Dr. Jánoska Ferenc

 

Publikációs jegyzék - 2011. március 11.

 

TDK-dolgozat, diplomamunka, értekezések:

 

A) Jánoska F. (1989): Madárállomány-vizsgálatok a LAJTA-Project kutatási területén

TDK-dolgozat Sopron: 44 pp.

B) Jánoska F. (1991): Madárállomány-vizsgálatok a LAJTA-Project területén

                  Diplomaterv Sopron:77 pp.

C) Jánoska F. (1994): A Káli-medence Tájvédelmi Körzet természeti értékei és az extenzív gazdálkodás fenntartásának lehetőségei Szakmérnöki diplomaterv Sopron: 89 pp.

D) Jánoska F. (1995): Fészkelő madárállományok vizsgálata kisalföldi erdősávokban, vadgazdálkodási vonatkozásokkal Kandidátusi értekezés Sopron: 129+152 pp.

 

Nyomtatásban megjelent publikációk:

1987

1. Pellinger A. & Jánoska F. (1987): Nagy fakopáncsok (Dendrocopos maior) szokatlan viselkedési formái. Madártani Tájékoztató 1987/2: 76-77.

 

1992

2. Jánoska F. (1992): Madárállomány-vizsgálatok erdősávokban a Lajta-Project kutatási területén. ERDÉSZETI ÉS FAIPARI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1990 (1): 209-217.

3. Jánoska F. (1992): Erdősávok ornitológiai felmérése. Erdészeti Lapok 1992. december: 23.

4. Jánoska F. (1992): Réti fülesbagoly (Asio flammeus) köpetvizsgálatok. Szélkiáltó 4: 4-5.

5. Jánoska F. (1992): Madárökológiai vizsgálatok erdősávokban (Bird-ecologycal research in forest belts) in:Csikesz E., ed.: Pro Scientia-érmes fiatalok. A Konferencia előadásainak összefoglalója: 74, 246.

 

 

1993

6. Jánoska F. (1993): Adatok a réti fülesbagoly (Asio flammeus) téli táplálkozásához a Fertő-tájon. Aquila 100: 189-192.

7. Jánoska F. (1993): Kisemlős-faunisztikai vizsgálatok a Fertő-tájon bagolyköpetek alapján Erdészeti és Faipari Tud. Közl. 1992-1993: 137-147. .

8. Jánoska F. (1993): Etológiai vizsgálatok gyurgyalag (Merops apiaster) költőtelepen Szélkiáltó 5: 4-6.

9. Jánoska F. (1993): Uhu (Bubo bubo) köpetvizsgálatok. Szélkiáltó 7: 19-20.

10. Jánoska F. (1993):Vogelzönologische Untersuchungen in den Windschutzstreifen im Lajta Project-Gebiet. BFB-BERICHT 79: 117-125.

11. Jánoska F. (1993): Molnárfecske (Delichon urbica) kései kirepülése. Madártani Tájékoztató 1993/1: 32.

 

1994

12. Jánoska F. (1994): A habitat-struktúra és a madárállomány összefüggései kisalföldi erdősávokban. (Relations of habitat structure to bird populations in the shelter forest belts of the Kisalföld region)  in: Csikesz E., ed.(1994): Pro Scientia-érmes fiatalok 1989-91-93.  A II. Konferencia Előadásainak összefoglalója: 76, 280.

13. FARAGÓ, S. & JÁNOSKA, F. (1994): Védett madárfajok megőrzésének lehetőségei agrárkörnyezetben (Possibilities for preserving protected bird species in agrarian environment). In.: PALOTÁS, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 258-262.

 

1995

14. Jánoska F. (1995): Bagolyköpet-vizsgálatok eredményei a Hanság és a Mosoni-sík területéről. Szélkiáltó 10. (1995. 2.): 21-22.

15. Jánoska, F. (1995): Breeding bird communities in windbreaks. Abstracts of Bird Numbers 1995. Conference Pärnu (Estonia): 26.

16. Jánoska F. (1995): Dynamics of Birds of Prey Covered by the LAJTA-PROJECT (Western Hungary).  Abstracts of Perdix VII. 1995. Dourdan, France: 45.

17. Faragó S. & Jánoska F. (1995): A LAJTA-Project kutatási területén előfordult madárfajok jegyzéke.    Szélkiáltó 9: 3-15.

18. Faragó S. & Jánoska F. (1995): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1993/94. Szélkiáltó 10. szám (1995. 2.): 12-13.

19. FARAGÓ, S., RÁCZ FODOR, G, JÁNOSKA, F., MOHÁCSI, S. ÉS PAPP, S. (1995): The Hungarian Partridge Conservation Program - Objectives. Abstracts PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France: 23.

 

 

1996

20. FARAGÓ, S. ÉS JÁNOSKA, F. (1996): A Vadlúd Monitoring Eredményei az 1995/1996-os idényben Magyarországon - Results of geese monitoring in Hungary in the season 1995/1996. MAGYAR VÍZIVAD KÖZLEMÉNYEK 2: 169-211

21. FARAGÓ, S. ÉS JÁNOSKA, F. (1996): A Szeptemberi Nemzetközi Nyári Lúd (Anser anser) Számlálás magyarországi eredményei 1989-1996 - Results of September International Greylag Goose Counts in Hungary 1989-1996. MAGYAR VÍZIVAD KÖZLEMÉNYEK 2: 213-222.

 

1997

22. Jánoska F.(1997): A rókák immunizálásáról. Madártávlat 1997/1. szám: 3-4.

23. Jánoska F.(1997): A Magyar Fogolyvédelmi Program eredményei a harkai kutatási területen Wood-Tech Konferencia Kiadványa Sopron: 143-156.

24. Jánoska, F. (1997): Results of the Hungarian Partridge Conservation Program in the   Research Area Harka (W-Hungary) Abstracts of the XXIII. Congress of the IUGB, Lyon, France: 98.

 

 

1998

25. Jánoska, F. (1998): Kisemlős-adatok a Fertő-Hanság Nemzeti Parkból in: Osvay, K. (ed): Pro Scientia Aranyérmesek IV. Konferenciája: 112-115.

26. Jánoska F. (1998): Összehasonlító ornitológiai vizsgálatok kisalföldi erdősávokban in:Palotás, G. (ed.): A II. Kelet-Magyarországi Erdő- Vad- és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia Előadásai Debrecen: 315-325. 

27. Jánoska F. (1998): Fészkelő madárközösségek vizsgálata kisalföldi erdősávokban. Ornis Hungarica 8. Suppl. 1: 49-58.      

28. Jánoska, F. (1998): Changes in the partridge population and its environment in the Harka-Project in the period 1993-1997 Abstracts of Perdix VIII, Sopron, Hungary

29. Jánoska, F. (1998): Dynamics of small mammals in owl pellets in the region of Lake Fertő. Abstracts of Euro-American Mammal Congress, Santiago de Compostela, Spain

 

 

1999

30. Jánoska F. (1999): A Harka-Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata, 1993-1997. Magyar Apróvad Közlemények No. 3. p.:15-150.

31. Jánoska, F. (1999): Investigations on breeding bird communities in windbreaks in W-Hungary Abstracts of the XXIV. Congress of the IUGB, Thessaloniki, Greece: 75.

32. Jánoska, F. (2000): Enclosed keeping of wild boar in Hungary, in preserves. Abstracts of III. Wildboar Symosium, Uppsala, Sweden: 23.

33. Faragó S. & Jánoska F. (1999): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1994/95. Szélkiáltó 11. (1997.1.): 22-24.

 

2000

34. Jánoska, F. (2000): Zárttéri vadtenyésztés: Jövő vagy zsákutca? In: Jánoska, F., szerk: Pro Scientia Aranyérmesek V. Konferenciája, Előadások Sopron: 195-201.

35. Jánoska, F. (2000): Mouflon in enclosures in Hungary. Abstracts of International Mouflon Symposium, Sopron, Hungary

36. Jánoska, F. (2000): Enclosed keeping of wild boar in Hungary, in preserves. Abstracts of the 3rd International Wild Boar Symposium, Uppsala, Sweden: 32.

37. Jánoska F. (2000): Tehetséggondozás. In: Gondolatok tárháza. Tanulmányok a „Tehetséggondozás 2000” konferencia anyagából. Professzorok Batthyány Köre és Kecskeméti Lapok Kft.: 37-40.

38. Kőhalmy T. & Jánoska F. (2000): Die Lage der Haltung von Großwild in Gehege in Ungarn. CIC (Nemzetközi Vadászati Tanács)-szimpózium, Prága, Csehország:14-18.

 

 

2001

39. Jánoska, F. (2001): A vaddisznós kertek hazai jellemzői.  In: Zomborszky Z., szerk: A zárttéri vadtartás időszerű kérdései, távlatai. Kaposvár: 19-26.

40. Jánoska, F. (2001): Partridge Conservation and Research in Harka-Project. In: HOLTSUK, ZS. (szerk.): Vorträge des Workshops „Wildfreundliche Nutzung von Flächenstillegungen”, Bonn, Oktober 5-6. 2001: 175.

41. Jánoska, F. (2001): Wild boar in enclosures in Hungary. Abstracts of XXVth IUGB-Congress, Lemesos, Cyprus p.:104.

42. Jánoska F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata I. A vizsgálatok jelentősége, lehetséges módszerei, kivitelezése. Magyar Apróvad Közlemények 6: 163-174.

43. Jánoska F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata II. Újkér. Magyar Apróvad Közlemények 6: 175-198.

44. Jánoska F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata III. Sopronhorpács. Magyar Apróvad Közlemények 6: 197-216.

45. Jánoska F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata IV. Sarród Magyar Apróvad Közlemények 6: 217-238.

 

2002

46. Jánoska F. (2002): Vadaskertek szerepe a vadgazdálkodás jövőképében. Nimród Vadászújság 6: 23-25.

 

2003

47. Jánoska F. (2003): A Harka-Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata, 1998-2002. Magyar Apróvad Közlemények No. 7. :3-86.

48. Jánoska, F. (2003): Erdősávok szerepe a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben. In: Barna, T., szerk.: Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napja, Kecskemét p.:70-79.

49. Jánoska, F. (2003): Ökológiai vizsgálatok vaddisznóskertekben. Magyar Vadászlap Szakmai melléklete 12/2: 8-9.

50. Jánoska, F. (2003): Dynamics of grey partridge in Harka-Project. In: Abstracts of the Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy: 49.

51. Jánoska, F. (2003): Hunting parks in Hungary. XXVI. IUGB-Congress, Braga, Portugal. Abstracts of the Congress

52. FARAGÓ, S. ÉS JÁNOSKA, F. (2003): Ten years of the Hungarian Partridge Conservation Program – results of the long-term management and monitoring. Abstracts of the Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.: 18.

53. FARAGÓ, S., DITTRICH, G. ÉS JÁNOSKA, F. (2003): Long-term monitoring of the raptors in the LAJTA-Project. Abstracts of the Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.: 47.

54. FARAGÓ, S. ÉS JÁNOSKA, F. (2003): Vadászható vadfajaink: A vaddisznó (Sus scrofa, LINNAEUS, 1758). A VADGAZDA 2 (1): 4-6.

55. Náhlik  A. & Jánoska F. (2003): Vadkárelhárítás kerítéssel. AGRO NAPLÓ 2003/12. szám

 

2004

56. Jánoska F. (2004): Vaddisznóskertek hazai tapasztalatai, perspektívái. in: A vaddisznó. A vadgazdálkodás időszerű kérdései. Dénes Natúr Műhely Kiadó, Országos Magyar Vadászkamara, Budapest: 34-42.

57. Pellinger, A., Roth, M., Váczi, M. & Jánoska, F. (2004): Szélerőművek elhelyezésének természetvédelmi problémái a Kisalföldön. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VI. Tudományos Ülése, Absztraktok: 99.

 

 

2005

58. Jánoska, F. (2005): Monitoring of breeding birds in windbreaks. in: Konkoly Gyuró, É., ed.:GREENWAYS. Conference Presentations p.:83-98.

59. Jánoska, F. (2005): Monitoring of wild geese-movements on location of two planned wind farms in Hungary. Abstracts of Goose 2005 Workshop

 

 

2006

60. Jánoska F. (2006): Környezeti hatásvizsgálatok vaddisznóskertekben. Gyepgazdálkodási Közlemények 4: 11-22.

61. Jánoska F. (2006): A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata In: HELTAY, I. & KABAI, P. (szerk.): Hivatásos vadászok kézikönyve II. Országos Magyar Vadászkamara, Budapest: 290-311.

62. Jánoska F. (2006): Környezet- és természetvédelem I. FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet. A középfokú agrárszakoktatás tankönyve. 201 pp.

63. Jánoska F. (2006): Környezet- és természetvédelem II. FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet. A középfokú agrárszakoktatás tankönyve. 279 pp.

64. Jánoska F. (2006): Zárttéri vadgazdálkodás In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest. p.: 289-301.

65. Jánoska F. (2006): A vadfajok trófeái. In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest. p.:575-584.

66. Jánoska F. (2006): Híres magyar trófeák. In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest. p.: 614-621.

67. Jánoska F. (2006): A természetvédelem Magyarországon. In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest. p.: 623-639.

68. Jánoska F. (2006): A vadászat és természetvédelem kapcsolatrendszere. In: Faragó S. (szerk): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Plusz Könyvkiadó, Budapest. p.: 656-667.

69. Jánoska, F. (2006): Wild boar in hunting parks in Hungary. Abstracts of the Sixth International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, Ministry of the Interior Republic of Cyprus

 

2007

70. Jánoska, F. (2007): Dél-Amerika. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám. p.:4.

71. Jánoska, F. (2007): Afrika. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám p.:12.

72. Jánoska, F. (2007): Kafferbivaly (Syncerus caffer). Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám p.:15.

73. Jánoska, F. (2007): Ázsia. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám p.:24.

74. Jánoska, F. (2007): Argalik. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám p.:25.

75. Jánoska, F. (2007): Észak-Amerika. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám p.:44.

76. Jánoska, F. (2007): Barnamedve (Ursus arctos). Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám p.:47.

77. Jánoska, F. (2007): Jávorszarvas (Alces alces). Nimród Safari Magazin. 1. évf. 1. szám p.:49.

78. Jánoska F. (2007): A mezőgazdasági vadkár számítása. In: Mészáros K. és Boltos Gy., szerk.: Az erdei és a mezőgazdasági vadkár értékelése. NYME Erdőmérnöki Kar, Matematikai és Ökonómiai Intézet Sopron p.:144-149.

79. Jánoska F., Gál J. & Marosán M. (2007): Vaddisznós kertben tartott vadmalacok betegségeinek vizsgálata. Vadbiológia 12. p.:75-79.

80. Jánoska F. (2007): India. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 2. szám. p.: 4.

81. Jánoska F. (2007): Tigris (Panthera tigris). Nimród Safari Magazin. 1. évf. 2. szám. p.:8-9.

82. Jánoska F. (2007): Tanzánia. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 2. szám. p.: 20.

83. Jánoska F. (2007): Zambia. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 2. szám. p.:46.

84. Jánoska F. (2007): Fekete lóantilop, Sable-antilop (Hippotragus niger). Nimród Safari Magazin. 1. évf. 2. szám. p.:50.

85. Jánoska F. (2007): Kanada. Nimród Safari Magazin. 1. évf. 2. szám. p.:58.

86. Jánoska F. (2007): Dall-juh, vékonyszarvú juh, Dall’s sheep (Ovis dalli). Nimród Safari Magazin. 1. évf. 2. szám. p.:62.

87. Jánoska F. (2007): Leopárd (Panthera pardus). Nimród Safari Magazin 1. évf. 3. szám. p.:30-31.

88. Jánoska F. (2007): Alaszka. Nimród Safari Magazin 1. évf. 3. szám. p.:40-41.

89. Jánoska F. (2007): Amerikai havasi kecske, Mountain Goat (Oreamnus americanus). Nimród Safari Magazin 1. évf. 3. szám. p.:44.

90. Jánoska F. (2007): Környezeti hatásvizsgálatok vaddisznóskertekben. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia. p.:102.

91. Jánoska F. (2007): Erdősávok fészkelő madárállományainak hosszútávú monitoringja a LAJTA-Project területén. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia. p.:122.

92. Jánoska F. (2007): Szélerőműparkok létesítésének természetvédelmi problémái. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia. p.:123.

93. Faragó S., Dittrich G., Winkler D. & Jánoska F. (2007): Ragadozó madarak hosszútávú monitoringja a LAJTA-Project területén. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia. p.:119.

94.  Jánoska F. (2007): Brit Kolumbia. Nimród Safari Magazin 1. évf. 4. szám. p.:16.

95. Jánoska F. (2007): Puma (Puma concolor). Nimród Safari Magazin 1. évf. 4. szám. p.:21.

96. Jánoska F. (2007): Argentína. Nimród Safari Magazin 1. évf. 4. szám. p.:24.

97. Jánoska F. (2007): Orrszarvúfajok. Nimród Safari Magazin 1. évf. 4. szám. p.:52-55.

 

 

2008

98. Jánoska F. (2008): Afrikai elefánt (Loxodontha africana), ázsiai elefánt (Elephas maximus). Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:8-9.

99. Jánoska F. (2008): Sziklás-hegység. Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:32-33.

100. Jánoska F. (2008): Vastagszarvú juh /Bighorn Sheep/ (Ovis canadensis). Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:36-37.

101. Jánoska F. (2008): Kuba. Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:43.

102. Jánoska F. (2008): Svédország. Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:56-57.

103. Jánoska F. (2008): Nepál. Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:89.

104. Jánoska F. (2008): Kék juh /Bharal/ (Pseudois nayaur). Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:93.

105. Jánoska F. (2008): Kirgízia. Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:97.

106. Jánoska F. (2008): Szibériai kőszáli kecske (Capra sibirica). Nimród Safari Magazin 2. évf. 1. szám p.:100.

107. Jánoska F. (2008): Környezeti hatásvizsgálatok vaddisznóskertekben. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) p.:76-77.

108. Jánoska F. (2008): Erdősávok fészkelő madárállományainak hosszútávú monitoringja. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) p.:78-79.

109. Jánoska F. (2008): Szélerőműparkok létesítésének természetvédelmi problémái. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) p.:74-75.

110. Faragó S., Dittrich G., Winkler D. & Jánoska F. (2008): Ragadozó madarak hosszútávú monitoringja a LAJTA-Project területén. In: Lakatos F. és Varga D.: Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) p.:46-47.

111. Jánoska F. (2008): Oroszlán (Panthera leo). Nimród Safari Magazin 2. évf. 2. szám p.:12-13.

112. Jánoska F. (2008): Törökország. Nimród Safari Magazin 2. évf. 2. szám p.:66-67.

113. Jánoska F. (2008): Bezoár kecske (Capra aegagrus). Nimród Safari Magazin 2. évf. 2. szám p.:71.

114. Jánoska F. (2008): Ausztrália. Nimród Safari Magazin 2. évf. 2. szám p.:76-77.

115. Jánoska F. (2008): Vízibivaly.  Asiatic Water Buffalo (Bubalus bubalis). Nimród Safari Magazin 2. évf. 2. szám p.:81.

116. Jánoska F. (2008): Új-Zéland. Nimród Safari Magazin 2. évf. 2. szám p.:84-85.

117. Jánoska F. (2008): Tahrfajok. Nimród Safari Magazin 2. évf. 2. szám p.:89.

118. Jánoska F. (2008): Mesterséges vadtenyésztés gépei, gépi eszközei. in: Horváth B., Gál J., Jánoska F., Sándor Gy. & Major T.: Vadgazdálkodási géptan. FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet. A középfokú agrárszakoktatás tankönyve.p.:5-45.

119. Jánoska F. & Varju J. (2008): Aplication of digital camera at man-made game feeders. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. p.:86.

120. Jánoska F. & Varju J. (2008): Environmental studies in wild boar enclosures. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. p.:87.

121. Jánoska F. & Varju J. (2008): Using radio telemetry in wild boar home range. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. p.:88.

122. Jánoska F., Tarczy T., Erős Cs. & Varju J. (2008): Reproduction biology and animal/veterinary health tests on different wild boar populations. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. p.:89.

123. Jánoska F. (2008): Szárnyasvadfajok Argentínában. Nimród Safari Magazin 2. évf. 3. szám p.:24-25.

124. Jánoska F. (2008): Szibéria. Nimród Safari Magazin 2. évf. 3. szám p.:47.

125. Jánoska F. (2008): Gepárd (Acinonyx jubatus). Nimród Safari Magazin 2. évf. 3. szám p.:62-63.

126. Faragó S., Winkler D. & Jánoska F., Dittrich G. (2008): Hosszútávú ragadozómadár-monitoring a LAJTA-Project területén. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Előadás-kivonatok. p.:45.

127. Jánoska F. (2008): Fészkelő madárállományok monitoringja erdősávokban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Előadás-kivonatok. p.:46.

128. Jánoska F. (2008): Utah. Nimród Safari Magazin 2. évf. 4. szám p.:27.

129. Jánoska F. (2008): Vapiti/Elk (Cervus canadensis). Nimród Safari Magazin 2. évf. 4. szám p.:30-31.

130. Jánoska F. (2008): Ausztrália érdekes állatvilága. Nimród Safari Magazin 2. évf. 4. szám p.:52-53.

131. Jánoska F. (2008): Svájc. Nimród Safari Magazin 2. évf. 4. szám p.:66-67.

132. Jánoska F. (2008): Alpesi kőszáli kecske/Alpine Ibex (Capra ibex). Nimród Safari Magazin 2. évf. 4. szám p.:70-71.

133. Jánoska F. (2008): Kutatási eredményeink vadaskertekben. in: Nagy E. & Bíró G.: Vadaskertek. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 8. Dénes Natúr Műhely Kiadó, Budapest p.:22-31.

 

 

2009

134. Jánoska F. (2009): Finnország. Nimród Safari Magazin 3. évf. 1. szám p.:60-61.

135. Jánoska F. (2009): Mozambik. Nimród Safari Magazin 3. évf. 1. szám p.:32-33.

136. Jánoska F. (2009): Kongó. Nimród Safari Magazin 3. évf. 1. szám p.:42-43.

137. Jánoska F. (2009): Spanyolország. Nimród Safari Magazin 3. évf. 2. szám p.:42-43.

138. Jánoska F. (2009): Észak-amerikai jávorszarvas. Nimród Safari Magazin 3. évf. 2. szám p.:68-69.

139. Jánoska F. & Varju J. (2009): Application of digital camera at man-made game feeders. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Proceedings of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. Sopron p.:50-51.

140. Jánoska F. & Varju J. (2009): Environmental studies in wild boar enclosures. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Proceedings of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. Sopron p.:52-53.

141. Jánoska F. & Varju J. (2009): Using radio telemetry for estimating wild boar home range. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Proceedings of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. Sopron p.:54-55.

142. Jánoska F., Tarczy T., Erős Cs. & Varju J. (2009): Reproduction biology and animal/veterinary health tests on different wild boar populations. in: Náhlik A. & Tari T., ed.: Proceedings of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes. Sopron p.:56-57.

143. Gyimóthy Zs., Gyurácz J., Bánhidi P. & Jánoska F. (2009): A vörösbegy (Erithacus rubecula) élőhely-választása az őszi vonulási időszakban. 8. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói p.:79.

144. Jánoska F. (2009): Nyírfajd (Tetrao tetrix syn. Lyrurus tetrix). Nimród Safari Magazin 3. évf. 3. szám p.:44-45.

145. Jánoska F. (2009): Grizzly (Ursus arctos horribilis). Nimród Safari Magazin 3. évf. 4. szám p.:22-23.

146. Jánoska F. (2009): Góbi-sivatag. Nimród Safari Magazin 3. évf. 4. szám p.:28-29.

 

 

2010

147. Jánoska F. (2010): A vaddisznó. Ökológia, életmód- Állománykezelés a vadkárok csökkentésére. Vadászévkönyv 2010. p:30-45.

148. Jánoska F. (2010): Ausztria. Nimród Safari Magazin 4. évf. 1. szám p.:28-29.

149. Jánoska F. (2010): A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolatrendszere. In: Faragó S., (ed): Vadgazdálkodás. Egyetemi tankönyv. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. p.:14-27.

150. Jánoska F. (2010):  A vadgazdálkodás és a mezőgazdálkodás kapcsolatrendszere. In: Faragó S., (ed): Vadgazdálkodás. Egyetemi tankönyv. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. p.:39-50.

151. Jánoska F. (2010):  Zárttéri vadtenyésztés, vadtartás. In: Faragó S., (ed): Vadgazdálkodás. Egyetemi tankönyv. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. p.:189-231.

152. Jánoska F. (2010): Mauritánia. Nimród Safari Magazin 4. évf. 2. szám p.:54-55.

153. Marosán M., Kelemen J., Mándoki M., Jánoska F. & Gál J. (2010): Magyarországon elejtett dámszarvas (Dama dama) állkapocs- és fogelváltozásainak vizsgálata. Magyar Állatorvosok Lapja. 132 (6). p.:367-370.

154. Jánoska, F. (2010): Wild Boar in Hungarian Game Hunting Parks- In: Chapman, N. G. & Hecker, K. (eds.): Proceedings of the International Symposium “Enclosures: a Dead-End?” Sopron, Hungary 2008, pp. 14-27.

155. Jánoska F. (2010): Etiópia. Nimród Safari Magazin 4. évf. 3. sz. p.:4-5.

156. Jánoska F., Marosán M., Király I., Mándoki M., Kemenszky P. & Gál J. (2010): Repcefogyasztás okozta bendőalkalosis és másodlagos habképződéssel járó felfúvódás őzekben (Capreolus capreolus). Magyar Állatorvosok Lapja 132 (9). p.:555-559.

157. Jánoska F. (2010): Altáj-hegység. Nimród Safari Magazin 4. évf. 4. sz. p.:11.

158. Jánoska F. (2010): Észtország. Nimród Safari Magazin 4. évf. 4. sz. p.:40.

 

2011

159. Hídvégi B., Jánoska F., Kovács L., Köller J., Vojnits A. & Zoltán A. (2011): Magyarok Ázsia Vadászösvényein. Nimród vadászújság Kiadó, Budapest.

 

Elektronikusan hozzáférhető, illetve kiadás előtt álló jegyzetek, jegyzetpótló kiadványok:

 

J-1   Jánoska F. : Etológia. Egyetemi jegyzet (kéziratban) pp:89.

J-2 Jánoska F. : Természetvédelem és vadgazdálkodás. Egyetemi jegyzet (kéziratban) pp:229.

J-3   Jánoska F. : A világ vadgazdálkodása. Egyetemi jegyzet (kéziratban) pp:110.

J-4   Jánoska F. : Zárttéri nagyvadtartás. Jegyzetpótló segédlet (kéziratban) pp:67.

J-5  Jánoska F. : Zárttéri apróvadtartás. Jegyzetpótló segédlet (kéziratban) pp:83.

J-6  Jánoska F. : Vadászattörténet. Egyetemi jegyzet (kéziratban) pp:103.

J-7  Jánoska F. : Vadászati etika és kultúrtörténet. Szakmérnöki jegyzet (kéziratban) pp:82.

J-8 Jánoska F. : A vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai. Szakmérnöki jegyzet (kéziratban) pp:58.

 

 

Dr. Jánoska Ferenc publikációs jegyzéke

 

vissza a lap tetejére