Prof. Dr. Náhlik András PhD.

 

Publikációs jegyzék - 2011. március 10.

 

könyv

            Magyar nyelven megjelent

1.      Náhlik, A.: Nyomkalauz. Budapest, 1990. Venatus Kiskönyvtár. pp. 75. (5,25 ív)

1.        Mara, Á.: Vadgazdaságtan. Csíkszereda, Románia, 2000. Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Kiadója. pp. 144.

2.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

3.        Lanszky, J.: Ragadozó emlősök és táplálkozás-ökológiájuk. Oktatási segédanyag. Kaposvár, 2003. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar pp. 100.

4.        Heltai, M., Szőcs, E., Balogh, V. és  Szabó L.: Adatok a nyest (Martes foina, Erxleben, 1777) táplálkozásához és területhasználatához ember által zavart környezetben. Állattani Közlemények, 2005 (90) 2: 75-83.

5.        Pallagi, P. és Kozák, L.: Kotorékfelmérést kiegészítő szőrcsapdázás eredményei. Vadbiológia 2010 (14): 87-92.

 

2.      Náhlik, A.: Nyomkalauz II. Budapest, 1991. Venatus Kiskönyvtár. pp. 57. (3,75 ív)

1.        Mara, Á.: Vadgazdaságtan. Csíkszereda, Románia, 2000. Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Kiadója. pp. 144.

2.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

 

3.      Faragó S. és Náhlik A.: A vadállomány szabályozása - a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai. Budapest, 1997. Mezőgazda Kiadó, pp. 315. (28,6 ív)

1.        Rónai, F.: Vadgazdaságtan. Budapest, 2000. Agrárszakoktatási Intézet. pp. 167.

2.        Walterné Illés, V.: Vadkárok és az ellenük való védekezés. In: Varga, F. szerk. Erdővédelemtan. Budapest, 2001. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. p. 177-195.

3.        Mara, Á.: Vadgazdaságtan. Csíkszereda, Románia, 2000. Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Kiadója. pp. 144.

4.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

5.        Marosán, M.: A gímszarvas egyes korbecslési módszereinek értékelése. Vadbiológia, 2001(8): 43-48.

6.        Faragó, S.: Populáció, metapopuláció (in Faragó, S. szerk.: Gerinces állatfajok védelme), Sopron, 2000. Egyetemi jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, p. 87-104.

7.        Szélesy, M.: Erdőrendezéstan. Sopron, 2002. Egyetemi jegyzet, Nyugat-Magyarországi Egyetem, pp. 226.

8.        Feiszt, O.: Az erdő, a vad természeti környezete. (In: Fáczányi, Ö. Szerk.: Milleniumi vadászati almanach). Budapest, 2001. Dénes Natúr Műhely Kiadó. p. 43-46.

9.        Horváth, G.: Összefoglalás a ’99-es hajózások eredményeiről. Füzike (A pest környéki Madarász Kör Kiadványa), 1999(37)11: 5-14.

10.     Mészáros, K., Faragó, S., Gémesi, J., Holdampf, Gy., Mátyás, Cs., Solymos, R., Telegdy, P. és Lengyel, A.: A vadgazdálkodás helyzete az erdőgazdálkodás keretei között Magyarországon. Környezetünk Magazin. 2001.

11.     Faragó, S. és Pintér, I.: A fenntartható természetközeli vadgazdálkodás feltételrendszere. X. WOOD TECH Erdészeti Szakmai Konferencia Anyagai. Sopron (Péterfalvi, J. szerk.). 2002: 57-67.

12.     Sterbetz, I.: Természetvédelmi elvárások a vadászetikában. Educatio ’98. Kft., Eger, 2003. 45 pp.

13.     Ballók, Zs.: A mezeinyúl-populációk sűrűségbecslése. A Vadgazda Vadászmagazin. 2003. 3(1): 20-21.

14.     Horvát, F. & Borhidi, A. (szerk.): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 2002. 289 pp.

15.     Selmeczi Kovács, Á.: A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 2003 (10): 1-140.

16.     Nagy, E.: A hazai őzgazdálkodás időszerű kérdései. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 2. Őz. 2003: 6-12.

17.     Majzinger, I.: A Békés megyei őzállomány mennyiségi változásainak elemzése. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 2. Ő. 2003: 34-43.

18.     Sugár, L.: Erdei és mezei őzek szaporodási mutatói és az állományhasznosítás. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 2. Őz. 2003:60-66.

19.     Majzinger, I.: Az őz szaporodási teljesítményére ható tényezők – szakirodalmi összefogaló. Vadbiológia. 2003(10): 42-54.

20.     Delegan, I.: Liszova zoologija. Lviv 2003. Vidavnictvo Polli. pp. 471.

21.     Sepsi, Á. & Szeley-Szabó, L.: Medvéskönyv. Erdélyi Nimród Könyvek, Székelyudvarhely, 2003. 329 pp.

22.     A természetvédelem vadgazdálkodási – vadászati koncepciója és a koncepció végrehajtási feladatai. Budapest, KVM Természetvédelmi Hivatal, 2003. pp. 47.

23.     Farkas, D.: Nézd és lásd. Kézikönyv az őzről. 2004. Farkas Dénes kiadása. pp. 171.

24.     Nagy, E.: Vaddisznó-gazdálkodásunk időszerű kérdései. Heves Megyei Vadász. 2004 (6)2:21-23.

25.     Dobó, E.:  A hazai apróvadfajok hatása a róka állománydinamikájára. Magyar Apróvad Közlemények. 2004 (9):135-287.

26.     Majzinger, I.: Examination of Reproductive Performance of Roe Deer (Capreolus capreolus) in Hungary. Journal of Agricultural Sciences, Debrecen, 2004(15): 33-38.

27.     Faragó, S.: A klímaváltozás valószínűsíthető hatásai a hazai vadgazdálkodásra. AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás – Hatások – Válaszok. 2005 (43): 87-104.

28.     Borók, I.: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dámszarvas telepítésének története és eredményeinek vizsgálata. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4. Dám. A dámszarvas-gazdálkodásunk időszerű kérdései  Konferencia Anyagai (Nagy, E. szerk..). Gyulaj, 2005. Országos Magyar Vadászkamara. 2005: 52-57.

29.     Faragó, S.: New possibilities of small game management in Hungary. Hungarian Agricultural Research. 2005 (14) 4:12-17.

30.     A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, 2004. pp. 76.

31.     Barna, R.: A nagyvadgazdálkodás vizsgálata a dél-dunántúli régióban. Doktori értekezés. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2005. pp. 166.

32.     Kása, R.: Szeptemberi nyúlvadászat?! Megyei Kamarai Hírlevél 2006(5) 1:17-19

33.     Faragó, S.: Élőhely-gazdálkodás mezei területeken, különös tekintettel a gyepgazdálkodásra. Gyepgazdálkodási Közlemények. 2006(4): 11-22.

34.     Barna, R.: A nagyvadegység (NE) mint gazdasági mutató, az eltérő adottságú élőhelyek nagyvadgazdálkodásának összehasonlítására. Gyepgazdálkodási Közlemények. 2006(4): 39-46.

35.     Bíró, Zs., Szemethy, L., Katona, K., Heltai, M., and Pető, Z.: Seasonal distribution of red deer (Cervus elaphus) in a forest-agriculture habitat in Hungary. Mammalia, 2006. p. 70–75. IF: 0,333

36.     Varjú, J., Kovács, Gy. és Tari, T.: Az eurázsiai hód (Castor fiber Linnaeus, 1758) visszatelepülése a Szigetközbe.  Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 184-185.

37.     Majzinger, I.: Javaslat őzállomány szabályozás és monitoring gyakorlati megvalósításához. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 118-119.

38.     Faragó, S.: Paradigmaváltás igénye és szükségessége a vadgazdálkodásban. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 7-10.

39.     Majzinger, I.: Békés megye őzgazdálkodásának elemzése. Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA). 2003. április 1-2. pp. 11.

40.     Ballók, Zs.: A vadállomány becslésének módszerei. Erdélyi Nimród, 2004(6)4: 26-27.

41.     Ballók, Zs.: A vadállomány becslésének módszerei II. Erdélyi Nimród, 2004(5)4: 26-27.

42.     Varga, Gy., Sugár, L.: Vaddisznó-állományok tüdőféreg-fertőzöttségének és kondíciójának vizsgálata a Zselicségben. Acta Agraria Kaposváriensis (2005) Vol 9 No 2, 23-31

43.     Szemethy, L.: A gímszarvas (Cervus elaphus) tehenek területhasználata egy erdő-mezőgazdasági élőhely-együttesben. Doktori értekezés, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő

44.     Mara, Á. és Sepsi, Á.: Farkasaink. Csíkszereda, 2009. pp. 169.

45.     Barna, R. and Horváthé Kovács, B.: The big game unit (BGU) as an economic index to compare big game management in different habitats. Journal of Central European Agriculture (2008) 10:1, 1-12.

46.     Marosán, M.: Őzpopulációk tulajdonságainak elemzése az állományszabályozás tervezéséhez. Acta Agronómica Óváriensis, 2009. 51(1):87-103.

47.     Király István: Magyarországi őzállományok orr-garatbagócsfertőzöttségéről és a parazita biológiájának sajátosságairól. Doktori értekezés. – Mosonmagyaróvár, NymE-MÉK, 2009. pp. 131.

48.     Faragó, S.: Biotopverbesserung in der Ungarischen Niederwildwirtschaft. Presentations of the Workshop Wildlife friendly use of set-asides. CIC Budapest Executive Office. 2001. p. 124-137.

49.     Faragó, S.: Az apróvad-gazdálkodás jövője Magyarországon (Dilemmák, lehetőségek, szükségszerűség). In Nagy, E. és Bíró, G. szerk.: A nagyvad-gazdálkodás súlyának növekedése az apróvad rovására. Országos Magyar Vadászkamara. 2010, p. 94-108.

50.     Nagy, E.: A hazai vadászható vadfajok helyzetének változása és annak hatásai a vadgazdálkodásunkra. In Nagy, E. és Bíró, G. szerk.: A nagyvad-gazdálkodás súlyának növekedése az apróvad rovására. Országos Magyar Vadászkamara. 2010, p. 80-93..

 

4.      Náhlik, A. és Sándor, Gy.: A vadállomány hasznosítása. Budapest 2008. Kiadó: FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, pp. 266. (21,87 ív)

5.      Náhlik, A.: Muflon. Biológia-Gazdálkodás-Vadászat. Budapest, (megjelenés alatt) Mezőgazda Kiadó

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

 

            Idegen nyelven megjelent

6.      Micu, I., Náhlik, A., Neguş, ş., Michalache, I. and Szabó, I.: Ungulates and their management in Romania. In: Apollonio, M., Andersen, R. and Putman, R. (ed.): European Ungulates and their Management int he 21th Century. Cambridge University Press, 2010. p. 319-337.

1.       Niedziałkowska, M., Jędrzejewska, B., Honnen, A-Ch., Otto, T., Sidorovich, V.E., Perzanowski, K., Skog, A., Hartl, G.B., Borowik, T., Bunevich, A. N., Lang, J. and Zachos, F.E.:   Molecular biogeogrphy of red deer Cervus elaphus from Eastern Europe: insights from mitochondrial DNA sequences. Acta Theriologica. 2010. IF: 0,987

2.        Zachos, F.E. and Hartl, G.B.: Phylogeography, population genetics and conservation of the European red deer Cervus elaphus. Mammal Review 2011. IF:1,912

 

Szakkönyv fejezete

7.      Náhlik, A.: Fegyvertan és ballisztika (könyvrészlet). In: Kőhalmy T. (szerk.): Vadászati enciklopédia. Budapest, 1995. Mezőgazda Kiadó. p. 371-406.

1.        Mara, Á.: Vadgazdaságtan. Csíkszereda, Románia, 2000. Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Kiadója. pp. 144.

 

8.      Náhlik, A.: Az erdei élőhely és a vad kapcsolata (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Magyar Vadász Enciklopédia. Budapest, 2007. Totem Kiadó. p. 88-94.

9.      Náhlik, A.: A vadászat ökológiai alapjai (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Magyar Vadász Enciklopédia. Budapest, 2007. Totem Kiadó. p. 252-275.

10.  Náhlik, A.: Nagyvad élőhely-gazdálkodás (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Magyar Vadász Enciklopédia. Budapest, 2007. Totem Kiadó. p. 276-279.

11.  Náhlik, A.: Trófeabírálat (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Magyar Vadász Enciklopédia. Budapest, 2007. Totem Kiadó. p. 585-614.

12.  Náhlik, A.: Győr-Moson-Sopron Megye (könyvrészlet). In: Fáczányi Ö. (szerk.): Fejet hajtunk – vadászati emlékhelyek Magyarországon. Budapest. 2008. Az Országos Magyar Vadászkamra kiadása. p. 101-103.

 

Tankönyv fejezete

13.  Náhlik, A.: A vadgazdálkodás és az erdőgazdálkodás kapcsolatrendszere (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás. Sopron, 2010. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. p. 27-39.

14.  Faragó, S. és Náhlik, A.: A szabadterületi vadgazdálkodás populációökológiai alapjai (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás. Sopron, 2010. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. p. 51-89.

15.  Náhlik, A.: A nagyvadgazdálkodás ökológiai alapjai (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás. Sopron, 2010. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. p. 90-105.

16.  Náhlik, A.: Az erdei élőhelyek kezelésének alapelvei és módszerei (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás. Sopron, 2010. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. p. 105-109.

17.  Faragó, S. és Náhlik, A.: A vadgazdálkodás tervezéséhez szükséges adatok felvétele (könyvfejezet). In: Faragó S. (szerk.): Vadgazdálkodás. Sopron, 2010. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. p. 273-287.

 

 

egyetemi jegyzet

18.  Náhlik, A.: A nagyvadállomány szabályozása. Sopron, 1995. Egyetemi jegyzet. pp. 142.

1.        Sándor, Gy.: A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciája (Facskó, F. szerk.) 2002: 107-111.

 

19.  Náhlik, A.: Fegyvertan. Sopron, 1996. Egyetemi jegyzet. pp. 70.

20.  Náhlik, A.: Trófeakezelés és bírálat. Sopron, 1996. Egyetemi jegyzet. pp. 114.

1.        Marosán, M.: A gímszarvas egyes korbecslési módszereinek értékelése. Vadbiológia, 2001(8): 43-48.

 

21.  Náhlik, A.: Lőszerismeret és ballisztika. Sopron, 1997. Egyetemi jegyzet. pp. 73.

22.  Náhlik, A.: Az erdei vadkár és bekövetkeztének ökológiai magyarázata. In.: Mészáros, K. és Boltos, Gy. szerk.: Az erdei és mezőgazdasági vadkár értékelése. Egyetemi jegyzet Kárértékelési Továbbképzéshez. NYME, Erdőmérnöki Kar, 2007. Sopron. p. 10-26.

 

folyóiratcikkek

            Lektorált külföldi folyóiratcikk

23.  Náhlik, A.: Pro Transilvanskogo zubra. Lisove gospodarstvo, lisova, paperova i dereoobrovna promislovict. Lviv 1992(23):22-27.

1.        Delegan, I.V.: Vidovij sklad ta chastota poidannja zubrom derevnih, chagarnikovih i travjanih roslin v umovah Ukrainskih Karpat. Biologichni Nauki. Visnik Zaporizhskogo Derzhavnogo Universitetu. 2001(1): 1-8.

 

24.  Náhlik, A. and Walter-Illés, W.: Die Einwirkung des Wildverbisses auf die Mortalität und das Höhenwachstum der Pflanzen verschiedener Baumarten – ein simuliertes Experiment. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland, 1998(23):95-105

25.  Kőhalmy, T. and Náhlik, A.: Neue grossraumige Wildbewirtschaftung in Ungarn. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland, 1999(24):41-47

26.  Uloth, W. and Náhlik, A.: Fünfzig Jahre Moufflons als Neubürger in Nordamerika. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2001(26): 23-29.

27.  Náhlik, A. and Uloth, W.: International Mouflon Symposium in Sopron, Hungary. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2001(26): 30-31.

28.  Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Birth rate and offspring survival in a free-ranging wild boar Sus scrofa population. Wildlife Biology. 2003. 9(Suppl. 1): 37-42. Impact factor: 0,547

1.        Carsten, A. and Olesen, R.: Analyse af nuvaerende og potentielle store planteaedere i Lille Vildmose. Pilotprojekt Lille Vildmose Nationalpark. Danmarks Miljoundersogelser Miljoministeriet. pp. 64.

2.        Alban, L., Andresen, M.M., Asferg, T., Boklund, A., Fernandez, N., Goldbach, S.G., Greiner, M., Hojgaard, A., Kramer-Schadt, S., Stockmar, A., Thulke, H.H., Utthenthal, A. and Ydesen, B.: Classical swine fever and wild boar in Denmark. A risk analysis. Danish Institute for food and veterinary research. 2005. pp. 83.

3.        Pinet, J-M.: L’Élevage du Sanglier de Race Pure. Editions de l’ADEPRINA, Paris. 2005. pp. 169.

4.        Fernandez, N., Kramer-Schadt S. and Thulke, H.H.: Viability and risk assessment in species restoration: Planning reintroductions for the wild boar, a potential disease reservoir. ECOLOGY AND SOCIETY 11 (1): JUN 2006. IF: 3,204

5.        Getthöffer, F.: Reproduktionsparameter und Saisonalität der Fortpflanzung des Wildschweins (Sus scrofa) in drei Untersuchungsgebieten Deutschlands. Inaugural Dissertation Zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.) durch die Tierärztliche Hochschule Hannover. Hannover, 2005. pp. 142.

6.        Holland, E. P., Aegerter, J. N. and Smith, G. C.: Spatial sensitivity of a generic population model, using wild boar (Sus scrofa) as a test case. Ecological modelling. 2007. 205 (1-2): 146-158  IF: 2,077

7.        Gethoffer, F., Sodeikat, G. and Pohlmeyer, K.: Reproductive parameters of wild boar (Sus scrofa) in three different parts of Germany. European Journal of Wildlife Research. 2007. 53(4): 287-297. IF: 0,979

8.        Toigo, C., Servanty, S., Gaillard, J-M., Brandt, S. and Baubet, E.: Disentangling natural from hunting mortality in an intensively hunted wild boar population. JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT 72 (7):1532–1539; 2008 IF: 1,323

9.        Central Science Laboratory, Sand Hutton, York: The Ecology and Management of Wild boar in southern England. Final project Report, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Research and Development. DEFRA Project code: VC0325. 2004. pp. 30

10.     Gethöffer, F.:  Reproduktionsparameter und Saisonalität der Fortpflanzung des Wildschweins (Sus scrofa) in drei Untersuchungsgebieten Deutschlands. Inaugural-dissertation zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.) durch die Tierärztliche Hochschule Hannover. 2005. pp. 143

11.     Rosvold, J. and Andersen, R.: Wild boar in Norway – is climate a limiting factor? Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie 2008-1. Trondheim 2008. pp. 28

12.     Bongi, P.: Environmental and human factors affecting spatial behaviour and detectability of roe deer (Capreolus capreolus): influence on population estimate. Dissetation for Degree of  Doctor of Phylosophy in Environmental Biology. University of Sassary, 2008. pp. 138.

13.     Wegge, P., Odden, M., Pokharel, Ch., Storaas, T.: Predator-prey relationships and responses of ungulates and their predators to the establishment of protected areas: A case study of tigers, leopards and their prey in Bardia National Park, Nepal. BIOLOGICAL CONSERVATION   2009(142)1: 189-202  IF: 3,167

14.     Holland EP, Burrow JF, Dytham C, Aegerter, J. N., : Modelling with uncertainty: Introducing a probabilistic framework to predict animal population dynamics  ECOLOGICAL MODELLING  220 (9-10):  1203-1217. 2009 IF: 1,871

15.     Razmaite, V. and Kerziene, S.: Distinguishable characteristics and early growth of piglets from Lithuanian indigenous pigs and wild boar intercross and backcross. Acta Veterinaria (Beograd) 2009(59)5-6: 591-600. IF: 0,179

16.     Amici, A. Serrani, F. and Adriani, S.: Somatic variability in wild boar (Sus scrofa L.) in different areas of Central Italy. Italian Journal of Animal Science. 2010(9)e9: 39-44. IF: 0,132

17.     Servanty, S., Gaillard, J-M., Toigo C., Brandt S. and Baubet E.: Pulsed resources and climate-induced variation in the reproductive traits of wild boar under high hunting pressure. Journal of Animal Ecology. 2009(78)6: 1278-1290. IF: 3,714

18.     Maréchal, C.: Evaluation de l’impact des populations de sanglier sur la biodiversité synthése biblographique , vérification de la pertinence des outils législatifs et de gestion elaboration d’une méthodologie d’étude de terrain. Rapport final, Région Wallone Dirction de la Coordination de l’Environnement et Université de Liége Unité de Recherches Zoogéographiques. 2005. pp. 56.

19.     D’Eath, R.B. and Turner, S.P.: The Natural Behaviour of Pig. In: J.N. Marcant-Forde (ed.), The Welfare of Pigs. Animal Welfare 7. Springer Science+Business Media B.V. 2009. Chapter 2., p. 13-45.

20.     Hebeisen, Ch.: Population size, density and dynamics, and social organization of wild boar (Sus scrofa) in the Basin of Geneva. Imprimatur pur la Theses.  Université de Neuchatel, 2007.  pp. 77.

21.     Servanty, S.:  Dynamique d’une population chassée de sangliers (Sus scrofa scrofa) en milieu forestier. These présentée devant l’Université Claude Bernard Lyon 1. pour l’obtention du diplome de doctorat .  Lyon, 2007. pp. 240.

22.     Keuling, O., Lauterbach, K., Stier, N. and Roth, M.: Hunter feedback of individually marked wild boar Sus scrofa L.: dispersal and efficiency of hinting in northeastern Germany. – European Journal of Wildlife Research, 2010, 56 (2): 159-167. IF: 1,543

23.     Mattioli, S. and De Marinis, A.M.: Guida al rilevamento biometrico degli ungulati. Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Documenti Tecnici. 2009(4): 1-216.

24.     Bywater, K.A., Apollonio, M., Cappai, N. and Stephens, Ph.A.: Litter size and lattitude in a large mammal: the wild boar Sus scrofa. Mammal Review 2010, 4 (3): 212-220.  IF: 2,844

25.     Cellina, S.: Effects of supplemental feeding ont he body condition and reproductive state of wild boar Susu scrofa in Luxembourg. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy (DPhil). University of Sussex. 2008. pp. 82.

26.     Magnusson M.: Population and management models for the Swedish wild boar (Sus scrofa). Swedish University of Agricultural Sciences. The Faculty of Natural Rsources and Agricultural Sciences. Department of Ecology, Grimsö Wildlife Research Station, Sweden, 2010. pp.26.

 

29.  Náhlik, A. and Uloth, W.: Muffelwild in Ungarn – mit Berücksichtigung seiner Roll ebei der Begründung älterer deutscher Populationen. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2003(28): 55-64.

30.  Náhlik, A. és Mara, Gy.: Korabeli bizonyítékok a bölény kárpát-medencei elterjedésére és kihalására (Contemporary evidence of the dispersal range and extinction of the European bison in the Carpathian basin). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. Természettudományok. Csíkszereda. p. 455-461.

31.  Náhlik, A., Borkowski, J. and Kiraly, G.: Factors affecting the winter-feeding ecology of red deer. Wildlife Biology in Practice. 2005. 1(1): 47-52.

1.        Dahdouh-Guebas, F., Vrancken, D., Ravishankar, T. and Koedam, N.: Short-term mangrove browsing by feral water buffalo: conflict between natural resources, wildlife and subsistence interests? ENVIRONMENTAL CONSERVATION 33 (2): 157-163 JUN 2006. IF: 0,944

2.        Die Säugetierexpertengruppe des Nationalen Naturhistorischen Museums Luxemburgs: Positionspapier zur Wildfütterung. Musée national d’histoire naturelle Luxembourg. 2006. pp. 25.

3.        Kowalczyk, R., Taberlet, P. Coissac, E., Valentini, A., Miquel, Ch., Kamiński, T. and Wójcik, J.M.: Influence of management practices on large herbivore diet—Case of European bison in Białowieża Primeval Forest (Poland). Forest Ecolgy and Management. 2011. 261(4): 821-828. IF: 1,950

 

32.  Micu, I., Náhlik, A. and Uloth, W.: Die Situation des Großraubwildes in Rumänien. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2005(30): 175-180.

33.  Manca, L., Corda, M., Pellegrini, M., Fais, A., Hadjisterkotis, E., Náhlik, A., Basile, A., Ferranti, P. and Masala, B.: Structure and function of sheep hemoglobin Chios: A noel allele at the HBBB locus with to Lys → Arg substitutions at positions β144(HC1). Comparative Biochemistry and Physiology, Part D 2 (2007): 84-90. Impact factor: 1,391

1.        Charalambidou, I. and Gücel, S.: Bibliographic Index on Flora, Fauna, Biodiversity, and Nature Conservation in Cyprus. UES-CCEIA/ESI/TCBA/GAG/, Nicosia, Cyprus, 2009. pp. 40.

 

34.  Pirastru, M., Multineddu, C., Mereu, P., Sannai, M., El Sherbini, E.S., Hadjisterkotis, E., Nàhlik, A., Franceschi, P., Manca, L., Masala, B.: The sequence and phylogenesis of the α-globin genes of Barbary sheep (Ammotragus lervia), goat (Capra hircus), European mouflon (Ovis aries musimon) and Cyprus mouflon (Ovis aries ophion). Comparative Biochemistry and Physiology, part D, Genomics and Proteomics. 2009, 4 (3): 168-173. Impact factor: 1,758

35.  Notario, A., Moro, J., Fuentes, O., Castresana, L., Respaldiza, E., Ionescu, O. and Náhlik, A.: Comparative bacteriological study of two wild boar populations in Sierra Montana (Jaén, Spain). Notulae Scientia Biologicae. 2(4) 2010: 18-23.

 

 

lektorált idegen nyelvű itthoni folyóiratcikk

36.  Náhlik, A.: Characteristics and evaluation of Hungarian mouflon management. Scientific Publications of the University of Sopron. 2000(46):133-143.

37.  Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Dynamics and management of the Hungarian wild boar population. Hungarian Agricultural Research. 2005 (14) 4:4-7.

38.  Náhlik, A., Sándor, Gy., Tari, T. and Király, G.: Space use and activity patterns of red deer in a high forest cover and in a patchy forest-agricultural habitat. Acta silvatica & Lignaria Hungarica. 2009 (5): 109-118.

39.  Ballók, Zs., Náhlik, A., Tari, T.: Effects of building a highway and wildlife crossings in a red deer (Cervus elaphus) habitat in Hungary. Acta silvatica & Lignaria Hungarica. 2010 (6): 67-74.

 

lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk

40.  Náhlik, A.: A kárpát-medencei bölény és kihalásának körülményei. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1986: 237-241.

1.        Bihari, Z.: A bölény kárpát-medencei története és hazai visszatelepítésének lehetőségei. Vadbiológia 2010(14): 137-144.

 

41.  Faragó, S. és Náhlik, A.: A havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) elõfordulása Magyarországon. Puszta 3/12. 1988: 121-131.

42.  Kõhalmy, T., Faragó, S., Náhlik, A. és Walterné Illés V.: Adatok az erdõk természetes vadeltartó képességének megállapításához. Vadbiológia 1988(2):185-194.

1.        Mátrai, K.: A cserjeszint fásszárú növényzetének szerepe a gímszarvas nyári (július-augusztus) táplálékában. Vadbiológia, 1996(5): 60-67.

 

43.  Náhlik, A.: A gímszarvas (Cervus elaphus L.) táplálkozásökológiájának vizsgálata téli nyomkövetések alapján. Nimród Fórum 1989:IV.

1.        Kőhalmy, T.: A faállomány típus csoportok cserjeszintjéből felvehető téli vadtakarmány korosztályok szerinti dinamikája. Budapest, 1991. Akadémiai Doktori Értekezés

2.        Mátrai, K. és Szemethy, L.: A gímszarvas szezonális táplálékának jellegzetességei Magyarország különböző élőhelyein. Vadbiológia, 2000(7): 1-9.

3.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

 

44.  Náhlik, A.: A Dunántúli-középhegység néhány újabb muflontelepítésének értékelése a trófeák adatai alapján. Vadbiológia 1989(3):102-115.

1.        Piegert, H. and Uloth, W.: Der Europäische Mouflon. Germany, 2000 DSV-Verlag GmbH, Edition Naturlife, pp. 260.

2.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

3.        Santiago Moreno, J., González Bulnes, A., Gómez Brunet, A. and López Sebastián, A.: El Muflón (Ovis gmelini musimon): Caracterización Funcional y Recurso Cinegético. Monografías INIA: Ganadera N. 2, 2003. Madrid, España

4.        Csányi, S. and Lehoczki, R.: Ungulates and their management in Hungary. In: Apollonio, M., Andersen, R. and Putman, R. (ed.): European Ungulates and their Management int he 21th Century. Cambridge University Press, 2010. p. 291-320.

5.        Toledano Díaz, A.: Control fotoperiódico y regulación endocrina del crecimiento del cuerno en el macho montes (Capra Pireneica Hispanica) y el Muflón. Memoria para optar al grado de doctor. Madrid, 2007. pp. 146.

 

45.  Náhlik, A.: Néhány nagyobb hazai muflonpopulációnk trófeaadatainak értékelése. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989:145-186.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

2.        Santiago Moreno, J., González Bulnes, A., Gómez Brunet, A. and López Sebastián, A.: El Muflón (Ovis gmelini musimon): Caracterización Funcional y Recurso Cinegético. Monografías INIA: Ganadera N. 2, 2003. Madrid, España

 

46.  Náhlik, A.: Gímszarvas populációk elkülönítése az állományhasznosítás tervezésének elősegítésére. Vadbiológia 1994(4):41-47.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

2.        Sándor, Gy.: A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciája (Facskó, F. szerk.) 2002: 107-111.

 

47.  Náhlik, A.: A vadkár mérséklésének lehetősége az erdősítés ápolások helyes ütemezésével és kivitelezésével. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1996(40-41):93-113.

1.        Walterné Illés, V.: Vadkárok és az ellenük való védekezés. In: Varga, F. szerk. Erdővédelemtan. Budapest, 2001. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. p. 177-195.

 

48.  Náhlik, A. és Takács, A.: Különböző sűrűségű muflonpopulációk paramétereinek vizsgálata. Vadbiológia. 1996(5):68-77.

1.        Piegert, H. and Uloth, W.: Der Europäische Mouflon. Germany, 2000. DSV-Verlag GmbH, Edition Naturlife, pp. 260.

2.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

3.        Takács, A.: The parasite fauna of the mouflon (ovis musimon) in Hungary, with especial regard to Protostrongylosis caused by Muellerius capillaris. In: Proceedings of the 3rd International Mouflon Symposium (Náhlik A. and Uloth, W. eds.). Sopron, Hungary, 2001: 299-301.

4.        Széles, E.: A muflon zárttéri tenyésztésének tapasztalatai és annak gazdaságossága. Vadgazda – A Magyar Vadászlap Szakmai Melléklete. 2001 (2): 11-12.

5.        Hille, G.: Untersuchungen zum Endoparasitenbefall des Muffelwildes in Thüringen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctor medicinae veterinariae (Dr. med. vet.) durch die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig. Lepzig, 2003. pp. 178.

6.        Bonenfant, Ch., Gaillard, J-M., Coulson, T., Festa-Bianchet, M., Loison, A., Garel, M. Loe, E.L., Blanchard, P., Pettorelli, N., Owen-Smith, N., Du Toit, J. and Duncan, P.: Empirical Evidence of Density-Dependence in Populations of Large Herbivores. Advances in Ecological Research. 2009. 41(5): 313-357. IF: 0,762

 

49.  Náhlik, A.: Vadkárok az erdőgazdaságban- a vadrágás és vadkár összefüggései. Erdészeti Lapok, 1998(2):49-50.

1.        Szemethy, L., Katona, K., Székely, J. Bleier, N., Nyeste, M., Kovács, V., Olajos T. and Terhes, A.: A cserjeszint táplálékkínálatának és rágottságának vizsgálata különböző erdei élőhelyeken. Vadbiológia 2004 (11): 11-23.

 

50.  Náhlik, A. és Sándor, Gy.: A vaddisznó szaporodásökológiája. Acta Biologica Debrecina. Supplementum Oecologica Hungarica. 2000(11)1: 113.

51.  Náhlik, A. és Walterné Illés, V.: A szimulált vadrágás hatása fenyő és lombos csemeték fejlődésére. Soproni Egyetem Tudományos Közleményei. 2000(46):161-170.

52.  Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Egy szabad területi dámszarvas populáció szaporodási teljesítménye. Vadbiológia 2000(7): 38-46.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

2.        Sándor, Gy.: A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciája (Facskó, F. szerk.) 2002: 107-111.

3.        Sugár, L.: Egészségi állapot, kondíció, termékenység dél-dunántúlidámszarvas állományokban. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4. Dám. A dámszarvas-gazdálkodásunk időszerű kérdései  Konferencia Anyagai (Nagy, E. szerk..). Gyulaj, 2005. Országos Magyar Vadászkamara. 2005: 37-43.

 

53.  Náhlik, A., Borkowski, J., Tóth, R. és Nacsa, J.: A gímszarvas téli táplálékfelvételének néhány jellemzője. Vadbiológia 2002(9): 10-17.

1.        Szemethy, L., Katona, K., Székely, J. Bleier, N., Nyeste, M., Kovács, V., Olajos T. és Terhes, A.: A cserjeszint táplálékkínálatának és rágottságának vizsgálata különböző erdei élőhelyeken. Vadbiológia 2004 (11): 11-23.

 

54.  Náhlik, A., Nagy-Balázs, A., Hopp, T., Nacsa, J. és Sándor, Gy.: A célzott takarmányozás hatása az őz testi fejlődésére és szaporodási teljesítményére. Vadbiológia 2002(9): 46-53.

1.        Csányi, S. and Lehoczki, R.: Ungulates and their management in Hungary. In: Apollonio, M., Andersen, R. and Putman, R. (ed.): European Ungulates and their Management int he 21th Century. Cambridge University Press, 2010. p. 291-320.

 

55.  Náhlik, A., Tari, T. és Nacsa, J.: A gímszarvas és őz téli erdősítéshasználatának jellemzői. Vadbiológia 2003 (10): 15-25.

1.        Csányi, S. and Lehoczki, R.: Ungulates and their management in Hungary. In: Apollonio, M., Andersen, R. and Putman, R. (ed.): European Ungulates and their Management int he 21th Century. Cambridge University Press, 2010. p. 291-320.

2.        Bleier, N, Baranyi, Sz., Matos, J.M.  és Szemethy, L: A gímszarvas és a vaddisznó területhasználat-intenzitása és a mezőgazdasági vadkár közötti kapcsolat. Vadbiológia 2010 (14): 13-18.

 

56.  Náhlik, A.: Ajánlás: Magyarországon fészkelő veszélyeztetett madárfajaink könyvhöz (szerk. Orbán, H., Reflex Környezetvédelmi Egyesület Kiadása 2003) p. 3-4.

57.  Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Egy vaddisznó populáció szaporodóképessége. Vadbiológia 2004 (11): 55-64.

1.        Jánoska, J.: A vaddisznó – ökológia, életmód – állománykezelés a vadkárok csökkentésére. In: Pechtol, J. (szerk.): Vadászévkönyv. A vaddisznó, Országos Magyar Vadászkamara. Dénes Natúr Műhely Kiadó. 2010. p. 30-45.

 

58.  Király, G. és Náhlik, A.: Szarvasok GPS telemetriás mérése és az adatok térinformatikai feldolgozása az élőhely-használat vizsgálatához. Geomatikai Közlemények MTA GGKI, Sopron, 2005 (VIII.): 257-263.

59.  Náhlik, A. és Tari, T.: A gímszarvas és őz téli erdősítés-használatára és csemeterágására ható tényezők vizsgálata az erdei kár csökkentése céljából. Gyepgazdálkodási Közlemények 2006 (4): 75-79.

60.  Király, G. és Náhlik, A.: Gímszarvasok mozgásának térinformatikai elemzése és modellezése GPS-nyakörv által szolgáltatott, valamint kiegészítő adatok alapján. Geomatikai Közlemények MTA GGKI, Sopron, 2009 (XII.): 339-348.

61.  Ribács, A., Náhlik, A., Tari, T. és Kocsis, M.: A Gímszarvas (Cervus elaphus) mesterséges etetőhely-használatának vizsgálata a Sopron-fertődi kistérségben. Állattenyésztés és takarmányozás. 2009(58)6: 585-595.

 

nem lektorált idegennyelvű folyóiratcikk

62.  Náhlik, A.: Introduction to papers on wild boar biology and management. Acta silvatica & Lignaria Hungarica. 5(2009): 145-146.

63.  Kranz, A., Náhlik, A., Tari, T. & Dremmel, L.: Rotwildjagd in Europa - Ökologie und Jagd in Ungarn. Der Anblick. 2010(4): 46-48.

 

 

nem lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk

64.  Faragó, S. és Náhlik, A.: Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) megfigyelése a Kõszegi-hegységben. Madártani Tájékoztató 1985. 4-5: 54-55.

65.  Náhlik, A.: Muflontrófeák értékmérői. Nimród, 1990. 20:12-13.

66.  Náhlik, A.: Muflonok nyomában. Nimród 1991. 11: 42-44.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

 

67.  Náhlik, A.: A muflon helye. Nimród 1992. 12: 4-6.

1.        Tomiczek, H. and Türcke, F.: Das Muffelwild. Hamburg, 1995. Naturgeschichte – Hege – Jagd. Verlag Paul Parey, pp. 126.

2.        Godó, N. és Bognár, G.: A muflongazdálkodás eredményei és kérdései. Nimród 2003 (7): 23-25.

 

68.  Náhlik, A.: Diplomatervezõk Sopronban. Magyar Vadászlap 1993.

69.  Náhlik, A.: Az erdősítés ápolás gyakorlatának felülvizsgálata vadkárral veszélyeztetett területeken. Magyar Vadászlap, 1994. 8(3):18.

70.  Kőhalmy,T., Faragó, S., Walterné Illés,V. és Náhlik,A.: Az erdők vadeltartó képességének mai értékelése. Nimród 1996. 84(2):7-9.

71.  Náhlik, A.: Hogyan tovább a muflonnal? Nimród 1996. 84(5):6-7.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

2.        Godó, N. és Bognár, G.: A muflongazdálkodás eredményei és kérdései. Nimród 2003 (7): 23-25.

 

72.  Náhlik A.: Lőhetünk bakot. Magyar vadászlap, 1998. 7(8):18.

73.  Náhlik A.: Az állatorvosi muflon, avagy ördögűzés. Magyar vadászlap, 1998. 7(11): 18-19.

74.  Náhlik A.: A muflonról, másképpen - nemzetközi muflon szimpózium Sopronban. Magyar Vadászlap 2000:9(12)

75.  Náhlik A.: Védett állataink – Nemzetközi Muflon Szimpózium Sopronban. Agrártájoló 2000:12(22-29): 6.

76.  Náhlik, A.: Vad ökológia? Erdészeti lapok 2002. 11: 318-321.

1.        Katona, K., Szemethy, L., Nyeste, M., Fodor, Á., Székely, J., Bleier, N., Kovács, V. Olajos, T., Terhes, A. és Demes, T.: A hazai erdők cserjeszintjének szerepe a nagyvad-erdő kapcsolatok alakulásában. Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 119-126, 2007

 

77.  Náhlik, A.: Vadgazdálkodásunk kritikus tényezője: a rágáskár. A Vadgazda Vadászmagazin. 2003. 2(1): 27-29.

78.  Sándor, Gy. És Náhlik, A.: A gyulai dám szaporodása. Nimród 2003. 91(6): 24-25.

79.  Marosán, M., Náhlik, A. és Gál, J.: Az őz (Capreolus capreolus) korbecslési módszerei. A Vadgazda Vadászmagazin. 2003. 2(7): 4-8.

80.  Marosán, M., Gál, J. és Náhlik, A.: Életkorbecslési módszerek a dámszarvasnál. A Vadgazda Vadászmagazin. 2003. 2(10): 2-4.

81.  Sándor, Gy. És Náhlik, A.: Dámszarvas a vadgazdálkodásban, Értékálló Aranykorona. 2003. 3(2): 34-35.

82.  Náhlik, A.: A természetközeliség lehetőségei és korlátai a nagyvadgazdálkodásban. A Vadgazda Vadászmagazin. 2003. 2(11): 7-9.

83.  Gál, J., Marosán, M. és Náhlik, A.: A vadászebek babesiózisa. Erdélyi Nimród Természetvédelmi Magazin. 2003. 5(5): 27.

84.  Simon, J. és Náhlik, A.: A magyar vadászetika és vadászati publicisztika kiemelkedő alakja: Láng Rudolf (1881-1963). Erdélyi Nimród Természetvédelmi Magazin. 2003. 5(6): 28-29.

85.  Jánoska, F. és Náhlik, A.: Vadkárelhárítás kerítéssel. Agro napló 2003. 7(12): 24-27.

1.        Barna, R.: A nagyvadgazdálkodás vizsgálata a dél-dunántúli régióban. Doktori értekezés. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2005. pp. 166.

 

86.  Náhlik, A.: A muflon származása. Nimród 2004. 92(1): 6-12.

87.  Náhlik, A.: Megtiszteltetés. Erdészeti Lapok. 2004. 5: 155-156.

88.  Náhlik, A. és Sándor, Gy.: A dámszarvas egyes szaporodásbiológiai jellemzői. A Vadgazda Vadászmagazin. 2004. 3(11): 32-35.

89.  Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Hogyan javítsunk vaddisznó-gazdálkodásunkon? Megyei Kamarai Hírlevél. 2004. 3(3): 5-7.

90.  Gál, J., Marosán, M. és Náhlik, A.: Életkor becslési módszerek vaddisznónál. Erdélyi Nimród, 2004(6)2: 24-26.

91.  Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése. Nimród 2005. 93(1): 23-25.

1.        Barna, R.: A nagyvadgazdálkodás vizsgálata a dél-dunántúli régióban. Doktori értekezés. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2005. pp. 166.

 

92.  Náhlik, A.: Forró pillanatok a C.I.C. közgyűlésén. Magyar vadászlap. 2005.14(5):263.

93.  Náhlik, A.: Mínuszpontok a trófeabírálaton. Magyar vadászlap. 2005.14(5):276-278.

94.  Náhlik, A.: Medve-szimpózium Brassóban. Magyar vadászlap. 2005.14(5):282-283.

95.  Náhlik, A és Király, G..: GPS technológia alkalmazása a hazai szarvaskutatásban. Megyei Kamarai Hírlevél. 2005. 4(1): 4.

96.  Náhlik, A.: A muflongazdálkodás élőhelyi és természetvédelmi megítélése. Heves Megyei Vadász. 2005 (7)3: 19-23.

1.        Csányi, S. and Lehoczki, R.: Ungulates and their management in Hungary. In: Apollonio, M., Andersen, R. and Putman, R. (ed.): European Ungulates and their Management int he 21th Century. Cambridge University Press, 2010. p. 291-320.

 

97.  Náhlik, A.: A nőivarúak szerepe a nagyvad szaporodásában. Magyar Vadászlap. 2006.15(3): 151-156.

98.  Náhlik, A.: Aphrodité szigetén, Artemisznek hódolva, avagy a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (C.I.C.) 53. közgyűlése Cipruson. Magyar Vadászlap. 2006.15(7): 433.

99.  Náhlik, A.: Mennyire természetszerű nagyvadgazdálkodásunk? Megyei Kamarai Hírlevél. Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja. 2007 (6) 2: 4-7.

100.          SÁNDOR GY., NÁHLIK A., HEFFENTRÄGER G. ÉS TARI T.: A dámszarvas napi aktivitása, Nimród, 2008 (10): 11-12.

101.          Tari, T., Sándor, Gy., Herr, Sz. és Náhlik, A.: Etetőhasználat – vaddisznók és őzek az asztalnál, Nimród 2010 (2): 12-13.  

102.          Náhlik A., Sándor Gy. és Tari T.: Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG Zrt. területén – Országos kitekintés és tanulságok, Nimród, 2010 (6): 10.

103.          Tari, T., Sándor Gy. és Náhlik, A.: Vaddisznók nyomában, Nimród 2010 (8): 8-9.

104.          Náhlik, A., Sándor, Gy. és Tari, T. (2010): A bikák szemszögéből – felkészülés a bőgésre, Nimród 2010 (9): 6-9.

105.          Sándor, Gy., Náhlik, A., Heffenträger, G., Tari, T. és Nyúl, A.: Dám bikák GPS-telemeriai vizsgálati eredményei, Nimród 2010 (10) 8-9.

 

 

Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent cikk

            Lektorált

106.          Náhlik, A.:  Winter food habits of red deer (Cervus elaphus) based on snow tracking. In: Bobek, B.; Perzanowski, K.; Regelin, W.C. eds.: Global Trends in Wildlife Management, Proceedings of the 18th IUGB Congress, Krakow, Poland. Krakow-Warszawa. 1991:145-149.

1.        Homolka, M.: Food of Cervus elaphus in the course of the year in the mixed forest habitat of the Drahanska-Vrchovina highlands. Folia Zoologica 1990(39/1): 1-13. IF: 0,227

2.        Gonzales, G. and Pepin, D.: La cerf (Cervus elaphus) en milieu montagnard et nordique. I Paleontolgie, occupation de l’espace, utilisation du temps et des ressources. Revue bibliographique. Gibier Faune Sauvage, Game and Wildlife. 1996(13):27-52.

3.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

4.        Jost, M.A.: Forage Utilization by Wapiti (Cervus elaphus) in the French River

and Burwash Regions of Ontario. School of Graduate Studies and Research Laurentian University, Sudbury, Ontario, 1997. pp.101.

 

nem lektorált

107.          Náhlik, A.: Some ecological aspects of moufflon management in Hungary. Proceedings of the International Symposium "Ongulés/Ungulates '91" Toulouse, France 1992:531-534.

1.        Piegert, H. and Uloth, W.: Der Europäische Mouflon. Germany, 2000. DSV-Verlag GmbH, Edition Naturlife, pp. 260.

2.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

3.        Weller, K.E. and Decker, E.: The status of mouflon (Ovis musimon) in Europe. In: Proceedings of the 3rd International Mouflon Symposium (Náhlik A. and Uloth, W. eds.). Sopron, Hungary, 2001: 114-140.

4.        Santiago Moreno, J., González Bulnes, A., Gómez Brunet, A. and López Sebastián, A.: El Muflón (Ovis gmelini musimon): Caracterización Funcional y Recurso Cinegético. Monografías INIA: Ganadera N. 2, 2003. Madrid, España

5.        Nagy, G., Szendrei, L. és Gyüre, P.: A gyepek szerepe a természetes és farmszerű vadgazdálkodásban. Gyepgazdálkodási Közlemények. 2006(4): 23-31.

 

108.          Náhlik, A.: A method for determining the boundaries in space of red deer populations. Forests and Wildlife... Towards the 21th Century. Proceedings of the XXIst IUGB Congress (Thompson I.D. ed.), Halifax, Canada 1993:237-242.

109.          Kőhalmy, T., Náhlik, A. and Walter-Illés, V.: Skody zveri v Madarsku. Konference Skody Zveri, jejich priciny a prevence. Sbornik refratu 1995:122-126.

110.          Náhlik, A. and Takács, A.: Analysis of some density dependent factors in two  moufflon populations. The game and the man. Proceedings of the XXIInd Congress of IUGB. (Botev N. ed.),  Sofia, Bulgaria. 1996:250-255.

1.        Uloth, W., Hulge, H., Kümpel, R. and Tischer, H.: Sechzig Jahre Muffelwild in der thüringischen Rhön. . Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland, 1996(21):147-151

2.        Piegert, H. and Uloth, W.: Der Europäische Mouflon. Germany, 2000. DSV-Verlag GmbH, Edition Naturlife, pp. 260.

3.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

4.        Takács, A.: The parasite fauna of the mouflon (Ovis musimon) in Hungary, with a special regard to protostrongylosis caused by Müllerius capillaris in the Zemplén mountains. Proceedings of the 3rd International Mouflon Symposium (Náhlik A. and Uloth, W. eds.). Sopron, Hungary 2001: 299-301.

5.        Obretenov, A., Roussev, Y. and Markov, I.: Managing the mouflon in Bulgaria. In: Proceedings of the 3rd International Mouflon Symposium (Náhlik A. and Uloth, W. eds.). Sopron, Hungary, 2001:  169-180.

6.        Duchacek, L. and Lamka, J.: Dicrocoeliosis – the present state of knowledge with respect to wildlife species. Acta Veterinaria Brno. 72(4): 613-626, 2003. IF: 0,336

7.        Hille, G.: Untersuchungen zum Endoparasitenbefall des Muffelwildes in Thüringen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctor medicinae veterinariae (Dr. med. vet.) durch die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig. Lepzig, 2003. pp. 178.

8.        Lucchesi, M. and Viviani, F.: Progetto di studio della popolazione di muflone (Ovis orientalis musimon Gmelin)  presente sulle Alpi apuane: risultati preliminari su demografia e struttura. Acta Apuana. III. 2004. p. 51-60.

 

111.          Náhlik, A.: Faults of the Hungarian moufflon management and their consequences. In: The Mediterranean Moufflon: Management, Genetics and Conservation. Edited by the Game Fund of Cyprus and tha IUCN Species Survival Commission, Caprinae Specialist Group (Hadjisterkotis E ed.). Nicosia, Cyprus, 1997:37-45.

1.        Piegert, H. and Uloth, W.: Der Europäische Mouflon. Germany, 2000. DSV-Verlag GmbH, Edition Naturlife, pp. 260.

2.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

3.        Hille, G.: Untersuchungen zum Endoparasitenbefall des Muffelwildes in Thüringen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctor medicinae veterinariae (Dr. med. vet.) durch die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig. Lepzig, 2003. pp. 178.

4.        Csányi, S. and Lehoczki, R.: Ungulates and their management in Hungary. In: Apollonio, M., Andersen, R. and Putman, R. (ed.): European Ungulates and their Management int he 21th Century. Cambridge University Press, 2010. p. 291-320.

5.        Csányi, S. and Sonkoly, K.: Game management in Hungary – how can it be influenced by climate change? Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 2010. vol. 5. (1): 21-25.

 

 

112.          Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Status and management of fallow deer in Hungary. In: Proceedings of the Fallow deer Symposium (Fruzinski B. ed.), Poznan, Poland, 1998:14-19.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

2.        Sándor, Gy.: A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciája (Facskó, F. szerk.) 2002: 107-111.

3.        Barna, R.: A nagyvadgazdálkodás vizsgálata a dél-dunántúli régióban. Doktori értekezés. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2005. pp. 166.

 

113.          Náhlik, A.: Control of mouflon stocks by estimating population parameters. Agriculture Forestry – Game. I: Proceedings of the 24th Congress of the IUGB. (Thomaides C. and Kypridemos N. eds.), Thessaloniki, Greece 2001:78-89.

114.          Náhlik, A. and Sándor, Gy: Age specific fecundity and recruitment of fallow deer. Agriculture Forestry – Game. Proceedings of the 24th Congress of the IUGB. (Thomaides C. and Kypridemos N. eds.), Thessaloniki, Greece 2001:430-441.

1.        Sándor, Gy. (2001): A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciája (Facskó, F. szerk.) 2002: 107-111.

 

115.          Náhlik, A.: Damage caused by ungulates – a limiting factor of density. Internationales Symposium „Wildschäden durch Großwild”. (Gürtler R. and Maierhofer, K. eds.) CIC Wien, Austria. 2005: 214-232.

116.          Micu, I., Popescu, V., Náhlik, A., Gărgărea, P., Neguş, Ş., Sârbu, G., Mihăilă, D.: Researches regarding the eco-etiology of brown bear in Borsec region by using the GPS-GSM technique. Proceedings of the International Biennale Conference of the Transilvania University of Braşov, “Forest and Sustainable Use” (Braşov, Romania, Lucrările sesiunii ştiinţifice bienale cu participare internaţională Pădurea şi Dezvoltarea Durabilă Braşov), 17-18 October 2008, 2009: 319-330.

 

 

hazai konferenciakiadványban megjelent cikk

            nem lektorált idegen nyelvű cikk

117.          Náhlik, A.: Moufflon management and its environmental conditions in some significant hunting areas in Hungary. Transactions of the 20th IUGB Congress. Gödöllő, Hungary. 1991:146-152.

1.        Piegert, H. and Uloth, W.: Der Europäische Mouflon. Germany, 2000. DSV-Verlag GmbH, Edition Naturlife, pp. 260.

2.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

3.        Weller, K.E. and Decker, E.: The status of mouflon (Ovis musimon) in Europe. In: Proceedings of the 3rd International Mouflon Symposium (Náhlik A. and Uloth, W. eds.). Sopron, Hungary, 2001: 114-140.

 

118.          Náhlik, A.: Review of the moufflon trophy measurement formula. Transactions of the 20th IUGB Congress. Gödöllő, Hungary. 1991:153-158.

1.        Piegert, H. and Uloth, W.: Der Europäische Mouflon. Germany, 2000 DSV-Verlag GmbH, Edition Naturlife, pp. 260.

 

119.          Kõhalmy, T. and Náhlik, A.: Will wild boar become the big game of the future? In: Proceedings of the CIC Wild Boar Symposium, Sopron, Hungary, 1996:65-68.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

 

120.          Náhlik, A. and Walter-Illés, V: Effects of deer feeding on seedlings’ mortality and growth by simulated browsing. In: Advances in Deer Biology. Proc. 4th Int. Deer Biol. Congr. (Zomborszky Z. ed.), 1999:212-215.

121.          Náhlik, A.: Possible causes of the browsing impact of ungulates on afforestations and the ways of their prevention. Proceedings of the International Conference on Sustainable Use of Biological Resources – naturexpo (Jolánkai M. and Láng I. eds.) AKAPRINT Publishers, Budapest. 1999:51-56.

122.          Náhlik, A.: Fecundity and survival of mouflon and factors affecting them. In: Proceedings of the 3rd International Mouflon Symposium (Náhlik A. and Uloth W. eds.). Sopron, Hungary, 2001:22-30.

1.        Garel, M., Cugnasse, J.M., Gaillard, J.M., Loison, A., Gibert, P., Douvre, P. and Dubray, D.: Reproductive output of female mouflon (Ovis gmelini musimon x Ovis sp.): a comparative analysis. Journal of Zoology 2005 (266) 1: 65-71. IF: 1,220

2.        Darmon, G., Calenge, C., Loison, A., Maillard, D. and Jullien, J.-M.: Social and spatial patterns determine the population structure and colonization processes in mouflon. Canadian Journal of Zoology. 2007. 85 (5): 634-643. IF: 1,493

3.        Cugnasse, J-M., Garel, M., Gibert, Ph., Jullien, J-M., Douvre, Ph., Drome de la, FDC, Dubray, D.: Fécondité des femelles de Mouflon méditerranéen. Faune Sauvage, 2006 (271 avril): p. 13-17.

4.        Ciuti, S., Pipia, A., Grignolio, S., Ghiandai, F. and Apollonio, M.: Space use, habitat selection and activity patterns of female Sardinian mouflon (Ovis orientalis musimon) during the lambing season. European Journal of Wildlife Research. 2009(55): 589-596. IF: 1,136

 

123.          Náhlik, A., Sándor, Gy. and Tari, T.: The status and evaluation of population numbers of wild boar in Hungary. Proceedings of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Sub-order Suiformes (Náhlik A. and Tari T. eds). Sopron, Hungary, 2009: 82-83.

124.          Sándor, Gy., Nagy, K., Tari, T., Batkay, D. and Náhlik, A.: A comparative analysis of various age estimation tecniques of wild boar. Procedings of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Sub-order Suiformes (Náhlik A. and Tari T. eds). Sopron, Hungary, 2009: 94-95.

 

magyar nyelvű cikk

125.          Náhlik, A.: A muflon helye a hazai faunában. I. Kelet-Magyarországi Hal-, Vadgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia Értekezései, 1992:39-45.

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

 

126.          Náhlik, A.: A korosztály-szabályozás jelentősége a nagyvadgazdálkodásban. I. Kelet-Magyarországi Hal-, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Konferencia Értekezései, 1992:46-49.

1.        Sándor, Gy.: A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciája (Facskó, F. szerk.) 2002: 107-111.

 

127.          Kőhalmy, T., Náhlik, A. és Walterné Illés, V.: Nagyvadállományunk szerepe az erdők egészségi állapotának alakulásában. MTA Erdészeti Bizottsága Tudományos Konferencia Anyagai 1995:96-103.

128.          Náhlik, A.: A vadrágás - meghatározó tényező az erdő- és vadgazdálkodás viszonyában. III. Erdészeti Szakmai Konferencia Anyagai 1995:143-153.

1.        Benke, J.: A homoródi erdőgondnokság erdeinek természetes felújítási lehetőségei. Doktori értekezés. Sopron, NyME-EMK, 2003. pp. 92.

 

129.          Náhlik, A.: A vadrágás okai és csökkentésének lehetőségei. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 1. Gímszarvas. A szarvasgazdálkodás időszerű kérdései Konferencia Anyagai. Kaposvár, 2002. Országos Magyar Vadászkamara. 2003: 34-39.

1.        Katona, K., Szemethy, L., Nyeste, M., Fodor, Á., Székely, J., Bleier, N., Kovács, V. Olajos, T., Terhes, A. és Demes, T.: A hazai erdők cserjeszintjének szerepe a nagyvad-erdő kapcsolatok alakulásában. Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 119-126, 2007

 

130.          Marosán, M., Gál, J. és Náhlik, A.: Életkorbecslési vizsgálatok tapasztalatai őznél. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság. 2003. p. 358-362.

131.          Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Az alföldi nagyvadfajok születési arányszáma és felnevelt szaporulata. Alföldi Erdőkért Egyesület. Kutatói nap. Tudományos eredmények a gyakorlatban. Konferencia Anyagai. Kecskemét, 2004: 80-85.

132.          Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése a statisztikai számok és populációdinamikai adatok tükrében. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 3. Vaddisznó. Vaddisznó-gazdálkodásunk időszerű kérdései Konferencia Anyagai. Bábolna, 2004. Országos Magyar Vadászkamara. 2004: 14-20.

1.        Jánoska, J.: A vaddisznó – ökológia, életmód – állománykezelés a vadkárok csökkentésére. In: Pechtol, J. (szerk.): Vadászévkönyv. A vaddisznó, Országos Magyar Vadászkamara. Dénes Natúr Műhely Kiadó. 2010. p. 30-45.

 

133.          Sándor, Gy. és Náhlik, A.: A dámszarvas (Dama dama, Linnaeus, 1758) szaporodásökológiája és állományszabályozása. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4. Dám. A dámszarvas-gazdálkodásunk időszerű kérdései Konferencia Anyagai. Gyulaj, 2005. Országos Magyar Vadászkamara. 2005: 20-36.

134.          Náhlik, A., Tari, T. és Sándor, Gy.: Az erdei vadkár keletkezésének okai és következményei. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 7. Vadkár. „Vadkár csökkentés lehetőségei a vadászterületeken” Konferencia Anyagai. Budapest, Országos Magyar Vadászkamara. 2007: 12-39.

135.          Náhlik, A., Tari, T., Király, G. és Sándor, Gy.: A gímszarvas mozgásának és élőhely-használatának összehasonlítása két különböző élőhelyen. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 126-127.

1.        Bleier, N. és Szemethy , L.: A szarvasvándorlásról pro és kontra. Magasles. 2009(3): 16-19.

 

136.          Ribács, A., Tari, T. és Náhlik, A.: Mesterséges etetőhelyek hatása a gímszarvas mozgására. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 148-149.

137.          Sándor, Gy., Heffenträger, G., Tari, T. és Náhlik, A.: A dámszarvas napi aktivitásának változása. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 154-155.

138.          Tari, T., Varjú, J. és Náhlik, A.: Erdőfelújításokban bekövetkező rágáskár mérséklésének lehetőségei. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 172-173.

139.          Náhlik, A. és Varga Sz.: Az erdőmérnökképzés múltja, jelene és jövője. Alföldi Erdőkért Egyesület. Kutatói nap. Tudományos eredmények a gyakorlatban. Konferencia Anyagai. Nyíradony - Gúthpuszta, 2009: 23-34.

140.          Náhlik, A. és Dremmel, L.: A muflon (O. gmelini musimon) helye a jövő vadgazdálkodásában. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 9. „A vadgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei” Konferencia Anyagai. Budapest, Országos Magyar Vadászkamara. 2009: 7-18.

141.          Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.: Dámszarvas tehenek és bikák napi aktivitásmintázatának összehasonlítása. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia kiadvány, 2009. Sopron. p. 2551-255

142.          Tari T.,  Sándor Gy. és Náhlik A.: A gímszarvas élőhely-preferenciája egy síkvidéki területen. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia kiadvány, 2009. Sopron. p. 256-261.

143.          Náhlik A., Sándor Gy.  és Tari T.: A vaddisznó helyzete és állományalakulása Magyarországon. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia kiadvány, 2009. Sopron. p. 308-312 

144.          Sándor Gy., Nagy K., Tari T., Batkay D.  és Náhlik A.: A vaddisznó korbecslési eljárásainak összehasonlító elemzése. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia kiadvány, 2009. Sopron. p. 322-323.

145.          Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.: Dámszarvas  élőhely-preferencia vizsgálatok síkvidéken. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia kiadvány, 2009. Sopron. p. 324-327.

146.          Tari T.,  Sándor Gy., Herr Sz.  és Náhlik A.: Adatok az őz és a vaddisznó etetőhely-használatához. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia kiadvány, 2009. Sopron. p. 328-330.

147.          Dremmel, L. és Náhlik, A.: A muflon élőhely-terhelése kizárásos kísérletek eredményei alapján. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia kiadvány, 2009. Sopron. p. 271-273.

 

 

KONFERENCIA ELŐADÁS ÉS POSZTERKIVONATOK

Magyar nyelvű hazai rendezvényeken

148.          Náhlik, A.: Gímszarvas populációk térbeli elkülönítése strukturális tagozódások nyomon követésével. Erdészeti és Faipari Egyetem 1993. évi Tudományos ülésszaka és doktori szakkollégiuma. Előadások összefoglalói. 1993. Sopron-Székesfehérvár

149.          Náhlik, A.: Egy muflonpopuláció dinamikája és az azt befolyásoló tényezők. V. Magyar Ökológus Kongresszus, Előadások és poszterek kivonatai. 2000. Debrecen

150.          Náhlik, A.: A nagyvadgazdálkodás természetvédelmi vonatkozásai. I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Előadások és poszterek összefoglalói. 2002. Sopron

151.          Marosán, M., Gál, J. és Náhlik, A.: Életkorbecslési vizsgálatok tapasztalatai őznél. III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság. 2003. p. 358-362.

152.          Náhlik, A. és Sándor, Gy.: Az alföldi nagyvadfajok születési arányszáma és felnevelt szaporulata. Alföldi Erdőkért Egyesület. Kutatói nap. Tudományos eredmények a gyakorlatban. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai. Kecskemét, 2004.

153.          Náhlik, A., Tari, T., Király, G. és Sándor, Gy.: A gímszarvas mozgásának és élőhely-használatának összehasonlítása két különböző élőhelyen. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia. Előadások és Poszterek Kivonatai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2007.

154.          Ribács, A., Tari, T. és Náhlik, A.: Mesterséges etetőhelyek hatása a gímszarvas mozgására. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia. Előadások és Poszterek Kivonatai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2007.

155.          Sándor, Gy., Heffenträger, G., Tari, T. és Náhlik, A.: A dámszarvas napi aktivitásának változása. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia. Előadások és Poszterek Kivonatai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2007.

156.          Tari, T., Varjú, J. és Náhlik, A.: Erdőfelújításokban bekövetkező rágáskár mérséklésének lehetőségei. Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia. Előadások és Poszterek Kivonatai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2007.

157.          Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.: Dámszarvas tehenek és bikák napi aktivitásmintázatának összehasonlítása. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai, Sopron, 2009.

158.          Tari T.,  Sándor Gy. és Náhlik A.: A gímszarvas élőhely-preferenciája egy síkvidéki területen. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai, Sopron, 2009.

159.          Náhlik A., Sándor Gy.  és Tari T.: A vaddisznó helyzete és állományalakulása Magyarországon. Kari Tudományos Konferencia. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai, Sopron, 2009. 

160.          Sándor Gy., Nagy K., Tari T., Batkay D.  és Náhlik A.: A vaddisznó korbecslési eljárásainak összehasonlító elemzése. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai, Sopron, 2009.

161.          Sándor Gy., Tari T., Heffenträger G.. és Náhlik A.: Dámszarvas  élőhely-preferencia vizsgálatok síkvidéken. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai, Sopron, 2009.

162.          Tari T.,  Sándor Gy., Herr Sz.  és Náhlik A.: Adatok az őz és a vaddisznó etetőhely-használatához. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai, Sopron, 2009.

163.          Dremmel, L. és Náhlik, A.: A muflon élőhely-terhelése kizárásos kísérletek eredményei alapján. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Konferencia Előadások és Poszterek Kivonatai, Sopron, 2009.

 

Nemzetközi hazai rendezvényeken

164.          Náhlik, A.: Moufflon management and its environmental conditions in some significant hunting areas in Hungary. Abstracts of the 20th IUGB Congress. 1991. Gödöllõ, Hungary.

165.          Náhlik, A. (1991): Review of the moufflon trophy measurement formula. Abstracts of the 20th IUGB Congress. 1991. Gödöllõ, Hungary.

166.          Kõhalmy, T. and Náhlik, A.: Economic analysis of wild boar management. Abstracts of the CIC Wild Boar Symposium, 1996. Sopron, Hungary, p. 34.

167.          Náhlik,  A.: Possible causes of the browsing impact of ungulates on afforestations and the ways of their prevention. Abstracts of the International Conference on the Sustainable Use of Biological Resources, NATUREXPO 96. 1996. Budapest, Hungary, p. 79.

168.          Náhlik, A. and Walter-Illés, V.: Effects of deer feeding on seedlings’ mortality and growth examined by simulated browsing. Abstracts of the 4th International Deer Biology Congress. 1998. Kaposvár

169.          Náhlik, A.: Birth rate and survival of mouflon and factors affecting them. Abstracts of the 3rd International Mouflon Symposium. 2000. Sopron, Hungary

170.          Náhlik, A., Sándor, Gy. and Tari, T.: The status and evaluation of population numbers ofwild boar in Hungary. Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Sub-order Suiformes. 2008. Sopron p.95.

1.        Jelenko, I., Bianelli Kalpič, A. Savinek, K. and Pokorny, B.:  Divji prašič in škoda v kmetijski krajini. Lovec. 2009(9): 428-433.

 

171.          Sándor, Gy., Nagy, K., Tari, T., Batkay, D. and Náhlik, A.: A comparative analysis of various age estimation tecniques of wild boar. Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Sub-order Suiformes. 2008. Sopron p.102.

 

 

Külföldi rendezvényeken

172.          Náhlik, A.: Some ecological aspects of moufflon management in Hungary. Abstracts of the International Symposium "Ongulés/Ungulates '91". 1991. Toulouse, France

173.          Náhlik, A.: Browsing pressure caused by red deer and moufflon under various population densities in different forest ecosystems of Hungary. Abstracts of the International Conference Ungulates in Temperate Forest Ecosystems, 1995. Wageningen, the Netherlands

1.        Putman, R.J.: Ungulates in temperate forest ecosystems: perspectives and recomandations for future research. Forest Ecology and Management. 1996(88):205-214. IF: 0,701

2.        Putman, R.J. and Staines, B.W.: Supplementary winter feeding of wild red deer Cervus elaphus in Europe and North America: justifications, feeding practice and effectiveness. Mammal Review 2004, 34(4): 285–306. IF: 1,933

3.        Macdonald, D.W.1, Tattersall, F.H.1, Johnson, P.J.1, Carbone, C.1, Reynolds, J. C., Langbein, J., Rushton, S. P. and Shirley, M.D.F.: Management and control of populations of foxes, deer, hares and mink in England and Wales, and the impact of hunting with dogs. A Report to the Committee of Inquiry into Hunting with Dogs. 2005. pp. 242.

4.        Putman, R.J.: Deer management on National Nature Reserves – problems and practices. English Nature 1996 (173) pp. 47.

5.        Groot Bruinderink, G.W.T.A., Brandjes, G.J., van Eekelen, R., Niewold, F.J.J., ten Den P.G.A., Waardenburg, H.W.: Faunabeheerplan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug i.o. Wageningen, Alterra 502, Research Instituut voor de Groene Ruimte, 2002. pp. 118.

6.        Prévot, C. and Licoppe, A.: Réflexion quant á la pertinence et aux modalités du nourrissage des ongulés sauvages. Forết Wallone. 2008(94) mai-juin: 24-34.

7.        Putman, R.J.: A report ont he potential responsabilities of care for upland red deer. Deer Commission for Scotland. 2008. pp. 24.

8.        Bíró, Zs., Bleier, N. és Szemethy, L.: A kiegészítő takarmányozás jelentősége a nagyvadgazdálkodásban. Vadbiológia 2010 (14): 55-64.

9.        Baumann, M., Brang, P., Burger, T., Eyholzer, R., Herzog, S., Imesch, N., Kupferschmid, A. Rüegg, D. and Wehrli, A.: Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis. Wissenschaftliche und methodische Grundlagen zum integralen Management von Reh, Gämse, Rothirsch und ihrem Lebensraum. Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, 2010. pp. 232.

 

174.          Náhlik, A.: Faults of the Hungarian moufflon management and their consequences. Abstracts of the Symposium The Mediterranean Moufflon: Management, Genetics and Conservation. 1996. Nicosia, Cyprus

175.          Náhlik A.: Situation of fallow deer in Hungary. Abstracts of the Fallow deer Symposium. 1998. Zielonka, Poland

176.          Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Birth rate and summer survival of piglets of enclosed and free ranging wild boar populations. Abstracts of the 3rd International Wild Boar Symposium. 2000. Uppsala, Sweden

177.          Náhlik, A. and Uloth, W.: Density dependence: does it work in free-living populations? Abstracts of the 4th International Mouflon Symposium. 2002. Nuoro, Italy (Sardinia)

178.          Uloth, W. Cumming, J. and Náhlik, A.: Abnormal horn development – a common postnatal anomaly in mouflon populations. Abstracts of the 4th International Mouflon Symposium. 2002. Nuoro, Italy (Sardinia)

1.        Forejtek, P.: Morphometrische Trophäencharakteristik vom Muffelwild aus dem Forstbetrieb Židlohovice – der stärksten Muffelpopulation der Welt. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland 2003(28): 457-462.

179.          Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Reproductive potential in a free-ranging supplementary fed wild boar Sus scrofa population. Abstracts of the 6th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Suiformes, 2006. Kykkos, Cyprus

180.          Micu, I., Popescu, V., Náhlik, A., Gărgărea, P., Neguş, Ş., Sârbu, G., Mihăilă, D.: Researches regarding the eco-etiology of brown bear in Borsec region by using the GPS-GSM technique. Abstracts of the International Biennale Conference of the Transilvania University of Braşov, “Forest and Sustainable Use” (Braşov, Romania, Lucrările sesiunii ştiinţifice bienale cu participare internaţională Pădurea şi Dezvoltarea Durabilă Braşov), 17-18 October 2008.

181.          Náhlik, A., Tari, T. and Sándor, Gy.: Winter food choice of wild boar in two different habitats. Abstracts of the 8th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Sub-order Suiformes. 2010. York p.46.

 

 

Világ-konferencián és kongresszuson

182.          Náhlik, A.:  Winter food habits of red deer (Cervus elaphus) based on snow tracking. Abstracts of the 18th IUGB Congress, 1987. Krakow, Poland

183.          Náhlik, A.: A method for determining the boundaries in space of red deer populations. Abstracts of the XXIst IUGB Congress, 1993. Halifax, Canada

184.          Náhlik, A. and Takács A.: Analysis of some density dependent factors in two moufflon populations. Abstracts of the XXIInd Congress of IUGB. 1995. Sofia, Bulgaria

185.          Náhlik, A.: Dynamics of moufflon populations in Hungary. Abstracts of the XXIIIrd Congress of IUGB. 1997. Lyon, France

1.        Faragó, S.: Vadászati állattan. Budapest, 2002. Mezőgazda Kiadó pp. 496.

2.        Sándor, Gy.: A dámszarvas születési arányszámának és felnevelt szaporulatának alakulása a Gyulai Erdészet területén. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciája (Facskó, F. szerk.) 2002: 107-111.

 

186.          Náhlik, A.: Control of mouflon stocks by estimating population parameters. Abstracts of the 24th Congress Int. U. Game Biol., 1999. Thessaloniki, Greece, p. 34

187.          Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Age specific fecundity and recruitment of fallow deer. Abstracts of the 24th Congress Int. U. Game Biol., 1999.  Thessaloniki, Greece p. 88

188.          Náhlik, A.: Red deer browsing damage in forests: causes determined on the basis of a case study. Abstracts of the 25th Congress Int. U. Game Biol., 2001. Limassol, Cyprus

189.          Náhlik, A. and Sándor, Gy.: Factors affecting foetal sex ratio in three ruminant species. Abstracts of the 25th Congress Int. U. Game Biol., 2001. Limassol, Cyprus

190.          Náhlik, A.: Browsing in forest regenerations: impacts of deer density, management and winter conditions. Abstracts of the 5th International Deer Biology Congress. 2002. Québec, Canada

191.          Náhlik, A. and Borkowski, J.: Browsing regeneration by red deer: different scales of analysis. Abstracts of the 26th Congress Int. U. Game Biol., 2003. Braga, Portugal

192.          Náhlik, A., Nagy-Balázs, A., Hopp, T. and Sándor, gy.: The effect of supplemental feeding ont he reproduction and antler size of roe deer. Abstracts of the 26th Congress Int. U. Game Biol., 2003. Braga, Portugal

193.          Náhlik, A., Borkowski, J., Nacsa, J. and Király, G.: Data on winter-feeding ecology of red deer. Abstracts of the 26th Congress Int. U. Game Biol., 2003. Braga, Portugal

194.          Speiziga, S., Pirastru, M., Palici di Suni, M., Náhlik, A., Hadjisterkotis, E., Franceschi, P., El Sherbini, S., Manca, L. and Masala, B.: A comparative study ont he hemoglobin polymorphism of domestic sheep breeds from Mediterranean Basin and from Hungary. Abstracts of the 26th Congress Int. U. Game Biol., 2003. Braga, Portugal

 

Proceedings szerkesztése

195.          Náhlik, A. and Uloth, W. eds.: Proceedings of the 3rd International Mouflon Symposium Sopron, Hungary, 2001. pp. 317. (ISBN)

196.          Náhlik, A. and Tari, T. eds.: Proceedings of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Sub-order Suiformes. Sopron, Hungary, 2009. pp. 122

 

Abstracts-kötet szerkesztése

197.          Náhlik, A. (ed.) (2001): Abstracts of the 3rd International Mouflon Symposium. Sopron, Hungary, pp. 41.

198.          Náhlik, A. and Tari, T. (eds.) (2008): Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and Sub-order Suiformes. 2008. Sopron, Hungary, pp. 141.

 

 

Dr. Náhlik András publikációs jegyzéke pdf-ben

 

vissza a lap tetejére