdőfelújítások madártani vizsgálata a Soproni-hegységben. A Magyar Tudomány Napja – Haracsi Lajos emlékülés. 1998. december 12. Soproni Egyetem.

Winkler D. (2000): A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) habitat-választása és költésbiológiája. Az Erdőmérnöki Kar Tudományos konferenciája. 2000. december 15. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron.

Winkler D. (2000): Vágásterületek és erdőfelújítások madárközösségeinek vizsgálata a Soproni-hegységben. A Tallós Pál Akadémiai Kör „Természetvédelem és erdőgazdálkodás” konferenciája. 2000. március 2-3. Fertő-Hanság Nemzeti Park, Sarród.

Faragó S., Dittrich G. & Winkler D. (2003): Arthropodous food availability for adult wildfowl species in the LAJTA Project, Hungary (Poster). Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.

Faragó S., Dittrich G. & Winkler D. (2004): Animal food availability for Great Bustards in the Lajta Project, Hungary (Poster). First Meeting of the Signatory States of the Memorandum of Understanding on the Conservtion and Management of the Middle-European Population of the Great Bustard. Ilmitz, Austria. September 2004.

Winkler D., Kovács Gy., Gál J. & Sáfián Sz. (2007): Bird responses to clearcuts in the forests of the Sopron Mountains, Hungary. In: Sjöberg, K. & Rooke, T. (ed.): Book of Abstracts of the International Union of Game Biologists XXVIII Congress. Uppsala 2007. 259.

Winkler D. (2007): A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) habitat-választása és fészkelő állományának alakulása a Soproni-hegyvidéken. I. Győr-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus - Mekszikópuszta, 2007. február 24.

Faragó S., Dittrich G., Winkler D. & Jánoska F. (2007): Ragadozó madarak hosszútávú monitoringja a Lajta-Project területén. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK), Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. 2007. december 11.

Winkler D. (2008): A lappantyú (Caprimulgus europaeus) bioakusztikai vizsgálata Sopron környékén. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. 2008. október 24-26., Baja. 15.

Pandur L., Sporcsics D., Dremmel L., Kalmár S., Kovács Gy., Szászi T., Winkler D. & Faragó S. (2008): Vetési varjú (Corvus frugilegus) költésbiológiai vizsgálatok 24 órás videokamerás megfigyeléssel. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. 2008. október 24-26., Baja. 20.

László Cs., Bank L. & Winkler D. (2008): Béda-Karapancsa Tájegység fehér gólya (Ciconia ciconia) állományának alakulása 1996-2007. között. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. 2008. október 24-26., Baja. 36.

Nagy Á., Kovács Gy. & Winkler D. (2008): A Marcali-víztározó vízimadár-állományának felmérése (2007-2008). A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. 2008. október 24-26., Baja. 39.

Faragó S., Winkler D., Jánoska F. & Dittrich G. (2008): Hosszútávú ragadozómadár-monitoring a Lajta-Project területén.  A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. 2008. október 24-26., Baja. 45.

Winkler D. & Faragó S. (2008): Különböző agrárhabitatok fészkelő énekesmadár-közösségeinek vizsgálata a Lajta-Project területén. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. 2008. október 24-26., Baja. 61.

Traser Gy., Winkler D. & Kecskeméti G. (2009): A vegetáció és a talaj hatása az ugróvillás sűrűségre a Szárhalmi erdőben. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 63.

Winkler D., Kovács Gy., Dremmel L., Kalmár S., Sporcsics D., Pandur L. & Faragó S. (2009): Vetési varjú fészkelésbiológiai vizsgálata. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 65.

Winkler D. & Kovács Gy. (2009): Kétéltűek monitorozása a Lajta-Project és Moson-Project területén. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 77.

Faragó S. & Winkler D. (2009): Abiotikus faktorok hatása vízivadfajok állományalakulására Magyarországon. In Lakatos F. & Kui B. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 98.

Pellinger A., Ferenczi M., Winkler D. & Faragó S. (2009): Madárinfluenza (H5N1) monitorozása vadon élő vízimadár állományokban Nyzgat-Magyarországon. NYME Kari Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 106

Kovács Gy., Winkler D., Kalmár S., Dremmel L., Sporcsics D., Pandur L. & Faragó S. (2010): Videokamerás megfigyelési módszerek költésbiológiai és etológiai vizsgálatoknál. II. Győr-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus - Bősárkány, 2010. február 26.

Ferenczi M., Pellinger A., Winkler D. & Faragó S. (2010): H5N1 baromfi-influenza monitoringja Magyarországon. II. Győr-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus - Bősárkány, 2010. február 26.

Sáfián Sz., Csontos G. & Winkler D. (2010): Butterfly community recovery in degraded rainforest habitats in the Upper Guinean forest zone (Kakum Forest, Ghana). Butterfly Conservation: 6th International Symposium, United Kingdom, Reading 26th-28th March 2010.

Winkler D. (2010): Újszerű módszerek az ornitológiában: bioakusztikai elemzések és videokamerás vizsgálatok. Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat. Csapody István Természettudományi Szabadegyetem. 2010. október 26.

Kovács Gy., ifj. Jakus L. & Winkler D. (2010): A Koppányvölgyi Élőhely-rehabilitációs Kísérleti Terület madártani felmérésének eredményei. Az Élhető Vidékért 2010.  Környezetgazdálkodási konferencia – Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. Siófok 2010 szeptember 22-24.

Winkler D. & Horváth T. (2010): Klímaváltozás hatása a kétéltűek populációdinamikájára, áttelelési és migrációs viszonyaira a Fertő-tó partvidékén. Az Élhető Vidékért 2010.  Környezetgazdálkodási konferencia – Természeti erőforrásaink a globális környezeti folyamatok tükrében. Siófok 2010 szeptember 22-24.

Ferenczi M., Pellinger A., Faragó S., Winkler D., Verhagen, J. & Nechay G. (2011): Vadmadarakon végzett influenza (H5N1) monitoring vizsgálatok a Kisalföldön. A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert 2011. évi konferenciája Budapest, 2011. március 25-27.

Winkler D. & Németh T.M. (2011): Bird community succession in primary and secondary forests in the Sopron Mountain, Hungary. In: Puigcerver, M., Teijeiro, J. D. R. & Buner, F. (eds.): XXXth IUGB CONGRESS (International Union of Game Biologists) AND PERDIX XIII. Barcelona, Spain. 5th-9th September 2011. p. 262.

Kovács Gy., Miklós J. & Winkler D. (2011): Waterbird nest predation study in the Dinnyési Fertő wetland area (Hungary). In: Puigcerver, M., Teijeiro, J. D. R. & Buner, F. (eds.): XXXth IUGB CONGRESS (International Union of Game Biologists) AND PERDIX XIII. Barcelona, Spain. 5th-9th September 2011. p. 262.

Faragó S., Dittrich G., Horváthné Hangya K. & Winkler D. (2011): A Lajta project fogolyállományának 20 éve. In Lakatos F & Szabó Z. szerk.: NYME Kari Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. Sopron 2011. október 5.: 8.

Winkler D. (2011): Bioakusztikai kutatások az ornitológiában. In Lakatos F. & Polgár A. szerk.: Science Learning Center – Junior College Konferencia-kötet. 23-25.

Winkler D. (2011): Videokamerás megfigyelési módszerek - Vetési varjú költésbiológiájának vizsgálata. In Lakatos F. & Polgár A. szerk.: Science Learning Center – Junior College Konferencia-kötet. 26-28.

 

 

 

 

Kéziratos dolgozatok

 

Winkler D. (1996): A madárvilág szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegység tarvágásos területein. Diplomamunka. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron. 73 p.

Winkler D., Sáfián Sz. & Ambrus A. (2001): A Soproni Tájvédelmi Körzet faunája. In Koloszár J. szerk.: A Soproni Tájvédelmi Körzet kezelési terve. NYME – Fertő-Hanság Nemzeti Park. 36-63.

Winkler D. (2005): Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Ph.D. értekezés. NYME Sopron. 150 p.

 

vissza a lap tetejére