intézetünk... felvételizőknek kezdőlap www.UNI-SOPRON.hu

Oktatás
 
Kutatás
 
Kiadványaink
Munkatársak

Prof. Dr. Faragó Sándor

Prof. Dr. Náhlik András

Dr. Jánoska Ferenc

Dr. László Richárd

Dr. Sándor Gyula

Dr. Winkler Dániel

Dr. Kalmár Sándor Flóris

Faragó Mária Edit

Gosztonyi Lívia

Tari Tamás

Dr. Kovács Gyula

Bende Attila

Komlós Mariann

Kiss Csilla

Infrastruktúra
 
Elérhetőségek
 
Partnerek
 
Linkek
 

 Prof. Dr. Náhlik András

 

egyetemi tanár

 

Telefon: 99 / 518-349

Fax: 99 / 518-350

E-mail: nahlik.andras@uni-sopron.hu

 

 

Személyes adatok

1958. november 13-án születtem Kolozsvárott. Nős vagyok, feleségem Náhlik Marina könyvtáros. Egy gyermekünk neve András.

 

Tanulmányok

Középiskoláimat a kolozsvári 11. sz. Líceum matematika-fizika tagozatán, és a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematika II. tagozatán végeztem. 1977-ben érettségiztem, és felvételt nyertem az Erdészeti és Faipari Egyetem okleveles erdőmérnöki szakára, ahol 1 év sorkatonai szolgálat után, 1978-ban kezdtem el tanulmányaimat. 1983-ban okleveles erdőmérnöki diplomát szereztem. 1988-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen vadgazdálkodási szakmérnöki oklevelet szereztem.

 

Szakmai képzettség, tudományos fokozat

1989-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi doktori címet szereztem. 1996-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen doktori (Ph.D) oklevelet szereztem. Disszertációm címe: Hazai muflonpopulációink trófea-adatainak összehasonlító elemzése és a bírálati képletre vonatkozó néhány észrevétel. 2002-ben habilitáltam, 100%-os eredménnyel.

 

Nyelvismeret

Angol középfokú, orosz és román felsőfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem.

 

Felsőoktatási pályafutás

Erdészeti és Faipari Egyetem          

1990-1983

tanszéki mérnök

                                                          

1990-1993

tudományos munkatárs

                                                          

1993-1997

egyetemi adjunktus

Soproni Egyetem                              

1997-2003

egyetemi docens

                                                          

2001-      

vadgazda mérnöki alapszak felelőse

Nyugat-magyarországi Egyetem      

2003-

egyetemi tanár

                                                          

2006-  

vadgazda mérnöki mesterszak felelőse

 

2005-2006

kutatási és külügyi rektor helyettes

                                                          

2006-2012

Erdőmérnöki Kar dékánja

                                                          

2013-

általános rektor helyettes   

 

 

Oktatómunka

A vadgazdamérnöki alapszakon összesen 12, a mesterszakon 2, a természetvédelmi mérnöki alapszakon 2, szakirányú továbbképzésben 3 új tantárgyat vezettem be, készítettem el a tantárgyi programját és oktattam.

Jelenleg az osztatlan erőmérnök képzésben 1 kötelező és 1 választható tárgyat, a vadgazda mérnöki alapszakon nappali és levelező tagozaton 3-3 kötelező tárgyat, a mesterszakon 2 kötelező tárgyat, a természetvédelmi mérnöki alapszakon 1 kötelező tárgyat, szakirányú továbbképzésben 3 tárgyat oktatok. A doktori képzésben 3 magyar és 1 angol nyelvű kurzust vezettem be és oktatok.

A graduális képzésben összesen 43 diplomamunka, 124 szakdolgozat témavezetője voltam. A szakirányú továbbképzésben 16 szakdolgozat témavezetését láttam el.

 3 éven keresztül voltam vendégprofesszor az Escuela Técnica Superior de Inginieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid egyetemen, mind a 3 alkalommal 2 kurzust oktattam.

1 alkalommal voltam vendégprofesszor Kazahsztánban az astanai S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University-n, ahol 1 kurzust oktattam.

 

Kutatómunka

Kutatási témáim:

 • Erdő-nagyvad, erdőgazdálkodás-vadgazdálkodás kapcsolatrendszere

 • Nagyvad szaporodásökológia

 • Nagyvad populációdinamikai kutatások

 • A gímszarvas területhasználatának, élőhelypreferenciájának és aktivitásának vizsgálata GPS telemetria segítségével

 • A vaddisznó területhasználatának, élőhelypreferenciájának és aktivitásának vizsgálata GPS telemetria segítségével

 • A vaddisznó szünurbanizációjának okai és következményei

 • Az idegenhonos muflon hatásának értékelése az ökoszisztémára

 • Nagyvad létszámának és sűrűségének becslési módszerei, kiemelten termokamera alkalmazásával és az arányváltozások módszerével

1983 óta 21 pályázati úton elnyert projekt résztvevője voltam. Ebből 1992 óta 7 hazai és 1 külföldi projekt vezetője, 2 külföldi projekt társvezetője voltam. 9 projekt program, alprogram vagy téma vezetője voltam. Vezetésemmel vállalati megrendelésre 26 projektet dolgoztunk ki, további 3 projekten jelenleg dolgozunk.

 

Publikációs tevékenység

278 nyomtatásban megjelent közlemény szerzője vagyok, melyekből 5 könyv, 31 könyvfejezet (3 idegen nyelvű), 5 egyetemi jegyzet, 106 tudományos közlemény.  Közleményeimre 353 független hivatkozás történt, melyekből 207 külföldi.

 

3 könyvet szerkesztettem, továbbá 72 kutatási jelentés szerzője, vagy társszerzője vagyok.

Nemzetközi konferenciákon 46 angol nyelvű előadást tartottam, ebből 6 „key-note” előadás volt. Hazai konferenciákon 57 előadással szerepeltem.

 

Tudományos publikációhoz kapcsolódó egyéb tevékenység

2001, 2008       Két nemzetközi konferencia Abstracts-kötetének szerkesztése

2001, 2009      Két nemzetközi konferencia Proceedings-ének szerkesztése

2002-             A Magyar Apróvad Közlemények tudományos folyóirat

                      szerkesztőbizottsági tagja

2002-2003.     A Megyei Kamarai Hírlevél felelős szerkesztője

2002-2004.     Vadgazda Vadászmagazin szerkesztőbizottságának tagja

2003-2005      Az Erdélyi Nimród szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja

2004- 2009     A Megyei Kamarai Hírlevél szerkesztőbizottságának elnöke

2004- 2009     A Vadászati Információs Portál internetes újság

                      szerkesztőbizottságának tagja

2005- 2006     A Magyar Vadászlap tudományos rovatvezetője

2007-                Az Acta Silvatica et Lignaria Hungarica tudományos folyóirat

                      szerkesztőbizottságának tagja

2011-                Erdészettudományi Közlemények tudományos folyóirat

                      szerkesztőbizottságának társelnöke

2011-                 The Journal of the Faculty of Forestry, Kastamonu University

                      tudományos folyóirat Advisory Board tagja

 

5 egyetemi jegyzetet 4 külföldi, 4 hazai könyvet és 1 könyvfejezetet lektoráltam. 7 referált, impakt faktoros nemzetközi tudományos folyóiratnak végeztem lektori tevékenységet és 2 hazai tudományos folyóiratnak.

 

Hazai és külföldi szervezetekben viselt tagság  

Tagság tudományos szervezetekben

1994-             Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottsága tagja.

1997-2006      Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára.

1999-             A németországi Gesellschaft für  Wildtier- und Jagdforschung

                      vadbiológiai-   vadgazdálkodási társaság tiszteletbeli tagja.

2003-                A Soproni Tudós Társaság alapító tagja

2004-             Az MTA Erdészeti Bizottságának tagja

2005-             CIC Európa-Ázsia Nagyvad Bizottság alelnöke

2006-             Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Vadgazdálkodási

                      Munkabizottságának elnöke

2006-             A Soproni Tudós Társaság Vadgazdálkodási Szakbizottságának

                      elnöke

2006-                Az MTA Erdészeti Bizottság vezetőségi tagja

 

Tagság szakmai szervezetekben

1983-             Az Országos Erdészeti Egyesület tagja.

1988-2001.     Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának tagja.

1996- 2005     Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács eseti

                      szakértője.

1997-2001.     Az Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi

                     Szervezetében a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának

                     elnöke,

1997- 2013     A Sopron Tájegységi Vadászszövetség vadászmestere.

1998-2008     A Vas megyei Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja.

1999-2001.    Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának elnöke.

1999-2001.    Az Országos Vadászkamara Oktatási Bizottságának tagja.

1999-            Az Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Bizottságának tagja.

1999-            megszűnéséig A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Társaság tagja.

2001-2009     Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi

                     Szervezetének   elnöke.

2001-2009     Az Országos Magyar Vadászkamara elnökségi tagja.

2005-            Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja

                     (miniszteri tanácsadó testület)

2007-2010     A Vadászati Kulturális Egyesület Kulturális Tanácsának elnöke

2009- 2010     A TAEG Zrt. Sopron igazgatótanácsának elnöke

2010-2013      Az Országos Erdőtanács elnöke (miniszteri tanácsadó testület)

2010-2011     Az Erdészeti Stratégiai Bizottság tagja

2015-               Member of the European Food Safety Authority’s Working Group

2015-               Member of the EURODEER Collaborative science for movement

                     ecology

2015-               Member of the EUROBOAR Collaborative science for movement

                     ecology

 

Egyetemi vezetői és közéleti tevékenység

1987-1998         Szakszervezeti bizalmi

1994-1997       Az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács tagja

1990-1995       Külföldi hallgatók vezető oktatója

1995-1997       Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tagja

1997-              A Kari Oktatásfejlesztési Bizottság tagja (Vadgazda Szak)

2001-              A Vadgazda Mérnöki Szak szakfelelőse

2002-2003       Erőmérnöki Kar Tanácsának tanácskozási jogú tagja

2003-                 Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tagja

2005 - 2006     Kutatási és külügyi rektor-helyettes

2006-2012       Az Erdőmérnöki Kar dékánja

2006- 2010      A Kari Doktori Tanács elnöke

2010-2012       A Doktori Koordinációs Bizottság elnöke

2010-2012       Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság elnöke

2010-2012       A Kari Kreditátviteli Bizottság tagja

2006-              A NyME (SOE) Szenátusának tagja

2011-              A Nagyvad Kutatócsoport vezetője

2013-              A NyME (SOE) Minőségfejlesztési Bizottság elnöke

2013-              A NyME (SOE) Egységes Kutatásszervezési és Innovációs

                       Szervezet irányítója

2013-              A NyME (SOE) Akkreditációs Bizottság elnöke

2013-              A NyME (SOE) Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

2013-              A NyME (SOE) Stratégiai és Fejlesztés Bizottság tagja

2013-              A NyME (SOE) Költségvetési Bizottság tagja

2017-              A NyME (SOE) Köznevelési Bizottság tagja

2017-              A NyME (SOE) Hallgatói Ügyek Bizottság elnöke

 

Egyéb tudományos tevékenység

3 nemzetközi szimpózium, egy nemzetközi továbbképzés és 4 hazai konferencia szervezőbizottságának elnöke voltam. 11 nemzetközi konferencián a tudományos bizottság tagjának választottak. 12 nemzetközi és 5 hazai konferencián voltam levezető elnök.

 

Tanulmányutak

Szakmai tanulmányutakat a következő országokba tettem: Ausztria, Németország, Franciaország, Svédország, Finnország, Görögország, Hollandia, Ukrajna, Oroszország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ciprus, Szlovénia, Egyesült Államok, Kanada, Spanyolország.

Élő nemzetközi kutatási és/vagy publikációs kapcsolataim jelenleg lengyelországi, szlovéniai, horvát, olasz, brit, luxemburgi, spanyol, német, francia és ciprusi kutatóhelyekkel vannak.

 

Szakmai ösztöndíj

2000-2003. közötti időszakra Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyertem.

 

Szakmai kitüntetések és díjak 

 • Rektori dicséret 1986-ban és 1995-ben

 • Nívódíj, 1998. A vadállomány szabályozása - a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai c. könyvre (Faragó S. és Náhlik A.,  Budapest, 1997. Mezőgazda Kiadó, pp. 315.)

 • Nimród érem, 2004.

 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója, 2004

 • Magyar Vadászatért Érdemérem, 2006.

 • Magyar Nemzeti Vadászrend, 2008

 • Alföldi Erdőkért Emlékérem, 2008

 • Parlamenti Aranyérem, 2008

 • Aniversary Medal of the Faculty of Silviculture and Forest Engineering Brasov, 2008

 • Honorary Professor of the University of Transilvania, Brasov, 2009

 • Ingeniero de Montes de Honor, ETSI Montes (Escuela Técnica Superior de Ingenieros), Madrid 2009

 • Az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme, 2010

 • Hubertus Kereszt arany fokozata, 2010

 • Signum Aureum Universitatis Miskolciensis (Miskolci Egyetem), 2010

 • Pro Silva Hungariae, 2014

 • Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, 2015

 • Venator Terrae Siculorum Vadászérdemrend tiszteletbeli aranyfokozata, 2017

 

Publikációs lista