intézetünk... felvételizőknek kezdőlap www.UNI-SOPRON.hu

Oktatás
 
Kutatás
 
Kiadványaink
Munkatársak

Prof. Dr. Faragó Sándor

Prof. Dr. Náhlik András

Dr. Jánoska Ferenc

Dr. László Richárd

Dr. Sándor Gyula

Dr. Winkler Dániel

Dr. Kalmár Sándor Flóris

Faragó Mária Edit

Gosztonyi Lívia

Tari Tamás

Dr. Kovács Gyula

Bende Attila

Komlós Mariann

Kiss Csilla

Infrastruktúra
 
Elérhetőségek
 
Partnerek
 
Linkek
 

 Dr. Sándor Gyula PhD.

 

egyetemi docens

 

Telefon: 99 / 518-618

Fax: 99 / 518-350

E-mail: sandor.gyula@nyme.hu

 

 

Születési hely, idő:     

Sopron, 1972. 03. 18.

Családi állapot:         

nős, 2 gyermek

Állampolgárság:        

magyar

 Iskolai végzettség:      

Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar

     Okleveles erdőmérnök 1997 (szám: 51/1997)

     Vadgazda mérnök 1999 (szám: 25/1999)

 

Tudományos fokozat

PhD. Erdészeti és Vadgazdálkodási tudomány (summa cum laude)

      Oklevél száma: 28/2005, kelte: 2005. június 24.

 

Nyelvtudás:                

Angol alapfok „C” típus

Német középfok „C” típus

 

Munkahelyei:             

Soproni Egyetem, majd Nyugat-magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási Intézet

       Tanszéki mérnök (1997-1999)

       Egyetemi tanársegéd (1999-2002)

       Egyetemi adjunktus (2002-2005)

       Egyetemi docens (2005-2007)

Nyugat-magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

        Egyetemi docens (2007-)

 

Fontosabb tanulmányutak:

 • Universität Göttingen (Németország) 2 hét - 1998

 • Universität Freiburg (Németország) 1 hét – 1999

 • Universität Freiburg (Németország) 4 hét – 2001

 

Konferenciák szervezése:

Organizing Committee:

 • International mouflon symposium (Sopron, Hungary, 2000 október 27-29),

 • Vadgazdálkodásunk aktuális kérdései, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság és az OMVK Gy-M-S megyei területi szervezete rendezésében (Győr, 2006 november 10),

 • Kutatási eredmények hasznosulása a szarvasfélékkel történő gazdálkodásban, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Zalaerdő Zrt és a Zalai Gímszarvasért Alapítvány rendezésében (Nagykanizsa, 2007 november 28),

 • 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes (Sopron, Hungary, 2008 augusztus 28-30),

 • Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG Zrt. területén – országos kitekintés és tanulságok, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Soproni Tudós Társaság és a SEFAG Zrt. rendezésében (2010. március 22).

 • Gímszarvas-gazdálkodás jelene és problémái, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Soproni Tudós Társaság és a Soproni Tájegységi Vadászszövetség rendezésében (2011. november 18).

 

Scientific Committtee:

 • 7th International symposium on wild boar (sus scrofa) and on sub-order suiformes (Sopron, Hungary, 2008 augusztus 28-30)

 

Főbb kutatási projektek:

Résztvevő, részprogramok koordinátora kutatási programokban:

1. Földművelésügyi Minisztérium, illetve Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által finanszírozott:

 • A muflontartás lehetőségei Magyarországon, bevont kutató (1993-97);

 • A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása, bevont kutató (1997-2001);

 • Magyar Fogolyvédelmi Program, bevont kutató (1998-1999);

 • A hazai nagyvad fajok szaporodásökológiai kutatása, bevont kutató (2002-2007).

2. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok finanszírozásával:

 • A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztése című nagy pályázat, A környezetkímélő erdei nagyvadgazdálkodás feltételeinek kutatása című részprogram, bevont kutató (2004-2008);

 • Tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése, bevont kutató (2005-2008).

3. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg (GOP-1.1.2-08):

 • Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása, bevont kutató (2008-2011).

4. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006:

Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című kutatási projektben, az I. sz. alprojekten belül: Szálaló és átalakító üzemmódú faállományok erdőművelési, erdőrendezési, faterméstani, jogi és ökonómiai kérdései, a szálaló és átalakító üzemmód hatása a nagyvad élőhely-használatára és táplálkozására, a folyamatos erdőborítás termőhelyi feltételei, a talajok biodiverzitása című résztéma, bevont kutató (2010-2013).

5. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004:

„Silva naturalis – A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata” című kutatási projektben, a 3. alprojekten belül: A folyamatos erdőborítással történő erdőgazdálkodás vadgazdálkodási kérdései című résztéma, bevont kutató (2012-2014).

6. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013:

„Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban” című kutatási projektben a B alprojekten belül: Apró- és nagyvad populációdinamikai modellezés időjárási adatok alapján és a C alprojekten belül: A vadkár és a klíma kapcsolata című résztémák, bevont kutató (2012-2014).

7. Cégek finanszírozásával:

 • A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, SEFAG ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013);

 • A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, TAEG ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013);

 • A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, Zalaerdő ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013);

 • A vaddisznó terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, HM Kaszó ZRt. megbízásából, bevont kutató (2010, 2011, 2012, 2013);

 

Témavezető kutatási programokban:

1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által finanszírozott:

 • A dámszarvas korának és otthonterületének meghatározása az élővad befogás segítségével, (2002-2008);

 • A dámszarvas élőhely-használatának és táplálkozásának vizsgálata, (2005-2010).

2. Cégek finanszírozásával:

 • A dámszarvas élőhely-használatának és táplálkozásának vizsgálata GPS technológia segítségével, SEFAG ZRt. megbízásából (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

 

Főbb szakmai és tudományos szervezetek:

 • Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottság tagja (2002-),

 • Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetében a Kynológiai Bizottság tagja (2001-2006),

 • FVM vadgazdálkodási és vadászati szakértő (eng. szám: 48155/2006) (2006-),

 • Országos Magyar Vadászkamara Kynológiai Szakbizottság elnöke (2006-),

 • MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára (2006-),

 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Bizottság tagja (2006-),

 • MTA Erdészeti Bizottság Vadgazdálkodási Albizottság tagja (2006-),

 • MTA Soproni Tudós Társaság, Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára (2007-),

 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Oktatásszervezési Bizottság tagja (2008-2009),

 • OMVK Gy-M-S Megyei területi szervezetének országos küldötte (sportvadász osztályból) (2009-),

 • OMVK Gy-M-S Megyei területi szervezetének Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Bizottságának tagja (2009-),

 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse (2010-),

 • SCI Közép-magyarországi Egyesület Szakmai Bizottságának tagja (2012-).

 

Oktatott tantárgyak:

 • Vadbefogás és vadtelepítés (Vadgazda Mérnöki Szak Bsc.)

 • Vadászati kynológia (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Fegyvertan és ballisztika (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Vadállomány hasznosításának gyakorlata (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Trófeabírálat és dermoplasztika (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Vadászattan (gyakorlat) (Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Vadállományok szabályozása (gyakorlat) (Vadgazda, ill. Erdőmérnöki Szak Bsc.)

 • Hagyományos vadászati módok (Vadgazda Mérnöki Szak Msc.)

 • Vadászati kinológia (Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak)

 • Vadászati módok és vadászatszervezés (Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak)

 • Fegyver és lőszerismeret (Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak)

 • Vadállomány hasznosításának gyakorlata (PhD-képzés)

 • Az élővadbefogás elmélete és gyakorlata (PhD-képzés)

Az önéletrajz dátumáig 9 diplomadolgozat, 68 szakdolgozat és 1 szakmérnöki szakdolgozat témavezetése, 5 PhD (Ballók Zsuzsanna, 2008, Dremmel László, 2009, Tari Tamás, 2010) szigorlati bizottság tagja és 4 PhD (Majzinger István, 2007, Varga Gyula, 2008, Buzgó József, 2008, Ballók Zsuzsanna, 2012) védés bizottsági tagsága.

 

Kitüntetések, pályadíjak:

 • Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciájának külön díja (Sopron, 1996)

 • XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Agrártudományi szekció III helyezés (Keszthely, 1997)

 • Dr. Egyed István díj (Budapest, 2003)

 • A Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója (Sopron, 2009)

 • Alföldi Erdőkért Emlékérem (Szolnok, 2010)

 

Publikációs lista