Dr. Sándor Gyula PhD.

 

Publikációs jegyzék

 

TDK dolgozat, Diplomamunka, Ph.D. értekezés:

 

1. SÁNDOR GY. (1996): Immobilizácó – A korszerű vadgazdálkodás eszköze, TDK Dolgozat, Soproni Egyetem

 

2. SÁNDOR GY. (1997): Az élő nagyvadbefogás hazai lehetőségei, Diplomamunka, Soproni Egyetem

 

3. SÁNDOR GY. (1999): A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának becslése a Gyulai Erdészet területén, Szakdolgozat, Soproni Egyetem

 

4. SÁNDOR GY. (2005): A dámszarvas (Dama dama) populáció ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a születési és halálozási jellemzőkre, Doktori (Ph.D.) értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

 

Könyvek, könyvrészletek:

 

1. SÁNDOR GY. (2006): A vadász felszerelése. In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest p. 339-389.

 

2. SÁNDOR GY. (2006): Az élővadbefogás felszerelései. In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest p. 427-439.

 

3. SÁNDOR GY. (2006): A lőtt vad kezelése. In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest p. 564-566.

 

4. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2008): A vadállomány hasznosítása. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest A középfokú agrárszakoktatás tankönyve. 266 pp.

 

5. HORVÁTH B.; GÁL J.; JÁNOSKA F.; SÁNDOR GY. ÉS MAJOR T. (2008): Vadgazdálkodási géptan. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest

 

6. EPPEL J.; KOVÁCS G. ÉS SÁNDOR GY. (2008): Vadászkutyafajták Vadászati Alkalmassági Vizsgájának követelményei. Dénes Natur Műhely, Budapest

 

7. SÁNDOR GY. (2010): A nagyvadas vadászterület vadgazdálkodási létesítményei. In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron p. 128-135.

 

8. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2011): A vadászat gyakorlata. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászati ismeretek, Dénes Natur Műhely, Budapest p. 111-216.

 

9. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2011): Legfontosabb vadfajaink viselkedése és vadászata. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászati ismeretek, Dénes Natur Műhely, Budapest p. 217-259.

 

10. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2011): Trófeabírálat. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászati ismeretek, Dénes Natur Műhely, Budapest p. 287-306.

 

11. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2011): Fegyvertan és ballisztika. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászati ismeretek, Dénes Natur Műhely, Budapest p. 337-395.

 

12. SÁNDOR GY. (2011): Vadászkutyák. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászati ismeretek, Dénes Natur Műhely, Budapest p. 395-446.

 

13. FARAGÓ S.; JÁNOSKA F.; NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2011): Vadgazdálkodás. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászati ismeretek, Dénes Natur Műhely, Budapest p. 447-500.

 

14. NÁHLIK A.; DREMMEL L.; SÁNDOR GY. ÉS TARI T. (2012): Effect of Browsing on Timber Production and Quality. In: NEMÉNYI M. ÉS HEIL B. (szerk): The Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Forest Technologies on the Natural Environment, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest p. 107-116. ISBN 978-963-19-7352-5

 

15. NÁHLIK A.; SÁNDOR GY.; TARI T. ÉS DREMMEL L. (2012): A vad számára hozzáférhető biomassza mennyisége különböző erdőművelési módok esetén. In: LETT B. ÉS SCHIBERNA E. (szerk.): Múlt és Jövő III. A folyamatos erdőborítás gazdálkodói szemmel, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron p. 13-15. ISBN 978-963-334-085-1

 

16. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2012): A vadászat gyakorlata. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászattan, Egyetemi tankönyv, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron p. 60-125.

 

17. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2012): Legfontosabb vadfajaink viselkedése. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászattan, Egyetemi tankönyv, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron p. 126-154.

 

18. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2012): Trófeabírálat. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászattan, Egyetemi tankönyv, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron p. 175-192.

 

19. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2012): Fegyvertan. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászattan, Egyetemi tankönyv, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron p. 204-239.

 

20. SÁNDOR GY. (2012): Vadászkutyák. In: NÁHLIK A. (szerk): Vadászattan, Egyetemi tankönyv, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron p. 240-262.

 

 

Alkotó-szerkesztő:

 

1. SZABÓ L. ÉS SAMU L. (2008): Fegyver- és lőismeret. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest

 

Nyomtatásban megjelent szakmai publikációk:

 

1. SÁNDOR GY. (1997): Élővad befogás, Magyar Vadászlap 7. p.15.

 

2. SÁNDOR GY. (1997): Immobilizáció a korszerű vadgazdálkodás eszköze,

Soproni Műhely 4. p. 9-10.

 

3. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (1998): Status and management of fallow deer in Hungary, In: Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe Daniel (Dama dama L.) w krajobrazach Europejskich. The Fallow Deer int he Europena landscape. Poznan: 19-25.

 

4. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2000): Egy szabad területi dámszarvas populáció szaporodási teljesítménye, Vadbiológia 7. p. 38-46.

 

5. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2000): Birth rate and summer survival of piglets in enclosed and free ranging wild boar populations, 3rd International Wildboar Symposium. Uppsala, Sweden

 

6. SÁNDOR GY. (2000): A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: FACSKÓ F. (szerk.) Az erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának előadásai. 2000. december. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron: 107-111.

 

7. FARAGÓ S.; LÁSZLÓ R. ÉS SÁNDOR GY. (2000): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) testméretei, teríték ivari és korviszonyai 1990-1999 között Magyarországon, Magyar Vízivad Közlemények 6. p. 409-461.

 

8. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2000): Egy dámszarvas-populáció születési arányszáma, magzati ivararánya és felnevelt szaporulata. In: V. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen: 137.

 

9. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2001): Factors affecting foetal sex ratio in three ruminant species, In: HADJISTERKOTIS E. (ed.) Abstracts. XXVth International Congress of the International Union of Game Biologists I.U.G.B. and IXth International Symposium Perdix, p. 120.

 

10. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2001): Age specific fecundity and recruitment of fallow deer, In: THOMAIDIS C. & KRYPRIDEMOS N. (eds.) Agriculture Forestry – Game. Proceedins of the XXIVth Congress of the IUGB. (Thomaides C. and Kypridemos N. eds.), Thessaloniki, Greece 1999, p. 462-473.

 

11. NÁHLIK A.; NAGY B. A.; HOPP T.; NACSA J. ÉS SÁNDOR GY. (2002): A célzott takarmányozás hatása az őzállomány testi fejlődésére és szaporodási teljesítményére, Vadbiológia, 9. p. 46-53.

 

12. GÁL J.; MAROSÁN M.; FARAGÓ S. ÉS SÁNDOR GY. (2002): A balkáni gerle vizsgálata a Lajta-Projectben. Vadbiológia, 9. p. 123-127.

 

13. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2003): A gyulai dám szaporodása, Nimród 91(6) p. 24-25.

 

14. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2003): Dámszarvas a vadgazdálkodásban, Értékálló Aranykorona, III/2. p. 34-35.

 

15. GÁL J.; MAROSÁN M. ÉS SÁNDOR GY. (2003): Mezei nyulak vérzéses májdystrophiája,

A vadgazda, II/4. p. 8.

 

16. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2003): Az alföldi nagyvadfajok születési arányszáma és felnevelt szaporulata, In: BARNA T. (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói nap 2003. Tudományos eredmények a gyakorlatban, Kecskemét, p. 80-85.

 

17. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2003): Birth rate and offspring survival in a free-ranging wild boar (Sus scrofa) population, Wildlife Biology, 2003(9). p. 37-42. (0,547 Impact factor)

 

18. SÁNDOR GY. (2004): Az erdélyi kopó és a vadászat: múlt vagy jelen? Magyar Fajták Világtalálkozója, Kecskemét p. 25.

 

19. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2004): A dámszarvas egyes szaporodásbiológiai jellemzői,

A vadgazda III/11. p. 32-35.

 

20. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2004): Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése a statisztikai számok és populációdinamikai adatok tükrében, Vadgazdálkodásunk időszerű kérdései 3. Országos Magyar Vadászkamara, III. p. 14-20.

 

21. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2004): Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése,

Nimród 92 (12).

 

22. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2004): Egy vaddisznó populáció szaporodóképessége, Vadbiológia, 11. p. 55-64.

 

23. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2005): A dámszarvas (Dama dama, Linnaeus, 1758) szaporodásökológiája és állományszabályozása. In: NAGY E. (szerk.) Vadgazdálkodásunk időszerű kérdései: A dám 4. Országos Magyar Vadászkamara, IV. p. 20-36.

 

24. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2005): Dynamics and management of the Hungarian wild boar population, Hungarian Agricultural Research, vol. 14, no. 4, p.4-7.

 

25. SÁNDOR GY. (2006): A dám jövője, Magyar Vadászlap 15 (10) p. 622-623.

 

26. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2006): Reproductive potential in a free-ranging supplementary fed wild  boar (Sus scrofa) population, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WILD BOAR (SUS SCROFA) AND ON SUB-ORDER SUIFORMES, Kykkos, Ministry of the Interior, Republic of Cyprus

 

27. SÁNDOR GY. (2007): A vadászkutyák munkája, A vadászkutya 2007 (1), p. 10-11.

 

28. SÁNDOR GY., KOVÁCS G. ÉS NYÚL A. (2007): A sebzett vad utánkeresése és az arra való alkalmasság, A vadászkutya 2007 (2), p. 20-23.

 

29. GÁL J. ÉS SÁNDOR GY. (2007): Tetanusz vadászebekben, A vadászkutya 2007 (5), p. 60-61.

 

30. NÁHLIK A., TARI T. ÉS SÁNDOR GY. (2007): Az erdei vadkár keletkezésének okai és következményei, Vadgazdálkodásunk időszerű kérdései: Vadkár 7. Országos Magyar Vadászkamara, VII. p. 12-39.

 

 

31. SÁNDOR GY., HEFFENTRÄGER G., TARI T. ÉS NÁHLIK A., (2007): A dámszarvas napi aktivitásának változása, Erdészeti, Környezeti, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia kiadvány, Sopron, p. 154-155.

 

32. NÁHLIK A., TARI T., KIRÁLY G. ÉS SÁNDOR GY. (2007): A gímszarvas mozgásának és élőhely-használatának összehasonlítása két különböző élőhelyen, Erdészeti, Környezeti, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia kiadvány, Sopron, p. 126-127.

 

33. SÁNDOR GY. (2008): A vadászkutyák Vadászati Alkalmassági Vizsgájának általános rendelkezései, A vadászkutya 2008 (1), p. 12-13.

 

34. SÁNDOR GY. (2008): A vadászkutyák Vadászati Alkalmassági Vizsgájának etikai szabályzata és a bírói testület működése, A vadászkutya 2008 (2), p. 8-9.

 

35. SÁNDOR GY. (2008): A vadászkutyák használhatósága, GY-M-S Megyei Kamarai Hírlevél, VII. évf. 1., p. 2-3.

 

36.  SÁNDOR GY. (2008): Íjász sport, vadászíjászat, GY-M-S Megyei Kamarai Hírlevél, VII. évf. 1., p. 15.

 

37. SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G. ÉS TARI T. (2008): A dámszarvas napi aktivitása, Nimród, 96 évf. (10. szám) p. 11-12.

 

38. NÁHLIK A., TARI T. ÉS SÁNDOR GY. (2008): Vadkárok az erdőgazdaságban, Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói nap konferencia kiadvány, Szeged, p. 23-33.

 

39. SÁNDOR GY. (2009): A kóbor kutyák okozta problémák és azok megoldásának lehetőségei, Vadászévkönyv 2009, p. 35-43.

 

40. NÁHLIK A., SÁNDOR GY. AND TARI T. (2009): The status and evaluation of population numbers of wild boar in hungary, Proceedings of the 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes, p. 82-83.

 

41. SÁNDOR GY., NAGY K., TARI T., BÁTKAY D. AND NÁHLIK A. (2009): A comparative analysis of various age estimation techniques of wild boar, Proceedings of the 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes, p. 94-95.

 

42. SÁNDOR GY. (2009): Vadászkutyák Vadászati Alkalmassági Vizsgájának (VAV) rendezési feltételei, A vadászkutya 2009 (5), p. 23.

 

43. SÁNDOR GY. (2009): Kotorékozás, mint vadászati mód, A vadászkutya 2009 (5), p. 24-27.

44. NÁHLIK A., SÁNDOR GY., TARI T. AND KIRÁLY G. (2009): Space Use and Activity Patterns of Red Deer in a Highly Forested and in a Patchy Forest-Agricultural Habitat, Acta Silv. Lign. Hung., vol 5, p. 109-118.

 

45. TARI T., SÁNDOR GY., HERR SZ. ÉS NÁHLIK A. (2009): Etetőhasználat, őzek és vaddisznók az „asztalnál”, Nimród, 98 évf. (2. szám) p. 12-13.

 

46. Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.,  (2009): Dámszarvas tehenek és bikák napi aktivitásmintázatának összehasonlítása, In: LAKATOS F. ÉS KUI B. (szerk.) Az erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának előadásai. 2009. október. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron: 251-255.

 

47. Tari T.,  Sándor Gy. és Náhlik A.,  (2009): A gímszarvas élőhely-preferenciája      egy síkvidéki területen, In: LAKATOS F. ÉS KUI B. (szerk.) Az erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának előadásai. 2009. október. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron: 256-261.

 

48. Náhlik A., Sándor Gy.  és Tari T. (2009): A vaddisznó helyzete és állományalakulása Magyarországon, In: LAKATOS F. ÉS KUI B. (szerk.) Az erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának előadásai. 2009. október. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron: 308-311.

 

49. Sándor Gy., Nagy K., Tari T., Batkay D.  és Náhlik A. (2009): A vaddisznó korbecslési eljárásainak összehasonlító elemzése, In: LAKATOS F. ÉS KUI B. (szerk.) Az erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának előadásai. 2009. október. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron: 322-323.

 

50. Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.,  (2009): Dámszarvas élőhely-preferencia vizsgálatok síkvidéken, In: LAKATOS F. ÉS KUI B. (szerk.) Az erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának előadásai. 2009. október. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron: 324-327.

 

51. Tari T.,  Sándor Gy., Herr Sz.  és Náhlik A.,  (2009): Adatok az őz és a vaddisznó etetőhely-használatához, In: LAKATOS F. ÉS KUI B. (szerk.) Az erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának előadásai. 2009. október. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron: 328-330.

 

52. Tari T.,  Sándor Gy., Herr Sz.  és Náhlik A.,  (2009): Etetőhasználat: vaddisznók és őzek az asztalnál. Nimród, 98 (2). pp. 12-13..

 

53.Náhlik A., Sándor Gy. és Tari T. (2010): Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG Zrt. területén – Országos kitekintés és tanulságok, Nimród, 2010. június. p. 10.

 

54.                                                             Tari, T., Sándor Gy. és Náhlik, A. (2010): Vaddisznók nyomában, Nimród 2010. augusztus, p. 8-9.

 

55.                                                             Náhlik, A., Sándor, Gy. és Tari, T. (2010): A bikák szemszögéből – felkészülés a bőgésre, Nimród 2010. szeptember, p. 6-9.

 

56.                                                              Sándor, Gy., Náhlik, A., Heffenträger, G., Tari, T. és Nyúl, A. (2010): Dám bikák GPS-telemeriai vizsgálati eredményei, Nimród 2010.október, p. 8-9.

 

57. Sándor Gy. és Náhlik A.,  (2010): GPS telemetria alkalmazásának eddigi eredményei a dámszarvas területhasználatában, In: SZULCSÁN G. (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói nap Konferencia kiadvány, Szolnok, p. 54-61.

 

58.TARI T., SÁNDOR GY., DREMMEL L. ÉS NÁHLIK A. (2011): Szabadterületen és zárt-téren élő vaddisznók táplálkozásának összehasonlítása, NYME Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia, Konferencia Kiadvány p. 289-293.

 

59. DREMMEL L., TARI T., SÁNDOR GY., ÉS NÁHLIK A. (2011): Adatok a muflon táplálkozásáról, NYME Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia, Konferencia Kiadvány p. 284-288.

 

60. Sándor Gy., Náhlik A ., Tari T. and Dremmel L. (2012): Effect of browsing on timber production and quality, Proceedings of the International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, ISBN_978-963-334-047-9

 

61. Náhlik A., Sándor Gy.,  Tari T. and Dremmel L. (2012): Differences in shrub level food supply of ruminants as determined by the silviculture method, Proceedings of the International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, ISBN_978-963-334-047-9

 

62. Sándor Gy.(2012): A vadászkutyák és vadászati alkalmazásuk. Vadászkutya 2012 (2) pp. 14-15.

 

63. Náhlik A., Sándor Gy.,  Tari T. ÉS Dremmel L. (2012): Adatok az őz reprodukciós teljesítményéhez. Magyar Apróvad Közlemények. 11. (in press).

 

Nem szakmai cikkek

 

1. SÁNDOR GY. (2006): Kinológusok állásfoglalása, Nimród 94 (9) p. 40.

 

2. SÁNDOR GY. (2007): A vadászkutya használhatósága a Vadászkamara szemszögéből, Vadászévkönyv 2007, p. 140-143.

 

3. LÁSZLÓ R. ÉS SÁNDOR GY. (2007): A vadászkutya használatáról a jövő szakembereinek, A vadászkutya 2007 (3), p. 30.

 

4. SÁNDOR GY. (2007): Mostohán kezelt vadászbalesetek, A vadászkutya 2007 (4), p. 32.

 

5. SÁNDOR GY. (2007): Professzorunkat gyászoljuk, A vadászkutya 2007 (4), p. 33.

 

6. SÁNDOR GY. ÉS ORDASI M. (2007): Bencze Lajos szarvasbőgőverseny, Magyar Vadászlap 16. évf. (11. szám) p. 677.

 

7. NÁHLIK A., SÁNDOR GY. ÉS TARI T. (2008): VII. Nemzetközi Vaddisznó Konferencia, Magyar Vadászlap 17. évf. (10. szám) p. 685.

 

8. NÁHLIK A., SÁNDOR GY. ÉS TARI T. (2009): Nemzetközi konferencia a vaddisznóról Sopronban, Kamarai Hírlevél

 

9. Tari T. és Sándor Gy. (2010): Tanulmányutakon a soproni vadgazdamérnök-hallgatók, Nimród, 2010. július. p. 27

 

10. SÁNDOR GY., TARI T.  ÉS NÁHLIK A., (2012): A gímszarvas-gazdálkodás jelene és problémái, Nimród 2012 február, p. 18.

 

11. NÁHLIK A., FARAGÓ S. ÉS SÁNDOR GY. (2012): Átvehették diplomájukat az első vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökök és szakirányítók Sopronban, Nimród 2012 (4), p. 43.

 

12. SÁNDOR GY. (2012): A preparálás-oktatás Sopronban, Magyar Vadászlap 21. évf. (6. szám) p. 395.

 

 

Szakmai előadások

 

1. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (1999): Nagyvadjaink szaporodási jellemzői, III. Erdő, Vad és Fagazdaság tudományos fórum anyagai. MTA, Agrártudományok osztálya, Erdészeti bizottság

 

2. SÁNDOR GY. (2000): A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Házi Tudományos Konferencia, Sopron

 

3. SÁNDOR GY. (2005): A vadászgörény vadászati alkalmazása, Országos Vadászgörény Találkozó, Sopron

 

4. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2005): Vaddisznó gazdálkodás – múlt és jövő. A vaddisznó – gazdálkodás aktuális kérdései, Gyöngyös

 

5. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2006): Újabb módszerek a vadgazdálkodási kutatásban (Newer methods int he game management research), Vadgazdálkodásunk aktuális kérdései, konferencia, Gy-M-S Megyei Vadászkamara és Veszprémi Akadémiai Bizottság, Győr 2006. 11. 10.

 

6. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2007): A vadgazdálkodási kutatás új irányai. ERFARET az erdőgazdálkodás szolgálatában, konferencia, Sopron 2007. 03. 08.

 

7. NÁHLIK A., TARI T. ÉS SÁNDOR GY. (2007): Az erdei vadkár keletkezésének okai és következményei (The reasons of the formation of the forest game damages and his consequences), OMVK Vadgazdálkodási Bizottság, Szakmai konferencia, Budapest, Mezőgazdasági Múzeum.

 

8. SÁNDOR GY. ÉS BOLLA B. (2007): A vadászkürt szerepe a vadászatban, Erdészeti Múzeum, múzeumok éjszakája, Sopron 2007. 06. 23.

 

9. SÁNDOR GY. (2007): A dámszarvas otthonterületének és aktivitásának vizsgálata, Mátra Szakképző Iskola, Vadas Jenő szakmai napok, Mátrafüred 2007. 10. 26.

 

10. SÁNDOR GY. ÉS BOLLA B. (2007): Erdei környezetünk, „vadat, halat, s mi jó falat…”, Erdészeti Múzeum, Sopron 2007. 10. 27.

 

11. SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G. ÉS TARI T. (2007): A dámszarvas napi aktivitásmintázata, MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság Konferencia (Kutatási eredmények hasznosulása a szarvasfélékkel történő gazdálkodásban, Nagykanizsa 2007.11.28.)

 

12. NÁHLIK A., SÁNDOR GY., TARI T., KIRÁLY G. ÉS HEFFENTRÄGER G. (2007): A gímszarvas területhasználata, MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság Konferencia (Kutatási eredmények hasznosulása a szarvasfélékkel történő gazdálkodásban, Nagykanizsa 2007.11.28.)

 

13. SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G. ÉS TARI T. (2007): A dámszarvas napi aktivitásának változása, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2007.12.11.)

 

14. NÁHLIK A., SÁNDOR GY., TARI T., KIRÁLY G. ÉS HEFFENTRÄGER G. (2007): A gímszarvas mozgásának és élőhely-használatának összehasonlítása két különböző élőhelyi adottságú területen, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2007.12.11.)

 

15. SÁNDOR GY. (2008): Világelsőség és mellőzöttség – avagy a dámszarvas és hazai állománya, Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (Csapody István természettudományi szabadegyetem, Sopron 2008. 03. 04.)

 

16. NÁHLIK A., TARI T. ÉS SÁNDOR GY. (2008): Vadkárok az erdőgazdaságban, Alföldi Erdőkért Egyesület, (Kutatói nap, Tudományos eredmények a gyakorlatban, Szeged 2008. 11. 03.)

 

17. Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.,  (2009): Dámszarvas tehenek és bikák napi aktivitásmintázatának összehasonlítása, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2009.10.12.)

 

18. Tari T.,  Sándor Gy. és Náhlik A.,  (2009): A gímszarvas élőhely-preferenciája      egy síkvidéki területen, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2009.10.12.)

 

19. SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G., TARI T., KIRÁLY G. ÉS NYÚL A. (2010): A GPS telemetria alkalmazási területei különös tekintettel a dámszarvas napi aktivitásának vizsgálatára, MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság Konferencia (Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG Zrt. területén – országos kitekintés és tanulságok, Alexandrapuszta 2010.03.20.)

 

20. Náhlik A., Tari T., Sándor Gy., Király G. és Nyúl A. (2010): GPS telemetria a gímszarvas kutatásban - a területhasználat hasonlóságai és különbségei különböző adottságú területeken, MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság Konferencia (Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG Zrt. területén – országos kitekintés és tanulságok, Alexandrapuszta 2010.03.20.)

 

21. Sándor Gy., Náhlik A., ÉS Tari T. (2010): A GPS telemetria alkalmazása a nagyvadkutatásokban – adatok a gímszarvas gazdálkodáshoz, OMVK Veszprém Megyei Területi Szervezete, hivatásos vadászok megyei kötelező továbbképzése (Bakonyerdő Zrt., Pápa 2010.05.26.)

 

22. Sándor Gy., Náhlik A., ÉS Tari T. (2010): A GPS telemetria alkalmazása a nagyvadkutatásokban – adatok a dámszarvas gazdálkodáshoz, OMVK Veszprém Megyei Területi Szervezete, hivatásos vadászok megyei kötelező továbbképzése (Bakonyerdő Zrt., Pápa 2010.05.26.)

 

23. Sándor Gy., Náhlik A., ÉS Tari T. (2010): A GPS telemetria alkalmazása a nagyvadkutatásokban – adatok a vaddisznó gazdálkodáshoz, OMVK Veszprém Megyei Területi Szervezete, hivatásos vadászok megyei kötelező továbbképzése (Bakonyerdő Zrt., Pápa 2010.05.26.)

 

24. SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G. ÉS TARI T. (2010): A dámszarvas otthonterületének, élőhely-használatának és napi aktivitásának vizsgálata a GPS telemetria segítségével, Vadászati szakmai konferencia (Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs 2010.06.25.)

 

25. SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G. ÉS TARI T. (2010): A GPS telemetria alkalmazásának lehetőségei és eddigi kutatási eredményei a dámszarvas és vaddisznó területhasználatában, Nyírerdő akadémia (Nyíredő Zrt. Gúthi Erdészet, Gúthpuszta 2010.07.16.)

 

26. Sándor Gy. és Náhlik A.,  (2010): GPS telemetria alkalmazásának eddigi eredményei a dámszarvas területhasználatában, Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói nap (Szolnok, 2010. november 4.)

 

27. SÁNDOR GY., NÁHLIK A. ÉS TARI T. (2011):Vaddisznó szaporodásbiológiai vizsgálatok eredményei a Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészeténél, OMVK Veszprém Megyei Területi Szervezete, hivatásos vadászok megyei kötelező továbbképzése (Révfülöp 2011.06.09.)

 

28. TARI T., SÁNDOR GY., DREMMEL L. ÉS NÁHLIK A. (2011): Szabadterületen és zárt-téren élő vaddisznók táplálkozásának összehasonlítása, NYME Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia, Vadgazdálkodási Szekció (Sopron 2011. 10. 05.)

 

29. DREMMEL L., TARI T., SÁNDOR GY., ÉS NÁHLIK A. (2011): Adatok a muflon táplálkozásáról, NYME Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia, Vadgazdálkodási Szekció (Sopron 2011. 10. 05.)

 

30. NÁHLIK A., TARI T., SÁNDOR GY., KIRÁLY G. ÉS NYÚL A. (2011): GPS telemetria a gímszarvas kutatásban - a területhasználat hasonlóságai és különbségei különböző adottságú területeken, MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság, Soproni Tudós Társaság és a Soproni Tájegységi Vadászszövetség Konferenciája (Gímszarvas-gazdálkodás jelene és problémái, Sopron, 2011.11.18.)

 

31. SÁNDOR GY. (2012): Vadászkutyák alkalmazásának helyzete Magyarországon, I Nemzetközi Vadászkynologiai Konferencia (Gödöllő, 2012. 03.30.- 04.01.)

 

Poszterek

 

1. GÁL J., KOCSIS M., KALMÁR S., LÁSZLÓ R., DITTRICH G., SÁNDOR GY., ÉS DREMMEL L (2007): Őz befogás során gyűjtött vérminták vizsgálata a Lajta-projectben, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2007.12.11.)

 

2. NÁHLIK A., SÁNDOR GY. AND TARI T. (2008): The status and evaluation of population numbers of wild boar in hungary, 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes (Sopron, Hungary, 2008 augusztus 28-30).

 

3. SÁNDOR GY., NAGY K., TARI T., BÁTKAY D. AND NÁHLIK A., (2008): A comparative analysis of various age estimation techniques of wild boar, 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes (Sopron, Hungary, 2008 augusztus 28-30).

 

4. Sándor Gy., Nagy K., Tari T., Batkay D.  és Náhlik A. (2009): A vaddisznó korbecslési eljárásainak összehasonlító elemzése, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2009.10.12.)

 

5. Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.,  (2009): Dámszarvas élőhely-preferencia vizsgálatok síkvidéken, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2009.10.12.)

 

6. Tari T.,  Sándor Gy., Herr Sz.  és Náhlik A.,  (2009): Adatok az őz és a vaddisznó etetőhely-használatához, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2009.10.12.)

 

7. Náhlik A., Sándor Gy.  és Tari T. (2009): A vaddisznó helyzete és állományalakulása Magyarországon, NYME EMK Vadgazdálkodási Szekció Konferencia (Sopron, 2009.10.12.)

 

8. NÁHLIK A., SÁNDOR GY. AND TARI T. (2010): Winter food choice of wild boar in two different habitats, 8th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes, York 2010 szept. 1-4

 

9. Náhlik, A., Tari, T, Dremmel, L., Király, G. and Sándor, Gy. (2011): Home range size and the use of unforested habitats of red deer in three different habitats, 30th IUGB Congress – Barcelona, 2011. 09. 5-9.

 

10. Sándor, Gy., Tari, T., Dremmel, L., Heffenträger, G. and Náhlik, A. (2011): The annual pattern of daily activity variations in fallow deer, 30th IUGB Congress – Barcelona, 2011. 09. 5-9.

 

11. Tari, T., Sándor, Gy., Dremmel, L. and Náhlik, A. (2011): Comporative study of wild boar feeding habits in captivity versus in the wild, 30th IUGB Congress – Barcelona, 2011. 09. 5-9.

 

12. Dremmel, L., Sándor, Gy., Tari, T. and Náhlik, A. (2011): Long term effect of seedlings browsing as examined in pole stage., 30th IUGB Congress – Barcelona, 2011. 09. 5-9.

 

13.    Gróf J., Tari T., Sándor Gy.  and Náhlik A. (2012): The effect of feeding habits of wild boar on natural regeneration of oak forests,  9th International Wild Boar Symposium, Hannover 2012 szept. 2-6.

 

14. Sándor Gy., Náhlik A ., Tari T. and Dremmel L. (2012): Effect of browsing on timber production and quality, International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, Sopron, 2012. 03. 26-27.

 

15. Náhlik A., Sándor Gy.,  Tari T. and Dremmel L. (2012): Differences in shrub level food supply of ruminants as determined by the silviculture method, International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, Sopron, 2012. 03. 26-27.

 

Kutatási jelentések

 

1. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (1998): Adatszolgáltatás a hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak becslésére, Kutatási részjelentés, Sopron

 

2. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2001): Adatszolgáltatás a hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak becslésére, Kutatási jelentés, Sopron.

 

3. NÁHLIK A. ÉS SÁNDOR GY. (2002): Adatszolgáltatás a hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak becslésére, Kutatási jelentés, Sopron.

 

4. SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G. ÉS TARI T. (2007-2008): A dámszarvas élőhely-használatának és táplálkozásának vizsgálata, Kutatási jelentés, Sopron.

5. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009):  Nagyvadfajok élőhely-használatát és károkozását befolyásoló tényezők feltárása, az eredmények gyakorlati felhasználásának lehetőségei – Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

6. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009):  GPS-nyakörvvel jelölt gím és dámszarvasok mozgáskörzet alakulásának, mezei és erdei területhasználatának, aktivitásának vizsgálata – SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt,. Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

7. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009): GPS-nyakörvvel jelölt gím és dámszarvasok mozgáskörzet alakulásának, mezei és erdei területhasználatának, aktivitásának vizsgálata – Zalaerdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

8. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009): Nagyvad- és élőhelykezelési technológiák kidolgozása és bevezetése a Bakonyerdő Zrt. erdészeti-vadgazdálkodási gyakorlatába, korszerű GPS telemetria alkalmazásával – Bakonyerdő Zrt.,  Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

9. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009): GPS-nyakörvvel jelölt gím és dámszarvasok mozgáskörzet alakulásának, mezei és erdei területhasználatának, aktivitásának vizsgálata – Nyírerdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

10. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009): Nagyvadfajok élőhely-használatát és károkozását befolyásoló tényezők feltárása, az eredmények gyakorlati felhasználásának lehetőségei – Ipoly Erdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

11. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009): Nagyvadfajok élőhely-használatát és károkozását befolyásoló tényezők feltárása, az eredmények gyakorlati felhasználásának lehetőségei – Északerdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

12. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009): Nagyvadfajok élőhely-használatát és károkozását befolyásoló tényezők feltárása, az eredmények gyakorlati felhasználásának lehetőségei – Szombathelyi Erdészeti Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

13. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2009): Nagyvadfajok élőhely-használatát és károkozását befolyásoló tényezők feltárása, az eredmények gyakorlati felhasználásának lehetőségei – Egeredő Zrt.,Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

14. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010): Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása – TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

15. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010): Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása – Gímszarvas tehenek és bikák mezőgazdasági- és erdei-élőhelyhasználatának vizsgálata – Zalaerdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

16. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010): Nagyvad- és élőhelykezelési technológiák kidolgozása és bevezetése az Északerdő Zrt. erdészeti-vadgazdálkodási gyakorlatába. Az egyes nagyvadfajok erdei előhely-terhelésének meghatározása – Északerdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

17. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010): Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása – Dámszarvasok táplálkozásának vizsgálata a bendőtartalom mikro- és makroszkópikus elemzésével – Nyírerdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

18. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010):  Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása (részjelentés) – Nyírerdő Zrt.,      Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

19. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010): Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása – Ipoly Erdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

20. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010): Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása – Szombathelyi Erdészeti Zrt.,     Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

21. Náhlik, A., Sándor, Gy., Dremmel, L., Ordasi, M. és Tari, T. (2010): Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása – Egererdő Zrt., Kutatási jelentés, GOP-1.1.2-08/1-2008-0004

 

Átfogó szakmai munkák

 

1. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2007): A soproni Hubertus Vadásztársaság 10 éves (2007-2017) vadászati üzemterve, Sopron

 

2. SÁNDOR GY. ÉS NÁHLIK A. (2007): A soproni Fertőtáj Vadásztársaság 10 éves (2007-2017) vadászati üzemterve, Sopron

 

3. SÁNDOR GY. (2007): A Nadler Herbert Vadásztársaság 10 éves (2007-2017) vadászati üzemterve, Kapuvár

 

4. SÁNDOR GY. (2007): A Gyarmatpusztai Földtulajdonosi Közösség 10 éves (2007-2017) vadászati üzemterve, Bajna

 

Dr. Sándor Gyula publikációs jegyzéke pdf-ben

 

vissza a lap tetejére