intézetünk... felvételizőknek kezdőlap www.UNI-SOPRON.hu

Oktatás
 
Kutatás
 
Kiadványaink
Munkatársak

Prof. Dr. Faragó Sándor

Prof. Dr. Náhlik András

Dr. Jánoska Ferenc

Dr. László Richárd

Dr. Sándor Gyula

Dr. Winkler Dániel

Dr. Kalmár Sándor Flóris

Faragó Mária Edit

Gosztonyi Lívia

Gáspár Lóránt

Tari Tamás

Dr. Kovács Gyula

Bende Attila

Komlós Mariann

Kiss Csilla

Infrastruktúra
 
Elérhetőségek
 
Partnerek
 
Linkek
 

 Prof. Dr. Náhlik András

 

egyetemi tanár

 

Telefon: 99 / 518-349

Fax: 99 / 518-350

E-mail: nahlik.andras@uni-sopron.hu

 

 

Születési idő, hely:

1958. november 13., Kolozsvár.

 

Családi állapot:

Nős (feleség Náhlik Marina könyvtáros), egy gyermek (András).

 

Tanulmányok:

Középiskolai tanulmányok a kolozsvári 11. sz. Líceum matematika-fizika tagozatán, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematika II. tagozatán. Érettségi 1977.

1983 Erdészeti és Faipari Egyetem, okleveles erdőmérnök.

1988 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, vadgazdálkodási szakmérnöki oklevél.

 

Szakmai képzettség, tudományos fokozat:

1989 Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi doktori cím.

1996 Gödöllői Agrártudományi Egyetemen doktori (Ph.D) oklevél. Disszertáció címe: Hazai muflonpopulációink trófea-adatainak összehasonlító elemzése és a bírálati képletre vonatkozó néhány észrevétel.

2002 habilitáció 100%-os eredménnyel.

 

Nyelvismeret:

Angol középfokú állami nyelvvizsga

Orosz felsőfokú állami nyelvvizsga

Román felsőfokú állami nyelvvizsga

 

Felsőoktatási pályafutás:

1983-1990. tanszéki mérnök 
1990-1993. tudományos munkatárs
1993-1997. egyetemi adjunktus
1997-    egyetemi docens
2003-    egyetemi tanár
2005-2006 kutatási és külügyi rektor-helyettes
2006-    Erdőmérnöki Kar dékánja

Oktatómunka.

1983-1992 között a Vadászat és fegyvertan című tárgy gyakorlatvezetője voltam, és esetenkénti előadásokat tartottam fent nevezett, és a Vadgazdálkodástan című tárgyból. Ebben az időszakban 12 erdőmérnöki diplomadolgozat témavezetője voltam.

1993-2000 között 5 tárgy gondozója és előadója voltam a vadgazda mérnöki szak levelező tagozatán. Ezek: A nagyvadállományok dinamikája és szabályozása, Trófeakezelés és bírálat, Állatpreparátumok készítése, Fegyvertan, Lőszerismeret és ballisztika.

1993-tól napjainkig 3 felsőoktatási intézményben összesen 8 Ph.D dolgozat, 27 diplomadolgozat, 98 szakdolgozat és 5 természetvédelmi szakmérnöki dolgozat témavezetője voltam.

1993-1995 között a Nagyvadgazdálkodás c. tárgy előadója és vizsgáztatója voltam a Gödöllői Agrártudományi Egyetem vadgazdálkodási szakmérnök képzésén.

1994-ben a Vadászat és fegyvertan c. tárgy előadója voltam a távoktatásos okleveles erdőmérnökképzésben.

1994-2005 az okleveles erdőmérnök képzés vadgazdálkodási szakirányán 2 tárgy gondozója és előadója voltam. Ezek: Nagyvadállományok dinamikája és szabályozása és a Trófeák bírálata és értékelése, kormeghatározás.

1995-1996. között és 2007-ben meghívott előadó voltam a Soproni Egyetemen szervezett Erdészeti kárértékszámítás szakértői és szaktanácsadói tanfolyamon.

1997-től az okleveles erdőmérnök alapképzés Vadászattan tárgyának gondozója és előadója vagyok.

1999-től 3 tantárgy gondozója és előadója vagyok az Erdészeti tudomány doktori programjának Vadgazdálkodási alprogramjában. Ezek: A vadfajok populációdinamikája, A vadgazdálkodás ökológiája és A táji vadgazdálkodás.

2000-2007 3 tárgy gondozója és előadója a vadgazda mérnöki szak levelező tagozatán és a vadgazda mérnöki szak csíkszeredai távoktatásos tagozatán. Ezek:  A nagyvadállományok dinamikája és szabályozása és Trófeakezelés és bírálat.

2001-től két alkalommal a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Vadgazdálkodási Szakirányán a Nagyvadállományok szabályozása című tárgy előadója vagyok.

2002-2007 1 további tárgy gondozója és előadója a vadgazda mérnöki szak levelező tagozatán és a vadgazda mérnöki szak csíkszeredai távoktatásos tagozatán. Ez:  Vadászati ökológia

2002-2007 három tárgy gondozója és előadója vagyok a vadgazda mérnöki szak nappali tagozatán. Ezek:  Vadászati ökológia, A nagyvadállomány szabályozása, és Nagyvad élőhely-gazdálkodás.

2007-2009 a Vad- és halgazdálkodási ismeretek tárgy gondozója a természetvédelmi mérnöki szakon.

2007- A BSc tanterv alapján egy kötelező tárgyat, a Vadászattant oktatom az erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szakokon, 2 kötelező tárgyat, a Vadállományok szabályozását és a Nagyvad ökológia és élőhelygazdálkodást a vadgazda mérnöki szakon (nappali és levelező tagozaton), amelyek egyben választható tárgyak az erdőmérnöki szakon, és egy kötelező tárgyat

2008– A vadgazda mérnöki mesterszakon két tárgyat gondozok: Integrált nagyvadgazdálkodás és Vadbiológiai kutatások.

A PhD doktorképzésben 4 tárgyat gondozok. Ezek: Táji vadgazdálkodás, Vadfajok populációdinamikája, A vadgazdálkodás ökológiai alapjai, Ecology of large herbivores and omnivores with a special emphasis on nature conservation.

 

Egyéb oktatómunka. Az országban több helyen szaktanácsadói tanfolyamokon tartottam előadást. Rendszeres előadója vagyok a Szent István Egyetem vadgazdálkodási továbbképző tanfolyamainak. Többször voltam előadója a keszthelyi Téli Egyetemnek. Több megyében voltam meghívott előadó az Országos Magyar Vadászkamara hivatásos vadász képző tanfolyamain és vadásztovábbképzésein. Akadémiai, és országos vadgazdálkodási szakmai fórumokon több alkalommal tartottam előadást. 1998-2010 között az Állami Vadászvizsga Bizottság tagja voltam, ahol rendszeresen vizsgáztattam.

 

Kutatómunka.

1983-1992 között több tanszéki nagyvadkutatási K+F programban voltam résztvevő, illetve részfeladatok koordinátora, nagyvad táplálkozásvizsgálatok, autökológiai vizsgálatok, agancs és szarv biometriai elemzések témakörökben.

1992-1994 között a Vadkármegelőző ápolási módszerek kidolgozása (150e Ft) című kutatás témavezetője voltam a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából.

1992-1996 között a Vadrágás okozta növedék- és hozamkiesés meghatározása (400e Ft) című kutatás témavezetője voltam a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából.

1993-1997 között a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából A muflontartás lehetőségei Magyarországon (5.000e Ft) kutatás témavezetője voltam.

1997- 2001 között A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása (12.300e Ft) című kutatás témavezetője voltam. Megbízó: Földművelésügyi Minisztérium.

1999-től a lengyelországi Forest Research Institut-tal közös 5 éves kutatást indítottunk A vadrágás és vadtakarmányozás összefüggései címmel. A program magyarországi részének finanszírozója a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (10.400e Ft).

2001-2003 a ljubljanai egyetemmel közös projektünk indult, A magyar-szlovén vasútvonal építésének és működésének hatása a határmenti területek nagyemlős populációira, különös tekintettel a gímszarvasra (Cervus elaphus) és a vidrára (Lutra lutra) címmel. A magyarországi kutatás témavezetője én voltam, a programot a Magyar-szlovén kormányközi TéT Alapítvány finanszírozta (500e Ft).

2002-ben indult 2 ötéves kutatás témavezetésével bízott meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A kutatások témája: A gímszarvas-gazdálkodás ökológiai és ökonómiai szempontú racionalizálása (20.520e Ft) és A hazai nagyvad fajok szaporodásökológiai kutatása (22.870e Ft).

2002-2005 A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok keretében meghirdetett, és elnyert 4 éves, A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztése című nagy pályázat A környezetkímélő erdei nagyvadgazdálkodás feltételeinek kutatása (49.764e Ft) című részprogramjának vezetője lettem.

2005-2006 a ljubljanai egyetemmel közös projektünk indult, A gímszarvas populációökológiai vizsgálata a Goricko Természetvédelmi Terület térségében, északkelet Szlovéniában, és Zala megyében, Magyarországon címmel. A magyarországi kutatás témavezetője én voltam, a programot a Magyar-szlovén kormányközi TéT Alapítvány finanszírozta (1,500e Ft).

2005-től Az NKTH Pázmány Péter programjában elnyert pályázatból megvalósult Erdő és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont keretén belül a Tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése projekt résztvevője vagyok.

2009-től egy GOP pályázat elnyerése eredményeképpen, az NyME ERFARET Kft. megbízására a „Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési technológiák kidolgozása” című projektet vezetem.

2010-től az Erdő-és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló energiaforrás technológiák és a klímaváltozás TÁMOP 4.2.2 projekt menedzsere vagyok.

2010-től a Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen TÁMOP 4.2.1 projekt „Szálaló és átalakító üzemmódú faállományok erdőművelési, erdőrendezési, faterméstani, jogi és ökonómiai kérdései, a szálaló és átalakító üzemmód hatása a nagyvad élőhely-használatára és táplálkozására, a folyamatos erdőborítás termőhelyi feltételei, a talajok biodiverzitás” témájának vezetője vagyok.

 

Publikációs tevékenység.

 

194 nyomtatásban megjelent közlemény szerzője vagyok, melyekből 4 könyv, melyekből 1 idegen nyelvű, 11 könyvrészlet, 5 egyetemi jegyzet, 69 idegen nyelvű és 105 hazai szakcikk, illetve tudományos közlemény. 6 egyetemi jegyzetet és 3 könyvet lektoráltam. 22, könyvtárban hozzáférhető kutatási jelentés szerzője vagyok. Állami megbízásra 2 tanulmánytervet készítettem önállóan, 1-et társzerzőkkel. Gazdálkodói megbízásra 1 tanulmánytervet önállóan, 4-et társszerzőkkel készítettem. Közleményeimre 91 külföldi, ill. idegen nyelvű és 93 hazai magyar nyelvű hivatkozás történt. 20 nemzetközi konferencián 11 angol nyelvű előadást tartottam és 17 posztert mutattam be. Hazai konferenciákon 14 előadással és 4 poszterrel szerepeltem.  

 

Publikációs jegyzék 

 

 

Tudományos publikációhoz kapcsolódó egyéb tevékenység.

 • 2000. Egy nemzetközi konferencia Abstracts-kötetének szerkesztése

 • 2001. Egy nemzetközi konferencia Proceedings-ének szerkesztése

 • 2002- A Magyar Apróvad Közlemények tudományos folyóirat szerkesztő-bizottsági tagja

 • 2002-2003. A Megyei Kamarai Hírlevél felelős szerkesztője

 • 2002-2004. Vadgazda Vadászmagazin szerkesztőbizottságának tagja

 • 2003-2005. Az Erdélyi Nimród szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja

 • 2004- 2009 A Megyei Kamarai Hírlevél szerkesztőbizottságának elnöke

 • 2004- 2009 A Vadászati Információs Portál internetes újság szerkesztő-bizottságának tagja

 • 2005- 2006 A Magyar Vadászlap tudományos rovatvezetője

 • 2007 – Az Acta Silvatica et Lignaria Hungarica tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

 

Hazai és külföldi szakmai szervezetekben viselt tagság.  

1983-          Az Országos Erdészeti Egyesület tagja.

1988-2001.  Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának tagja.

1994-          Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottsága tagja.

1996- 2005  Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács eseti szakértője.

1997-2006   Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára.

1997-2001.   Az Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi  Szervezetében a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának elnöke,

1997-             A Sopron Tájegységi Vadászszövetség vadászmestere.

1998-2008   A Vas megyei Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja.

1999-2001.  Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának elnöke.

1999-2001.  Az Országos Vadászkamara Oktatási Bizottságának tagja.

1999-          Az Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Bizottságának tagja.

1999-          A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Társaság tagja.

1999-          A németországi Gesellschaft für  Wildtier- und Jagdforschung vadbiológiai-vadgazdálkodási társaság tiszteletbeli tagja.

2001-2009   Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének elnöke.

2001-2009   Az Országos Magyar Vadászkamara elnökségi tagja.

2004-          Az MTA Erdészeti Bizottságának tagja

2005-          CIC Európa-Ázsia Nagyvad Bizottság alelnöke

2005-          Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja

2006-          A Veszprémi Akadémiai Bizottság Vadgazdálkodási Munka-bizottságának elnöke

2006-             Az MTA Erdészeti Bizottság vezetőségi tagja

2007-2010   A Vadászati Kulturális Egyesület Kulturális Tanácsának elnöke

2009- 2010   A TAEG Zrt. Sopron igazgatótanácsának elnöke

2009-          Az Országos Erdő Tanács elnöke

 

Egyetemi vezetői és közéleti tevékenység.

1987-1998       Szakszervezeti bizalmi

1994-1997      Az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács tagja

1990-1995      Külföldi hallgatók vezető oktatója

1995-1997      A Kari Tanács tagja

1997-             A Kari Oktatásfejlesztési Bizottság tagja (Vadgazda Szak)

2001-             A Vadgazda Mérnöki Szak szakfelelőse

2002-2003      Az Erőmérnöki Kar Tanácsának tanácskozási jogú tagja

2003-                Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tagja

2005 - 2006    Kutatási és külügyi rektor-helyettes

2006-             Az Erdőmérnöki Kar dékánja

2006- 2010     A Kari Doktori Tanács elnöke

2010-             A Doktori Koordinációs Bizottság elnöke

2010-             Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság elnöke

2010-             A Kari Kreditátviteli Bizottság tagja

 

Egyéb tudományos tevékenység. 3 nemzetközi szimpózium, egy nemzetközi továbbképzés és 3 hazai konferencia főszervezője voltam. 4 nemzetközi konferencián a tudományos bizottság tagjának választottak. 5 nemzetközi és 3 hazai konferencián voltam levezető elnök. 3 nemzetközi konferencián „keynote” előadást tartottam.

 

Tanulmányutak. Szakmai tanulmányutakat a következő országokba tettem: Ausztria, Németország, Franciaország, Svédország, Finnország, Görögország, Hollandia, Ukrajna, Oroszország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ciprus, Szlovénia, Egyesült Államok, Kanada, Spanyolország.

Élő nemzetközi kutatási kapcsolataim jelenleg osztrák, lengyelországi, szlovéniai, olasz, brit és ciprusi kutatóhelyekkel vannak.

 

Szakmai ösztöndíj. 2000-2003. közötti időszakra Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyertem.

 

Szakmai kitüntetések és díjak. 

Rektori dicséret 1986-ban és 1995-ben

Nívódíj, 1998. A vadállomány szabályozása - a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai c. könyvre (Faragó S. és Náhlik A.,  Budapest, 1997. Mezőgazda Kiadó, pp. 315.)

Nimród érem, 2004.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója, 2004

Magyar Vadászatért Érdemérem, 2006.

Magyar Nemzeti Vadászrend, 2008

Alföldi Erdőkért Emlékérem, 2008

Parlamenti Aranyérem, 2008

Aniversary Medal of the Faculty of Silviculture and Forest Engineering Brasov, 2008

Ingeniero de Montes de Honor, ETSI Montes (Escuela Técnica Superior de Ingenieros), Madrid 2009

Hubertus Kereszt arany fokozata, 2010

Signum Aureum Universitatis Miskolciensis (Miskolci Egyetem), 2010