Dr. Faragó Sándor CSc.

 

Publikációs jegyzék

Dr. Faragó Sándor publikációs jegyzéke pdf-ben

Hivatkozások jegyzéke

Dr. Faragó Sándor citációs jegyzéke pdf-ben

Előadások és poszterek jegyzéke

 

 

 

 

Publikációs jegyzék - 2011 . január 1.

 

TDK-dolgozat, diplomamunka, értekezések:

 

A) Faragó, S. (1976): A túzok (Otis t. tarda L.) a Hanságban.

                   TDK Dolgozat, Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszék. pp. 55.

B) Faragó, S. (1977): A hansági túzoknépesség vizsgálata    

                   Diplomamunka, Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszék. pp.  120+26.

C) Faragó, S. (1983): A túzok (Otis t. tarda L., 1758) autökológiája a szaporodás idősza-kában Magyarországon.

                   Egyetemi doktori értekezés, Erdészeti és Faipari Egyetem Vadgazdálkodási Tanszék. pp. 344+12.

D.) Faragó, S. (1992): A túzok (Otis tarda L.)-állomány fenntartásának ökológiai alapjai Magyarországon. Kandidátusi értekezés, MTA. pp. 130 + 215

E.) Faragó, S. (2006): A vonuló vízivad populációk fenntartásának alapjai Magyarországon. MTA doktora értekezés, MTA pp. 500+305.

 

 

Nyomtatásban megjelent publikációk:

 

A publikációk sorrendje megjelenésük időrendjét mutatja. A félkövér betűvel szedett munkák önálló kiadványok, könyvrészletek, könyvek.

 

1978

 

1. Faragó, S. (1978): A Hanság és környékének túzokállománya. Nimród Fórum 1978. jún.: 1-5.

 

1979

 

2. Faragó, S. (1979): A környezeti tényezők hatása a Hanság túzokállományára. Állattani Közlemények 66.: 65-73.

 

1980

 

3. Faragó, S. (1980): Egerészölyvek tömeges előfordulása Győr-Sopron megye nyugati részén.  Madártani Tájékoztató 1980. ápr.-jún.: 47-48.

4. Faragó, S. (1980): Ragadozómadár-pusztulások Újkér kör­nyékén.  Madártani Tájékoztató 1980 ápr.-jún.: 48-49.

5. Faragó, S. (1980): Előzetes adatok egy nyugat-magyarországi település - Újkér - fecskeállományának vizsgálatáról.  Madártani Tájékoztató 1980. júl.-szept.: 13-17

6. Faragó, S. (1980): Magyar-osztrák szinkron túzokszámlálások 1977-1979. Madártani Tájékoztató 1980. júl.-szept.: 18-19.

1981

 

7. Faragó, S. (1981): Összehasonlító mikroklíma-vizsgálatok a túzok (Otis t.tarda L.) hansági fészkelőhelyén. Nimród Fórum 1981.márc. Vadbiológiai Kutatás 27.: 25-32.

8. Faragó, S. (1981): Reznek (Otis tetrax orientalis) a Hanságban.  Madártani Tájékoztató 1981. júl.-szept.:131-135.

9. Faragó, S. (1981): Villanyvezetékek okozta túzokpusztulások a Hanságban.  Madártani Tájékoztató 1981. júl.-szept.: 136-137.

10. Faragó, S. (1981): Egy nyugat-magyarországi település - Újkér - fecske-állományának vizsgálata  1. Molnárfecske (Delichion urbica L.). Állattani Közlemények 68.: 39-47.

 

1982

 

11. Faragó, S. (1982): Kövirigó (Monticola saxatilis) a Vas-megyei Sághegyi Tájvédelmi Körzetben. [Rock Thrush (Monticola saxatilis) in the landscape protection area Sághegy, Co. Vas] Aquila 88.: 32.

12. Faragó, S.(1982): Az erdei szalonka vadászata 1970-1980.   Nimród Fórum 1982. jún.: 5-8.

13. Faragó, S. (1982): A Hanság környéki túzokállomány, 5 éves magyar-osztrák szinkron­felvételek alapján. Állattani Közlemények 69.: 75-84.

14. Faragó, S. (1982): Magyar-osztrák szinkron túzokszámlálások 1980-1981. Madártani Tájékoztató 1982. ápr.-szept.: 140-142.

15. Faragó, S. (1982): Vízivadvadászat Magyarországon 1970-1980. Nimród Fórum 1982. nov.: 14-22.

16. Faragó, S. (1982): Die Zwergtrappe (Otis tetrax orientalis Hartert, 1916) in Westungarn und im Neusiedlerseegebiet.  Egretta 25. (2): 37-46.

17. Faragó, S. (1982): A Fertő-tó faunájának vadászati hasznosítása.  Erdészeti és Faipari Egyetem Kutatási Témái 1. Közlemény: 79-80.

 

1983

 

18. Kőhalmy, T. és Faragó, S. (1983): Uj faj a magyar faunában a mosómedve (Procyon lotor). Nimród 103.: 22.

19. Faragó, S. (1983): A Fertő-tó faunájának vadászati hasznosítása.  Erdészeti és Faipari Egyetem Kutatási Témái 2. Közlemény: 77-78.

20. Faragó, S. (1983): A túzok (Otis tarda L.) autökológiai vizsgálatai Magyarországon. In: Kárpáti, L. (szerk.): A Magyar Madártani Egyesület Tudományos Ülése 1. Sopron 1982.: 25-35.

21. Faragó, S. (1983): A meliorációs fásítások vadgazdálkodási hatásai. (Über die Wirkung der Meliorationsaufforstungen auf die Jagdwirtschaft. Zusammenfassungen der Vorlesungen der Internationalen Wissenschaftlichen Jubileumskonferenz. 66.) Erdészeti és Faipari Egyetem Nemzetközi Jubileumi Tudományos Konferencia előadásainak összefoglalói, Sopron 1983 aug 26.: 69-70.

22. Faragó, S. (1983): A talaj szerepe a túzok (Otis tarda L.1758) elterjedésében és költésbiológiájában Magyarországon. Erdészeti és  Faipari Tudományos Közlemények. 1982.: 1. szám: 75-89.

23. Faragó, S. (1983): Magyarország helyzete és szerepe a nemzetközi vízivadvédelmi tevékenységben.  Agrártudományi Közlemények 41. (3-4): 699-702.

24. Faragó, S. (1983): A túzok (Otis tarda L.) fészkelésbiológiája Magyarországon. Állattani Közlemények 70.: 33-38.

 

1984

 

25. Faragó, S. (1984): A túzok vizsgálata Magyarországon.  Erdészeti és Faipari Egyetem Kutatási Témái 3. Közlemény: 84-87.

26. Faragó, S. (1984): A Fertő-tó faunájának vadászati hasznosítása.  Erdészeti és Faipari Egyetem Kutatási Témái 3. Közlemény: 97-99.

27. Faragó, S. (1984): A Szocialista Országok 4. Túzokvédelmi Szimpozionja. Madártani Tájékoztató 1984. jan.-márc.: 11-12.

28. Faragó, S. (1984): Túzokrezervátumok, túzoktelepek Közép-Európában. I. Státna Rezervácia na Ochranu Dropa Vel'keho Zlatna na Ostrove - CSSR.  Madártani Tájékoztató 1984 jan.-márc.: 13-16.

29. Faragó, S. (1984): Vadászható madárfajok 1982. évi terítékadatai Magyarországon. Madártani Tájékoztató 1984. jan.-márc.: 18-20.

30. Faragó, S. (1984): Egy nyugat-magyarországi település - Újkér - fecskeállományának vizsgálata 1979. 2. Füstifecske (Hirundo rustica L.).  Savaria 13-14.: 67-84.

31. Faragó, S. (1984): A túzokkutatás legújabb eredményei Békés megyében. A békési túzok autökológiájának vázlata. Környezet és Természetvédelmi Évkönyv 5.: 113-144.

32. Faragó, S. (1984): A vadászható madárfajok helyzete a módosított vadászidények életbelépését követően.  Madártani Tájékoztató 1984 ápr.-jún.: 88-90.

33. Faragó, S. (1984): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakasz (1791-1708 f.km) 1982/83 téli félévének vízimadár mozgalmáról.  Madártani Tájékoztató 1984. ápr.-jún.: 110-114.

34. Faragó, S. (1984): Túzokrezervátumok, túzoktelepek Közép-Európában II. Naturschutzstation Buckow - DDR - Természetvédelmi Állomás - Buckow NDK.   Madártani Tájékoztató 1984 júl.-szept.: 152-155.

35. Faragó, S. (1984): Füstifecske (Hirundo rustica): 138-139., Molnárfecske (Delichon urbica): 139-140. In: Haraszthy, L. (szerk.): Magyarország fészkelő madarai. Budapest, Natura.

 

1985

 

36. Faragó, S. (1985): Túzokrezervátumok, túzoktelepek Közép-Európában III. Dévaványai Tájvédelmi Körzet Magyarország. Madártani Tájékoztató 1984. okt.-dec.: 196-199.

37. Faragó, S. (1985): A meliorációs fásítások vadgazdálkodási hatásai. I. Nyár végi aspektus. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1983 (2): 231-237.

38. Faragó, S. (1985): A túzokkutatás programja Magyarországon.  Nimród Fórum 1985. ápr.: 19-25.

39. Faragó, S. (1985): Soucasny stav a biologie dropa velkeho.  Myslivost 1985 (4) : 85-86.

40. Faragó, S. (1985): A túzok ellentmondásos környezetben Túzokvédelem és mezőgaz-daság.  Magyar Mezőgazdaság 40. 22.sz.:  8-9.

41. Faragó, S. (1985): Az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus L. 1758.) Magyarországon.  Nimród Fórum 1985. június: 5-l2.

42. Faragó, S. (1985): A Corvus corone ´ cornix hibridjének újabb lelőhelye Nyugat-Magyarországon. Puszta 2 (11): 149-152.

43. Faragó, S. (1985): A mezőgazdasági termelés hatása a túzokállományra Magyarországon. Mezőgazdasági termelés és környezetvédelem. XXVII. Georgikon Napok Keszthely l985. aug.22-23. Programfüzet: 157.

44. Faragó, S. és Sterbetz,I. (1985): Vékonycsőrü póling (Numenius tenuirostris) a Fertő tájon.  Madártani Tájékoztató 1985. Jan.-Márc.: 27.

45. Faragó, S. (l985): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakasz (1791-1708 fkm) 1983. Aug.-1984. Ápr. időszakának vizimadár mozgalmairól. Madártani Tájékoztató 1985. Jan.-Márc. : 31-35.

46. Faragó, S. (1985): Grosstrappenuntersuchungen in Ungarn.  4. Symposium über die Grosstrappe (Otis tarda) Eberswalde, DDR 5-9. September 1983: 17-19.

47. Faragó, S. (1985): Soproni szarvasok.  Nimród 105: 445.

48. Faragó, S. (l985): Javaslat a vizivad (vízimadár) biotópok tipológiájának és osztályozásának kialakításához és továbbfejlesztéséhez Magyarországon.   Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1984. (1-2): 91-112.

49. Faragó, S. (1985): Trends of woodcock (Scolopax rusticola) bags in Hungary during the last 15 years.  IWRB Woodcock and Snipe Research Group Newsletter No. 11: 33-39.

 

1986

 

50. Faragó, S. (1986): Adatok a dolmányos varjú (Corvus cornix) táplálékszerzéséhez. Madártani Tájékoztató 1985. Ápr.- Jun.: 45.

51. Faragó, S. (1986): Hansági adatok az áttelelő nagykócsagok (Casmerodius albus) táplálkozásához.  Madártani Tájékoztató 1985. Ápr.-Jún.: 44.

52. Faragó, S. és Náhlik, A. (1986): Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) megfi-gyelése a Kőszegi-hegységben.  Madártani Tájékoztató 1985. Ápr.-Jún.: 54-55.

53. Faragó, S. (1986): Nemzeti kincsünk a túzok.  A Magyar Madártani Egyesület kiadványa: 6 pp.

54. Faragó, S. (1986): Izolálódott túzokpopulációk védelmének kérdései a Kárpát-medence nyugati túzoknépességeinek példáján. Állattani Közlemények 72.: 53-60.

55. Faragó, S. (1986): Záchrana dropu v madarské lidové republice. Myslivost 1986 (6): 130-131.

56. Faragó, S. (1986): A fogoly (Perdix perdix Linné, 1758) Magyarországon. Nimród Fórum l986. október: 1-18.

57. Faragó, S. (1986): Túzokszámlálás 1985-ben Magyarországon.  Nimród Fórum 1986. okt.: 19-21.

58. Faragó, S. (1986): Az európai túzok (Otis tarda Linné, 1758) növényi és állati eredetü táplálékának fajspektruma az area területén. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1985 (1-2): 121-130.

59. Faragó, S. (1986): Magyar-osztrák szinkron túzokszámlálások 1982-1984.  Madártani Tájékoztató 1985. Júl.-Dec.: 9-12.

60. Faragó, S. (1986): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakasz (179l-1708 fkm) 1984. Aug.-1985. Ápr. időszakának vizi-madár mozgalmairól. Madártani Tájékoztató 1985. Júl.- Dec.: 38-43.

61. Faragó, S. (1986): A túzok. Legkedvesebb madaraink 10. A Magyar Madártani Egyesület kiadványa pp. 20.

62. Faragó, S. (1986): A mezőgazdtasági termelés hatása a túzokállományra Magyarországon. Mezőgazdasági termelés és környezetvédelem XXVll. Georgikon Napok Kiadványa II: 809.

63. Faragó, S. (1986): Investigations on the nesting ecology of the Great Bustard (Otis tarda L., 1758) in the Dévaványa Nature Conservation District. I. Comparative studies of microclimate. [A túzok (Otis tarda L., 1758.) fészkelésökológiai vizsgálatai a Dévaványai Tájvédelmi Körzetben. I. Összehasonlító mikroklíma vizsgálatok] Aquila 92: 133-173.

64. Faragó, S. (1986): Pernatá zver v Madarsku. Folia Venatoria 16.: 301-320.

65. Faragó, S. (1986): Some notes on the woodcock (Scolopax rusticola) bags in Hungary, 1983.  IWRB Woodcock and Snipe Research Group Newsletter No.12.: 12-16.

 

1987

 

66. Faragó, S. (1987): A tőkés réce (Anas platyrhynchos) makkevéséről.  Madártani Tájékoztató 1986. Jan.- Márc.: 67-68.

67. Faragó, S. (1987): Libahűség. Madártani Tájékoztató 1986. Jan.- Márc.: 87.

68. Faragó, S. (1987): Gondolatok a Túzokvédelem Éve - 1986 - elé. Madártani Tájékoztató 1986. Jan.- Márc.: 9-13.

69. Faragó, S. (1987): Adatok az erdei szalonka (Scolopax rusticola) fészkeléséhez Magyarországon. Madártani Tájékoztató. 1986. Ápr.- Szept.: 30-31.

70. Faragó, S. (1987): Possibilities of survival of Great Bustard (Otis tarda L.) stocks in Hungary under the presents altered environmental conditions.   Abstracts of the XVIIIth Congress of the IUGB Kraków August 1987: 59-60.

71. Faragó, S. (1987): Magyarország túzokállománya az 1981-85. évi állományfelmérések tükrében. Állattani Közlemények 73: 21-28.

72. Faragó, S. (1987): A növényzet szerepe a túzok (Otis t. tarda Linné, 1758) elterjedésében és költésbiológiájában Magyarországon. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1986 (1): 177-213.

73. Faragó, S. (1987, szerk.): The Great Bustard (Otis tarda). Nature Conservancy and Breeding of the Protected Species. Proceeding of the CIC Great Bustard Symposium in Budapest, on June 2nd 1987: 119 pp.

74. Faragó, S. (1987): Der Grosstrappenbestand (Otis tarda L.) in Ungarn. In: Faragó, S. (szerk): Proceeding of the CIC Great Bustard Symposium in Budapest, on June 2nd 1987: 27-42.

75. Faragó, S., Ena, V. és Martinez, A. (1987): Comparison of the state of the Great Bustard stocks in Hungary and Spain. In: Faragó, S.(szerk.): Proceedings of the CIC Great Bustard Symposium in Budapest, on June 2nd 1987.: 51-63.

76. Faragó, S., Triebl, R. és Chobot, J. (1987): Die Beziehungen des Grosstrappen-bestandes im Karpaten-Becken.  In: Faragó, S. (szerk.): Proceedings of the CIC Great Bustard Symposium in Budapest, on June 2nd 1987: 77-90.

 

1988

 

77. Faragó, S. (1988): A fogoly. Legkedvesebb madaraink 12. A Magyar Madártani Egyesület kiadványa.: pp.17.

78. Faragó, S. (1988): Dürgő túzokkakas.  Élet és Tudomány 43. (11).: 351.

79. Faragó, S. (1988): Jelölt túzokok.  Nimród 108.: 69.

80. Faragó, S. (1988): Nagy lilik (Anser albifrons)                        23-24

                   Vetési lúd (Anser fabalis)                                             25-27

                   Fütyülő réce (Anas penelope)                                      35-37

                   Kerceréce (Bucephala clangula)                                39-40

                   Fekete réce (Melanitta nigra)                                     43-44

                   Füstös réce (Melanitta fusca)                                      44-45

                   Galléros túzok (Chlamydotis undulata)                           71

                   Havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax)                       129

                   Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus)                      129-130

                   In: Haraszthy, L. (szerk.): Magyarország madárvendégei. Budapest, Natura.

81. Faragó, S. (1988): Adatok a vadászható récefajok terítékarányaihoz Magyarországon. Puszta 3 (12): 73-90.

82. Faragó, S. és Náhlik, A. (1988): A havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) előfordulása Magyarországon. Puszta 3 (12): 123-131.

83. Faragó, S. és Márkus, F. (1988): Réti sasok (Haliaaetus albicilla) telelése a Duna magyarországi felső szakaszán. Madártani Tájékoztató 1987. Júl.- Dec.: 15-19.

84. Faragó, S. és Márkus, F. (1988): Néhány telelő récefaj állományának tetőzése a Duna magyarországi felső szakaszán 1985/86 telén. Madártani Tájékoztató 1987. Júl.- Dec.: 23-26.

85. Kőhalmy, T., Faragó, S., Náhlik, A. és Walterné-Illés,V. (1988): Adatok az erdők természetes vadeltartó képességének megállapitásához. Vadbiológia 2: 185-194.

86. Faragó, S. (1988): A túzok-félék (Otididae) előfordulása és elterjedése az Alpokalján. Praenorica Folio Historico Naturalia 2: 149-158.

87. Faragó, S. (1988): Investigations on breeding ecology of Great Bustard (Otis tarda) in the Dévaványa Nature Conservation District II. Comparative study of food availability. Aquila 95: 123-141.

 

1989

 

88. Faragó, S. (1989): Vándormadarunk: a túzok.  Élet és Tudomány 44. (6) : 178-180.

89. Faragó, S. (1989): Development of Wild Goose bags in Hungary, during the period 1970-1987. Abstracts of the International Symposium on Western Palearctic Geese: 29.

90. Faragó, S., Kovács, G. és Sterbetz, I. (1989): Distribution and abundance of goose populations migrating and wintering in Hungary, 1984-1988. Abstracts of the International Symposium on Western Palearctic Geese: 28-29.

91. Faragó, S. (1989): Magyarország túzok (Otis tarda) állománya az 1987. évi februári felmérések alapján.   Madártani Tájékoztató 1988. jan.-dec. 8-11.

92. Faragó, S. (1989): Túzok (Otis tarda) elhullások 1986/87 telén Magyarországon.  Madártani Tájékoztató 1988. Jan.- Dec.: 14-17.

93. Faragó, S. (1989): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakasz (1791-1708 fkm) 1986. aug.- 1987. ápr. időszakának vizimadár mozgalmairól.  Madártani Tájékoztató 1988. Jan.- Dec.: 38-44.

94. Faragó, S. (1989): Figyeljünk a szárnyukon megjelölt túzokokra. Madártani Tájékoztató 1988. Jan.- Dec.: 114- 115.

95. Faragó, S. (1989): Die Gestaltung der Bestande des Rebhuhnes und die Lage dieser Vogelart in Ungarn im Jahre 1985. Common Partridge International Symposium Poland 85: 39-67.

96. Faragó, S. (1989): Vergleichende Untersuchung der Arthropoden-Nahrungsbasis an den Lebensstatten des Rebhuhnes in Ostungarn.  Common Partridge International Symposium Poland 85: 235-242.

97. Faragó, S. (1989): A makroklíma szerepe a túzok (Otis tarda tarda LINNE, 1758) elterjedésében és költésbiológiájában Magyarországon. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989 (1-2): 117-141.

98. Faragó, S. (1989): A vetési varjú (Corvus frugilegus L., 1758) Nyugat-Magyarországon.  Savaria 17-18: 71-88.

99. Faragó, S. (1989): A mezőgazdaság hatása a túzok (Otis tarda L.) állományra Magyarországon.  Nimród Fórum 1989. október: 12-30.

100. Faragó, S. (1989): A vonuló és telelő vizimadár fauna felmérése a Duna magyarországi középső szakaszán (1791-1708 fkm). Állattani Közlemények 75: 29-42.

101. Faragó, S. (1989): Die Gemse (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) in Ungarn (Mammalia, Artiodactyla). Vertebrata Hungarica 23: 67-72.

102. Faragó, S. (1989): A Dévaványai Tájvédelmi Körzet Túzoktelepe 10 éves munkájának értékelése. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989. l. szám: 81-143.

1990

 

103. Faragó, S. (1990): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakasz (1791-1708 fkm) 1985. aug.- 1986. ápr. időszakának vizimadár mozgalmairól.  Madártani Tájékoztató 1989. 1-2.: 70-72.

104. Faragó, S. (1990): A túzok Magyarországon. Venatus, Budapest, 78 pp.        

105. Faragó, S. (1990): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakasz (1791-1708 fkm) 1987. aug.- 1988. ápr. időszakának vizimadár megfigyeléseiről.  Madártani Tájékoztató 1990. (1-2): 27-32.

106. Faragó, S. (1990): Túzok (Otis tarda) populációk számítógépes törzskönyvi nyilvántartása Magyarországon. A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése - The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, Szeged 1986: 236-241

107. Faragó, S. (1990): A farkas (Canis lupus LINNÉ, 1758) 1920-1985 közötti előfordulása Magyarországon. Fol. Hist.-Nat. Mus. Matr. 14: 139-164.

108. Faragó, S. (1990): Vizsgálatok a szárnyasvad állati eredetü táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon I. A szárnyasvad tápláléka, a táplálékbázis vizsgálatok anyaga és módszere. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989 (2): 153-192.

109. Faragó, S. (1990): Vizsgálatok a szárnyasvad állati eredetü táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon II. Mosonszolnok (Kisalföld). Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989 (2): 193-308.

110. Faragó, S. (1990): A kormos réce - Melanitta Boie - nem fajainak előfordulása Magyarországon. Aquila 96-97: 37-64.

111. Faragó, S. (1990): A kemény telek hatása Magyarország túzok (Otis tarda L.) állományára. Állattani Közlemények 76: 51-62.

 

1991

 

112. Faragó,S., Kovács,G. és Sterbetz,I. (1991): Goose populations staging and wintering in Hungary 1984-1988.  Ardea 79 (2): 161-163.   In:  Fox, A.D., Madsen, J. and van Rhijn, J. (Eds.) Western Palearctic Geese. Proc. IWRB Symp. Kleve, l989.

113. Faragó, S. (1991): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakasz (1791-1708 fkm) 1988. aug.- 1989. ápr. időszakának vízimadár megfigyeléseiről.  Madártani Tájékoztató 1990. Júl.- Dec.: 47-52.

114. Faragó, S. (1991): National report of Hungary.

                   In: Farmers and Waterfowl: Conflict or co-existence. Lelystadt, The Netherlands, 6-9 October 199l.: 59-64.

115. Faragó, S. és Széll, A. (1991): Choice of habitat and flock formation of Great Bustard in Hungary. Abstracts of XXth IUGB Congress Gödöllő, 199l, Hungary: 23-24.

116. Faragó, S. and Parz-Gollner, R. (1991): Migration and dispersion of wintering geese in the region of Lake Fertő/ Neusiedler See - Seewinkel.  Abstracts of XXth IUGB Congress Gödöllő, 1991 – Hungary: 24.

117. Faragó, S. (1991): Bestandsverhaltnisse bei der Saatgans (Anser fabalis) und Dynamik ihres Zuges auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees. BFB-Bericht 77.: 59-76.

118. Faragó, S. (1991): Über eine Untersuchung im Nachbargebiet - Das Lajta-Project.  BFB-Bericht 77.: 77-84.

119. Faragó, S. (199l): A vízivad és vadászata. Venatus, Budapest, 87 pp.

120. Faragó. S. (1991): Újabb adatok a siketfajd (Tetrao urogallus L., 1758) előfordulásának történetéhez a Soproni- hegységben. Aquila 98: 47-55.

121. Faragó, S. (1991): Adatok a túzokcsibék (Otis tarda L. 1758) makro- és mikroelem- forgalmáról kísérleti, zárttéri körülmények között.  Aquila 98: 73-81.

122. Faragó, S. (1991): Possibilities of survival of great bustard Otis tarda L. stocks in Hungary under the present altered environmetal conditions. In: Bobek, B., Perzanowski, K. and Regelin, W.L. (Eds.): Global Trends in Wildlife Management. Transact. XVIIIth IUGB Congress, Kraków, Poland 1987. Vol. I: 339-342.

123. Faragó, S. (1991): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1990/1991. (Bestandserfassung der Wildgänse im Neusiedlersee-Raum 1990/1991.) Szélkiáltó 1991. (2): 7-9.

124. Faragó, S. (1991): Adatok a túzok (Otis tarda L.) csibék anyag- és energiaforgalmának ismeretéhez.  Állattani Közlemények 77: 43-52.

125. Faragó, S. and Széll, A. (1991): Choice of Habitat and Flock Formation of Great Bustard in Hungary. In:  Csányi, S. & Ernhaft, J. (Eds.): Transact of XXth IUGB Congress Gödöllö Hungary, 1991. Part 2: 435-441.

126. Parz-Gollner, R. and Faragó, S. (1992): Migration and dispersion of wintering geese in the region of Lake Fertő/Neusiedler See - Seewinkel.  In:  Csányi, S. & Ernhaft, J. (Eds.): Transact. of XXth IUGB Congress Gödöllő, Hungary 1991. Part 2.: 471-476.

 

1992

 

127. Faragó, S. (1992): National Report - Hungary. In: van Roomen, M. and Madsen, J. (Eds.): Waterfowl and agriculture: Review and future perspective of the crop damage conflict in Europe. IWRB Spec. Publ. No. 21.: 143-146.

128. Faragó, S. (1992): Vizsgálatok a szárnyasvad állati eredetű táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon III. Újkér (Nyugat-Magyarországi Peremvidék). Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1990 (1): 5-161.

129. Faragó, S. (1992): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakaszon (1791-1708 fkm) 1989. aug.- 1990. ápr. között történt vízimadár megfigyelésekről. Madártani Tájékoztató 1992. Júl.- Dec.: 28-31.

130. Faragó, S. (1992): Összefoglaló jelentés a Gönyü-Szob közti Duna-szakaszon (1791-1708 fkm) 1990. aug.- 1991. ápr. között történt vízimadár megfigyelésekről. Madártani Tájékoztató 1992. Júl.- Dec.: 32-35.

131. Faragó, S. (1992): Clutch size of the great bustard (Otis tarda) in Hungary. Aquila 99: 69-84.

132. Faragó, S. (1992): Adatok a kék színű túzoktojás kérdéséhez. Aquila 99.: 93-94.

133. Faragó, S. (1992): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1991/1992. Szélkiáltó 1992 (4): p. 6-8.

134. Faragó, S. (1992): A túzok (Otis tarda L.)-állomány fenntartásának ökológiai alapjai Magyarországon. Kandidátusi értekezés tézisei. Sopron. 22 pp.

 

1993

 

135. Faragó, S. (1993): Current status of the wolf (Canis lupus L.) in Hungary. Proceedings Workshop "Wolves in Europe - current status and prospects" April 2nd-5th 1992. Oberammergau, Germany: 44-49.

136. Faragó, S. (1993): Vadon élő állatfajok fennmaradásának lehetősége mezőgazdasági környezetben Magyarországon. WWF-füzetek 4: 24 pp.

137. Faragó, S. (1993): Bestandsverhältnisse bei der Blessgans (Anser albifrons) und Dynamik ihres Durchzuges auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees. BFB-Bericht 79: 105-116.

138. Faragó, S. (1993): Hortobágy, Kiskunság, Kardoskút ("Fehér-tó"-See) in Matthews, G.V.T. and Dick, G. (1993): Feuchtgebiete. Schutz und Erhaltung im Rahmen der Ramsar-Konvention. Grüne Reihe 3. Styria Medienservice: 218-221.

139. Faragó, S. (1993): Magyarország túzokállománya az 1985-1990. évi felmérések tükrében. Állattani Közlemények 78: 21-28.

140. Faragó, S. (1993): Development of Great Bustard populations in Hungary in the period 1981-1990. Folia Zoologica 42 (3): 221-236.

141. Faragó, S. és Csatári, G. (1993): Possibilities for the prevention of stomach congestion of the Great Bustard by plant sustance from food (slov.) Folia Venatoria 23: 201-207.

142. Faragó, S. (1993): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1992/1993. Szélkiáltó 1993. (7): 15-16.

143. Faragó, S. (1993): Mezőgazdasági módszerekkel folytatott élőhelyjavítás a LAJTA Projectben, mint a fogoly állománydenzitás növelésének egyik módja. Vadgazdálkodási és Szigetközi Halgazdálkodási Konferencia előadásai. 1993. Augusztus 31.

 

1994

 

144. Faragó, S. (1994): Fogolypopulációk denzitás-növelésének lehetőségei ökológiai módszerekkel (Possiblities for enhanging the density of partridge populations by ecological methods) In.: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 138-141.

145. Faragó, S. és Jánoska, F. (1994): Védett madárfajok megőrzésének lehetőségei agrárkörnyezetben (Possibilities for preserving protected bird species in agrarian environment). In.: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 258-262.

146. Faragó, S. (1994): Vadászati állattan és etológia. Egyetemi jegyzet, EFE-EK, Vadgazda Mérnöki Szak, Sopron, 271 pp.

147. Faragó, S. (1994): Habitat use and daily activity and feeding of the geese of Lake Fertő Aquila 101. 65-88.

148. Faragó, S. (1994): Az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) fészkelése a Mosoni síkon. Aquila 101: 216-218.

149. Faragó, S and Kerekes J. (eds. 1994): Abstracts. Limnology and waterfowl. Monitoring, modelling and management. Workshop of SIL Working Group on Aqatic Birds. Sarród-Sopron, 21-23, November 1994. 57 pp.

150. Faragó, S. (1994): Large carnivores re-settling in the Hungarian fauna: Will there be room for them? in: Thompson, I. (ed.): Proceedings of the XXI. IUGB Congress, August 1993. Halifax, Nova Scotia, Canada. Vol. I: 257-264.

 

1995

 

151. Faragó, S. (1995): Az idő-tényező szerepe a túzokcsibék (Otis tarda) kelésében és felnevelésében SYMBOL 91 \f "Times New Roman CE"Role of time factor in the hatching and raising of Bustard (Otis tarda) chicksSYMBOL 93 \f "Times New Roman CE". A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület III. Tudományos Ülése, Szombathely 1991: 201-213.

152. Faragó, S. (1995): Mezei és vízi élőhelyfejlesztés. Egyetemi jegyzet, EFE-EK, Vadgazda Mérnöki Szak, Sopron, 225 pp.

153. Faragó, S. (1995): Apróvadpopulációk dinamikája és hasznosítása. Egyetemi jegyzet EFE-EK Vadgazda Mérnöki Szak, Sopron. 169 pp.

154. Faragó, S. (1995): Vadászati állattan in Kőhalmy, T. (szerk.): Vadászati enciklopédia.  Mezőgazda Kiadó, Budapest: 81-210

155. Faragó, S. (1995): Monitoring in the framework of the Hungarian Waterfowl Management Plan. Abstracts of the 7th European Ecological Congress, Budapest, August 20-25. 1995:

156. Faragó, S. (1995): Vadlúd állományvizsgálatok 10 éves eredményei a Fertő-tó magyar területrészén: 1983-1993. Állattani Közlemények 79: 37-47.

157. Faragó, S. és Jánoska, F. (1995): A LAJTA-Project kutatási területén előfordult madárfajok jegyzéke. Szélkiáltó 1995 (9): 3-15.

158. Faragó, S. (1995): Changes in habitat structure in relation to agricultural practicies in Hungary over the last 100 years. Their effects on small game species. Abstracts PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France:19.

159. Faragó, S. (1995): Comparative microclimate studies of the home range of Partridge (Perdix perdix) families. Additional data supporting the need for habitat diversity. Abstracts PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France:20.

160. Faragó, S. (1995): Dynamics of the Partridge (Perdix perdix) population covered by the LAJTA Project (Western Hungary) 1989-1995. Abstracts PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France: 21.

161. Faragó, S. (1995): Habitat selection of Partridges (Perdix perdix) covered by the LAJTA Project (Western Hungary) Abstracts PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France: 22.

162. Faragó, S., Rácz Fodor, G, Jánoska, F., Mohácsi, S. és Papp, S. (1995): The Hungarian Partridge Conservation Program - Objectives. Abstracts PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France: 23.

163. Faragó, S. (1995): Országos Fogolyvédelmi Program -Egy program nem csak a fogolyért. Madártávlat 2 (5): 7-8.

164. Faragó, S. (1995): Geese in Hungary 1986-1991. Numbers, Migration and Hunting Bags. Slimbridge, UK. IWRB Publication 36.  97 + IX pp.

165. Dormán,Z., Faragó,S., Kovács,G., Márkus,F., Nagy,Sz. és Tahy,B. (1995): Természetvédelem a halastavakon (szerk.: Nagy, Sz. és Könczey, R.). IUCN-TVMA - MME Kiadvány, 58 pp.

166. Szél, Gy., Kádár, F. and Faragó, S. (1995): Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in various crop types of an agricultural field in Hungary. 4-7- Sept. 1995. 3rd International Symposium of Carabidology, Kauniainen, Finland. Abstracts of Posters: p. 67.

167. Faragó, S. és Jánoska, F. (1995): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1993/1994 (Bestandserfassung der Wuildganse im Neusiedlersee-Raum 1993/1994): Szélkiáltó 10: 12-13.

 

1996

 

168. Faragó, S. (1996): Lage des Grosstrappenbestandes in Ungarn und Ursachen für den Bestandsrückgang. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 5.(1-2): 12-17.

169. Faragó, S. (1996): Trappenschutz in Ungarn - Theorie und Praxis Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 5.(1-2): 95-98.

170. Faragó, S. (1996): Monitoring a szárnyasvad-gazdálkodásban. A Magyar Biológiai Társaság XXII. Vándorgyűlésén elhangzott előadások összefoglalói. Gödöllő, l996. július 1-2.: 21.

171. Faragó, S. (1996): Habitat management in agrarian environment - possibilitis for sustaining huntable and protected species in Hungary. In: Demeter, A. & Peregovics, L. (Eds.): Abstracts of International Conference on the Sustainable Use of Biological Resources. Budapest, August 26-29. 1996: 59.

172. Faragó, S. (1996): A Duna Gönyű-Szob közti szakasza (1791-1708 fkm) vízimadár állományának 10 éves (1982-1992) vizsgálata. Magyar Vízivad Közlemények 1: 1-461.

173. Kőhalmy,T., Faragó,S., W.Illés V. és Náhlik,A. (1996): Az erdők vadeltartó képességének mai értékelése. Nimród 84 (2): 7-9.

174. Faragó, S. és Nagy, F. (1996): Vad és természetvédelmi programok a Lajta-Hanság Részvénytársaságban - Game and nature conservation projects in the area possessed by the Lajta-Hanság Joint Stock Company - Wild- und Naturschutzprojekte auf dem Gebiet der Lajta-Hanság Aktiengesellschaft. Mosonmagyaróvár. pp. 20.

175. Faragó, S. (1996): Vadászható faj a Vörös Könyvben. Nimród 84 (9): 8-11.

176. Faragó, S. (1996): A Magyar Vadlúd Adatbázis 1984-1995: Egy tartamos monitoring - Data base of geese in Hungary 1984-1995: A long-term monitoring. Magyar Vízivad Közlemények 2: 3-168.

177. Faragó, S. és Jánoska, F. (1996): A Vadlúd Monitoring Eredményei az 1995/1996-os idényben Magyarországon - Results of geese monitoring in Hungary in the season 1995/1996. Magyar Vízivad Közlemények 2: 169-211

178. Faragó, S. és Jánoska, F. (1996): A Szeptemberi Nemzetközi Nyári Lúd (Anser anser) Számlálás magyarországi eredményei 1989-1996 - Results of September International Greylag Goose Counts in Hungary 1989-1996. Magyar Vízivad Közlemények 2: 213-222.

179. Faragó,S. (1996): A Fertő-tó szerepe a Pannon-régió vadlúdvonulásában. in Környei A.& G. Szende K. (szerk.): Tanulmányok Csatkai Endre Emlékére. A Soproni Múzeum kiadványai 2: 399-406.

  

1997

 

180. Sugár, L., Csányi, S. & Faragó, S. (1997): Dilemma of wildlife management and introductions in Hungary: Pheasant Phasianus colchicus as an example. Wildlife Biology 2: 227.

181. Faragó, S. (1997): The Hungarian Waterfowl Management Plan. Gibier Faune Sauvage, Game and Wildlife 13: 1023-1038.

182. Faragó, S. (1997): Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. A fenntartható apróvad-gazdálkodás környezeti alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 356 pp.

183. Kőhalmy, T. & Faragó, S. (1997): A vadgazdaság és a vadgazdálkodás helyzetének értékelése és fejlesztésének iránya In: Solymos, R. (szerk.): Az erdő- és fagazdaság szerepe és fejlesztése. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián "Agrártermelés az ezredforduló Magyarországán. MTA, Budapest: 159-187.

184. Faragó, S. & Kerekes, J. J. (1997): Limnology and Waterfowl. Monitoring, Modelling and Management. Proceedings of a Symposium on Limnology and Waterfowl, Sopron/Sarród, Hungary, November 21-23, 1994. Magyar Vízivad Közlemények 3 – Wetlands International Publication 43. 362 pp.

185. Faragó, S. (1997): The methodology used for the long-term monitoring of waterbirds in a large river. The Danube River between Gönyű and Szob (river kms 1791-1708) in Hungary, a case study. In: Faragó, S. and Kerekes, J.J. (Eds.): Limnology and Warefowl. Monitoring, Modelling and Management. Proceedings of a Symposium on Limnology and Waterfowl, Sopron/Sarród , Hungary, November 21-23, 1994. Magyar Vízivad Közlemények 3., Wetlands International Publication 43.: 31-41.

186. Faragó, S. & Náhlik, A. (1997): A vadállomány szabályozása. A fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 315 pp.

187. Faragó, S. (1997): A Magyar Fogolyvédelmi Program. Gazdálkodás és kutatás. Magyar Apróvad Közlemények 1: 19-30.

188. Faragó, S. (1997): The Hungarian Partridge Conservation Program. Conservation, Research and Management. Magyar Apróvad Közlemények 1: 31-44.

189. Faragó, S. (1997): Az élőhelyszerkezet változása a mezőgazdasági termelés függvényében Magyarországon és hatása az elmúlt 100 évben az apróvad állományra. Magyar Apróvad Közlemények 1: 45-88.

190. Faragó, S. (1997): Changes in small game habitat structure in Hungary in the last 100 years. Magyar Apróvad Közlemények 1.: 89-106.

191. Faragó, S. (1997): A fogolypopuláció dinamikája a LAJTA Projectben, 1989-1995. Magyar Apróvad Közlemények 1: 107-132.

192. Faragó, S. (1997): A fogoly élőhelyválasztása a LAJTA Projectben. Magyar Apróvad Közlemények 1: 133-151.

193. Faragó, S. (1997): Összehasonlító mikroklímavizsgálatok fogoly (Perdix perdix)-családok otthonterületében. További adalék az élőhely diverzitás szükségességéhez. Magyar Apróvad Közlemények 1: 153-175.

194. Faragó, S. & Giczi, F. (1997): Új lehetőségek a túzok védelmében. Egy esettanulmány: a MOSON Project. Magyar Apróvad Közlemények 1: 187-195.

195. Szél, Gy., Kádár, F. & Faragó, S. (1997): Abundance and Habitat Preference of Some Adult overwintering Ground Beetle Species in Crops in Western Hungary (Coleoptera: Carabidae). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 32 (3-4): 369-376)

196. Faragó, S. (1997): Habitat improvement of Hungarian partridge population. The Hungarian Partridge Conservation Program. Oral presentation Abstract Booklet of the XXIIIrd IUGB Congress, September 1-6., 1997. Lyon - France.

197. Faragó, S. (1997): New possibilities in Great Bustard (Otis tarda) conservation. A case study: The MOSON Project.  Poster Abstract Booklet of the XXIIIrd IUGB Congress, September 1-6., 1997. Lyon - France.

198. Faragó, S. & Zomerdijk, P. (1997): Garganey – Anas querquedula., Shoveler – Anas clypeata. In: Hagemeijer, E J. M. & Blair, M. .J. (Eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T. & A. D. Poyser, London: 96-97, 98-99.

 

1998

 

199. Kádár, F., Szél, Gy. & Faragó, S. (1998): Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) egy kisalföldi agrárterületen. Növényvédelem 34 (1): 3-10.

200. Faragó, S. (1998): Vetési lúd (Anser fabalis)                                               37-39

                                      Nagy lilik (Anser albifrons)                                             40-42

                                      Fütyülő réce (Anas penelope)                                          51-52

                                      Fekete réce (Melanitta nigra)                                         67-68

                                      Füstös réce (Melanitta fusca)                                          68

                                      Kerceréce (Bucephala clangula)                                    69-70

                                      Nyírfajd (Lyrurus tetrix)                                                  106

                                      Siketfajd (Tetrao urogallus)                                            106-107

                                      Havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax)                        352-353

                                      Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus)                             353

                   In Haraszthy, L. (szerk.): Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest

201. Faragó, S. (1998): A Magyar Vízivad Információs Rendszer. Magyar Vízivad Közlemények 4: 3-16

202. Faragó, S. (1998): A vadlúd monitoring eredményei az 1996/1997-es idényben. Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 4: 17-59

203. Faragó, S. (1998): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1996/1997-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 4: 61-263.

204. Faragó, S. és Ritter D. (1998): A vízivad teríték Magyarországon 1996-ban. Magyar Vízivad Közlemények 4: 265-365.

205. Faragó, S. (1998): Possibilities of the sustainable management for the great bustard (Otis tarda L.): A case study in Western Hungary. Abstracts of the VII. International Congress of Ecology, Symposium 2.7. Case studies of success in nature conservation in Europe, Florence 19-25 July 1998 Italy, p. 131.

206. Faragó, S. (1998): Réceiskola. Magyar Vadászlap 7 (8): 11.

207. Faragó, S. (1998): A kutatói tevékenység tézisszerű összefoglalása. Publikációk jegyzéke. Habilitációs tézisek. Soproni Egyetem, Sopron. pp. 25.

208. Faragó, S. (1998): A Magyar Fogolyvédelmi Program első eredményei. In: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. II. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 154-161.

209. Faragó, S. (1998): A tartamos vízivad kutatás jelentősége a Magyar Dunai Vízivad Project példáján. In.: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. II. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 162-168.

210. Faragó, S. & Buday, P. (1998): A LAJTA Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata. Magyar Apróvad Közlemények 2: 1-250.

211. Faragó, S. (1998): The LAJTA-Project – the pilot project of the Hungarian Partridge Conservation Program (HCPC). In: Faragó, S. (ed.): PERDIX VIII. International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic. 26-29. October 1998, Sopron, Hungary. Abstracts.

212. Faragó, S. (1998): New practice of the Great Bustard (Otis tarda) conservation – The MOSON Project.  In: Faragó, S. (ed.): PERDIX VIII. International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic. 26-29. October 1998, Sopron, Hungary. Abstracts.

213. Faragó, S. (1998): Habitat improvement of Hungarian partridge population (Perdix perdix): The Hungarian Partridge Conservation Program (HPCP). Gibier Faune Sauvage – Game and Wildlife 15 (1): 145-156.

214. Faragó, S. (1998): Habitat selection by Grey Partridge (Perdix perdix) in the area of the Lajta Project (Western Hungary). Gibier Faune Sauvage – Game and Wildlife 15 (4): 481-490.

215. Faragó, S. (1998): Nieder- und Wasserwildwirtschaft in Ungarn in neuer Zeit. In: Staats, A. (szerk.): Jagd im Spiegel der Zeit. Tagungbericht, Nationalpark Hohe Tauern, Matrei, Österreich: 72-90.

 

1999

 

216. Mooij, J. H., Faragó, S. & Kirby, J.S. (1999): White-fronted Goose – Anser albifrons albifrons. In: Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, A.D. (Eds.): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publ. No. 48., Wetlands International Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark: 94-128.

217. Lorentsen, S.-H., Oien, I.J., Aarvak, T., Markkola, J., von Essen, L., Faragó, S., Morozov, V., Syroechkovsky Jr., E. & Tolvanen, P. (1999): Lesser White-fronted Goose – Anser erythropus. In: Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, A.D. (Eds.): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publ. No. 48., Wetlands International Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark. : 144-161.

218. Dick, G., Baccetti, N., Boukhalfa, D., Darolova, A., Faragó, S., Hudec, K., Leito, A., Markkola, J. & Witkowski, J. (1999): Greylag Goose – Anser anser: Central Europe/North Africa.  In: Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, A.D. (Eds.): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publ. No. 48., Wetlands International Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark: 202-213.

219. Faragó, S. (1999): Természetközeli apróvad-gazdálkodás, igény a szemléletváltásra. In: Solymos, R. (Szerk.): Természetközeli erdő- és vadgazdaság, - környezetbarát fagazdaság.  Az MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, Budapest: 78-92.

220. Faragó, S. (1999): A vadgazdálkodási kutatás Magyarországon. In: Solymos, R. (Szerk.): Természetközeli erdő- és vadgazdaság, - környezetbarát fagazdaság.  Az MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, Budapest: 162-169.

221. Faragó, S. & Jánoska,F. (1999): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1994/1995. Szélkiáltó 11: 22-24.

222. Faragó, S. (1999): A vadlúd monitoring eredményei az 1997/1998-as idényben Magyarországon (Results of Geese Monitoring in Hungary in the season 1997/1998). Magyar Vízivad Közlemények 5: 3-62.

223. Faragó, S. (1999): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1997/1998-as idényben. (Results of Hungarian Waterfowl Monitoring in the season 1997/1998). . Magyar Vízivad Közlemények 5: 63-328.

224. Faragó, S. & Ritter, D. (1999): A vízivad teríték Magyarországon 1997-ben (The waterfowl hunting bags in Hungary in 1997). Magyar Vízivad Közlemények 5: 329-418.

225. Faragó, S. (1999): A Magyar Fogolyvédelmi Program monitorozó módszerei. Magyar Apróvad Közlemények 3: 5-13.

226. Faragó, S. (1999): Az 1993-1997 közötti meteorológiai viszonyok értékelése a fogolyállomány szempontjából. (Meteorological circumstances of the period 1993-1997. Their evaluation in respect of partridge stocks.) Magyar Apróvad Közlemények 4: 311-378.

227. Faragó, S. (Szerk.)(1999): Az apróvad-gazdálkodás stratégiai terve Magyarországon. Vadászévkönyv 2000. : 112-146.

228. Faragó, S. (1999): A magyarországi gerincesek fajlistája. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 20 pp.

229. Faragó, S. (1999): Gerinces állatrendszertan. Egyetemi jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 224 pp.

230. Faragó, S. (1999): Hungarian waterfowl monitoring. In: Program and abstracts of the 2nd International Wildlife Manegement Congress. 28 June – 2. July, 1999. Gödöllő, Hungary. The Wildlife Society and University of Agricultural Sciences: 50-51.

231. Faragó, S. (1999): A közlekedés hatása a madarakra. In: Petőcz, M. (szerk.): Közútak Európában 4. Természetvédelem. A nyomvonalas közlekedési létesítmények természeti környezetet feldaraboló hatása. INFRA ECO NETWORK EUROPE (IENE) Konferencia előadásai. Budapest, 1999. április 16. p. 37-41.

 

2000

 

232. Faragó, S. (Szerk.)(2000): Gerinces állatfajok védelme. Természetvédelmi Szakmérnöki Jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 294 pp.

233. Faragó, S. (2000): Az IUCN Vörös Lista kategóriái. Globális, regionális és nemzeti szintű megközelítés. In: Faragó, S. (Szerk.): Gerinces állatfajok védelme. Természetvédelmi Szakmérnöki Jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: 5-40.

234. Faragó, S. (2000): Populáció, metapopuláció. In: Faragó, S. (Szerk.): Gerinces állatfajok védelme. Természetvédelmi Szakmérnöki Jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: 87-104.

235. Faragó, S. (2000): A madarak védelmi helyzete Európában és Magyarországon. In: Faragó, S. (Szerk.): Gerinces állatfajok védelme. Természetvédelmi Szakmérnöki Jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: 171-190.

236. Faragó, S. (2000): A túzok (Otis tarda) védelme Magyarországon.  In: Faragó, S. (Szerk.): Gerinces állatfajok védelme. Természetvédelmi Szakmérnöki Jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar: 223-249.

237. Potts, D. & Faragó, S. (2000): Partridges in Hungary, 1922-1933. In: Faragó, S. (Szerk.): Perdix VIII. Proceedings of an International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic, Sopron, Hungary, 26-29 October 1998. Magyar Apróvad Közlemények 5: 267-290.

238. Faragó, S. (2000): The LAJTA Project – The pilot project of the Hungarian Partridge Conservation Program (HPCP). In: Faragó, S. (Szerk.): Perdix VIII. Proceedings of an International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic, Sopron, Hungary, 26-29 October 1998. Magyar Apróvad Közlemények 5: 301-312.

239. Faragó, S. (2000): Apróvad élőhelygazdálkodás szükségessége és lehetőségei alföldi területeken. In: Horváth, B. (Szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap 1998-1999. Tudományos eredmények a gyakorlatban, Baja-Kecskemét-Sopron: 107-113.

240. Faragó, S. (2000): A 75 éves Dr. Sterbetz István köszöntése. Magyar Vízivad Közlemények 6: 1-32.

241. Parz-Gollner, R. és Faragó, S. (2000): Phenology, distribution and protection of migrating geese in the National Park area Lake Neusiedel/Lake Fertő. Magyar Vízivad Közlemények 6: 157-178.

242. Faragó, S. (2000): Adatok a magyarországi víziívad fajok testméreteihez. Magyar Vízivad Közlemények 6: 287-309.

243. Faragó, S. (2000): Adatok a magyarországi vízivad fajok fészekalj nagyságaihoz és testméreteihez. Magyar Vízivad Közlemények 6: 311-325.

244. Faragó, S. (2000): A vadászható vízivad fajok magyarországi vonulása, jelölt madarak megkerülése alapján. Magyar Vízivad Közlemények 6: 337-375.

245. Faragó, S., László, R. és Sándor, Gy. (2000): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) testméretei, a taríték ivari és korviszonyai 1990-1999 között Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 6: 409-461.

246. Faragó, S. (2000): A közlekedés hatása a madarakra. In: Pallag, O. (Szerk.): Nyomvonalas létesítmények élőhely-fragmentáló hatása. Nemzeti jelentés az IENE Cost 341 témában, Budapest: 55-60.

247. Bidló, A., Kovács, G. és Faragó, S. (2000): Az 1997/98-as vadelütési adatok értékelése In: Pallag, O. (Szerk.): Nyomvonalas létesítmények élőhely-fragmentáló hatása. Nemzeti jelentés az IENE Cost 341 témában, Budapest: 61-62.

248. Faragó, S. (2000): Tudományos kutatás és oktatás a vadgazdálkodásban. In: Oroszi, S. (szerk.): A magyar vadászat ezer éve emlékülés kiadványa, MTA Budapest, Millenniumi Vadászati Bizottság: 65-76.

 

2001

 

249. Faragó, S. (2001): Predátory v Maďarsku – Status, ochrana a obhospodarovanie. In: Zbornik referátov z medzinarodnej konferencie Levice, 17.3.2001. : 53-57.

250. Faragó, S. (2001): Contribution of data to the clutch and egg size of game bird species in Hungary. In: Hadjisterkotis, E. (Szerk.): Wildlife management in the 21st Century. Abstracts of the XXV. International Congress of the IUGB and Ixth International Symposium Perdix, September 3-7. 2001. Lemesos-Cyprus: 91.

251. Faragó, S. (2001): The long-term monitoring of Arthropoda food basis of  adult wildfowl in the LAJTA PROJECT (Hungary). In: Hadjisterkotis, E. (Szerk.): Wildlife management in the 21st Century. Abstracts of the XXV. International Congress of the IUGB and Ixth International Symposium Perdix, September 3-7. 2001. Lemesos-Cyprus: 92.

252. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2001): Trend of dinamics of migrating waterfowl species between 1996 and 2001 in Hungary on the basis of the results of Hungarian Waterfowl Monitoring (HWM). In: Hadjisterkotis, E. (Szerk.): Wildlife management in the 21st Century. Abstracts of the XXV. International Congress of the IUGB and Ixth International Symposium Perdix, September 3-7. 2001. Lemesos-Cyprus: 93.

253. Faragó, S. és László, R. (2001): Monitoring of woodcock bag in Hungary 1990-2000. In: Hadjisterkotis, E. (Szerk.): Wildlife management in the 21st Century. Abstracts of the XXV. International Congress of the IUGB and Ixth International Symposium Perdix, September 3-7. 2001. Lemesos-Cyprus: 94.

254. Faragó, S. és László, R. (2001):  Results of Hungarian Game Perishing Monitoring (HGPM). 1. Traffic accidents with game. In: Hadjisterkotis, E. (Szerk.): Wildlife management in the 21st Century. Abstracts of the XXV. International Congress of the IUGB and Ixth International Symposium Perdix, September 3-7. 2001. Lemesos-Cyprus: 95.

255. Faragó, S. (2001): The trend of grey partridge population in Hungary – Results and limits. In: Hadjisterkotis, E. (Szerk.): Wildlife management in the 21st Century. Abstracts of the XXV. International Congress of the IUGB and Ixth International Symposium Perdix, September 3-7. 2001. Lemesos-Cyprus: 175.

256. Faragó, S., Giczi, F. és Wurm, H. (2001): Management for the great bustard (Otis tarda) in Western Hungary. Game and Wildlife Science 18 (2): 171-181.

257. Faragó, S. (2001): Adatok a magyarországi mezei szárnyasvad fajok testméreteihez. Magyar Apróvad Közlemények 6: 97-112.

258. Faragó, S. (2001): Adatok a magyarországi mezei szárnyasvad fajok féaszekalj nagyságaihoz és tojásméreteihez. Magyar Apróvad Közlemények 6: 113-132.

259. Faragó, S. (2001): Mezei szárnyasvad fajok vonulása Magyarországon, jelölt madarak megkerülése alapján. Magyar Apróvad Közlemények 6: 133-162.

260. Faragó, S. (2001): Magyarország túzokállománya az 1985. évi Or5szágos Túzokállományfelmérés alapján. Magyar Apróvad Közlemények 6: 239-276.

261. Faragó, S. (2001): Great bustard census in Hungary 1988. Magyar Apróvad Közlemények 6: 277-300.

262. Faragó, S. (2001): Investigations on the matter and energy flow of great bustard chicks aged 1-21 days.  Magyar Apróvad Közlemények 6: 301-336.

263. Faragó, S. (2001): A Magyar Apróvad-gazdálkodók Egyesületének Programja. Sopron, 18 pp.

264. Faragó, S. (2001): Vadászati-vadgazdálkodási oktatás. In: Fáczányi, Ö. (szerk.): Millenniumi vadászati almanach, Magyarország, 2001: 156-157.

265. Faragó, S. (2001): Biotopverbesserung in der Ungarischen Niederwildwirtschaft. In: Holtsuk, Zs. (szerk.): Vorträge des Workshops „Wildfreundliche Nutzung von Flächenstillegungen”, Bonn, Oktober 5-6. 2001: 126-137.

266. Faragó, S. (2001): The LAJTA Project – Pilot project of the Hungarian Partridge Conservations Program (HPCP). In: Holtsuk, Zs. (szerk.): Vorträge des Workshops „Wildfreundliche Nutzung von Flächenstillegungen”, Bonn, Oktober 5-6. 2001: 161.

267. Faragó, S., Györgyicze, V., Kiss, J. B. és Russu, T. (2001): Gerinces állatfajok fajlistája magyar, latin és román nyelven. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 18 pp.

268. Faragó, S. (2001): A Vadlúd Monitoring eredményei az 1998/1999-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 7: 3-40.

269. Faragó, S. (2001): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1998/1999-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 7: 41-212.

270. Faragó, S., Csányi, S és Lehoczki, R. (2001): A vízivad teríték Magyarországon az 1998/1999-es vadászidényben. Magyar Vízivad Közlemények 7: 213-293.

271. Faragó, S. (2001): Spatial-temporal pattern of goose bags in Hungary – effect of shooting on dynamics of huntable goose species. In: Patterson, I. (szerk): Proceedings of the 6th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International. Roosta, Estonia. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 9: 20-21.

272. Faragó, S. (2001): Trends in the breeding and staging population of the Grey-lag Goose (Anser anser) in Hungary. In: Patterson, I. (szerk): Proceedings of the 6th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International. Roosta, Estonia. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 9: 21-22.

 

2002

 

273. Faragó, S. (2002): Tervezett ugar. Nimród Vadászújság 90 (1): 20-22.

274. Faragó, S. és László, R. (2002): Gépjármű-vad ütközés okozta vadelhullások a magyar vadállományban. Nimród Vadászújság 90 (2): 20-22.

275. Faragó, S. (2002): Hogy megmaradhasson a tavaszi szalonkavarázs. A magyar erdei szalonka-vadászat hatásairól először számokban. Nimród Vadászújság 90 (3): 4-6.

276. Faragó, S. (2002): A Vadlúd Monitoring eredményei az 1999/2000-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 8: 3-43.

277. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2002): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1999/2000-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 8: 44-255.

278. Faragó, S., Csányi, S és Lehoczki, R. (2002): A vízivad teríték Magyarországon az 1999/2000-es vadászidényben. Magyar Vízivad Közlemények 8: 256-325.

279. Faragó, S. (2002): Túzokvédelem másképpen. A MOSON-Project – Vad- és természetvédelmi terület egy veszélyeztetett faj megmentésére. Nimród Vadászújság 90 (5): 24-26.

280. Faragó, S. (2002): Woodcock hunting in spring – is this old tradition still justified? Compte Rendu – CIC Symposium Becasse de la Commission Oiseaux Migrateurs. 2 mai 2002, Istanbul, Turquie. 20-23 pp.

281. Faragó, S. és Kerekes, J. (2002): Shallow lakes in the Hungarian Waterbird Monitoring System. In: Padisák, J. (szerk.): Shallow Lakes 2002. International Conference on Limnology of Shallow lakes. Balatonfüred, Hungary, 25-30 May 2002 Abstracts: 117.

282. Faragó, S. (2002): Dynamics of a grey partridge (Perdix perdix) population in Western Hungary: Effect of a management plan. Game and Wildlife Science 18 (3-4) (2001): 425-441.

283. Faragó, S. (2002): Vadászati állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 496 pp.

284. Faragó, S. (2002): A Magyar Vízivad-monitoring eredményei. 1. A vadrécék vizsgálata (1996-2001). Nimród Vadászújság 90 (8): 23-25, 28-29.

285. Faragó, S. és László, R. (2002): Magyar Vadelhullás Monitoring 1998/1999. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 122 pp.

286. Faragó, S. (2002): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2000/2001-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 9: 3-45.

287. Faragó, S. (2002): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2000/2001-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 9: 47-249.

288. Faragó, S., Csányi, S és Lehoczki, R. (2002): A vízivad teríték Magyarországon az 2000/2001-es vadászidényben. Magyar Vízivad Közlemények 9: 251-322.

289. Faragó, S. és László, R. (2002): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2000-ben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 9: 323-340.

290. Faragó, S. (2002): Magyarország a vadludak európai országútján. Nimród Vadászújság 90 (10): 20-22, 29.

291. Faragó, S. és Pintér, I. (2002): A fenntartható természetközeli vadgazdálkodás feltételrendszere. In: Péterfalvi, J. (szerk.): X. Wood-Tech Erdészeti Szakmai Konferencia Előadása: 57-67.

292. Gál, J., Marosán, M., Faragó, S. és Mándoki, M. (2002): A mezei nyulak (Lepus europaeus L.) hereelváltozásainak vizsgálata a Lajta-Hanság területén. Magyar Állatorvosok Lapja 124 (12): 749-753.

293. Faragó, S. & László, R. (2002): Magyar Vadelhullás Monitoring 1999/2000. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 124 pp.

 

2003

 

294. Faragó, S. és Jánoska, F. (2003): Vadászható vadfajaink: A vaddisznó (Sus scrofa, Linnaeus, 1758). A Vadgazda 2 (1): 4-6.

295. Faragó, S. (2003): Vadászható vadfajaink: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola). A Vadgazda 2 (3): 4-6.

296. Faragó, S. (2003): A Magyar Erdei Szalonka Teríték Monitoring 2002. évi eredményei. A Vadgazda 2 (3): 7.

297. Faragó, S. (2003): A fogolypopuláció komplex ökológiai vizsgálata. In: Facskó, F. (szerk.): Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának Előadásai 2000. December: 91-99.

298. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2003): A Magyar Vízivad Monitoring első 4 évének eredményei, 1996-2000. In: Facskó, F. (szerk.): Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának Előadásai 2000. December: 101-105.

299. Gál, J., Marosán, M., Faragó, S. & Sándor, Gy. (2003): A balkáni gerle vizsgálata a Lajta-Projectben. Vadbiológia 9: 123-127.

300. Faragó, S., Csányi, S., Heltay, I. és Kőhalmy, T. (2003): A vadászati – vadgazdálkodási oktatás helyzete Magyarországon. Vadbiológia 9: 128-147.

301. Faragó, S. (2003): A Nyugat-Magyarországi Egyetem soproni Vadgazdálkodási Intézete. A Vadgazda 2 (5): 36-41.

302. Faragó, S. (2003): Élőhely és vadállomány. Magyar Vadászlap 12 (5): 8.

303. Faragó, S. (2003): Vadászható vadfajaink: A fogoly (Perdix perdix). A Vadgazda 2 (6): 4-9.

304. Mándoki, M., Gál, J., Faragó, S., Rusvai, M.  (2003): Effect of Pateurella multocida on the European brown hare population in Hungary. Verh.ber. Erkrankungen der Zootiere 41: 387.

305. Faragó, S. (2003): A Magyar Vízivad Monitoring eredménye a 2002/2003-as idényben 1. Nimród 91 (10): 20-22.

306. Faragó, S. és Kerekes, J. (2003): Water quality monitoring in the Hungarian Waterbird Monitoring System. Abstracts of the 4th Conference Aquatic Birds Working Group of Societas Internationalis Limnologiae (SIL) – Limnology and Waterbirds 2003., Sackwille, New Brunswick, Canada, 3-7. August 2003.: 21.

307. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2003): Space and time pattern of the distribution of Cormorant and Grey Heron in Hungary. Abstracts of the 4th Conference Aquatic Birds Working Group of Societas Internationalis Limnologiae (SIL) – Limnology and Waterbirds 2003., Sackwille, New Brunswick, Canada, 3-7. August 2003.: 21.

308. Faragó, S., Gosztonyi, L., Keresztessy, K és Gyói, G. (2003): The fish consumption of the Cormorant in Hungary. Abstracts of the 4th Conference Aquatic Birds Working Group of Societas Internationalis Limnologiae (SIL) – Limnology a nd Waterbirds 2003., Sackwille, New Brunswick, Canada, 3-7. August 2003.: 22.

309. Faragó, S. (2003): A Magyar Vízivad Monitoring eredménye a 2002/2003-as idényben 2. Nimród 91 (11): 22-25.

310. Faragó, S. (2003): A múlt tanulságai a jelen és a jövő apróvad-gazdálkodásában. A Vadgazda 2 (11): 2-6.

311. Faragó, S. és Jánoska, F. (2003): Ten years of the Hungarian Partridge Conservation Program – results of the long-term management and monitoring. Abstracts of the Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.: 18.

312. Faragó, S., Dittrich, G. és Jánoska, F. (2003): Long-term monitoring of the raptors in the LAJTA-Project. Abstracts of the Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.: 47.

313. Faragó, S., Dittrich, G. & Winkler, D. (2003): Arthropodous food availability for adult wildfowl species in the LAJTA-Project (Hungary). Abstracts of the Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.: 48.

314. Gál, J., Faragó, S., Dittrich, G. & Marosán, M. (2003): Reproductivity of Brown Hare in the LAJTA-Project. Abstracts of the Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.: 53.

315. Gál, J., Marosán, M. & Faragó, S. (2003): A fürj (Coturnix coturnix Linnaeus, 1758) biometriai, táplálkozás- és szaporodásbiológiai vizsgálata Magyarországon. A III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium előadásainak összefoglalói, Magyar Biológiai Társaság, Budapest: 367-371.

316. Faragós, S. (2003): Új törvény a vándorló vízimadarak védelmére. Nimród 91 (12): 10-11.

317. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2003): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2001/2002-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 11: 3-50.

318. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2003): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2001/2002-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 11: 51-252.

319. Faragó, S., Csányi, S és Lehoczki, R. (2003): A vízivad teríték Magyarországon a 2001/2002-es vadászidényben. Magyar Vízivad Közlemények 11: 253-342.

320. Faragó, S. és László, R. (2003): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2001-ben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 11: 343-360.

321. Faragó, S. és László, R. (2003): Magyar Vadelhullás Monitoring 2000/2001. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 120 pp.

322. Faragó, S. (2003): Trend of the Woodcock hunting bag in Hungary and its effect on the population. WI-WSSG Newsletter 29: 6-8.

323. Faragó, S. (2003): Body dimensions, sex and age relationship of the woodcock (Scolopax rusticola) in Hungary in the 2002 hunting season. WI-WSSG Newsletter 29: 9-10.

324. Marosán, M., Gál, J. & Faragó, S. (2003): A mezei nyúl növekedésének vizsgálata. Vadbiológia 10: 83-86.

 

2004

 

325. Faragó, S. (2004): Megtartható-e a tradíció? Magyar Vadászlap 13 (3): 8-11.

326. Faragó, S. (2004): The White-fronted Goose – Anser albifrons (Scopoli, 1769) – in Hungary. Abstracts of 8th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International, Odessa, 5-10. March 2004, Ukraine: 33-35.

327. Faragó, S. (2004): Podmienky a postupy trvalo udržateľného a prirode blízkeho obhospodarovania malej zveri v Maďarsku. Zbornik referátov z medzinarodnej konferencie Levice, 27.03.2004: „Chov malej zveri na Slovensku”: 48-53.

328.  Faragó, S. (2004): A vadászati idények változásairól. Magyar Vadászlap 13 (8): 9-11.

329. Faragó, S. (2004): Vadréce-monitoring. A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2003/2004-es idényben. Nimród Vadászújság 92 (10): 23-25.

330. Faragó, S. (2004): Adatok néhány magyarországi emlősfaj koponyaméreteihez. Magyar Apróvad Közlemények 9: 1-22.

331. Faragó, S. és Kolics, L. (2004): A fácán utónevelésének magyarországi gyakorlata. Magyar Apróvad Közlemények 9: 31-134.

332.  Faragó, S. és László, R. (2004): Magyar Vadelhullás Monitoring 2001/2002. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 123 pp.

333. Faragó, S. (2004): Az 1998-2002 közötti meteorológiai viszonyok értékelése a fogolyállomány szempontjából. Magyar Apróvad Közlemények 8: 255-307.

 

2005

 

334. Faragó, S. (2005): A klímaváltozás valószínűsíthető hatásai a hazai vadgazdálkodásra. „AGRO-21” Füzetek, Klímaváltozás – Hatások – Válaszok. 43: 87-104 (147-148).

335. Faragó, S. (2005): Scopoli, Giovanni Antonio (1723-1788) – the scientific auctor of the White-fronted Goose, Anser albifrons and his famous work, the „Annus historico naturalis”. Abstracts of GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary.

336. Faragó, S. (2005): Space-time pattern of migratory goose species in the last twenty years in Hungary. Abstracts of GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary.

337. Faragó, S. (2005): Hunting utilistaion of geese in Hungary. Abstracts of GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary.

338. Faragó, S., Lelkes, A. & Kovács, Gy. (2005): Population dynamics of goose species at Kisbalaton and Lake Balaton, 2003-2005. Abstracts of GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary.

339. Faragó, S. (2005): Schießen oder Schützen? Vogelarten an der Grenze der Nutzung in Ungarn. Beiträge zur Jagd & Wildforschung 30: 95-107.

340. Faragó, S. (2005): New possibilities of small game management in Hungary. Hungarian Agricultural Research 14 (4): 12-17.

341. Faragó, S. & László, R. (2005): Magyar Vadelhullás Monitoring 2002/2003. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 126 pp.

342. Faragó, S. (2005): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2002/2003-as idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 12: 3-42.

343. Faragó, S. (2005): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2002/2003-as idényben. Magyar Vízivad Közlemények 12: 43-224.

344. Faragó, S., Csányi, S és Lehoczki, R. (2005): A vízivad teríték Magyarországon a 2002/2003-as vadászidényben. Magyar Vízivad Közlemények 12: 225-245.

345. Faragó, S. és László, R. (2005): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2002-ben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 12: 247-261.

 

2006

 

346. Faragó, S. (2006): Opatrenia zlepženie životného prostredia malej zveri v Madarsku. Zbornik referátov z medzinarodnej konferencie Levice, 25.03.2005: „Zivontné prostredie a pol’ovnictvo”: 41-44.

347. Faragó, S. (2006): A mezőgazdálkodás és a vadgazdálkodás kapcsolata 8-19, Mezei élőhely-gazdálkodás 20-91, Mezei területeken élő vadfajok környezetigénye 92-125. A vizes élőhelyek és a vadgazdálkodás kapcsolata 126-149. In: Heltay, I. & Kabai, P. (szerk.): Hivatásos vadászok kézikönyve II. Országos Magyar Vadászkamara, Budapest.

348. Faragó, S. (2006): Game biology, game management research in Hungary. In: Láng, I. (szerk.): Environmental science and technology in Hungary. Műszaki Kiadó, Budapest: 679-683.

349. Faragó, S. (2006): One-hundred-year trend of the Great Bustard (Otis tarda) population in the Kisalföld Region. Aquila 112: 153-162.

350. Faragó, S. (2006): A Nyugat-Magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási Intézete. Nimród Vadászújság 94 (8): 38-40.

351. Faragó, S. (2006): Élőhely-gazdálkodás mezei területeken, különös tekintettel a gyepgazdálkodásra. Gyepgazdálkodási Közlemények 4: 11-22.

352. Faragó, S. (2006): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2003/2004-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 13: 3-39.

353. Faragó, S. (2006): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2003/2004-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 13: 41-214.

354. Faragó, S., Csányi, S és Lehoczki, R. (2006): A vízivad teríték Magyarországon a 2003/2004-es vadászidényben. Magyar Vízivad Közlemények 13: 215-234.

355. Faragó, S. & László, R. (2006): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2003-ban Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 13: 235-249.

356. Faragó, S. (szerk.)(2006): Magyar Vadász Enciklopédia. Totem Kiadó, Budapest, 789 pp. Saját fejezetek:

Híres vadászok, híres vadászatok                               24-47

A mező, mint a vad otthona                                          95-107, 114-119

A vizes élőhely, mint a vad otthona                             120-126, 138-145      

Vadászható vadfajaink                                                 164-251

A vadeltartó képesség javítása mezei élőhelyen        279-284

A vadeltartó képesség javítása vízi élőhelyen            284-289

Vízivad vadászat                                                           510-515

Galambvadászat                                                           518-519

Varjúfélék vadászata                                                    519-520         

Az üregi nyúl vadászata                                                   522-523         

A kisragadozók vadászata                                           527-528                     

A pézsmapocok vadászata                                           528

Védett madár és emlősfajok Magyarországon           639-656

A magyar vadászok himnusza                                      704-705

Vadászünnepek                                                             716-717

357. Faragó, S., Gosztonyi, L., Keresztessy, K. & Gyói, G. (2006): Fish consumtion by cormorants in Hungary: p. 61-73. In. Hanson, A., Kerekes, J. & Paquet, J. (Eds.): Limnology and Waterbirds 2003. The 4th Conference of the Aquatic Birds Working Group of the Societas Internationalis Limnologiae (SIL). Canadian Wildlife Service Technical Report Series No. 474. Atlantic Region, xii+203.

358. Faragó, S. & Gosztonyi, L. (2006): Space and time pattern of the distribution of cormorants and grey herons in Hungary: 168-178. In. Hanson, A., Kerekes, J. & Paquet, J. (Eds.): Limnology and Waterbirds 2003. The 4th Conference of the Aquatic Birds Working Group of the Societas Internationalis Limnologiae (SIL). Canadian Wildlife Service Technical Report Series No. 474. Atlantic Region, xii+203.

359. Faragó, S. & Kerekes, J. (2006): Water quality monitoring in the Hungarian Waterbird Monitoring System: 194-197. In. Hanson, A., Kerekes, J. & Paquet, J. (Eds.): Limnology and Waterbirds 2003. The 4th Conference of the Aquatic Birds Working Group of the Societas Internationalis Limnologiae (SIL). Canadian Wildlife Service Technical Report Series No. 474. Atlantic Region, xii+203.

360. Faragó, S. & László, R. (2006): Magyar Vadelhullás Monitoring 2003/2004. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 128 pp.

361. Faragó, S. & Kalmár, S. (2006): A túzok védelme Magyarországon. LIFE Nature Project 2005. évi monitoring jelentése. Magyar Apróvad Közlemények Supplement, 2006: 1-142.

 

2007

 

362. Báldi, A. & Faragó, S. (2007): Long-term changes of farmland game populations in a post-socialist country (Hungary). Agriculture, Ecosystems & Environment 118: 307-311. [IF: 2.308]

363. Faragó S. & Gosztonyi L. (2007): Gyakoribb vízivadfajok állománytrendjei, fenológiái és diszperziói Magyarországon a Magyar Vízivad Monitoring 10 éves adatsorainak tükrében. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 99.

364. Faragó S. & Hangya K. (2007): Vízimadárfajok negyedszázados állománytrendjei a Duna Gönyű-Szob közti szakaszán. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 115.

365. Faragó S. & Kalmár S. (2007): A LIFE Túzokvédelmi program első két évének eredményei. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 116.

366. Faragó S. & László R. (2007): Gépjármű-vad ütközésből eredő vadelhullások tér-idő mintázata Magyarországon. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 117.

367. Faragó S. & Spakovszky P. (2007): A Moson Project jelentősége a Kisalföld túzok- (Otis tarda L.) állományának területhasználatában. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 118.

368. Faragó S., Kalmár S. & Kovács Gy. (2007): Modellrepülőről készített légifelvételek alkalmazása a különböző kutatási programokban. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 100.

369. Kocsis M. & Faragó S. (2007): Őzek évszakos területhasználata a lajta projectben. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 125.

370. Faragó, S., Dittrich, G. Winkler, D. & Jánoska F. (2007): Ragadozó madarak hosszú távú monitoringja a LAJTA Project területén. In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 119.

371. Ottlecz B., Dittrich G. & Faragó S. (2007): A Lajta Projektben végzett ragadozó-csapdázás eredményei (2001-2007). In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, A szekcióülések előadásainak és posztereinek kivonata. 2007. december 11.: 128.

372. Faragó, S. (2007): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2004/2005-ös idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 14: 3-40.

373. Faragó, S. (2007): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2004/2005-ös idényben. Magyar Vízivad Közlemények 14: 41-209.

374. Faragó, S. & László, R. (2007): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2004-ben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 14: 211-225.

375. Faragó, S. (2007): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2005/2006-os idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 15: 3-45.

376. Faragó, S. (2007): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2005/2006-os idényben. Magyar Vízivad Közlemények 15: 47-220.

377. Faragó, S. & László, R. (2007): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2005-ben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 15: 221-235.

378. Faragó, S. & László, R. (2007): Magyar Vadelhullás Monitoring 2004/2005. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 127 pp.

379. Faragó, S. & Kalmár, S. (2007): A túzok védelme Magyarországon. LIFE Nature Project 2006. évi monitoring jelentése. Magyar Apróvad Közlemények Supplement, 2007: 1-184.

 

2008

 

380. Faragó, S. (2008): A 75. éves Dr. Kerekes József köszöntése. Magyar Vízivad Közlemények 16: 1-20.

381. Faragó, S. (2008): A Magyar Vízivad Monitoring standardizált megfigyelési területei. Magyar Vízivad Közlemények 16: 21-48.

382. Faragó, S. (2008): A vonuló vízivadfajok állományainak tér-idő mintázata Magyarországon. Az 1996-2004 közötti időszak elemzése. Magyar Vízivad Közlemények 16: 49-200.

383. Faragó, S. (2008): Paradigmaváltás igénye és szükségessége a vadgazdálkodásban. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 7-10.

384. Dittrich G., Ottlecz B. & Faragó S. (2008): A Lajta Projektben végzett ragadozó-csapdázás eredményei (2001-2007). In: Lakatos F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 36-37.

385. Faragó S. & Gosztonyi L. (2008): Gyakoribb vízivadfajok állománytrendjei, fenológiái és diszperziói Magyarországon a Magyar Vízivad Monitoring 10 éves adatsorainak tükrében. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 38-39.

386. Faragó S. & Hangya K. (2008): Vízimadárfajok negyedszázados állománytrendjei a Duna Gönyű-Szob közti szakaszán. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 40-41.

387. Faragó S. & Kalmár S. (2008): A LIFE Túzokvédelmi program első két évének eredményei. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 42-43.

388. Faragó S. & Spakovszky P. (2008): A Moson Project jelentősége a Kisalföld túzok- (Otis tarda L.) állományának területhasználatában. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 44-45.

389. Faragó, S., Dittrich, G. Winkler, D. & Jánoska F. (2008): Ragadozó madarak hosszú távú monitoringja a LAJTA Project területén. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 46-47.

390. Faragó S., Kalmár S. & Kovács Gy. (2008): Modellrepülőről készített légifelvételek alkalmazása a különböző kutatási programokban. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 48-49.

391. Kocsis M. & Faragó S. (2008): Az őz (Capreolus capreolus) évszakos területhasználata a LAJTA Projectben. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) 2007. december 11. Sopron, Konferencia kiadvány: 48-49.

392. Faragó, S. & László, R. (2008): Wild boar perishing in Hungary connected with the road network. In: Náhlik, A. & Tari, T. (szerk.): Abstracts of the 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on suborder Suiformes. Sopron, 28. August, 2008: 79.

393. Kalmár, S. & Faragó, S. (2008): A túzok védelme Magyarországon. LIFE Nature Project 2007-2008. évi monitoring jelentése. Magyar Apróvad Közlemények Supplement, 2008, 282 pp.

394. Faragó, S. (2008): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2006/2007-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 17: 3-42.

395. Faragó, S. (2008): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2006/2007-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 17: 43-214.

396. Faragó, S. & László, R. (2008): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2006-ban Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 17: 215-229.

397. Faragó, S. (2008): Vadászat és vadgazdálkodás. In: Albert, L. (szerk.): Az erdészeti felsőoktatás 200 éve. Emlékkönyv Selmecbánya 1808 – Sopron 2008. II. kötet. Diszciplínák oktatásának története. 349-378.

398. Kalmár, S., Kovács, Gy. & Faragó, S. (2008): Modellrepülős légifotózás lehetőségei biológiai kutatásokban. In: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26. Programfüzet: 14.

399. Pandur, L., Sporcsics Deán., Dremmel, L., Kalmár, S., Kovács, Gy., Szászi, T., Winkler, D. & Faragó, S. (2008): Vetési varjú (Corvus frugilegus) költésbiológiai vizsgálatok 24 órás videokamerás megfigyeléssel. In: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26. Programfüzet: 20.

400. Faragó, S., Winkler, D., Jánoska, F. & Dittrich, G. (2008): Hosszútávú ragadozómadár-monitoring a LAJTA-Project területén. In: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26. Programfüzet: 45.

401. Winkler, D. & Faragó, S. (2008): Különböző agrárhabitatok fészkelő énekesmadár-közösségeinek vizsgálata a LAJTA-Project területén. In: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26. Programfüzet: 61.

402. Ottlecz, B. & Faragó, S. (2008): Diet composition of steppe polecat (Mustela eversmanni) during winter in Northwest-Hungary. Proceedings of 26th Mustelid Colloquium Budapest. p.48.

403. Ottlecz, B. & Faragó, S. (2008): Home range size and habitat selection of steppe polecat (Mustela eversmanni) in Northwest-Hungary. Proceedings of 26th Mustelid Colloquium Budapest. p. 49.

404. Faragó, S. & László, R. (2008): Magyar Vadelhullás Monitoring 2005/2006. NYME-EMK Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet, Sopron, 124 pp.

405. Faragó, S. & Kalmár, S. (2008): Növekvő magyar túzokállomány. A túzokvédelem EU-s támogatásának eredményei. Nimród Vadászújság 96 (12): 10-12.

406. Faragó, S. (2008): Örökség és példa. In: Fáczányi, Ö. (szerk.): A népiskolától az Akadémiáig. Kittenberger Kálmán-emlékülés. Országos Magyar Vadászkamara, Budapest, 107-123.

407. Faragó, S. (2008): Adalékok a túzok (Otis tarda) és a reznek (Tetrax tetrax) hansági előfordulásához és elterjedéséhez az 1930-1960-as években – Király IvánSzemelvények a Hanság Madármegfigyelő Állomás (M. O. Sz.) munkálataiból” c. kézirata tükrében. Magyar Apróvad Közlemények 10: 13-43.

408. Faragó, S. & Kovács, Gy. (2008): A vetési varjú (Corvus frugilegus L., 1758) fészkelő állománya 2001-ben Nyugat-Magyarországon. Magyar Apróvad Közlemények 10: 45-66.

409. Dremmel L., Winkler,D., Kovács, Gy, Sporcsics, D, Pandúr, L., Kalmár, S. F. & Faragó, S. (2008): Vetési varjú (Corvus frugilegus L., 1758) költésbiológiai vizsgálata videomonitoring módszerrel Sopronban. Magyar Apróvad Közlemények 10: 67-84.

410. Faragó, S. (2008): A soproni főiskolai, majd egyetemi vadászterület vadászata és vadgazdálkodása az 1927-1950 közötti időszakban. Magyar Apróvad Közlemények 10: 85-148.

411. Sporcsics D., Pandur L., Winkler D., Kovács Gy. Baranyai B., Dremmel L. Faragó S. & Kalmár S. (2008): Vetési varjú (Corvus frugilegus) videomonitoringja a Soproni Campus területén. A Környezet Reneszánsza a Tudományban és a Nevelésben – Komplexitás és paradigmaváltás a nevelésben. Sopron 2008. november 20-21. Konferenciakötet 57-61.

 

2009

 

412. Faragó, S., Köller, J. & Zoltán, A. (2009): Természeti-Vadászati Örökségünk. A legkiválóbb magyar vadásztrófeák – Our Natural-Hunting Heritage. The most excellent game trophies of Hungary. Nimród, Budapest. 112 p.

413. Faragó, S. (2009): Vad és vadászat a dualizmus kori Magyarországon. Rubicon 20 (7-8): 40-51.

414. Winkler D., Kovács Gy., Dremmel L., Kalmár S., Sporcsics D., Pandur L. & Faragó S. (2009): Vetési varjú fészkelésbiológiai vizsgálata. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 66.

415. Dittrich G. & Faragó S. (2009): A fácán (Phasianus colchicus) populációjának és környezetének vizsgálata a LAJTA Projectben, 1998-2008. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 70.

416. Faragó S. & Kalmár S. (2009): A LIFE Túzokvédelmi program 2007-2008 évének eredményei. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 72.

 417. Faragó S. & László R. (2009): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) tavaszi vadászat – érvek és ellenérvek. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 83.

418. Kocsis M. & Faragó S. (2009): Az őz (Capreolus capreolus) területhasználata agrár élőhelyen – a LAJTA Project telemetrálási eredményeinek összesítése. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 87.

419. Faragó S & Dittrich G. (2009): A fogoly (Perdix perdix) halandóságát befolyásoló környezeti tényezők a LAJTA Projectben. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 94.

420. Faragó S. & Gosztonyi L. (2009): Kárókatona kontra halállomány – „Konfliktusfaj” a magyar madárfaunában. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 95.

421. Faragó S. & Hangya K. (2009): Befolyásolja-e a vízállás a Duna vízimadár állományának faj- és egyedszámát. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 96.

422. Faragó S. & László R. (2009): Közúti balesetek okozta károk a vadgazdálkodásban. Az 1997-2007 közötti vadgazdálkodási ciklusban. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 97.

423. Faragó S. & Winkler D. (2009): Abiotikus faktorok hatása a vízivadfajok állományalakulására Magyarországon. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 98.

424. László R. & Faragó S. (2009): Közúti balesetek okozta vaddisznó elhullások a közúthálózat fejlettségének függvényében. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 103.

425. Pellinger A., Ferenczi M., Winkler D. & Faragó S. (2009): Madárinfluenza (H5N1) monitorozása vadon élő vízimadár állományokban Nyugat-Magyarországon.  In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. p. 106.

426. Faragó S. (2009): Numbers and distrubution of gees in Hungary 1984-2009. 25 years results of Hungarian Goose Monitoring. In: Goose Specialist Group 12th Meeting, Höllviken, Sweden 9–13 Oct 2009. Abstracts. [University Lund, Lund] p. 14–15.

427. Faragó S. & Pellinger A. (2009): Vetési lúdp.112–114.

        Faragó S. & Pellinger A. (2009): Nagy lilikp.115–117.

        Mogyorósi S. & Faragó S. (2009): Fütyülő récep. 125.

        Mogyorósi S. & Faragó S. (2009): Kendermagos récep. 126–127.

        Pellinger A. & Faragó S. (2009): Csörgő réce – p. 128-130.

        Faragó S. (2009): Tőkés réce – p. 131–134.

        Hadarics T. & Faragó S. (2009): Nyílfarkú réce – p. 135.

        Mogyorósi S. & Faragó S. (2009): Böjti récep. 136–137.

        Mogyorósi S. & Faragó S. (2009): Kanalas récep. 138–139.

        Faragó S. (2009): Barátréce – p. 140.

        Hadarics T. & Faragó S. (2009): Cigányréce – p. 141.

        Faragó S. (2009): Kontyos réce – p. 142.

        Faragó S. (2009): Kerceréce – p. 143.

        Faragó S. (2009): Örvös bukó – p. 144.

        Faragó S. (2009): Nagy bukó – p. 145.

        Faragó S. (2009): Fogoly – p. 147.

        Faragó S. (2009): Fürj – p. 147–148.

        Faragó S. (2009): Fácán – p. 149.

        Faragó S. (2009): Kárókatona – p. 156–160.

        Faragó S. (2009): Kis kárókatona – p. 161.

        Faragó S. (2009): Szárcsa – p. 263–264.

        Faragó S. (2009): Túzok – p. 270–271.

        Faragó S. (2009): Erdei szalonka – p. 304–305.

        Hadarics T. & Faragó S. (2009): Kék galamb – p. 449.

        Faragó S. (2009): Örvös galamb – p. 349–350.

        Faragó S. (2009): Balkáni gerle – p. 351.

        Faragó S. (2009): Vadgerle – p. 352–353.

In: Csörgő T., Karcza Zs., Halmos G., Magyar G., Gyurácz J., Szép T., Bankovics A., Schmidt A. & Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz. Kossuth Kiadó, Budapest.

428. Faragó S. & Winkler D. (2009): Effects of temperature and precipitation on population size of the most important waterfowl species in Hungary. In: Comín, F. A., Moreno, D. & Lamana, A. (Eds.): Proceedings 6th International Symposium on Limnology and Aquatic Birds: Monitoring, Modelling and Management. SIL Working Group on Limnology and Aquatic Birds. Huesca, Spain. 26–31 October 2009: 15-17.

429. Faragó S. (2009): Effects of water level on parameters of waterbird communities and populations of middle section of the Danube river. In: Comín, F. A., Moreno, D. & Lamana, A. (Eds.): Proceedings 6th International Symposium on Limnology and Aquatic Birds: Monitoring, Modelling and Management. SIL Working Group on Limnology and Aquatic Birds. Huesca, Spain. 26–31 October 2009: 19-21.

430. Faragó S. (2009): A Magyar Vízivad Monitoring. Szélkiáltó 14 (1): 15-16.

431. Faragó S. (2009): A történeti madártan jelentősége a regionális kutatásban – a Kisalföld túzok-állományának példáján. Szélkiáltó 14 (1): 20-21.

432. Faragó S. (2009): A fogoly (Perdix perdix) tartamos vizsgálata a LAJTA Projectben. Szélkiáltó 14 (1): 24-25.

433. Faragó S. & Gosztonyi L. (2009): Population trend, phenology and dispersion of common waterfowl species in Hungary based on a ten year long time series of the Hungarian Waterfowl Monitoring. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 5: 83-107.

434. Faragó S. (2009): A történelmi Magyarország vadászati statisztikái 1879–1913. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 455 p.

435. Winkler D., Kovács Gy., Dremmel L., Kalmár S., Sporcsics D., Pandur L. & Faragó S. (2009): Vetési varjú fészkelésbiológiai vizsgálata. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 186-190.

436. Dittrich G. & Faragó S. (2009): A fácán (Phasianus colchicus) populációjának és környezetének vizsgálata a LAJTA Projectben, 1998-2008. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 209-210.

437. Faragó S. & Kalmár S. (2009): A LIFE Túzokvédelmi program 2007-2008 évének eredményei. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 215-217.

438. Faragó S. & László R. (2009): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) tavaszi vadászat – érvek és ellenérvek. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 243-246.

439. Kocsis M. & Faragó S. (2009): Az őz (Capreolus capreolus) területhasználata agrár élőhelyen – a LAJTA Project telemetrálási eredményeinek összesítése. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 247-250.

440. Faragó S & Dittrich G. (2009): A fogoly (Perdix perdix) halandóságát befolyásoló környezeti tényezők a LAJTA Projectben. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 274-277.

441. Faragó S. & Gosztonyi L. (2009): Kárókatona kontra halállomány – „Konfliktusfaj” a magyar madárfaunában. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 278-281.

442. Faragó S. & Hangya K. (2009): Befolyásolja-e a vízállás a Duna vízimadár állományának faj- és egyedszámát. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 282-285.

443. Faragó S. & László R. (2009): Közúti balesetek okozta károk a vadgazdálkodásban. Az 1997-2007 közötti vadgazdálkodási ciklusban. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 286-288.

444. Faragó S. & Winkler D. (2009): Abiotikus faktorok hatása a vízivadfajok állományalakulására Magyarországon. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 289-292.

445. László R. & Faragó S. (2009): Közúti balesetek okozta vaddisznó elhullások a közúthálózat fejlettségének függvényében. In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 305-307.

446. Pellinger A., Ferenczi M., Winkler D. & Faragó S. (2009): Madárinfluenza (H5N1) monitorozása vadon élő vízimadár állományokban Nyugat-Magyarországon.  In: Lakatos F. & Kui B. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron, 314-317.

 

2010

 

447. Faragó S. & László R. (2010): Gépjármű-vad ütközése okozta vadelhullások Magyarországon 1997-2007. 2010. évi Vadászévkönyv: 98-111.

448. Faragó, S. (szerk.)(2010): Vadgazdálkodás. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 300 p.

1. Bevezetés (Faragó S.) 5-8

2. A vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai (Faragó S.) 9-14

3. A szabadterületi vadgazdálkodás populációökológiai alapjai (Faragó S. & Náhlik A.) 51-89

4.3. Az apróvad és a mezei környezeti rendszerek (Faragó S.) 135-149

4.4. Az apróvad eltartóképesség megőrzésének és növelésének módjai (Faragó S.) 150-171

4.5. A vízivad és a vizes környezeti rendszerek (Faragó S.) 173-182

4.6. A vízivad eltartó képesség megőrzésének és növelésének módjai (Faragó S.) 183-188

7.5. A vadgazdálkodás tervezéséhez szükséges adatok felvétele (Faragó S. & Náhlik A.) 273-287

449. Raab, R., Kollar, H-P., Winkler, H., Faragó, S., Spakovszky, P., Chavko, J., Maderic, B., Skorpiková, V., Patak, E., Wurm, H., Julius, Raab, S. & Schütz, C. (2010): Die Bestandsentwicklung der westpannonischen Population der Grosstrappe, Otis tarda Linnaeus 1758, von 1900 bis zum Winter 2008/2009. Egretta 51: 74-99.

450. Faragó, S. (2010): A MOSON-Project – egy követésre méltó esettanulmány a túzok (Otis tarda L.) védelméről. In: Kovács, Gy. & Gelencsér, G. (szerk.): Az Élhető Vidékért 2010. Környezetgazdálkodási Konferencia. Absztrakt Kötet, 30 p.

451. Faragó, S. (2010): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2007/2008-as idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 18-19: 3-42.

452. Faragó, S. (2010): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2007/2008-as idényben. Magyar Vízivad Közlemények 18-19: 43-204.

453. Faragó, S. & László, R. (2010): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2007-ben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 18-19: 205-220.

454. Faragó, S. (2010): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2008/2009-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 18-19: 221-258.

455. Faragó, S. (2008): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2008/2009-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 18-19: 259-420.

456. Faragó, S. & László, R. (2010): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2008-ban Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 18-19: 421-435.

457. Faragó S. & László R. (2010): Az erdei szalonka ivari és korviszonyainak, valamint vonulás dinamikájának vizsgálata 2010 tavaszán Magyarországon. 2011. évi Vadászévkönyv: 128-135.

458. Faragó, S. (2010): A vadászat, mint evolúciós katalizátor – a vad, mint a létfenntartás alapja. In Gömöri, J. & Kőrdösi, A. (szerk.): Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Budapest, 2010. 9-17.

459. Faragó, S. & László, R. (2010): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) terítékének monitoringja 1990-2010. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 10: 7-20.

460. Faragó, S. (2010): Az apróvadgazdálkodás jövője Magyarországon (Dilemmák, lehetőségek, szükségszerűség. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 10: 94-108.

461. Fox, A. D., Ebbinge, B. S., Mitchell, C., Heinicke, T., Aarvak, T., Colhoun, T., Clausen, P., Dereliev, S., Faragó, S., Koffijberg, K., Kruckenberg, H., Loonen, M. J. J. E., Madsen, J., Mooij, J., Musil, P. Nilson, L., Pihl, S. & van der Jeugd, H. (2010): Current estimates of goose population size in western Europe, a gap analysis and an assesment of trends. Ornis Svecica 20 (3-4): 115-127.

462. Faragó, S. (2010): Numbers and distribution of geese in Hungary 1984-2009. Ornis Svecica 20 (3-4): 144-154.

 

Szakmai publicisztika

1. Faragó, S. (1995): Vadgazdálkodás és a tulajdonosi szemlélet. Magyar Mezőgazdaság 50 (32.): 23.

2. Kőhalmy, T. & Faragó, S. (1996): Célpontban… Magyar Mezőgazdaság 5l (2.): 6.

3. Faragó, S. (1997): Mi lesz veled Védegylet? Magyar Vadászlap 6 (12): 8

4. Faragó, S. (1999): Isten éltesse a Királynőt. Magyar Vadászlap 8 (3): 11.

5. Faragó, S. (2001): Kőhalmy Tamás 65 éves. A Vadgazda 2001/2: 3-4.

6. Faragó, S. (2002): A Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Karai. In: Horváth, Z: Sopron önkormányzatának jogai és címerei. Várostörténet (1277-2002). Sopron, 166 pp.

7. Faragó, S. (2003): Nagy Jenő (1945-2003). Nimród Vadászújság 91 (10): 27.

8. Faragó, S. (2003): Prof. Dr. Kőhalmy Tamás DSc. egyetemi tanár, ny. intézetigazgató 1936-2003. A vadgazda 2 (10): 1.

9. Faragó, S. (2003): Prof. Dr. Kőhalmy Tamás 1936-2003. Magyar Vadászlap 12 (10): 26.

10. Faragó, S. (2003): In memoriam Prof. Dr. Kőhalmy Tamás. Nimród Vadászújság 91 (11): 9.

11. Faragó, S. (2003): Búcsú Kőhalmy Tamástól. Vivat Academia 1 (3): 20-21.

12. Faragó, S. (2004): Prof. Dr. Kőhalmy Tamás (1936-2003).  Erdészeti Lapok 139 (1): 37-38.

13. Faragó, S. (2004): A Hansági Erdők Atyjának emlékezete. 100 éve született Balsay László erdőmérnök. Erdészeti Lapok 139 (7-8): 229-230.

14. Faragó, S. (2005): C.I.C. Közgyűlés az emírek földjén. Nimród Vadászújság 93 (5): 20-21.

15. Faragó, S. (2006): A C.I.C. Aphrodité szigetén. Nimród Vadászújság 94 (8): 10-11

16. Faragó, S. (2006): Elhunyt Prof. Dr. h. c. Dr. Magyar János akadémikus (1911-2006). Vivat Academia 4 (1): 18.

17. Faragó, S. (2007): In memoriam Prof. Dr. h. c. Dr. Bencze Lajos (1912-2007) nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár. Nimród Vadászújság 95 (9): 11.

18. Faragó, S. (2007): In memoriam Prof. Dr. h. c. Dr. Bencze Lajos (1912-2007) nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár. Erdészeti Lapok 142 (9): 309.

19. Faragó, S. (2007): In memoriam Prof. Dr. h. c. Dr. Bencze Lajos (1912-2007) nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár. Vivat Academia 5 (4): 23-24.

20. Faragó, S. (2008): In memoriam Molnár István (1918-2007). Magyar Vízivad Közlemények 16: 319-320.

21. Faragó, S. (2008): Európai őz. Kis vadlexikon 1. Kisalföld, 2008. május 31: 20.

22. Faragó, S. (2008): Tőkés réce. Kis vadlexikon 2. Kisalföld, 2008. június 14: 18.

23. Faragó, S. (2008): Vörös róka. Kis vadlexikon 3. Kisalföld, 2008. június 28: 15.

24. Faragó, S. (2008): Balkáni gerle. Kis vadlexikon 4. Kisalföld, 2008. július 12: 17.

25. Faragó, S. (2008): Üregi nyúl. Kis vadlexikon 5. Kisalföld, 2008. július 26: 15.

26. Faragó, S. (2008): Kittenberger Kálmán. Afrika állatvilágának egyik első magyar kutatója. 1881. október 10. Léva – 1958. január 4. Nagymaros. The Explorer 4 (7): 38-39.

27. Faragó, S. (2008): Örvös galamb. Kis vadlexikon 6. Kisalföld, 2008. augusztus 9: 15.

28. Faragó, S. (2008): Borz. Kis vadlexikon 7. Kisalföld, 2008. augusztus 23.: 15.

29. Faragó, S. (2008): Csörgő réce. Kis vadlexikon 8. Kisalföld, 2008. szeptember 6: 19.

30. Faragó, S. (2008): Gímszarvas Kis vadlexikon 9. Kisalföld, 2008. szeptember 20: 15.

31. Faragó, S. (2008): Dámszarvas. Kis vadlexikon 10. Kisalföld, 2008. október 18: 15.

32. Faragó, S. (2008): Nagy lilik. Kis vadlexikon 11. Kisalföld, 2008. november 8: 18.

33. Faragó, S. (2008): Vetési lúd. Kis vadlexikon 12. Kisalföld, 2008. november 29: 19.

34. Faragó, S. (2008): Mezei nyúl. Kis vadlexikon 13. Kisalföld, 2008. december 13: 15.

35. Faragó, S. (2009): Vaddisznó. Kis vadlexikon 14. Kisalföld, 2009. január 17: 13.

36. Faragó, S. (2009): Fácán. Kis vadlexikon 15. Kisalföld, 2009. január 31: 13.

37. Faragó, S. (2009): Muflon. Kis vadlexikon 16. Kisalföld, 2009. február 14: 15.

38. Faragó, S. (2009): Kerceréce. Kis vadlexikon 17. Kisalföld, 2009. február 28: 13.

39. Faragó, S. (2009): Erdei szalonka. Kis vadlexikon 18. Kisalföld, 2009. március 21: 13.

40. Faragó, S. (2009): Fogoly. Kis vadlexikon 19. Kisalföld, 2009. április 4: 15.

41. Faragó, S. (2009): Közönséges görény. Kis vadlexikon 20. Kisalföld, 2009. április 25: 13.

42. Faragó, S. (2009): Szarka. Kis vadlexikon 21. Kisalföld, 2009. május 9: 13.

43. Faragó, S. (2009): Aranysakál. Kis vadlexikon 22. Kisalföld, 2009. május 23: 13.

44. Faragó, S. (2009): Nyest. Kis vadlexikon 23. Kisalföld, 2009. június 6: 13.

45. Faragó, S. (2009): Pézsmapocok. Kis vadlexikon 24. Kisalföld, 2009. június 20: 15.

46. Faragó, S. (2009): Szárcsa. Kis vadlexikon 25. Kisalföld, 2009. július 18: 13.

47. Faragó, S. (2009): Mosómedve. Kis vadlexikon 26. Kisalföld, 2009. augusztus 1: 13.

48. Faragó, S. (2009): Nyestkutya. Kis vadlexikon 27. Kisalföld, 2009. augusztus 29: 13.

49. Faragó, S. (2009): Dolmányos varjú. Kis vadlexikon 28. Kisalföld, 2009. szeptember 12: 15.

50. Faragó, S. (2009): Szika szarvas. Kis vadlexikon 29. Kisalföld, 2009. szeptember 26: 15.

51. Faragó, S. (2009): Szajkó. Kis vadlexikon 30. Kisalföld, 2009. október 10: 15.

52. Faragó, S. (2009): Kárókatona. Kis vadlexikon 31. Kisalföld, 2009. október 24: 13.

53. Faragó, S. (2009): Szürke gém. Kis vadlexikon 32. Kisalföld, 2009. november 7: 13.

54. Faragó, S. (2009): Szürke farkas. Kis vadlexikon 33. Kisalföld, 2009. november 21: 13.

55. Faragó, S. (2009): Nyári lúd. Kis vadlexikon 34. Kisalföld, 2009. december 5: 15.

56. Faragó, S. (2009): Barna medve. Kis vadlexikon 35. Kisalföld, 2009. december 19: 13.

57. Faragó, S. (2009): A Nyugat-magyarországi Egyetem. In: Szulcsán, G. (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap. Tudományos eredmények a gyakorlatban. Nyíradony-Gúthpuszta 2009: 18-22.

58. Faragó, S. (2010): A siketfajd. Kis vadlexikon 36. Kisalföld, 2010. január 16: 12.

59. Faragó, S. (2010): Közönséges hiúz. Kis vadlexikon 37. Kisalföld, 2010. január 30: 13.

60. Faragó, S. (2010): Kékes rétihéja. Kis vadlexikon 38. Kisalföld, 2010. február 20: 12.

61. Faragó, S. (2010): Eurázsiai menyét. Kis vadlexikon 39. Kisalföld, 2010. március 20: 13.

62. Faragó, S. (2010): Héja. Kis vadlexikon 40. Kisalföld, 2010. április 24: 13.

63. Faragó, S. (2010): Molnárgörény. Kis vadlexikon 41. Kisalföld, 2010. május 22: 11.

64. Faragó, S. (2010): Egerészölyv. Kis vadlexikon 42. Kisalföld, 2010. július 56: 10.

65. Faragó, S. (2010): Közönséges vidra. Kis vadlexikon 43. Kisalföld, 2010. augusztus 2: 10.

66. Faragó, S. (2010): Böjti réce.  Kis vadlexikon 44. Kisalföld, 2010. augusztus 23: 10.

67. Faragó, S. (2010): Nyuszt, a védett faj. Kis vadlexikon 45. Kisalföld, 2010. október 18: 12.

68. Faragó, S. (2010): Nyírfajd. Kis vadlexikon 46. Kisalföld, 2010. november 29: 10.

69. Faragó, S. (2010): Császármadár. Kis vadlexikon 48. Kisalföld, 2010. december 6: 10.

70. Faragó, S. (2010): A jávorszarvas. Kis vadlexikon 49. Kisalföld, 2010. december 20: 11.

71. Faragó, S. (2010): A barátréce. Kis vadlexikon 50. Kisalföld, 2011. január 3: 10.

72. Faragó, S. (2010): Az alpesi zerge. Kis vadlexikon 51. Kisalföld, 2011. január 10: 10.

73. Faragó, S. (2010): A vetési varjú. Kis vadlexikon 52. Kisalföld, 2011. január 17: 10.

74. Faragó, S. (2011): Barna rétihéja. Kis vadlexikon 53. Kisalföld, 2011. január 31: 10.

75. Faragó, S. (2011): A dankasirály. Kis vadlexikon 54. Kisalföld, 2011. február 7: 10.

76. Faragó, S. (2011): Sárgalábú sirály. Kis vadlexikon 55. Kisalföld, 2011. február 28: 10.

77. Faragó, S. (2011): Seregély. Kis vadlexikon 56. Kisalföld, 2011. március 7: 11.

 

 

 

 

HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE

 

TDK-dolgozat, diplomamunka, értekezések:

 

Faragó, S. (1983): A túzok (Otis t. tarda L., 1758) autökológiája a szaporodás idősza-kában Magyarországon.

                   Egyetemi doktori értekezés, Erdészeti és Faipari Egyetem Vadgazdálkodási Tanszék. pp. 344+12.

 1. Litzbarski, H., Block, B., Block, P. HollÄnder, K., Jaschke, W. Litzbarski, B. & Petrick, S. (1996): Untersuchungen zur Habitatstruktur und zum Nahrungsangebot an Brutplatz der Großtrappe (Otis tarda, L. 1758) in Spanien, Ungarn und Deutschland Proceedings of International Workshop "Conservation and Management of the Great Bustard in Europe". Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg H. 1/2. 1996: 41-50.

 

Faragó, S. (1992): A túzok (Otis tarda L.)-állomány fenntartásának ökológiai alapjai Magyarországon. Kandidátusi értekezés, MTA. pp. 130 + 215.

 1. Nagy, E. & Széky, P. (1995): Vadászható és védett vadfajaink. Nimród Alapítvány, Budapest

 2. Práger, A. (2005). Population estimates, trends and synchronised census of great bustard (Otis tarda) in Hungary. Aquila 112: 143-150.

 3. Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

Faragó, S. (2006): A vonuló vízivad populációk fenntartásának alapjai Magyarországon. MTA doktora értekezés, MTA pp. 500+305.

1.        A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005. -http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EU-jelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

 

Nyomtatásban megjelent publikációk:

 

2. Faragó, S. (1979): A környezeti tényezők hatása a Hanság túzokállományára. Állattani Közlemények 66: 65-73.

 1. Sterbetz, I. (1986): A magyarországi túzokvédelem tizenhárom éve (1969-1981). Környezet és Természetvédelmi Évkönyv 7: 17-68.

 2. Klafs, G. (1986): Grosstrappe. In: Stubbe (szerk.): Buch der Hege – Federwild. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag. 3. Auflage. p. 204-213.

 3. Hidalgo de Trucios, S. J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutaqrda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

 4. Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

 5. Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

6. Faragó, S. (1980): Magyar-osztrák szinkron túzokszámlálások 1977-1979. Madártani Tájékoztató 1980. júl.-szept.: 18-19.

 1. Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 

7. Faragó, S. (1981): Összehasonlító mikroklíma-vizsgálatok a túzok (Otis t.tarda L.) hansági fészkelőhelyén. Nimród Fórum 1981.márc. Vadbiológiai Kutatás 27.: 25-32.

1.     Klafs, G. (1986): Grosstrappe In: Stubbe (szerk.): Buch der Hege – Federwild. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag. 3. Auflage. p. 204-213.

2.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.). Umwelt 11. 56 pp.

3.     Kollar, H-P. (1991) In: Goriup, P. D., Batten, L. A. &  Norton, J. A.(szerk..): The conservation of lowland dry grassland birds in Europe. p. 77-80.

 

8. Faragó, S. (1981): Reznek (Otis tetrax orientalis) a Hanságban.  Madártani Tájékoztató 1981. júl.-szept.:131-135.

1.     Schulz, H. (1985): Grundlagenforschung zur Biologie der Zwergtrappe Tetrax tetrax. Braunschweig. 401 pp.

2.     Schulz, H. (1985): A review of the world status and breeding distribution of the Little Bustard. Bustard Studies 2: 131-152.

3.     Sterbetz, I. (1996): A reznek (Otis tetrax) Magyarországon. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16: 49-65.

4.     Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 

13. Faragó, S. (1982): A Hanság környéki túzokállomány, 5 éves magyar-osztrák szinkron­felvételek alapján. Állattani Közlemények 69.: 75-84.

1.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.). Umwelt 11. 56 pp.

2.     Litzbarski, B., Litzbarski, H. & Petrick, S. (1987): Zur Ökologie und zum Schutz der Großtrappe (Otis tarda L.) im Bezirk Potsdam.  Acta Ornithoecol. 1 (3): 199-244.

3.     Hidalgo de Trucios, S. J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutaqrda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

4.     Hidalgo de Trucios (1990): World status of the Great Bustard (Otis tarda) with special attention to the Iberian Peninsula populations. Miscellanea Zoologica 14: 167-180.

5.     Zubko, V. N. & Mezinov, A. Sz. (2008): O szoderzsanii i virascsivanii drofü (Otis tarda) v. Aszkanii-Nova. – In Ostapenko, V. A. (ed.): Drofinüe pticü palearktiki: Razvedenie i ohrana (Bustards of the paleartic: Breeding and conservation.) p. 55-67.

 

14. Faragó, S. (1982): Magyar-osztrák szinkron túzokszámlálások 1980-1981. Madártani Tájékoztató 1982. ápr.-szept.: 140-142.

1.     Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 

15. Faragó, S. (1982): Vízivadvadászat Magyarországon 1970-1980. Nimród Fórum 1982. nov.: 14-22.

1.     Musicz, L. (1990): Vadlúdmozgalmak vizsgálata a tatai Öreg-tavon az 1984-1989 közötti időszakban. Aquila 96-97: 19-35.

2.     Sterbetz, I. (1993): Vadludak országútján. Budapest, Nimród Alapítvány, 105 pp.

3.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

4.     Musicz, L. (1998): A vadlúdtelelés ökológiai-természetvédelmi vonatkozásai a tatai Öreg-tavon. Partimadár 6-7: 25-43.

5.     Musicz, L. & Szabó, B. (2000): A Tatai Öreg-tavon telelő vadludak eutrofizációs szerepének vizsgálata 1986-1997 időközében. Magyar Vízivad Közlemények 6: 179-205.

 

16. Faragó, S. (1982): Die Zwergtrappe (Otis tetrax orientalis Hartert, 1916) in Westungarn und im Neusiedlerseegebiet.  Egretta 25. (2): 37-46.

1.     Schulz, H. (1985): Grundlagenforschung zur Biologie der Zwergtrappe Tetrax tetrax. Staatlichen Naturhist. Museum Braunschweig. Abschlussbericht EG-Forschungsvorhaben Nr. ENV-628-D (B) 401 pp.

2.     Schulz, H. (1985): A review of the world status and breeding distribution of the Little Bustard. Bustard Studies 2: 131-152

3.     Schulz, H. (1987): Biologie et protection de l’otarde canepetiere Tetrax tetrax. Faune de Provence (CEEP) 8: 54-78.

4.     Sterbetz I. (1996): A reznek (Otis tetrax) Magyarországon. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16: 49-65.

 

18. Kőhalmy, T. és Faragó, S. (1983): Uj faj a magyar faunában a mosómedve (Procyon lotor). Nimród 103.: 22.

1.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

 

20. Faragó, S. (1983): A túzok (Otis tarda L.) autökológiai vizsgálatai Magyarországon. In: Kárpáti, L. (szerk.): A Magyar Madártani Egyesület Tudományos Ülése 1. Sopron 1982: 25-35.

1.     Kollar, H-P. (1983): Der Einfluss von Trappenschutzfeldern auf den Aktionsraum der Großtrappe (Otis tarda L.) im Marchfeld (Niederösterreich). Egretta 26 (2): 33-42.

2.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.). Umwelt 11. 56 pp.

3.     Kollar, H-P. (1988): Artenschutzprogramm Großtrappe. Vogelschutz in Österreich 2: 63-67.

4.     Litzbarski, B., Litzbarski, H. & Petrick, S. (1987): Zur Ökologie und zum Schutz der Großtrappe (Otis tarda L.) im Bezirk Potsdam. Acta Ornithoecol. 1 (3): 199-244.

5.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

21. Faragó, S. (1983): A meliorációs fásítások vadgazdálkodási hatásai. (Über die Wirkung der Meliorationsaufforstungen auf die Jagdwirtschaft. Zusammenfassungen der Vorlesungen der Internationalen Wissenschaftlichen Jubileumskonferenz. 66.) Erdészeti és Faipari Egyetem Nemzetközi Jubileumi Tudományos Konferencia előadásainak összefoglalói, Sopron 1983 aug 26.: 69-70.

1.     Jánoska, F. (1998): Összehasonlító ornitológiai vizsgálatok kisalföldi erdősávokban. In: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. II. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 315-325.

2.     Jánoska, F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata III. Sopronhorpács. Magyar Apróvad Közlemények 6: 197-216.

3.     Jánoska, F. (2003): Erdősávok szerepe a természetvédelemben és vadgazdálkodásban. In: Barna, T. (szerk.): Alföldi erdőkért Egyesület Kutatói Nap 2003. Tudományos eredmények a gyakorlatban: 70-79.

 

22. Faragó, S. (1983): A talaj szerepe a túzok (Otis tarda L.1758) elterjedésében és költésbiológiájában Magyarországon. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1982.: 1. szám: 75-89.

1.     Bereszynski, A. (1987): Drop, Otis tarda tarda Linnaeus, 1758 w Polsce. Roczniki Akademia Rolnicej w Poznaniu. No. 165. 89 pp.

2.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

24. Faragó, S. (1983): A túzok (Otis tarda L.) fészkelésbiológiája Magyarországon. Állattani Közlemények 70.: 33-38.

1.     Bereszynski, A. (1987): Drop, Otis tarda tarda Linnaeus, 1758 w Polsce. Roczniki Akademia Rolnicej w Poznaniu. No. 165. 89 pp.

2.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.).  Umwelt 11. 56 pp.

3.     Hidalgo de Trucios, S. J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutarda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

4.     Demeter, L., Fatér, I. & Szép, T. (1994): The degree and causes of destruction of endangered Great Bustard (Otis tarda) nests in Hungarian population. Ornis Hungarica 4: 19-24.

5.     Boros, E., Széll, A., Kurpé, I. & Németh, Á. (2005): Spatial differences and periodical changes in breeding biology parameters in Hungarian great bustard (Otis tarda) populations. Aquila 112: 203-210.

6.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

7.     Fatér, I. & Demeter, L. (2003): Túzok (Otis tarda). In. MME: Veszélyeztetett madarak fajvédelmi tervei. Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület, Budapest. p. 97-106.

8.     A túzok (Otis tarda). – In: Kiemelt fajvédelmi programok. - http://www.mme.hu/termeszetvedelem/kiemelt-fajvedelmi-programok/tuzok.html

9.     Zubko, V. N. & Mezinov, A. Sz. (2008): O szoderzsanii i virascsivanii drofü (Otis tarda) v. Aszkanii-Nova. – In Ostapenko, V. A. (ed.): Drofinüe pticü palearktiki: Razvedenie i ohrana (Bustards of the paleartic: Breeding and conservation.) p. 55-67.

 

31. Faragó, S. (1984): A túzokkutatás legújabb eredményei Békés megyében. A békési túzok autökológiájának vázlata. Környezet és Természetvédelmi Évkönyv 5.: 113-144.

1.     Sterbetz, I. (2002): Adatok a Biharugra környéki halastavak és puszták egykori madárvilágáról. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23: 23-58.

 

37. Faragó, S. (1985): A meliorációs fásítások vadgazdálkodási hatásai. I. Nyár végi aspektus. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1983 (2): 231-237.

1.     W. Illés V. (1987): A sopronhorpácsi Nimród-vadásztársaság vadgazdálkodásának elemzése. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1986 (2): 229-241.

2.     Jánoska F.: Fészkelő madárközösségek vizsgálata kiaslföldi erdősávokban. – Ornis Hungarica & Suppl., 1998. 1: 49-58.

3.     Jánoska F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata I. A vizsgálatok jelentősége, lehetséges módszerei, kivitelezése. Magyar Apróvad Közlemények 6: 163-174.

4.     Jánoska F.: Az erdősávok szerepe a természetvédelemben és a vadgazdálkodásban. – In: Alföldi erdőkért Egyesület, Kutatói nap, 2003, Tudományos eredmények a gyakorlatban. – Kecskemét, 2003. p. 25-31.

 

38. Faragó, S. (1985): A túzokkutatás programja Magyarországon.  Nimród Fórum 1985. ápr.: 19-25.

1.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 

41. Faragó, S. (1985): Az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus L. 1758.) Magyarországon.  Nimród Fórum 1985. június: 5-l2.

1.     Heltay, I. (1989): A róka ökológiája és vadászata. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

2.     Demeter, A. & Topál, Gy. (1987): Mammals of the Kiskunság. In: Mahunka, S. (szerk.): The Fauna of the Kiskunság National Park. II. Natural History of the National Parks of Hungary 5: 446-452.

3.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

 

 

42. Faragó, S. (1985): A Corvus corone ´ cornix hibridjének újabb lelőhelye Nyugat-Magyarországon. Puszta 2 (11): 149-152.

 1. Kovács Gy. (2004): Dél-balatoni madár monitoring. – Balatonlelle, - http://www.adta.hu/letoltes/Del-Balatoni_Madar_Monitoring.pdf

 

44. Faragó, S. és Sterbetz,I. (1985): Vékonycsőrü póling (Numenius tenuirostris) a Fertő tájon.  Madártani Tájékoztató 1985. Jan.-Márc.: 27.

Hadarics Tibor, Pellinger Attila: A Fertő-táj hazai részén előforduló madarak névjegyzéke (1971-1992). – Szélkiáltó, 1993. 6:3-16.

 

46. Faragó, S. (1985): Grosstrappenuntersuchungen in Ungarn.  4. Symposium über die Grosstrappe (Otis tarda) Eberswalde, DDR 5-9. September 1983: 17-19.

1.     Klafs, G. (1986): Grosstrappe In: Stubbe (szerk.): Buch der Hege – Federwild. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag. 3. Auflage. p. 204-213.

2.     Litzbarski, B., Litzbarski, H. & Petrick, S. (1987): Zur Ökologie und zum Schutz der Großtrappe (Otis tarda L.) im Bezirk Potsdam.  Acta Ornithoecol. 1 (3): 199-244.

3.     Hidalgo de Trucios, S.J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutarda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

4.     Hidalgo de Trucios (1990): World status of the Great Bustard (Otis tarda) with special attention to the Iberian Peninsula populations. Miscellanea Zoologica 14: 167-180.

5.     Hellmich, J. (1991): La Avutarda en Extremadura. Monografias de Alytes No. 2.

 

48. Faragó, S. (l985): Javaslat a vizivad (vízimadár) biotópok tipológiájának és osztályozásának kialakításához és továbbfejlesztéséhez Magyarországon.   Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1984. (1-2): 91-112.

1.     Selmeczi Kovács, Á. (2003): Vízimadarak és egyes ökológiai tényezők kapcsolatának vizsgálata a Dunakanyarban. Aquila 109-110: 33-45.

2.     Kovács Gy.: Dél-balatoni madár monitoring. – Balatonlelle, 2004. - http://www.adta.hu/letoltes/Del-Balatoni_Madar_Monitoring.pdf

 

50. Faragó, S. (1986): Adatok a dolmányos varjú (Corvus cornix) táplálékszerzéséhez. Madártani Tájékoztató 1985. Ápr.- Jun.: 45.

1.     Haraszthy, L. (szerk.)(1998): Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó Budapest

 

54. Faragó, S. (1986): Izolálódott túzokpopulációk védelmének kérdései a Kárpát-medence nyugati túzoknépességeinek példáján. Állattani Közlemények 72.: 53-60.

1.     Hidalgo de Trucios, S.J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutarda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

 

55. Faragó, S. (1986): Záchrana dropu v madarské lidové republice. Myslivost 1986 (6): 130-131.

1.     Litzbarski,B., Litzbarski, H. & Petrick,S. (1987): Zur Ökologie und zum Schutz der Großtrappe (Otis tarda L.) im Bezirk Potsdam. Acta Ornithoecol. 1 (3): 199-244.

 

56. Faragó, S. (1986): A fogoly (Perdix perdix Linné, 1758) Magyarországon. Nimród Fórum l986. október: 1-18.

1.     Csányi, S. (1987): Vadállományok dinamikája és hasznosítása. Szakmérnöki Jegyzet, GATE Gödöllő, 152 pp.

2.     Nagy, E. (1988): A szürke fogoly (Perdix perdix L.) zárttéri tenyésztésének eredményei és tapasztalatai. Vadbiológia 2: 7-19.

3.     Csányi, S. & Ernhaft, J. (1996): A magyarországi vadállomány génmegőrzési koncepciója. Vadbiológia 5: 29-42.

4.     Csányi, S. (1994): Populációdinamika és állományhasznosítás. In: Kőhalmy, T. (szerk.): Vadászati enciklopédia. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 255-318.

5.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

6.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

7.     Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2006. 151 p. -  http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/13933/1/de_3153.pdf

8.     MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 

57. Faragó, S. (1986): Túzokszámlálás 1985-ben Magyarországon.  Nimród Fórum 1986. okt.: 19-21.

1.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

 

58. Faragó, S. (1986): Az európai túzok (Otis tarda Linné, 1758) növényi és állati eredetü táplálékának fajspektruma az area területén. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1985 (1-2): 121-130.

 1. Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

59. Faragó, S. (1986): Magyar-osztrák szinkron túzokszámlálások 1982-1984.  Madártani Tájékoztató 1985. Júl.-Dec.: 9-12.

1.     Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 

63. Faragó, S. (1986): Investigations on the nesting ecology of the Great Bustard (Otis tarda L., 1758) in the Dévaványa Nature Conservation District. I. Comparative studies of microclimate. [A túzok (Otis tarda L., 1758.) fészkelésökológiai vizsgálatai a Dévaványai Tájvédelmi Körzetben. I. Összehasonlító mikroklíma vizsgálatok] Aquila 92: 133-173.

1.     Pálnik, F. (1987): In: Faragó, S. (szerk): Proceedings of the CIC Great Bustard Symposium Budapest. p. 91-98.

2.     Hidalgo de Trucios, S. J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutarda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

3.     Hidalgo de Trucios (1990): World status of the Great Bustard (Otis tarda) with special attention to the Iberian Peninsula populations. Miscellanea Zoologica 14: 167-180.

4.     Martinez, C. (1991): Patterns of distribution and habitat selection of a Great Bustard (Otis tarda) population in Northwestern Spain. Ardeola 38 (1): 137-147.

5.     Martinez, C. (1991): Seleccion de microhabitat en una poblacion de Avutarda (Otis tarda) de un medio agricola. Doñana Acta Vertebrata 18 (2): 173-185.

6.     Hidalgo de Trucios (1990): World status of the Great Bustard (Otis tarda) with special attention to the Iberian Peninsula populations. Miscellanea Zoologica 14: 167-180.

7.     Litzbarski, H., Block, B., Block, P. HollÄnder, K., Jaschke, W. Litzbarski, B. & Petrick, S. (1996): Untersuchungen zur Habitatstruktur und zum Nahrungsangebot an Brutplatz der Großtrappe (Otis tarda, L. 1758) in Spanien, Ungarn und Deutschland. Proceedings of International Workshop „Conservation and Management of the Great Bustard in Europe”. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg H. 1-2. 1996: 41-50.

8.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

 

71. Faragó, S. (1987): Magyarország túzokállománya az 1981-85. évi állományfelmérések tükrében. Állattani Közlemények 73: 21-28.

1.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.). Umwelt 11. 56 pp.

2.     Hidalgo de Trucios, S. J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutarda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

3.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

4.     Hidalgo de Trucios (1990): World status of the Great Bustard (Otis tarda) with special attention to the Iberian Peninsula populations. Miscellanea Zoologica 14: 167-180.

5.     Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2006-2008 version. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Ramsar_RIS/RIS2008_Montag.pdf

 

72. Faragó, S. (1987): A növényzet szerepe a túzok (Otis t. tarda Linné, 1758) elterjedésében és költésbiológiájában Magyarországon. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1986 (1): 177-213.

1.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.). Umwelt 11. 56 pp.

2.     Hidalgo de Trucios, S. J. & Carranza Almansa, J. (1990): Ecologia y Comportamiento de la Avutarda (Otis tarda L.). Univ. De Extremadura. Servicio de Publicationes. 254 pp.

3.     Petrick, S. (1996): Zur Brutplatzwahl der Großtrappe (Otis tarda, L. 1758) im Land Brandenburg. Proceedings of International Workshop „Conservation and Management of the Great Bustard in Europe”. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg H. 1-2. 1996: 99-102.

4.     Hidalgo de Trucios (1990): World status of the Great Bustard (Otis tarda) with special attention to the Iberian Peninsula populations. Miscellanea Zoologica 14: 167-180.

5.     Nagy Szabolcs Péter: A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és az EU-csatlakozás várható hatásai a mezei madárfajokra Magyarországon. Doktori (PhD értekezés). – Sopron, NymE EMK, Roth Gyula Erd. és Vadgazd. Tudományok Doktori Iskola, 2007.  – 141 p.

 

 

74. Faragó, S. (1987): Der Grosstrappenbestand (Otis tarda L.) in Ungarn. In: Faragó, S. (szerk): Proceeding of the CIC Great Bustard Symposium in Budapest, on June 2nd 1987: 27-42.

1.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.). Umwelt 11. 56 pp.

2.     Bankovics, A. (1996): A túzok (Otis tarda Linné, 1758) állományának növekedése a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Állattani Közlemények 81: 3-8.

3.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

4.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

75. Faragó, S., Ena, V. & Martinez, A. (1987): Comparison of the state of the Great Bustard stocks in Hungary and Spain. In: Faragó, S.(szerk.): Proceedings of the CIC Great Bustard Symposium in Budapest, on June 2nd 1987.: 51-63.

1.     Bankovics, A. (1997): A túzok (Otis tarda L., 1758) természetvédelmi kezelése kiskunsági élőhelyén. Természetvédelmi Közlemények 5-6: 87-92.

2.     Report of the first meeting of the signatory states. First Meeting of the Signatory States of the Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of the Middle European Population of the Great Bustard (Otis tarda).  CMS/GB.1/Report. Illmitz, 2004. 49 p. - http://www.cms.int/species/otis_tarda/meetings/GB_2/documents/GB2_Inf_1_First_Meeting_Report.pdf

3.     Alonso, J. C., Palacín, C.  & Martín, C.A.: La Avutarda Común en la panínsula Ibérica: población actual y método ce censo. – Madrid, SEO/Birdlife, 2005. 73 p.

 

76. Faragó, S., Triebl, R. és Chobot, J. (1987): Die Beziehungen des Grosstrappen-bestandes im Karpaten-Becken.  In: Faragó, S. (szerk.): Proceedings of the CIC Great Bustard Symposium in Budapest, on June 2nd 1987: 77-90.

1.     Kollar, H-P. (1988): Arten- und Biotopschutz am Beispiel der Großtrappe (Otis tarda L.). Umwelt 11. 56 pp.

 

81. Faragó, S. (1988): Adatok a vadászható récefajok terítékarányaihoz Magyarországon. Puszta 3 (12): 73-90.

1.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

 

85. Kőhalmy, T., Faragó, S., Náhlik, A. és Walterné-Illés,V. (1988): Adatok az erdők természetes vadeltartó képességének megállapitásához. Vadbiológia 2: 185-194.

1.        Mátrai, K. (1996): A cserjeszint fásszárú növényzetének szerepe a gímszarvas nyári (július-augusztus) táplálékában. Vadbiológia 5: 60-67.

 

86. Faragó, S. (1988): A túzok-félék (Otididae) előfordulása és elterjedése az Alpokalján. Praenorica Folio Historico Naturalia 2: 149-158.

87. Faragó, S. (1988): Investigations on breeding ecology of Great Bustard (Otis tarda) in the Dévaványa Nature Conservation District II. Comparative study of food availability. Aquila 95: 123-141.

1.     Demeter, L., Fatér, I. & Szép, T. (1994): The degree and causes of destruction of endangered Great Bustard (Otis tarda) nests in Hungarian population. Ornis Hungarica 4: 19-24.

2.     Fatér, I. & Demeter, L. (2003): Túzok (Otis tarda). In. MME: Veszélyeztetett madarak fajvédelmi tervei. Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület, Budapest. p. 97-106.

3.     A túzok (Otis tarda). – In: Kiemelt fajvédelmi programok. - http://www.mme.hu/termeszetvedelem/kiemelt-fajvedelmi-programok/tuzok.html

 

92. Faragó, S. (1989): Túzok (Otis tarda) elhullások 1986/87 telén Magyarországon.  Madártani Tájékoztató 1988. Jan.- Dec.: 14-17.

1.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

 

95. Faragó, S. (1989): Die Gestaltung der Bestande des Rebhuhnes und die Lage dieser Vogelart in Ungarn im Jahre 1985. Common Partridge International Symposium Poland 85: 39-67.

1.     Kalchreuter, H. (1991): Rebhuhn Aktuell. Verlag Dieter Hoffmann. Mainz.

 

97. Faragó, S. (1989): A makroklíma szerepe a túzok (Otis tarda tarda LINNE, 1758) elterjedésében és költésbiológiájában Magyarországon. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989 (1-2): 117-141.

1.     Litzbarski, H., Block, B., Block, P. Holländer, K., Jaschke, W. Litzbarski, B. & Petrick, S. (1996): Untersuchungen zur Habitatstruktur und zum Nahrungsangebot an Brutplatz der Großtrappe (Otis tarda, L. 1758) in Spanien, Ungarn und Deutschland. Proceedings of International Workshop "Conservation and Management of the Great Bustard in Europe". Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg H. 1/2. 1996: 41-50.

 

98. Faragó, S. (1989): A vetési varjú (Corvus frugilegus L., 1758) Nyugat-Magyarországon.  Savaria 17-18: 71-88.

1.     Sackl, P. (1990). Erste Brutansiedlungen der Saatkrähe (Corvus frugilegus) in der Steiermark. Egretta 33. (1): 55-57.

2.     Jánoska, F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata. II. Újkér. Magyar Apróvad Közlemények 6: 175-195.

3.     Vetési varjú konfliktuskezelési terv. Javaslatok a vetési varjúval, mint védett fajjal kapcsolatban keletkező konfliktushelyzetek egységes kezelésére. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. „A kék vércse védelme a Pannon-régióban” LIFE05 NAT/H/000122, 2008. 33 p. - http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/Varju.pdf

 

99. Faragó, S. (1989): A mezőgazdaság hatása a túzok (Otis tarda L.) állományra Magyarországon.  Nimród Fórum 1989. október: 12-30.

1.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

2.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

3.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

100. Faragó, S. (1989): A vonuló és telelő vizimadár fauna felmérése a Duna magyarországi középső szakaszán (1791-1708 fkm). Állattani Közlemények 75: 29-42.

1.     Sterbetz, I. (1991): Adatok a Magyarországon védett úszóréce (Anas sp.) fajok táplálkozásához. Aquila 98: 37-45.

2.     Aubrecht, G. & Winkler, H. (1997): Analyse der Internationalen Wasservogelzählungen (IWC) in Österreich 1970-1995 - Trends und Bestände. Biosystematics and Ecology Series No.13. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien.

 

101. Faragó, S. (1989): Die Gemse (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) in Ungarn (Mammalia, Artiodactyla). Vertebrata Hungarica 23: 67-72.

1.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

2.     Bihari, Z. (2007): Alpesi zerge – Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 269-270.

 

102. Faragó, S. (1989): A Dévaványai Tájvédelmi Körzet Túzoktelepe 10 éves munkájának értékelése. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989. l. szám: 81-143.

1.     Heredia, B., Rose, L. & Painter, M. (szerk.)(1996): Globally threatened birds in Europe. Action plans. Council of Europe Publishing, Strasbourg

2.     Litzbarski, H., Block,B., Block, P. HollÄnder, K., Jaschke, W. Litzbarski, B. & Petrick, S. (1996): Untersuchungen zur Habitatstruktur und zum Nahrungsangebot an Brutplatz der Großtrappe (Otis tarda, L. 1758) in Spanien, Ungarn und Deutschland. Proceedings of International Workshop "Conservation and Management of the Great Bustard in Europe". Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg H. 1/2. 1996: 41-50.

3.     Litzbarski, B. (1996): Zum Pestizidgehalt in Eiern, Küken und erwchsenen Tieren der Großtrappe (Otis t. tarda L., 1758). Proceedings of International Workshop "Conservation and Management of the Great Bustard in Europe". Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg H. 1/2. 1996: 107-112.

4.     Martin, C. A., Alonso, J. C. & Alonso, J. A. (2000): An approach to sexing young Great Bustards Otis tarda using discriminant analysis and molecular techniques. Bird Study 47 (2): 147-153. IF: 0,821

5.     Boros, E., Széll, A., Kurpé, I. & Németh, Á. (2005): Spatial differences and periodical changes in breeding biology parameters in Hungarian great bustard (Otis tarda) populations. Aquila 112: 203-210.

6.     Osborn, P. (2005): Key issues in assessing the feasibility of reintroducing the great bustard Otis tarda to Britain. Oryx 39 (1): 22-29. IF: 1,392

 

104. Faragó, S. (1990): A túzok Magyarországon. Venatus, Budapest, 78 pp.

1.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

2.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

3.     Práger, A. (2005). Population estimates, trends and synchronised census of great bustard (Otis tarda) in Hungary. Aquila 112: 143-150.

4.     Boros, E., Széll, A., Kurpé, I. & Németh, Á. (2005): Spatial differences and periodical changes in breeding biology parameters in Hungarian great bustard (Otis tarda) populations. Aquila 112: 203-210.

5.     Biczó, A. & Péczely, P. (2007): Display activity and seasonality of faecal sexual steroids in male great bustard (Otis tarda L.). Acta Biologica Hungarica 58 (1): 21-33. IF: 0,447

       

107. Faragó, S. (1990): A farkas (Canis lupus LINNÉ, 1758) 1920-1985 közötti előfordulása Magyarországon. Fol. Hist.-Nat. Mus. Matr. 14: 139-164.

1.     Demeter, A. és Topál, Gy. (1987): Mammals of the Kiskunság. In: Mahunka, S. (szerk.): The Fauna of the Kiskunság National Park. II. Natural History of the National Parks of Hungary 5: 446-452.

2.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

3.     Bihari Z.,  Petrovics Z.  & Szentgyörgyi P.: A Zempléni-hegység emlősfaunája (Mammalia). Fol. Hist.-Nat. Mus. Matr. 2000 (24): 361-403.

4.     Lanszki, J.  & Pzrger J.: Somogy megye emlős faunája (Mammalia). Natura Somogyiensis 2001 (1): 481-494

5.     Sterbetz, I. (2003): Adatok a farkas (Canis lupus Linnaeus, 1758) Békés megyei előfordulásáról. Natura Bekesiensis 5: 37-40.

6.     Gadó, Gy. & Pacenovsky, S. (2003): Farkasok és hiúzok a szlovák-magyar határ térségében. WWF Magyarország, Budapest, 76 pp.

7.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

8.     Szemethy, L. & Márkus, M. (2007): Szürke farkas – Lanis lupus Linnaeus, 1758. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 218-219.

9.     Mara, Á. & Sepsi, Á. (2009): Farkasaink. Csíkszereda. 169 pp.

 

108. Faragó, S. (1990): Vizsgálatok a szárnyasvad állati eredetű táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon I. A szárnyasvad tápláléka, a táplálékbázis vizsgálatok anyaga és módszere. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989 (2): 153-192.

1.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

2.     Jánoska, F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata. II. Újkér. Magyar Apróvad Közlemények 6: 175-195.

3.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged, 588 pp.

4.     Kádár F.  & Samu F.: A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon. Növényvédelem, 42. 2006 (6): 305-312.

 

109. Faragó, S. (1990): Vizsgálatok a szárnyasvad állati eredetü táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon II. Mosonszolnok (Kisalföld). Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1989 (2): 193-308.

1.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

2.     Németh Cs.: Kisemlős közösségek vizsgálata a Lajta-Project erdősávrendszerében. Ornis Hungarica, 2000 (10): 243-253.

3.     Jánoska, F. (2005): Monitoring of breeding birds of windbreaks. In: Konkoly Gyuró, É. (szerk): Greenways. Conference Presentations on Ecological Corridors, Green Corridors – Concepts-Approaches-Case studies: 83-97.

4.     Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen. 151 p.

 

110. Faragó, S. (1990): A kormos réce - Melanitta Boie - nem fajainak előfordulása Magyarországon. Aquila 96-97: 37-64.

1.     Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

2.     MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 

111. Faragó, S. (1990): A kemény telek hatása Magyarország túzok (Otis tarda L.) állományára. Állattani Közlemények 76: 51-62.

1.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

2.     Morales, M. B. & Martín, C. A. (2002): Great Bustard Otis tarda BWP Update 4 (3): 217-232.

3.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

4.     Bankovics, A. (2005): A general overwiew of the threath of Hungarian great bustards (Otis tarda). Aquila 112: 135-142.  

5.     Streich, W. J., Litzbarski, H., Ludvig, B. & Ludvig, S. (2006): What triggers facultative winter migration of Great Bustard (Otsi tarda) in Central Europe? Eur. Jour. Widll. Res. 52 (1): 48-53.

6.     Nagy Szabolcs P.: A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és az EU-csatlakozás várható hatásai a mezei madárfajokra Magyarországon. Doktori (PhD értekezés). – Sopron, NymE EMK, Roth Gyula Erd. és Vadgazd. Tudományok Doktori Iskola, 2007.  – 141 p.

7.     National report for the great bustard mou and action plan – Hungary. - UNEP/CMS/GB/2/Inf.4.9 – 23 p. http://www.cms.int/species/otis_tarda/meetings/GB_2/documents/GB2_Inf_04.9_National_Report_Hungary.pdf

 

1991

 

112. Faragó,S., Kovács,G. & Sterbetz,I. (1991): Goose populations staging and wintering in Hungary 1984-1988.  Ardea 79 (2): 161-163.   In:  Fox, A.D., Madsen, J. & van Rhijn, J. (Eds.) Western Palearctic Geese. Proc. IWRB Symp. Kleve, l989.

1.     Burgers, J. (1990): Status of Bean Goose population wintering in Western Europe. IWRB Goose Research Group Newsletter No. 3: 11-12.

2.     Dick, G. (1990): Decline of Anser albifrons in Central Europe. In: Matthews, G. V. T. (szerk.): Managing waterfowl Populations.  IWRB Spec. Publ. 12: 63-65.

3.     Dick, G., Dvorak, M., Grüll, A., Kohler, B.& Rauer, G. (szerk.)(1994): Vogelparadies mit Zukunft? Ramsar Gebiet Neusiedler See – Seewinkel. Umweltbundsamt, Wien.

4.     Parz-Gollner, R., Szinowatz, H. & Gossow, H. (1994): Untersuchungen zur Ökologie, räumlichen Verbreitung und wirtschaflichen Bedeutung von jagdbaren Wildarten im Seewinkel sowie Vorschläge zur Wildtierbehandlung in einem geplanten NP Neusiedler See-Seewinkel. BFB-Bericht 80: 1-83.

5.     Hunter, J. M. & Black, J. M.: International action plan for the read-breasted goose (Branta ruficollis). 1995. (?) - http://www.centrostudinatura.it/public2/documenti/117-69989.pdf

6.     Rutschke, E. (1997): Wildgänse. Lebensweise - Schutz – Nutzung Parey Buchverlag Berlin.

7.     Heredia, B., Rose, L. Painter, M. (szerk.)(1996): Globally threatened birds in Europe. Action plans. Council of Europe Publishing, Strasbourg

8.     Bauer, H-G. & Berthold, P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. AULA-Verlag Wiesbaden, 2. Auflage

9.     Mooij, J. H. (1997): The status of White-fronted Goose (Anser a. albifrons) in the Western Palearctic. Vogelwarte 39 (1): 61-81.

10.  Dronneau, C. (1998): Statut hivernal de l’oie des moissons Anser fabalis en alsace. Alauda 66 (1): 25-38.   

11.  Musicz, L. (1998): A vadlúdtelelés ökológiai-természetvédelmi vonatkozásai a tatai Öreg-tavon. Partimadár 6-7: 25-43.

12.  Mooij, J. & Kostin, I. (1997): Bestände der Saat- und Bleßgans in Deutschland und der westlichen Paläaktis. Beiträge z. Jagd- u. Wildforschung 22: 23-41.

13.  Mooij, J. (1999): The international Waterbird Census in Germany. Vogelwelt 120. (Suppl.): 243-252.

14.  Musicz, L. & Szabó, B. (2000): A tatai Öreg-tavon telelő vadludak eutrofizációs szerepének vizsgálata 1986-1997 időközében. Magyar Vízivad Közlemények 6: 179-205.

15.  Sterbetz, I.(2002): Adatok a Biharugra környéki halastavak és puszták egykori madárvilágáról. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23: 23-58.

16.  Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

17.  Mooij, J. (2008): Status, distribution and numbers of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Germany. Vogelwelt 129: 281-292.

18.  Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2006 version. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Ramsar_RIS/RIS2006_Tata.pdf

19.  Kampe-Persson, H. (2009): Vart flyttade de svenska fjallgassen? - http://www.sofnet.org/apps/file.asp?Path=2&ID=2111&File=Kampe_Persson_FiV_2009_Vart_flyttade_de_svenska_fjallgassen.pdf

 

114. Faragó, S. (1991): National report of Hungary. In: Farmers and Waterfowl: Conflict or co-existence. Lelystadt, The Netherlands, 6-9 October 199l.: 59-64.

1.     COST 341 - The effect of linear infrastructures on habitat fragmentation. Hungarian State of the Art Report. ÁKMI, Budapest, 2000. 119 p.

 

115. Faragó, S. és Széll, A. (1991): Choice of habitat and flock formation of Great Bustard in Hungary. Abstracts of XXth IUGB Congress Gödöllő, 199l, Hungary: 23-24.

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

117. Faragó, S. (1991): Bestandsverhaltnisse bei der Saatgans (Anser fabalis) und Dynamik ihres Zuges auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees. BFB-Bericht 77.: 59-76.

1.     Dick, G., Dvorak, M. Grüll, A. Kohler, B. Rauer, G. (Eds.)(1994): Vogelparadies mit Zukunft? Ramsar Gebiet Neusiedler See - Seewinkel. Umweltbundsamt, Wien, 1994.

2.     BFB-Bericht

3.     Fertő-táj – Kultur-táj –Világörökség. Kezelési Terve. – Stadtland, AVL, Bécs -  VÁTI Kht., Budapest/Bécs, 2003. 178 p. - http://www.fertotaj.hu/document/kezelesi_terv.pdf

4.     Welterbe. Fertö-Neusiedler See. - http://www.welterbe.org/files/downloads/managementplan_de/whfns_6_7_8_deutsch.pdf

 

119. Faragó, S. (199l): A vízivad és vadászata. Venatus, Budapest, 87 pp.

1.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

2.     Pellinger A.: A Fertő vadludairól. – Szélkiáltó, 1993. 7: 10-12.

 

120. Faragó. S. (1991): Újabb adatok a siketfajd (Tetrao urogallus L., 1758) előfordulásának történetéhez a Soproni- hegységben. Aquila 98: 47-55.

1.     Magyar, G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A. & Bankovics, A. (1998): Nomenclator Avium Hungariae. Magyarország madarainak névjegyzéke. Madártani Intézet - MME- Winter Fair. Budapest-Szeged, 202. pp.

2.     Bauer, H-G. & Berthold, P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. AULA-Verlag Wiesbaden, 2. Auflage

3.     Winkler D.: Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Doktori (PhD) értekezés. - NymE EMK, Roth Gyula Erd. és Vadgazd. Tudományok Doktori Iskola. – Sopron, 2005. 208 p.

4.     MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 

123. Faragó, S. (1991): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1990/1991. (Bestandserfassung der Wildgänse im Neusiedlersee-Raum 1990/1991.) Szélkiáltó 1991. (2): 7-9.

1.     Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

2.     Pellinger A.: A Fertő vadludairól. – Szélkiáltó, 1993. 7: 10-12

 

126. Parz-Gollner, R. and Faragó, S. (1992): Migration and dispersion of wintering geese in the region of Lake Fertő/Neusiedler See - Seewinkel.  In:  Csányi, S. & Ernhaft, J. (Eds.): Transact. of XXth IUGB Congress Gödöllő, Hungary 1991. Part 2.: 471-476.

1.     Parz-Gollner, R., Szinowatz, H. & Gossow, H. (1994): Untersuchungen zur Ökologie, räumlichen Verbreitung und wirtschaflichen Bedeutung von jagdbaren Wildarten im Seewinkel sowie Vorschläge zur Wildtierbehandlung in einem geplanten NP Neusiedler See-Seewinkel. BFB-Bericht 80: 1-83.

2.     Dick, G., Dvorak, M. Grüll, A. Kohler, B. & Rauer, G. (szerk.)(1994): Vogelparadies mit Zukunft? Ramsar Gebiet Neusiedler See - Seewinkel. Umweltbundsamt, Wien.

 

127. Faragó, S. (1992): National Report - Hungary. In: van Roomen, M. and Madsen, J. (Eds.): Waterfowl and agriculture: Review and future perspective of the crop damage conflict in Europe. IWRB Spec. Publ. No. 21.: 143-146.

1.     Mooij, J. (1995): Bestandsentwicklung der Gänse in Deutschland un der wästlichen Paläarktis sowie Bemerkungen zu Gänseschäden und Gänsejagd. Berichte zum Vogelschutz 33: 47-59.

2.     Mooij, J. & Kostin, I. (1997): Bestände der Saat- und Bleßgans in Deutschland und der westlichen Paläaktis. Beiträge z. Jagd- u. Wildforschung 22: 23-41.

 

128. Faragó, S. (1992): Vizsgálatok a szárnyasvad állati eredetű táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon III. Újkér (Nyugat-Magyarországi Peremvidék). Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1990 (1): 5-161.

1.     Tucker, G.M. & Evans, M.I. (1997): Habitats for Birds in Europe. A Conservation Strategy for the Wider Environment. Cambridge, UK. BirdLife International. BirdLife Conservation Series No.6.

2.     Oroszi, S. (1996): Vadfajokból védett állatfajok. Erdészettörténeti Közlemények XXI. 188 pp.

3.     Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2006. 151 p.

 

131. Faragó, S. (1992): Clutch size of the great bustard (Otis tarda) in Hungary. Aquila 99: 69-84.

1.     Morales, M. B. & Martín, C. A. (2002): Great Bustard Otis tarda BWP Update 4 (3): 217-232.

2.     Lane, S. J. & Alonso, J. C. (2001): Status and extinction probabilities of great bustard (Otis tarda) leks in Andalucia, Southern Spain. Biodiversity and Conservation 10 (6): 893-910. IF: 1,311

3.     Alonso, J. C., Martin, C. A. & Alonso, J. A. (2004): Distribution dynamics of a great bustard metapopulation throughout a decade: influence of conspecific attraction and recruitment. Biodiversity and Conservation 13 (9): 1659-1674. IF: 1, 197

4.     Boros, E., Széll, A., Kurpé, I. & Németh, Á. (2005): Spatial differences and periodical changes in breeding biology parameters in Hungarian great bustard (Otis tarda) populations. Aquila 112: 203-210.

5.     Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

6.     Fatér, I. & Demeter, L. (2003): Túzok (Otis tarda). In. MME: Veszélyeztetett madarak fajvédelmi tervei. Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület, Budapest. p. 97-106.

7.     A túzok (Otis tarda). – In: Kiemelt fajvédelmi programok. - http://www.mme.hu/termeszetvedelem/kiemelt-fajvedelmi-programok/tuzok.html

8.     National report for the great bustard mou and action plan – Hungary. - UNEP/CMS/GB/2/Inf.4.9 – 23 p. http://www.cms.int/species/otis_tarda/meetings/GB_2/documents/GB2_Inf_04.9_National_Report_Hungary.pdf

 

132. Faragó, S. (1992): Adatok a kék színű túzoktojás kérdéséhez. Aquila 99.: 93-94.

 1. Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov. – In: Polák P. & Saxa A. (eds.): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho význam. Banská Bystrica, 2005. 736 p.

 

133. Faragó, S. (1992): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1991/1992. Szélkiáltó 1992 (4): p. 6-8.

1.     Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

2.     Pellinger A.: A Fertő vadludairól. – Szélkiáltó, 1993. 7: 10-12.

 

135. Faragó, S. (1993): Current status of the wolf (Canis lupus L.) in Hungary. Proceedings Workshop "Wolves in Europe - current status and prospects" April 2nd-5th 1992. Oberammergau, Germany: 44-49.

1.     Busch, R. H. (1995): The Wolf Almanac. The Lyon Press, USA

2.     Massolo, A. & Meriggi, A. (1998): Factors affecting habitat occupancy by wolves in Northern Apennines (Northern Italy): a model of habitat suitability. Ecography 21 (2): 97-107. IF: 1,371

3.     Busch, R. H. (1998): The Wolf Almanac. The Globe Pequot Press, USA

4.     Sterbetz, I. (2003): Adatok a farkas (Canis lupus Linnaeus, 1758) Békés megyei előfordulásáról. Natura Bekesiensis 5: 37-40.

5.     Jedrzejewski, W., Niedzialkowska, M. & Mysiajek, R. W. (2005): Habitat selection by wolves Canis lupus in the uplands and mountains of Southern Poland. Acta Theriologica 50 (3): 417-428. IF: 0,520

6.     Mara, Á. & Sepsi, Á. (2009): Farkasaink. Csíkszereda. 169 pp.

 

136. Faragó, S. (1993): Vadon élő állatfajok fennmaradásának lehetősége mezőgazdasági környezetben Magyarországon. WWF-füzetek 4: 24 pp.

1.     Márkus, F. (1995): In: Kovács, G., Márkus, F. & Sterbetz, I. (1996): Alföldi mozaik. A KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 2: 65-98.

2.     Tóth T.:  A szarvasi Holt-Körös (Kákafoki-holtág) környezet- és természetvédelmi problémái. – Szarvas, 1999. - http://www.nimfea.hu/programjaink/nvtka/13szarvas.htm

3.     Lukács, A., Sándor, Sz. & Szilvácsku, Zs. (2003): Útmutató a helyi jelentőségű természeti értékek védelméhez. MME-MTVSz. 136 pp.

4.     Arndtné Lőrinczi R. (2003): Természetvédelmi szempontú mezőgazdálkodás földhasználati rendszerének fejlesztése Bonyhád külterületének példáján. Doktori értekezés. – Szent István Egyetem, Gödöllő. 124 p.

5.     Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon. – MME- Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat. - http://www.grasshabit.hu/index_hun.php?i=page&id4=38

6.     Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2006 version. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Ramsar_RIS/RIS2006_Tata.pdf

 

137. Faragó, S. (1993): Bestandsverhältnisse bei der Blessgans (Anser albifrons) und Dynamik ihres Durchzuges auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees. BFB-Bericht 79: 105-116.

1.     Dick, G., Dvorak, M., Grüll, A., Kohler,B. & Rauer,G. (szerk.)(1994): Vogelparadies mit Zukunft? Ramsar Gebiet Neusiedler See - Seewinkel. Umweltbundsamt, Wien.

2.     Pellinger A.: A Fertő vadludairól. – Szélkiáltó, 1993. 7: 10-12.

3.     Fertő-táj – Kultur-táj –Világörökség. Kezelési Terve. – Stadtland, AVL, Bécs -  VÁTI Kht., Budapest/Bécs, 2003. 178 p. - http://www.fertotaj.hu/document/kezelesi_terv.pdf

4.     Welterbe. Fertö-Neusiedler See. - http://www.welterbe.org/files/downloads/managementplan_de/whfns_6_7_8_deutsch.pdf

 

139. Faragó, S. (1993): Magyarország túzokállománya az 1985-1990. évi felmérések tükrében. Állattani Közlemények 78: 21-28.

1.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 

140. Faragó, S. (1993): Development of Great Bustard populations in Hungary in the period 1981-1990. Folia Zoologica 42 (3): 221-236.

1.     Palacin, C. & Alonso, R.C. (2008): An updated estimate of the world status and population trends of the Great Bustard Otis tarda. Ardeola 55 (1): 13-25. IF: 0,46

2.     Streich, W.J.,  Litzbarski, H., Ludwig, B. & Ludwig, S. (2006): What triggers facultative winter migration of Great Bustard (Otis tarda) in Central Europe? European Journal of Wildlife Research 52 (1): 48-53. IF: 0,506

3.     Lane, S. J. & Alonso, J. C. (2001): Status and extinction probabilities of Great Bustard (Otis tarda) leks in Andalucia, southern Spain. Biodiversity and Conservation 10 (6): 893-910. IF: 1,311

4.     Lane, S. J., Alonso, J.C. & Martin, C.A. (2001): Habitat preferences of Great Bustard Otis tarda flocks in the arable steppes of central Spain: are potentially suitable areas unoccupied? Journal of Applied Ecology 38 (1): 193-203. IF: 2,937

5.     Lane, S.J., Alonso, J.C. & Naveso, M.A. (1999): Seasonal changes in diet selection of Great Bustards (Otis t. tarda) in north-west Spain. Journal of Zoology 247:201-214. Part 2. IF: 0,958

6.     Litzbarski, H., Block, B., Block, P. HollÄnder, K., Jaschke, W. Litzbarski, B. & Petrick, S. (1996): Untersuchungen zur Habitatstruktur und zum Nahrungsangebot an Brutplatz der Großtrappe (Otis tarda, L. 1758) in Spanien, Ungarn und Deutschland. Proceedings of International Workshop "Conservation and Management of the Great Bustard in Europe". Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg H. 1/2. 1996: 41-50.

7.     Bauer, H-G. & Berthold, P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. AULA-Verlag Wiesbaden, 2. Auflage

8.     Morales, M. B. & Martin, C. A. (2002): Great Bustard Otis tarda BWP Update 4 (3): 217-232.

9.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

10.  Jánoska, F. (2005): Monitoring of breeding birds of windbreaks. In: Konkoly Gyuró, É. (szerk): Greenways. Conference Presentations on Ecological Corridors, Green Corridors – Concepts-Approaches-Case studies: 83-97.

11.  Streich, W. J., Litzbarski, H., Ludvig, B. & Ludvig, S. (2006): What triggers facultative winter migration of Great Bustard (Otsi tarda) in Central Europe? Eur. Jour. Widlife. Res. 52 (1): 48-53. IF: 0,506

 

142. Faragó, S. (1993): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1992/1993. Szélkiáltó 1993. (7): 15-16.

1.     Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 

143. Faragó, S. (1993): Mezőgazdasági módszerekkel folytatott élőhelyjavítás a LAJTA Projectben, mint a fogoly állománydenzitás növelésének egyik módja. Vadgazdálkodási és Szigetközi Halgazdálkodási Konferencia előadásai. 1993. Augusztus 31.

1.     Jánoska, F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata. I. A vizsgálatok jelentősége, lehetséges módszerei, kivitelezése. Magyar Apróvad Közlemények 6: 163-174.

 

144. Faragó, S. (1994): Fogolypopulációk denzitás-növelésének lehetőségei ökológiai módszerekkel (Possiblities for enhanging the density of partridge populations by ecological methods) In.: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 138-141.

1.        Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen. 151 p.

 

145. Faragó, S. & Jánoska, F. (1994): Védett madárfajok megőrzésének lehetőségei agrárkörnyezetben (Possibilities for preserving protected bird species in agrarian environment). In.: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen: 258-262.

1.     Haraszthy, L. (szerk.)(1998): Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó Budapest.

2.     Jánoska, F. (2001): Mezővédő erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata. I. A vizsgálatok jelentősége, lehetséges módszerei, kivitelezése. Magyar Apróvad Közlemények 6: 163-174

 

146. Faragó, S. (1994): Vadászati állattan és etológia. Egyetemi jegyzet, EFE-EK, Vadgazda Mérnöki Szak, Sopron, 271 pp.

1.     Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2006. 151 p.

 

147. Faragó, S. (1994): Habitat use and daily activity and feeding of the geese of Lake Fertő Aquila 101. 65-88.

1.     Rutschke, E. (1997): Wildgänse. Lebensweise - Schutz - Nutzung. Parey Buchverlag Berlin.

2.     Gyüre, P. (1997): Vadludak vonulásának ökofaunisztikai és természetvédelmi értékelése Hortobágyi-halastón és környékén. Calandrella 11 (1-2): 23-37.

3.     Báldi, A. (2001): A vízimadarak tápanyagforgalmának jelentősége a Kisbalaton II. üteme vízminőségére irodalmi adatok alapján. Természetvédelmi Közlemények 9: 277-286.

4.     Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

5.     Walterné, I. V. (2003): A vadludak által okozott károk vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban. Magyar Vízivad Közlemények 10: 309-336.

 

148. Faragó, S. (1994): Az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) fészkelése a Mosoni síkon. Aquila 101: 216-218.

1.     Haraszthy, L. (szerk.)(1998): Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó Budapest.

2.     Magyar, G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A. & Bankovics, A. (1998): Nomenclator Avium Hungariae. Magyarország madarainak névjegyzéke. Madártani Intézet - MME- Winter Fair. Budapest-Szeged 202 pp.

3.     Bauer, H-G. & Berthold, P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. AULA-Verlag Wiesbaden, 2. Auflage.

4.     Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

5.     MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 

150. Faragó, S. (1994): Large carnivores re-settling in the Hungarian fauna: Will there be room for them? in: Thompson, I. (ed.): Proceedings of the XXI. IUGB Congress, August 1993. Halifax, Nova Scotia, Canada. Vol. I: 257-264.

1.     Szemethy, L. & Heltai, M. (1996): Néhány védett emlős ragadozó faj helyzete Magyarországon. Vadbiológia 5: 1-17.

2.     Okarma, H., Dovhanych, Y., Findo, S., Ionescu, O., Koubek, P. & Szemethy L. (2000): Status of Carnivores in the Carpatian Ecoregion. WWF, 2000. december. 37 p. – http://www.lcie.org/Docs/Regions/Carpathians/Okarma%20WWF%20Status%20of%20LCs%20in%20Carpathians.pdf

3.     Witkowski, Z. J., Król, W. &  Solarz, W. (2003): Carpathian List of Endangered Species. – WWF.  84 p. - http://www.scribd.com/doc/15682343/Carpathian-List-of-Endangered-Species

 

152. Faragó, S. (1995): Mezei és vízi élőhelyfejlesztés. Egyetemi jegyzet, EFE-EK, Vadgazda Mérnöki Szak, Sopron, 225 pp.

1.     Jánoska, F. (1998): In: Palotás, G. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalója. II. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen. p. 315-325.

2.     Jánoska F. (1998): Fészkelő madárközösségek vizsgálata kiaslföldi erdősávokban. – Ornis Hungarica Suppl.. 1: 49-58.

3.     Jánoska, F. (2003): Erdősávok szerepe a természetvédelemben és vadgazdálkodásban. In: Barna, T. (szerk.): Alföldi erdőkért Egyesület Kutatói Nap 2003. Tudományos eredmények a gyakorlatban. : 70-79.

 

154. Faragó, S. (1995): Vadászati állattan. - In: Kőhalmy, T. (szerk.): Vadászati enciklopédia.  Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 81-210.

1.     Magyar,G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A. & Bankovics, A. (1998): Nomenclator Avium Hungariae. Magyarország madarainak névjegyzéke. Madártani Intézet - MME- Winter Fair. Budapest-Szeged 202 pp.

2.     Lanszky, J. (2002): Magyarországon élő ragadozó emlősök táplálkozás-ökológiája. Natura Somogyiensis 4. 177 pp.

3.     Szűcs, E. & Heltai, M. (2003): Az aranysakál bemutatása irodalmi adatok alapján. Vadbiológia 9: 83-90.

4.     Bihari, Z. (2007): Barna medve – Ursus arctos Linnaeus, 1758. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 224-225.

5.     Bihari, Z. (2007): Észak-amerikai mosómedve – Procyon lotor (Linnaeus, 1758). In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 249-250.

6.     Tóth Z., Krecsák L., Szűcs, L., Heltai M. & Huszár Gy. (2009): Records of the golden jackal (Canis aureus Linnaeus, 1758) in Hungary from 1800th until 2007, based on a literature survey. - North-Western Journal of Zoology 5 (5): 386-485.

 

155. Faragó, S. (1995): Monitoring in the framework of the Hungarian Waterfowl Management Plan. Abstracts of the 7th European Ecological Congress, Budapest, August 20-25. 1995

1.        1.A Magy arországon Vadászható Madárf ajok Fenntartható Hasznosítási Programjának v égrehajtási terve   http://www.mme.hu/dokumentumok/vadaszhato_madarfajok.pdf

 

156. Faragó, S. (1995): Vadlúd állományvizsgálatok 10 éves eredményei a Fertő-tó magyar területrészén: 1983-1993. Állattani Közlemények 79: 37-47.

1.     Walterné, I. V. (2003): A vadludak által okozott károk vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban. Magyar Vízivad Közlemények 10: 309-336.

2.     Fertő-táj – Kultur-táj –Világörökség. Kezelési Terve. – Stadtland, AVL, Bécs -  VÁTI Kht., Budapest/Bécs, 2003. 178 p. - http://www.fertotaj.hu/document/kezelesi_terv.pdf

3.     Welterbe. Fertö-Neusiedler See. - http://www.welterbe.org/files/downloads/managementplan_de/whfns_6_7_8_deutsch.pdf

 

164. Faragó, S. (1995): Geese in Hungary 1986-1991. Numbers, Migration and Hunting Bags. Slimbridge, UK. IWRB Publication 36.  97 + IX pp.

1.     Rutschke, E. (1997): Wildgänse. Lebensweise - Schutz - Nutzung. Parey Buchverlag Berlin.

2.     Magyar,G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A. & Bankovics, A. (1998): Nomenclator Avium Hungariae. Magyarország madarainak névjegyzéke. Madártani Intézet - MME- Winter Fair. Budapest-Szeged 202.p.

3.     Musicz, L. (1998): A vadlúdtelelés ökológia-természetvédelmi vonatkozásai a tatai Öreg-tavon. Partimadár 6-7: 25-43.

4.     Rutschke, E. & Liebherr, H. (1996): Neue Erkenntnisse über die Wanderungen der Saatgans (Anser fabalis Latham). Beiträge z. Jagd- u. Wildforschung 21: 337-346.

5.     AArvak, T.,  Oien, , I. J.  & Nagy, Sz..:  Migration routes and wintering of areas Lesser White –fronted Geese mapped. by satellite telemetry. – Norwegian Ornithological Society, 1998 (4) 44 p.

6.     Delany, S., Reyes, C., Hubert, E., Pihal, S., Rees, E., Haanstra, L. & van Strien, A. (1999): Results from the International Waterbird Census in the Western Palearctic and Southwest Asia 1995 and 1996. Wetlands International Publications 54. 178 pp.

7.     Musicz, L. & Szabó, B. (2000): A tatai Öreg-tavon telelő vadludak eutrofizációs szerepének vizsgálata 1996-1997 időközében.  Magyar Vízivad Közlemények 6: 179-205.

8.     Hadarics, T. (2000): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1997/1998-as vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 6: 207-260.

9.     Báldi, A. (2001): A vízimadarak tápanyagforgalmának jelentősége a Kisbalaton II. üteme vízminőségére irodalmi adatok alapján. Természetvédelmi Közlemények 9: 277-286.

10.  Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

11.  Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

12.  Oláh, J. (2003): Vízimadár anyagforgalmi guildek. Magyar Vízivad Közlemények 10: 381-424.

13.  Fertő-táj – Kultur-táj –Világörökség. Kezelési Terve. – Stadtland, AVL, Bécs -  VÁTI Kht., Budapest/Bécs, 2003. 178 p. - http://www.fertotaj.hu/document/kezelesi_terv.pdf

14.  Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

15.  Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

16.  Pellinger, A. (2003): Waterbird-monitoring in the reconstructed habitats of Lake Fertő, northwest Hungary. Ornis Hungarica 12-13 (1-2): 263-265.

17.  Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

18.  Verhulst, J., Báldi, A. & Kleijn, D. (2004): Relationship between land-use intensity and species richness and abundance of birds in Hungary. Agriculture Ecosystems & Environment 104 (3): 465-473. IF: 1,207

19.  Koffijberg, K., Cottaar, F. & van der Jeugd, H. (2005): Pleisterplaatsen van Dwergganzen Anser erythropus in Nederland. - SOVON Vogelonderzoek Nederland, http://www.sovon.nl/pdf/Inf2005_06Dwerggansrapje.pdf

20.  Toming, M. & Ojaste, I. (2008):  Tegevuskava väike-laukhane Anser erythropus kaitse korraldamiseks Eestis2009-2013. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1098151/laukhane+kaitsekava.pdf

21.  MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

22.  Selvitys kiljuhanhen suojelun mahdollisuuksista Suomessa. – Luonnos, 2008. – 121 p. - http://users.jyu.fi/~laurikah/Kotisivut/AnserErythropus/Selvitys.pdf

23.  Mooij, J. (2008): Status, distribution and numbers of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Germany. Vogelwelt 129: 281-292.

24.  Kiljuhanhen (Anser erythropus) suojeluohjelma. Ympäristöministeriö 2.3.2009. - http://www.environment.fi/download.asp?contentid=115684&lan=sv

25.  Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2006 version. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Ramsar_RIS/RIS2006_Tata.pdf

 

167. Faragó, S. & Jánoska, F. (1995): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1993/1994 (Bestandserfassung der Wuildganse im Neusiedlersee-Raum 1993/1994): Szélkiáltó 10: 12-13.

1.     Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 

168. Faragó, S. (1996): Lage des Grosstrappenbestandes in Ungarn und Ursachen für den Bestandsrückgang. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 5.(1-2): 12-17.

1.     Lane, S. J., Alonso, J. C. & Alonso, J. A. (1999): Seasonal changes in diet and diet selection of great bustard (Otis t. tarda) in North-West Spain. Journal of Zoology 247 (2): 201-214. IF: 0,958

2.     Lane, S. J. , Alonso, J. C. & Alonso, C. A. (2001): Habitat preferences of great bustard Otis tarda flocks in the arable steppes of Central Spain: are potentially suitable areas unoccupied? Journal of Applied Ecology 38 (1): 193-203. IF: 2,937

3.     Lane, S. J. , & Alonso, J. C. (2001): Status and extinction probabilities of great bustard (Otis tarda) leks in Andalucía, southern Spain. Biodiversity and Conservation 10 (6): 893-910. IF: 1,311

4.     Morales, M. B. & Martín, C. A. (2002): Great Bustard Otis tarda. BWP Update 4 (3): 217-232.

 

171. Faragó, S. (1996): Habitat management in agrarian environment - possibilitis for sustaining huntable and protected species in Hungary. In: Demeter, A. & Peregovics, L. (Eds.): Abstracts of International Conference on the Sustainable Use of Biological Resources. Budapest, August 26-29. 1996: 59.

1.     Popovic, Z., Bogdanovic, V. & Gajic, I. (1997): Effect of changes in Vojvodina agroecosystem on population number of Partridge (Perdix perdix) and Brown Hare (Lepus europeus). Proceedings of  Symposium on Brown Hare and Partridges in Present Agroecosystems, Novi Sad, 1997. p. 114-126.

2.     Beukovic, M. & Marinkovic, B. (1997): Analyze of number in populations of partridge and improvement measures. Proceedings of Symposium on Brown Hare and Partridges in Present Agroecosystems, Novi Sad, 1997. p. 107-113.

 

172. Faragó, S. (1996): A Duna Gönyű-Szob közti szakasza (1791-1708 fkm) vízimadár állományának 10 éves (1982-1992) vizsgálata. Magyar Vízivad Közlemények 1: 1-461.

1.     Haraszthy, L. (szerk.)(1998): Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó Budapest.

2.     Nagy, Sz. (1998): Fontos madárélőhelyek Magyarországon. Az MME Könyvtára 15. Budapest, 138 pp.

3.     Kalivodová, E. & Darolová, A. (1998): Vtáky Slovenského Úseku Dunaja a Zitneho Ostrova. Edícia Biosféra A. Séria vedeckej literítúry, Vol. A 1. 97 pp.

4.     Musicz, L. (1998): A vadlúdtelelés ökológia-természetvédelmi vonatkozásai a tatai Öreg-tavon. Partimadár 6-7: 25-43.

5.     Musicz, L. & Szabó, B. (2000): A tatai Öreg-tavon telelő vadludak eutrofizációs szerepének vizsgálata 1996-1997 időközében. Magyar Vízivad Közlemények 6: 179-205.

6.     Fenyősi, L. (2000): A somogyi Dráva-szakasz vízimadarai.  Magyar Vízivad Közlemények 6: 261-285.

7.     Fenyősi L. (2002): A Dráva Barcs (155 fkm) és Szentborbás (133 fkm) közötti szakaszának vízimadár monitoringja, 1996-2000. Natuta Somogyiensis, 2002 (3): 89-98.

8.     Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

9.     Selmeczi Kovács, Á. (2003): Vízimadarak és egyes ökológiai tényezők kapcsolatának vizsgálata a Dunakanyarban. Aquila 109-110: 33-45.

10.  Kovács Gy.: Dél-balatoni madár monitoring. – Balatonlelle, 2004. - http://www.adta.hu/letoltes/Del-Balatoni_Madar_Monitoring.pdf

11.  Danko, S., Darolová, A. & Krištín, A. (2002): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. VEDA, Bratislava. 686 pp.

12.  Winkler D. (2005): Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Doktori (PhD) értekezés. - NymE EMK, Roth Gyula Erd. és Vadgazd. Tudományok Doktori Iskola. – Sopron, 208 p.

13.  Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2006 version. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Ramsar_RIS/RIS2006_Tata.pdf

 

174. Faragó, S. és Nagy, F. (1996): Vad és természetvédelmi programok a Lajta-Hanság Részvénytársaságban - Game and nature conservation projects in the area possessed by the Lajta-Hanság Joint Stock Company - Wild- und Naturschutzprojekte auf dem Gebiet der Lajta-Hanság Aktiengesellschaft. Mosonmagyaróvár. pp. 20.

1.     Nagy, Sz. (1998): Fontos madárélőhelyek Magyarországon. Az MME Könyvtára 15. Budapest, 138 pp.

 

176. Faragó, S. (1996): A Magyar Vadlúd Adatbázis 1984-1995: Egy tartamos monitoring - Data base of geese in Hungary 1984-1995: A long-term monitoring. Magyar Vízivad Közlemények 2: 3-168.

1.     Nagy, Sz. (1998): Fontos madárélőhelyek Magyarországon. Az MME Könyvtára 15. Budapest, pp. 138.

2.     Musicz, L. (1998): A vadlúdtelelés ökológia-természetvédelmi vonatkozásai a tatai Öreg-tavon. Partimadár 6-7: 25-43.

3.     Musicz, L. & Szabó, B. (2000): A tatai Öreg-tavon telelő vadludak eutrofizációs szerepének vizsgálata 1996-1997 időközében. Magyar Vízivad Közlemények 6: 179-205.

4.     Hadarics, T. (2000): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1997/1998-as vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 6: 207-260.

5.     Báldi, A. (2001): A vízimadarak tápanyagforgalmának jelentősége a Kisbalaton II. üteme vízminőségére irodalmi adatok alapján. Természetvédelmi Közlemények 9: 277-286.

6.     Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

7.     Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

8.     Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

9.     Walterné, I. V. (2003): A vadludak által okozott károk vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban. Magyar Vízivad Közlemények 10: 309-336.

10.  Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

11.  Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

12.  Fertő-táj – Kultur-táj –Világörökség. Kezelési Terve. – Stadtland, AVL, Bécs -  VÁTI Kht., Budapest/Bécs, 2003. 178 p. - http://www.fertotaj.hu/document/kezelesi_terv.pdf

13.  Boros, E. (2003): Vízimadár populációváltozások és környezeti okai a Kiskunsági Nemzeti Park szikes tavain és Mocsarain (KNP II. sz. területének térségében). Természetvédelmi Közlemények 10: 289-312.

14.  Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

15.  Selvitys kiljuhanhen suojelun mahdollisuuksista Suomessa. – Luonnos, 2008. – 121 p. - http://users.jyu.fi/~laurikah/Kotisivut/AnserErythropus/Selvitys.pdf

16.  Kiljuhanhen (Anser erythropus) suojeluohjelma. Ympäristöministeriö 2.3.2009. - http://www.environment.fi/download.asp?contentid=115684&lan=sv

17.  Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2006 version. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Ramsar_RIS/RIS2006_Tata.pdf

18.  Welterbe. Fertö-Neusiedler See. - http://www.welterbe.org/files/downloads/managementplan_de/whfns_6_7_8_deutsch.pdf

19.  Toming, M. & Ojaste, I.:  Tegevuskava väike-laukhane Anser erythropus kaitse korraldamiseks Eestis

2009-2013. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1098151/laukhane+kaitsekava.pdf

 

177. Faragó, S. & Jánoska, F. (1996): A Vadlúd Monitoring Eredményei az 1995/1996-os idényben Magyarországon - Results of geese monitoring in Hungary in the season 1995/1996. Magyar Vízivad Közlemények 2: 169-211.

 1. Musicz, L. (1998): A vadlúdtelelés ökológia-természetvédelmi vonatkozásai a tatai Öreg-tavon. Partimadár 6-7: 25-43.

 2. Musicz, L. & Szabó, B. (2000): A tatai Öreg-tavon telelő vadludak eutrofizációs szerepének vizsgálata 1996-1997 időközében. Magyar Vízivad Közlemények 6: 179-205.

 3. Hadarics, T. (2000): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1997/1998-as vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 6: 207-260.

 4. Báldi, A. (2001): A vízimadarak tápanyagforgalmának jelentősége a Kisbalaton II. üteme vízminőségére irodalmi adatok alapján. Természetvédelmi Közlemények 9: 277-286.

 5. Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

 6. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 7. Walterné, I. V. (2003): A vadludak által okozott károk vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban. Magyar Vízivad Közlemények 10: 309-336.

 8. Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

 9. Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 10. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 

178. Faragó, S. & Jánoska, F. (1996): A Szeptemberi Nemzetközi Nyári Lúd (Anser anser) Számlálás magyarországi eredményei 1989-1996 - Results of September International Greylag Goose Counts in Hungary 1989-1996. Magyar Vízivad Közlemények 2: 213-222.

 1. Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

 

180. Sugár, L., Csányi, S. & Faragó, S. (1996): Dilemma of wildlife management and introductions in Hungary: Pheasant Phasianus colchicus as an example. Wildlife Biology 2: 227.

1.          Sokos, Ch. K., Birtsas, P. K. & Tsachalidis, E. F. (2008): The aims of galliforms release and choice of techniques. Wildlife Biology 14 (4): 412-422. IF: 0,853

 

181. Faragó, S. (1997): The Hungarian Waterfowl Management Plan. Gibier Faune Sauvage, Game and Wildlife 13: 1023-1038.

1.          Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 

 

182. Faragó, S. (1997): Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. A fenntartható apróvad-gazdálkodás környezeti alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 356 pp.

 1. Haraszthy, L. (szerk.)(1998): Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó Budapest.

 2. Magyar,G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A. & Bankovics, A. (1998): Nomenclator Avium Hungariae. Magyarország madarainak névjegyzéke. Madártani Intézet – Mme- Winter Fair. Budapest-Szeged 202 pp.

 3. Váczi, M. (2000): Élőhelyrekonstrukció a Csákvári-réten. Magyar Vízivad Közlemények 6: 377-407.

 4. Sterbetz, I. (2003): Természetvédelmi elvárások a vadászetikában. Educatio ’98. Kft., Eger, 45 pp.

 5. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 6. Majzinger, I. (2003): A Békés megyei őzállomány mennyiségi változásainak elemzése. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 2. Őz: 34-43.

 7. Lukács, A., Sándor, Sz. & Szilvácsku, Zs. (2003): Útmutató a helyi jelentőségű természeti értékek védelméhez. MME-MTVSz. 136 pp.

 8. Selmeczi Kovács, Á. (2003): Vízimadarak és egyes ökológiai tényezők kapcsolatának vizsgálata a Dunakanyarban. Aquila 109-110: 33-45.

 9. Bíró Zs.,  Katona K.  & Szemethy L. (2003): A mezeinyúl táplálkozási jellegzetességei különböző magyarországi élőhelyeken. Vadbiológia 10: 68-73.

 10. Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 11. Csányi, S. (2005): Vadgazdálkodás. In: Bedő, Z. (szerk.): A rendszerváltás kihatása a természeti környezetre. Rendszerváltás Magyarországon. Műhelytanulmányok, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 93-113.

 12. Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen. 151 p. -

 13. Pinke, Gy. & Pál, R. (2008): Phytosociological and conservational study of the arable weed communities in Western Hungary. Plant Biosystems 142 (3): 491-508. IF: 0,517

 14. Pinke, Gy., Pál, R., Király, G. & Mesterházy, A. (2008): Conservational importance of the arable weed vegetation on extensively managed fields in Western Hungary. Journal of Plant Diseases and Protection Spec. Iss. 21: 447-452. IF: 0,566

 15. Pinke, Gy. & Pál, R. (2009): Floristic composition and corservation value of the stubble-field weed community, dominated by Stachys annua in western Hungary. Biologia 64 (2): 279-291. IF: 0,406

 16. Kajner P., Fazekas I.,  Flachner Zs.,  Molnár G. & Balogh P.: Szelídvízország. Kézikönyv a Tisza menti ártéri gazdálkodás megalapozásához. - http://free.x3.hu/kajnerp/Szelidviz/Szelidviz1_0.pdf

 17. Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) – 2006 version. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Ramsar_RIS/RIS2006_Tata.pdf

 

185. Faragó, S. (1997): The methodology used for the long-term monitoring of waterbirds in a large river. The Danube River between Gönyű and Szob (river kms 1791-1708) in Hungary, a case study. In: Faragó, S. and Kerekes, J.J. (Eds.): Limnology and Warefowl. Monitoring, Modelling and Management. Proceedings of a Symposium on Limnology and Waterfowl, Sopron/Sarród , Hungary, November 21-23, 1994. Magyar Vízivad Közlemények 3., Wetlands International Publication 43.: 31-41.

1. Hoyer, M. V., Notestein, S. K., Frazer, T. K. & Canfield Jr., D. E. (2006): A comparison between aquatic birds of lakes and coastal rivers in Florida. – Hydrobiologia 567 (1): 5-18. IF: 1,049

 

186. Faragó, S. & Náhlik, A. (1997): A vadállomány szabályozása. A fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 315 pp.

 1. Horváth, G. (1999): Összefoglalás a ’99-es hajózások eredményeiről. Füzike (A pest környéki Madarász Kör Kiadványa) 37 (11): 5-14.

 2. Rónai, F. (2000): Vadgazdaságtan. Budapest, Agrárszakoktatási Intézet. pp. 167.

 3. Mara, Á. (2000): Vadgazdaságtan. Csíkszereda, Románia. Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Kiadója. pp. 144.

 4. Varga, F. (szerk.)(2001): Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.

 5. Marosán, M. (2001): A gímszarvas egyes korbecslési módszereinek értékelése. Vadbiológia 8: 43-48.

 6. Feiszt, O. (2001): Az erdő, a vad természeti környezete. In: Fáczányi, Ö. (szerk.): Milleniumi vadászati almanach). Budapest, 2001. Dénes Natúr Műhely Kiadó. p. 43-46.

 7. Szélesy, M. (2002): Erdőrendezéstan. Sopron, Egyetemi jegyzet, Nyugat-Magyarországi Egyetem, pp. 226.

 8. Horvát, F. & Borhidi, A. (szerk.)(2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 289 pp.

 9. Ballók, Zs. (2003): A mezeinyúl-populációk sűrűségbecslése. A Vadgazda Vadászmagazin. 3 (1): 20-21.

 10. Sterbetz, I. (2003): Természetvédelmi elvárások a vadászetikában. Educatio ’98. Kft., Eger, 45 pp.

 11. Náhlik, A., Nagy-Balázs, A., Hopp, T., Nacsa, J. & Sándor, Gy. (2003): A célzott takarmányozás hatása az őzállomány testi fejlődésére és szaporodási teljesítményére. Vadbiológia 9: 46-53.

 12. Majzinger, I. (2003): Az őz szaporodási teljesítményére ható tényezők – szakirodalmi összefogaló. Vadbiológia 10: 42-54.

 13. Majzinger, I. (2003): Békés megye őzgazdálkodásának elemzése. Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA). 2003. április 1-2. pp. 11.

 14. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 15. Nagy, E. (2003): A hazai őzgazdálkodás időszerű kérdései. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 2. Őz: 6-12.

 16. Majzinger, I. (2003): A Békés megyei őzállomány mennyiségi változásainak elemzése. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 2. Őz: 34-43.

 17. Sugár, L. (2003): Erdei és mezei őzek szaporodási mutatói és az állományhasznosítás. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 2. Őz: 60-66.

 18. Delegan, I. (2003): Liszova zoologija. Vidavnyictvo Polli, Lviv.

 19. Sepsi, Á. & Szeley-Szabó, L. (2003): Medvéskönyv. Erdélyi Nimród Könyvek, Székelyudvarhely. 329 p.

 20. A természetvédelem vadgazdálkodási – vadászati koncepciója és a koncepció végrehajtási feladatai. KVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 2003. 47 p. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/vadaszt_tv/A%20term%E9szetv%E9delem%20vad%E1szati%20koncepci%F3ja%202004.pdf

 21. Gál, J.,  Marosán M.  & Náhlik A.  (2004): Életkor becslési módszerek a vaddisznónál. – Erdélyi Nimród 6 (2): 24-26.

 22. Ballók, Zs. (2004): A vadállomány becslésének módszerei. Erdélyi Nimród 6 (4): 26-27.

 23. Ballók, Zs. (2004): A vadállomány becslésének módszerei II. Erdélyi Nimród 6 (5): 26-27.

 24. Farkas, D. (2004): Nézd és lásd. Kézikönyv az őzről. Farkas Dénes kiadása. pp. 171.

 25. Nagy, E. (2004): Vaddisznó-gazdálkodásunk időszerű kérdései. Heves Megyei Vadász. 6 (2): 21-23.

 26. Dobó, E. (2004): A hazai apróvadfajok hatása a róka állománydinamikájára. Magyar Apróvad Közlemények 9: 135-287.

 27. Majzinger, I. (2004): Examination of Reproductive Performance of Roe Deer (Capreolus capreolus) in Hungary. Journal of Agricultural Sciences, Debrecen 15: 33-38.

 28. Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 29. Sándor, Gy. & Náhlik, A. (2005): A dámszarvas (Dama dama Linnaeus, 1758) szaporodásökológiája és állományszabályozása. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4: 52-57.

 30. Borók, I. (2005): A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dámszarvas telepítésének története és eredményeinek vizsgálata. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 4: 20-36.

 31. Barna R. (2005): A nagyvadgazdálkodás vizsgálata a dél-dunántúli régióban. Doktori értekezés. – Kaposvári Egyetem. - http://phd.ke.hu/fajlok/1240902159-de_2660.pdf

 32. Varga, Gy., & Sugár, L. (2005): Vaddisznó-állományok tüdőféreg-fertőzöttségének és kondíciójának vizsgálata a Zselicségben. Acta Agraria Kaposváriensis 9 (2): 23-31.

 33. Szemethy, L. (2005): A gímszarvas (Cervus elaphus) tehenek területhasználata egy erdő-mezőgazdasági élőhely-együttesben. Doktori értekezés, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő

 34. Kása, R. (2006): Szeptemberi nyúlvadászat?!  Megyei Kamarai Hírlevél (5 (1): 17-19.

 35. Bíró, Zs., Szemethy, L., Katona, K., Heltai, M., & Pető, Z. (2006): Seasonal distribution of red deer (Cervus elaphus) in a forest-agriculture habitat in Hungary. Mammalia 70 (1-2): 70–75. IF: 0,333

 36. Barna R. (2006): A nagyvadegység (NE) mint gazdasági mutató, az eltérő adottságú élőhelyek nagyvadgazdálkodásának összehasonlítására. – Gyepgazdálkodási Közlemények 2006 (4): 39-46. - http://www.agr.unideb.hu/kiadvany/gyep/2006-04/08BarnaR.pdf

 37. Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2006. 151 p. - http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/13933/1/de_3153.pdf

 38. Varjú, J., Kovács, Gy. & Tari, T. (2007): Az eurázsiai hód (Castor fiber Linnaeus, 1758) visszatelepülése a Szigetközbe.  In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron, p. 184-185.

 39. Majzinger, I. (2007): Javaslat őzállomány szabályozás és monitoring gyakorlati megvalósításához. In: Lakatos, F. & Varga, D. (szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia Anyagai. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. 2007: 118-119.

 40. Barna, R. & Horváthé Kovács, B. (2008): The big game unit (BGU) as an economic index to compare big game management in different habitats. Journal of Central European Agriculture 10 (1): 1-12.

 41. Marosán, M. (2009): Őzpopulációk tulajdonságainak elemzése az állományszabályozás tervezéséhez. Acta Agronómica Óváriensis 51 (1): 87-103.

 42. Mara, Á. & Sepsi, Á. (2009): Farkasaink. Csíkszereda. 169 pp.

 

187. Faragó, S. (1997): A Magyar Fogolyvédelmi Program. Gazdálkodás és kutatás. Magyar Apróvad Közlemények 1: 19-30.

1.     COST 341 - The effect of linear infrastructures on habitat fragmentation. Hungarian State of the Art Report. ÁKMI, Budapest, 2000. 119 p.

2.     Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2006. 151 p.

 

188. Faragó, S. (1997): The Hungarian Partridge Conservation Program. Conservation, Research and Management. Magyar Apróvad Közlemények 1: 31-44.

1.      MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 

189. Faragó, S. (1997): Az élőhelyszerkezet változása a mezőgazdasági termelés függvényében Magyarországon és hatása az elmúlt 100 évben az apróvad állományra. Magyar Apróvad Közlemények 1: 45-88.

1. Tóth Z. & Báldi A.: Az organikus gazdálkodás hatása a biodiverzitásra. – Természetvédelmi Közlemények, 2006 (12): 17-33.

 

190. Faragó, S. (1997): Changes in small game habitat structure in Hungary in the last 100 years. Magyar Apróvad Közlemények 1.: 89-106.

191. Faragó, S. (1997): A fogolypopuláció dinamikája a LAJTA Projectben, 1989-1995. Magyar Apróvad Közlemények 1: 107-132.

1.        Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 151 p.

 

195. Szél, Gy., Kádár, F. & Faragó, S. (1997): Abundance and Habitat Preference of Some Adult overwintering Ground Beetle Species in Crops in Western Hungary (Coleoptera: Carabidae). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 32 (3-4): 369-376. C: 3 (3/0) IF: 4,527 (4,527/0)

1.     Avgin, S.S. & Luff, M.L. (2009): Biodiversity of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) from crops in Turkey. Proceedings of the Entomological Society of Washington 111 (2): 326-334. IF: 0,351

2.     Heggenstaller, A.H., Menalled, F.D., Liebman, M. & Westerman, P.R. (2006): Seasonal patterns in post-dispersal seed predation of Abutilon theophasti and Setaria faberi in three cropping systems. Journal of Applied Ecology 43 (5): 999-1010. IF: 4,527

3.     Büchs, W. (2007): Impact On-farm Landscape Structures and Farming Systems on Predators. In: Alford, D. V. (ed.): Biocontrol of Oilseed Rape Pest. Blackwell.

4.     Kutasi Cs. (2005): Futóbogár-együttesek (Coleoptera: Carabidae) szerkezetének vizsgálata gyümölcsültetvényekben. Doktori értekezés. – Budapest, Corvinus Egyetem. 194 p.

 

198. Faragó, S. & Zomerdijk, P. (1997): Garganey – Anas querquedula., Shoveler – Anas clypeata. In: Hagemeijer, E J. M. & Blair, M. .J. (Eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T. & A. D. Poyser, London: 96-97, 98-99.

 1. Stanevicius, V. (1999): Nonbreeding avifauna and water ecosystem succession in the Lakes of different biological productivity in South Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 9 (1): 90-118.

 2. Stanevicius, V. (2001): Perinčių vandens paukščių gausumo monitoringas. - Lietuvos MA Ekologijos institutas, 2001: 3-6. - http://gamta.lt/files/2001m1240906758202.pdf

 3. Stanevicius, V. (2003): Monitoring of breeeding water birds in Lithuania: organisation and sampling designs. Ornis Hungarica 12-13: 89-94.

 

199. Kádár, F., Szél, Gy. és Faragó, S. (1998): Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) egy kisalföldi agrárterületen. Növényvédelem 34 (1): 3-10.

 1. Kutasi Cs. (2005): Futóbogár-együttesek (Coleoptera: Carabidae) szerkezetének vizsgálata gyümölcsültetvényekben. Doktori értekezés. – Budapest, Corvinus Egyetem, 2005. 194 p.

 2. Kádár F.  & Samu F. (2006): A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon. Növényvédelem 42 (6): 305-312.

 

201. Faragó, S. (1998): A Magyar Vízivad Információs Rendszer. Magyar Vízivad Közlemények 4: 3-16.

 1. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 2. Pellinger, A. (2003): A számlálások gyakoriságának hatása a vízimadár-monitoring adatok megbízhatóságára. Magyar Vízivad Közlemények 10: 425-436.

 3. Kovács Gy. (2004): Dél-balatoni madár monitoring. – Balatonlelle, 2004. - http://www.adta.hu/letoltes/Del-Balatoni_Madar_Monitoring.pdf

 4. Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 

202. Faragó, S. (1998): A vadlúd monitoring eredményei az 1996/1997-es idényben. Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 4: 17-59.

 1. Hadarics, T. (2000): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1997/1998-as vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 6: 207-260.

 2. Báldi, A. (2001): A vízimadarak tápanyagforgalmának jelentősége a Kisbalaton II. üteme vízminőségére irodalmi adatok alapján. Természetvédelmi Közlemények 9: 277-286.

 3. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 4. Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

 5. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 6. Walterné, I. V. (2003): A vadludak által okozott károk vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban. Magyar Vízivad Közlemények 10: 309-336.

 7. Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

 8. Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 9. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 

203. Faragó, S. (1998): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1996/1997-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 4: 61-263.

 1. Sterbetz, I. (2000a): Délkelet-magyarországi adatok a cigányréce (Aythya nyroca Güldenstädt, 1770) egykori elterjedéséről. Magyar Vízivad Közlemények 6: 33-46.

 2. Hadarics, T. (2000b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1997/1998-as vonulási idényben.  Magyar Vízivad Közlemények 6: 207-260.

 3. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 4. Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

 5. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 6. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 7. Fenyősi, L. (2005): Studies of avian communities along river Drava, between 2000-2004. Natura Somogyiensis 7: 119-141.

 

204. Faragó, S. és Ritter D. (1998): A vízivad teríték Magyarországon 1996-ban. Magyar Vízivad Közlemények 4: 265-365.

 1. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 

210. Faragó, S. és Buday, P. (1998): A LAJTA Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata. Magyar Apróvad Közlemények 2: 1-250.

 1. Nyenhuis, H. (2005): Einflüsse der Witterung auf das Rebhuhn (Perdix perdix L.) in der Randsituation zwischen Schutz und Jagd. Beiträge zur Jagd & Wildforschung 30: 147-156.

 2. Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen. 151 p.

 

213. Faragó, S. (1998): Habitat improvement of Hungarian partridge population (Perdix perdix): The Hungarian Partridge Conservation Program (HPCP). Gibier Faune Sauvage – Game and Wildlife 15 (1): 145-156.

 1. Bro, E., Mayot, P. & Corda, E. (2004): Impact of habitat management on grey partridge populations: assessing wildlife cover using a multisite BACI experiment. Journal of Applied Ecology 41: 846-857. IF: 3,266

 2. Bro, E., Reitz, F. & Landry, P. (2005): Grey partridge Perdix perdix population status in Central Northern France: spatial variability in density and 1994-2004 trend. Wildlife Biology 11 (4): 287-298. IF: 0,724

 

214. Faragó, S. (1998): Habitat selection by Grey Partridge (Perdix perdix) in the area of the Lajta Project (Western Hungary). Gibier Faune Sauvage – Game and Wildlife 15 (4): 481-490.

 1. O’Gorman, E. C., Kavanagh, B. & Rochford, J.. (2000): Home range and habitat use by the endangered Grey Partridge (Perdix perdix) in the Irish Midlands. Hungarian Small Game Bulletin 5: 211-228.

 

216. Mooij, J.H., Faragó, S. & Kirby, J.S. (1999): White-fronted Goose – Anser albifrons albifrons. In: Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, A.D. (Eds.): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publ. No. 48., Wetlands International Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark: 94-128.

Markkola, J., Iwabuchi, S., Gang, L., Aarvak, T., Tolvanen, P. & Oien, I. J. (1999): Lesser White-fronted Goose survey at the East Dongting and Poyang lakes in China, February 1999. - Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project – Annual report 1999. - http://www.wwf.fi/www/uploads/pdf/AR99CHIN.pdf

Ganter B. & Boyd, H.:  A Tropical Volcano, High Predation Pressure, and the Breeding Biology of Arctic Waterbirds: A Circumpolar Review of Breeding Failure in the Summer of 1992. – Arctic, 2000 (3): 289-305. - http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic53-3-289.pdf  IF: 0,880

Ushiyama, K., Amano, T., Fujita, G. & Higuchi, H.: Behavioral approaches to agricultural damage problems and conservation of geese. – Jpn. J. Ornithol. 2003 (52):  71-79.

Fox, A. D. (2003): The Greenland White-fronted Goose Anser albifrons flavirostris. The annual cycle of a migratory herbivore on the European continental fringe. Doktori értekezés. - National Environmental Research Institute Ministry of the Environment . Denmark. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_Ovrige/rapporter/TFO_Doctors_27art_web/TFO_Doctors_web.pdf

Hötker, H., Thomsen, K-M. & Köster , H. (2004): Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse – Fakten, Wissenlücken, Anforderungen an die Forschung, ornithologische Kriterien zum Ausbau von regenerativen Energiegewinnungsformen. Michael-Otto-Institut im NABU. Endbericht 78 pp.

Hötker, H., Thomsen, K-M.  & Jeromin, H..: Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. NABU, Bonn, 2005. 65 p. - http://bergenhusen.nabu.de/bericht/englische%20windkraftstudie.pdf

Ely et al (2005): Circumpolar variation in morphological characteristics of Greater White-fronted Geese Anser albifrons. Bird Study 52 (2): 104-119.  IF: 0,875

Arzel, C., Elmberg, J. & Guillemain, M. (2006): Ecology of spring-migrating Anatidae: a review. Journal of Ornithology 147 (2): 167-184. IF: 1,010

Kruckenberg, H., Müskens, G. & Ebbinge, B. S. (2007): Satellitetracking of European Whitefronted Geese (Anser albifrons) during spring migration 2006 – preliminary results. – Vogelwarte 45: 330-331.

Spaans, B., van1t Hoff, K., van der Veer, W. & Ebbinge, B. S. (2007): The significance of female body stores for egg laying and incubation in Dark-bellied Brent Geese Branta bernicla bernicla. – Ardea 95 (1): 1-13. IF: 1,076

Mooij, J. (2008): Development and international importance of the goose wintering site along the German Lower Rhine. Vogelwelt 129: 174-184.

Kuijken, E. & Verscheure, Ch. (2008): Greater White-fronted Geese Anser albifrons and Pink-footed Geese A. brachyrhynchus wintering in Belgium: observations on interspecific relations. Vogelwelt 129: 185-190.

Kruckenberg, H., Müskens, G. & Ebbinge, B. S. (2008): Satellite tracking of Greater White-fronted Geese Anser albifrons during spring migration 2006 – preliminary results. Vogelwelt 129: 338-342.

Kölzsch, A. (2009): Large-scale biological transportation networks cargo ship traffic and bird migration. Doktori értekezés. - Fakultät f¨ur Mathematik und Naturwissenschaften der Carl von Ossietzky Universit¨at Oldenburg zur Erlangung des Grades und Titels eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) angenommene Dissertation.

http://oops.uni-oldenburg.de/volltexte/2009/941/pdf/koelar09.pdf

Emelchenko, N.N. (2009): Obzor migratsii belolobogo gusya (Anser albifrons) v zapadnoi palearktike. – Zoologicheskii Zhurnal 88 (9): 1090-1108.

Schielzeth, H., Eichhorn, G., Heinicke, T., Kamp, J., Koshkin, M. A., Koshkin, A. V. & Lachmann, L. (2008): Waterbird population estimates for a key staging site in Kazakhstan: a contribution to wetland conservation on the Central Asian flyway. Bird Conservation International 18: 71-86. IF: 0,965

 

217. Lorentsen, S.-H., Oien, I.J., Aarvak, T., Markkola, J., von Essen, L., Faragó, S., Morozov, V., Syroechkovsky Jr., E. & Tolvanen, P. (1999): Lesser White-fronted Goose – Anser erythropus. In: Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, A.D. (Eds.): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publ. No. 48., Wetlands International Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark. : 144-161.

Lorentsen, S.-H., Oien, I. J. & Aarvak, T. (1998): Migration of Fennoscandian lesser white-fronted geese Anser erythropus mapped by satellite telemetry. Biological Conservation 84 (1): 47-52. IF: 1,102

Ruokonen, M., Kvist, L., Tagelström, H. & Lumme, J. (2000): Goose hybrids, captive breeding and restocking of the Fennoscandian population of the Lesser White-fronted goose (Anser erythropus). Conservation Genetics 1: 277-283.

Gang, L. (1999): Status of Lesser White-fronted Goose in China. - Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project – Annual report 1999.

Below, A. (2000): Suojelualueverkoston merkitys eraille nisakas- ja lintulaejille. – Metsahallituksen luonnonsuolejujkaisuja – Sarja A. 2000 (121): 108.

Liukkonen-Anttila, T (2001): Nutritional and genetic adaptation of galliform birds: implications for hand-rearing and restocking. Acta Universitatis Ouluensis A 367. Oulun Yliopisto, Oulu.

Aarvak, T. & Oien, I. J. (2003): Moult and autumn migration of non-breeding Fennoscandian Lesser White-fronted Geese Anser erythropus mapped by satellite telemetry. Bird Conservation International 13: 213-226. IF: 0,381

Report on the status and perspective of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus Report prepared by UNEP World Conservation Monitoring Centre, Cambridge U.K. October, 2003. 33 p. -

Aarvak, T., Arkiomaa, A., Tolvanen, P., Øien, Ingar J.  & Timonen,  S.: Inventories and catching attempts of Lesser White fronted Geese Anser erythropus at Lake Kulykol, Kazakstan, in 2002 and 2003. – In: Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project – Report 2001–2003. p. 36-40.

Koffijberg, K., Cottaar, F. & van der Jeugd, H. (2005): Pleisterplaatsen van Dwergganzen Anser erythropus in Nederland. - SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2005. -

Boere, G., Galbraith, C.  & Stroud, D. (2006): Waterbirds around the world. – Edinburgh, Scottish Natural Heritage, 960 p. –

Ruokonen, M., Kvist, L., Aarvak, T., Markkola, J., Morozov, V. V., Oien, I. J., Syroechkovsky Jr. E. E., Tolvanen, P. & Lumme, J. (2004): Population genetic structure and conservation of the lesser white-fronted goose Anser erythropus. Conservation Genetics 5 (4): 501-512. IF: 1,488

Morozov, V. V. (2006): The Lesser White-fronted Goose Anser Erythropus at the verge of the millennium. In: Boere, G. C., Galbraith, C. A. & Stroud, D. A. (eds.): Waterbirds around the World. Th. Stationery Office, Edinburgh, UK: 380-381.

Zhuravlev, V. B., Irisova, N. L., Kudryashova, I. V. & Jakovlev, R. V. (eds.)(2006): Krasznaja kniga Altajszkogo kraja. Tom 2. – Barnaul, Altajszkij Goszuniverszitet.

Anderson, Å. & Larsson, T. (2006): Reintroduction of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Swedish Lapland. In: Boere, G. C., Galbraith, C. A. & Stroud, D. A. (eds.): Waterbirds around the World. Th. Stationery Office, Edinburgh, UK: 635-636.

REVIEW REPORTS CONCERTED ACTION SPECIES PART III: BIRDS. - http://www.cms.int/bodies/ScC/13th_scientific_council/pdf/en/ScC13_Doc_07_Attach3_Review%20CASp_Birds_E.pdf

Kiljuhanhen (Anser erythropus) suojeluohjelma. Ympäristöministeriö 2.3.2009. - http://www.environment.fi/download.asp?contentid=115684&lan=sv

Toming, M. & Ojaste, I.:  Tegevuskava väike-laukhane Anser erythropus kaitse korraldamiseks Eestis

2009-2013. http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1098151/laukhane+kaitsekava.pdf

 

218. Dick, G., Baccetti, N., Boukhalfa, D., Darolova, A., Faragó, S., Hudec, K., Leito, A., Markkola, J. és Witkowski, J. (1999): Greylag Goose – Anser anser: Central Europe/North Africa.  In: Madsen, J., Cracknell, G. & Fox, A.D. (Eds.): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publ. No. 48., Wetlands International Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark: 202-213.

 1. Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

 2. Desnouhes, L., Gouraud, Ch., Lepley, M., Pichaud, M. Guillemain, M. & Mesléard, F. (2007): Greylag geese (Anser anser)- Scirpus maritimus relationships in a newly colonised wintering area in the Camargue (France). Ornis Fennica 84: 12-20. IF: 0,681

 3. Tucakov, M.: Breeding, migration dynamic and conservation of Greylag Goose on margins of its Central European population in north-west Serbia. – Ekologija, 2008 (1-2): 33-37.

 

221. Faragó, S. és Jánoska,F. (1999): Vadlúd állományvizsgálatok a Fertő-tájon 1994/1995. Szélkiáltó 11: 22-24.

 1. Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 

222. Faragó, S. (1999): A vadlúd monitoring eredményei az 1997/1998-as idényben Magyarországon (Results of Geese Monitoring in Hungary in the season 1997/1998). Magyar Vízivad Közlemények 5: 3-62.

 1. Hadarics, T. (2000): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1997/1998-as vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 6: 207-260.

 2. Lovászi, P. (szerk.)(2002): Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon. Magyarország és a Natura 2000. II. MME., Budapest, 140 pp.

 3. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 4. Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

 5. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 6. Walterné, I. V. (2003): A vadludak által okozott károk vizsgálata mezőgazdasági kultúrákban. Magyar Vízivad Közlemények 10: 309-336.

 7. Kampe-Persson, H. (2002): Greylag Goose Anser anser. BWP Update 4 (3): 181-216.

 8. Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 9. BirdLife International (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International, BirdLife Conservation Series No. 12.

 10. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 

223. Faragó, S. (1999): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1997/1998-as idényben. (Results of Hungarian Waterfowl Monitoring in the season 1997/1998). . Magyar Vízivad Közlemények 5: 63-328.

 1. Hadarics, T. (2000): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1997/1998-as vonulási idényben.  Magyar Vízivad Közlemények 6: 207-260.

 2. Lovászi, P. (szerk.)(2002): Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon. Magyarország és a Natura 2000. II. MME., Budapest, 140 pp.

 3. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 4. Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

 5. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 6. BirdLife International (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International, BirdLife Conservation Series No. 12.

 7. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 8. Fenyősi, L. (2005): Studies of avian communities along river Drava, between 2000-2004. Natura Somogyiensis 7: 119-141.

 

224. Faragó, S. és Ritter, D. (1999): A vízivad teríték Magyarországon 1997-ben (The waterfowl hunting bags in Hungary in 1997). Magyar Vízivad Közlemények 5: 329-418.

 1. Selmeczi Kovács, Á. (2003): A Dunakanyar vízimadárállományának változásai az ökológiai viszonyok függvényében az elmúlt évtizedben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 1-140.

 

227. Faragó, S. (Szerk.)(1999): Az apróvad-gazdálkodás stratégiai terve Magyarországon. Vadászévkönyv 2000. : 112-146.

 1. Pintér, I. (2000): Bevezető gondolatok a magyar vadgazdálkodás helyzetéről és a ragadozók megítéléséről. A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései 1: 3-6.

 2. Heltay, I. (2000): A rókaállomány immunizálásának kérdései A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései 1: 73-80.

 3. Szemethy, L. & Heltay, M. (2000): Ragadozó-gazdálkodás: az elmélet összekapcsolása a gyakorlattal. A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései 1: 81-88.

 

229. Faragó, S. (1999): Gerinces állatrendszertan. Egyetemi jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 224 pp.

 1. Szabó, Á., Szemethy, L., Firmánszky, G. & Heltai, M. (2000): Visszatelepülő nagyragadozók vadgazdálkodási és természetvédelmi problémái. A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései 1: 62-72.

 2. Juhász, L. és Kozák, L. (2001): Vadászati állattan. Madarak. Debreceni Egyetem, Jegyzet. 166 pp.

 3. Juhász, L. és Kozák, L. (2002): Állatrendszertan. Debreceni Egyetem, Jegyzet. 96 pp.

 4. Juhász, L. és Kozák, L. (2004): Állattani ismeretek. Bástya Kiadó, Debrecen. 162 pp.

 

232. Faragó, S. (Szerk.)(2000): Gerinces állatfajok védelme. Természetvédelmi Szakmérnöki Jegyzet. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 294 pp.

 1. Szabó, Á., Szemethy, L., Firmánszky, G. & Heltai, M. (2000): Visszatelepülő nagyragadozók természetvédelmi és vadgazdálkodási problémái. A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései 1: 62-72.

 2. Juhász, L. & Kozák, L. (2001): Vadászati állattan. Madarak. Debreceni Egyetem, Jegyzet. 166 pp.

 3. Sterbetz, I. (2003): Természetvédelmi elvárások a vadászetikában. Educatio ’98. Kft, Eger, 45 pp.

 4. Márkus, F. (2004): Természetvédelmi Közlemények 11: 359-369.

 5. Kovács Gy. (2004): Dél-balatoni madár monitoring. – Balatonlelle, 2004. - http://www.adta.hu/letoltes/Del-Balatoni_Madar_Monitoring.pdf

 

237. Potts, D. és Faragó, S. (2000): Partridges in Hungary, 1922-1933. In: Faragó, S. (Szerk.): Perdix VIII. Proceedings of an International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic, Sopron, Hungary, 26-29 October 1998. Magyar Apróvad Közlemények 5: 267-290.

 1. Dudley, S. P. (2005): Changes to Category C of the British List. Ibis 147 (4): 803-820. IF: 1,077

 

238. Faragó, S. (2000): The LAJTA Project – The pilot project of the Hungarian Partridge Conservation Program (HPCP). In: Faragó, S. (Szerk.): Perdix VIII. Proceedings of an International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic, Sopron, Hungary, 26-29 October 1998. Magyar Apróvad Közlemények 5: 301-312.

 1. Márkus, F. (2004): Gerinces állatfajok visszatelepítésének természetrajza Magyarországon 1970-től napjainkig. Természetvédelmi Közlemények 11: 359-369.

 

241. Parz-Gollner, R. és Faragó, S. (2000): Phenology, distribution and protection of migrating geese in the National Park area Lake Neusiedel/Lake Fertő. Magyar Vízivad Közlemények 6: 157-178.

 1. Steiner, W. & Parz-Gollner, R. (2003): Actual numbers and effects of recreational disturbance on the distribution and behaviour of Greylag Geese (Anser anser) in the Neusiedler See – Seewinkel National Park area. Journal for Nature Conservation 11 (4)

 2. Steiner, W. & Parz-Gollner, R. (2002): Actual numbers and effects of recreational disturbance on the distribution and behaviour of Greylag Geese (Anser anser) in the Neusiedler See – Seewinkel National Park area. – In Arnberger, A., Brandenburg, C. & Muhar, A. (eds): Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas Conference Proceedings. p. 89-94.

 

245. Faragó, S., László, R. és Sándor, Gy. (2000): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) testméretei, a taríték ivari és korviszonyai 1990-1999 között Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 6: 409-461.

1. Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 

256. Faragó, S., Giczi, F. & Wurm, H. (2001): Management for the great bustard (Otis tarda) in Western Hungary. Game and Wildlife Science 18 (2): 171-181.

 1. Márkus, F. (2004): Gerinces állatfajok visszatelepítésének természetrajza Magyarországon 1970-től napjainkig. Természetvédelmi Közlemények 11: 359-369.

 2. Bankovics, A. (2005): A general overwiew of the threath of Hungarian great bustards (Otis tarda). Aquila 112: 135-142.

 3. Pellinger, A. & Váczi, M. (2005): Factors endangering the great bustard (Otis tarda) population of the Kisalföld and nature conservation measures to protect the species. Aquila 112: 211-213.

 4. Osborne, P. E. (2005): Key issues in assessing the feasibility of reitroducing the great bustard Otis tarda to Britain.  – Oryx 39: 22-29. IF: 1,392

 

260. Faragó, S. (2001): Magyarország túzokállománya az 1985. évi Országos Túzokállományfelmérés alapján. Magyar Apróvad Közlemények 6: 239-276.

1.          Nagy Szabolcs Péter: A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és az EU-csatlakozás várható hatásai a mezei madárfajokra Magyarországon. Doktori (PhD értekezés). – Sopron, NymE EMK, Roth Gyula Erd. és Vadgazd. Tudományok Doktori Iskola, 2007.  – 141 p.

 

268. Faragó, S. (2001): A Vadlúd Monitoring eredményei az 1998/1999-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 7: 3-40.

 1. Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

 2. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 3. Mahunka, S. (szerk.)(2002): The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Natural History of the National Parks of Hungary 13 (2): 745-785.

 4. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 5. Albert, L., Hajtó, L. & Szinai, P. (2004): Status of the Mute Swan (Cygnus olor) in Hungary at the beginning of the 21st century. Aquila 111: 19-41.

 

269. Faragó, S. (2001): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1998/1999-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 7: 41-212.

 1. Hadarics, T. (2003a): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1998/1999-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 141-195.

 2. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 3. Selmeczi Kovács, Á. (2003): Vízimadarak és egyes ökológiai tényezők kapcsolatának vizsgálata a Dunakanyarban. Aquila 109-110: 33-45.

 4. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 5. Fenyősi, L. (2005): Studies of avian communities along river Drava, between 2000-2004. Natura Somogyiensis 7: 119-141.

 

271. Faragó, S. (2001): Spatial-temporal pattern of goose bags in Hungary – effect of shooting on dynamics of huntable goose species. In: Patterson, I. (szerk): Proceedings of the 6th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International. Roosta, Estonia. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 9: 20-21.

 1. Schielzeth, H., Eichhorn, G., Heinicke, T., Kamp, J., Koshkin, M. A., Koshkin, A. V. & Lachmann, L. (2008): Waterbird population estimates for a key staging site in Kazakhstan: a contribution to wetland conservation on the Central Asian flyway. Bird Conservation International 18: 71-86. IF: 0,965-

 

272. Faragó, S. (2001): Trends in the breeding and staging population of the Grey-lag Goose (Anser anser) in Hungary. In: Patterson, I. (szerk): Proceedings of the 6th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International. Roosta, Estonia. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 9: 21-22.

Tucakov, M. (2008): Breeding, migration dynamic and conservation of Greylag Goose on margins of its Central European population in north-west Serbia. – Ekologija 2008 (1-2): 33-37.

 

276. Faragó, S. (2002): A Vadlúd Monitoring eredményei az 1999/2000-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 8: 3-43.

 1. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 2. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 3. Albert, L., Hajtó, L. & Szinai, P. (2004): Status of the Mute Swan (Cygnus olor) in Hungary at the beginning of the 21st century. Aquila 111: 19-41.

 

277. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2002): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei az 1999/2000-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 8: 44-255.

 1. Hadarics, T. (2003b): Ritkább vízivadfajok előfordulása Magyarországon az 1999/2000-es vonulási idényben. Magyar Vízivad Közlemények 10: 197-263.

 2. Selmeczi Kovács, Á. (2003): Vízimadarak és egyes ökológiai tényezők kapcsolatának vizsgálata a Dunakanyarban. Aquila 109-110: 33-45.

 3. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 

283. Faragó, S. (2002): Vadászati állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 496 pp.

 1. Lanszky, J. (2002): Magyarországon élő ragadozó emlősök táplálkozás-ökológiája. Natura Somogyiensis 4. 177 pp.

 2. Lanszky J. (összeáll.): Ragadozó emlősök és táplálkozás-ökológiájuk. Oktatási segédanyag. - Kaposvár, KE Állattudományi Kar, 2003. 100 p.

 3. A természetvédelem vadgazdálkodási – vadászati koncepciója és a koncepció végrehajtási feladatai. KVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 2003. 47 p. - http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/vadaszt_tv/A%20term%E9szetv%E9delem%20vad%E1szati%20koncepci%F3ja%202004.pdf

 4. Kalotás, Zs. (2004): Az ökológiai folyosó és a vándorló állatvilág. Nemzeti Ökológiai Hálózat 8. 24 pp.

 5. Gál, J.,  Marosán M.  & Náhlik A.  (2004): Életkor becslési módszerek a vaddisznónál. – Erdélyi Nimród 6 (2): 24-26.

 6. Nagy, E. (2005): A dámszarvas-gazdálkodás időszerű kérdései. A vadgazdálkodás Időszerű kérdései 4: 6-19.

 7. Gere, T. (2005): Gazdasági állatok viselkedése VI. A baromfi viselkedése. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 206 pp.

 8. Lanszkiné, Sz. G. & Lanszki, J. (2005): Urbanizálódó ragadozó emlősök lakossági megfigyelése és megítélése két Somogy megyei faluban. Acta Agraria Kaposváriensis 9 (1): 51-58.

 9. Winkler D.: Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Doktori (PhD) értekezés. - NymE EMK, Roth Gyula Erd. és Vadgazd. Tudományok Doktori Iskola. – Sopron, 2005. 208 p.

 10. Bartosiewicz, L., Boroneant, V., Bonsall, C. & Stallibrass, S. (2006): Size ranges of prehistoric cattle and pig at schela cladovei (iron gates region, Romania). - ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie – Istorie 14 (1): 23-42.

 11. Szendrei L. (2006): A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben. Doktori értekezés. – Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2006. 151 p.

 12. MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 13. Bihari, Z. (2007): Barna medve – Ursus arctos Linnaeus, 1758. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 224-225.

 14. Lanszki, J., Heltai, M. & Lehoczky, R. (2007): Molnárgörény – Mustela eversmanni Lesson, 1827. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 230-231.

 15. Heltai, M. & Lanszki, J. (2007): Eurázsiai menyét – Mustela nivalis Linnaeus, 1766. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 232-233.

 16. Heltai, M. & Lanszki, J. (2007): Házi görény – Mustela putorius Linnaeus, 1758. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 234-235.

 17. Lanszki, J. & Heltai, M. (2007): Nyuszt – Martes martes (Linnaeus, 1758). In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 239-240.

 18. Lanszki, J, Sugár L. & Orosz E.: Hazai vidrák morfológiai jellemzőiés elhulláso okai post mortem vizsgálat alapján. – Állattani Közlemények, 2007. 92 (1): 67-76.

 19. Szemethy, L., Bíró, Zs. & Lehoczky, R. (2007): Dámszarvas – Dama dama (Linnaeus, 1758). In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 266-268.

 20. Bihari, Z. (2007): Alpesi zerge – Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758. In: Bihari, Z., Csorba, G. & Heltai, M. (szerk.): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest. 269-270.

 21. Erdős S.: A legelés intenzitásának hatása a mezei pacsirta (Alauda arvensis) költési sikerére a kiskunsági Bösztörpusztán. Ornis Hungarica 2008 (15-16): 1-6.

22.     Mara, Á. & Sepsi, Á. (2009): Farkasaink. Csíkszereda. 169 pp.

23.     Lanszki, J. & Valkár, B. (2009): Data for external morphometry of stone marten, polecat and weasel in Hungary. – Natura Somogyiensis 15: 227-230.

 

284. Faragó, S. (2002): A Magyar Vízivad-monitoring eredményei. 1. A vadrécék vizsgálata (1996-2001). Nimród Vadászújság 90 (8): 23-25, 28-29.

 1. Kotymán, L. (2004). A rétisas (Haliaeetus albicilla) állománymozgalma és védelme Csongrád megyében 1990-2003 között. Aquila 111: 43-57.

 

289. Faragó, S. & László, R. (2002): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) teríték monitoring eredményei 2000-ben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 9: 323-340.

1. A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005. -http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EU-jelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

290. Faragó, S. (2002): Magyarország a vadludak európai országútján. Nimród Vadászújság 90 (10): 20-22, 29.

 1. Kotymán, L. (2004). A rétisas (Haliaeetus albicilla) állománymozgalma és védelme Csongrád megyében 1990-2003 között. Aquila 111: 43-57.

 

291. Faragó, S. és Pintér, I. (2002): A fenntartható természetközeli vadgazdálkodás feltételrendszere. In: Péterfalvi, J. (szerk.): X. Wood-Tech Erdészeti Szakmai Konferencia Előadása: 57-67.

1.          Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 

296. Faragó, S. (2003): A Magyar Erdei Szalonka Teríték Monitoring 2002. évi eredményei. A Vadgazda 2 (3): 7.

1. A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005. -http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EU-jelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

299. Gál, J., Marosán, M., Faragó, S. és Sándor, Gy. (2003): A balkáni gerle vizsgálata a Lajta-Projectben. Vadbiológia 9: 123-127.

1. Varga S. (2008): Galambfélék jelenléte állattenyésztő telepeken. Doktori éertekezés. – Debrecen, DE Mezőgazdaságtudományi Kar, 2008. -

 

317. Faragó, S. & Gosztonyi, L. (2003): A Vadlúd Monitoring eredményei a 2001/2002-es idényben Magyarországon. Magyar Vízivad Közlemények 11: 3-50.

 1. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 

318. Faragó, S. és Gosztonyi, L. (2003): A Magyar Vízivad Monitoring eredményei a 2001/2002-es idényben. Magyar Vízivad Közlemények 11: 51-252.

 1. Ecsedi, Z. (szerk.)(2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair, Balmazújváros-Szeged 588 pp.

 2. Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 

319. Faragó, S., Csányi, S & Lehoczki, R. (2003): A vízivad teríték Magyarországon a 2001/2002-es vadászidényben. Magyar Vízivad Közlemények 11: 253-342.

1.     Béltelkiné Gál, A. & Kovács, A. (2004): A Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. Budapest, MME, pp. 76.

 

325. Faragó, S. (2004): The White-fronted Goose – Anser albifrons (Scopoli, 1769) – in Hungary. Abstracts of 8th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International, Odessa, 5-10. March 2004, Ukraine: 33-35.

1. Emelchenko, N.N. (2009): Obzor migratsii belolobogo gusya (Anser albifrons) v zapadnoi palearktike. Zoologicheskii Zhurnal, 2009 (9): 1090-1108.

 

333. Faragó, S. (2005): A klímaváltozás valószínűsíthető hatásai a hazai vadgazdálkodásra. „AGRO-21” Füzetek, Klímaváltozás – Hatások – Válaszok. 43: 87-104 (147-148).

 1. Láng, I., Csete, L. & Jolánkai, M. (2007): A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. A VAHAVA jelentés. Szaktudás Kiadó Ház, 220 pp.

 

335. Faragó, S. (2005): Space-time pattern of migratory goose species in the last twenty years in Hungary. Abstracts of GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary.

 1. Leito, A. (2008): Internationally important staging areas for geese in Estonia. Vogelwelt 129: 191-194.

 

337. Faragó, S., Lelkes, A. & Kovács, Gy. (2005): Population dynamics of goose species at Kisbalaton and Lake Balaton, 2003-2005. Abstracts of GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary.

1. Emelchenko, N.N. (2009): Obzor migratsii belolobogo gusya (anser albifrons) v zapadnoi palearktike. – Zoologicheskii Zhurnal 88 (9): 1090-1108. -

 

338. Faragó, S. (2005): Schießen oder Schützen? Vogelarten an der Grenze der Nutzung in Ungarn. Beiträge zur Jagd & Wildforschung 30: 95-107.

1.        A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005. -http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EU-jelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

348. Faragó, S. (2006): One-hundred-year trend of the Great Bustard (Otis tarda) population in the Kisalföld Region. Aquila 112: 153-162.

 1. MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 2. A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005. -http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EU-jelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

350. Faragó, S. (2006): Élőhely-gazdálkodás mezei területeken, különös tekintettel a gyepgazdálkodásra. Gyepgazdálkodási Közlemények 4: 11-22.

1. Schally, G., Szemethy, L. & Csányi, S. (2010): A mezei őz területhasználatát meghatározó élőhelyszerkezeti-elemek vizsgálata. Vadbiológia 13: 41-48.

 

 

361. Báldi, A. & Faragó, S. (2007): Long-term changes of farmland game populations in a post-socialist country (Hungary). Agriculture, Ecosystems & Environment 118: 307-311. IF: 2.308 C: 13 (7/6) IF: 20,328 (6,147/14,181)

1. Stoate, C.; Baldi, A.; Beja, P.; Boatman, N.D.; Herzon, I.; van Doorn, A.; de Snoo, G.R.; Rakosy, L.; Ramwell, C. (2009): Ecological impacts of early 21st century agricultural change in Europe – A review. Journal of Environmental Management 91 (1):22-46. IF: 1,794

2.        Kuijper, D.P.J., Oosterveld, E. & Wymenga, E. (2009): Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix) population-a review. European Journal of Wildlife Research 55 (5): 455-463. IF: 1,543

3.        Takacs, V., Zduniak, P., Panek, M. & Tryjanowski, P. (2009): Does handling reduce the winter body mass of the European hare? – Central European Journal of Biology 4 (3):427-433. IF: 0,662

4.        Pullin, A.S., Baldi, A., Can, O.E., Dieterich, M., Kati, V., Livoreil, B., Lovei, G., Mihok, B., Nevin, O., Selva, N. & Sousa-Pinto, I. (2009): Conservation Focus on Europe: Major Conservation Policy Issues That Need to Be Informed by Conservation Science. Conservation Biology 23 (4):818-824. IF: 4,705

5.        Erdos, S., Baldi, A. & Batary, P. (2009): Nest-site selection and breeding ecology of Sky Larks Alauda arvensis in Hungarian farmland. Bird Study 56: 259-263. Part 2. IF: 1,157

6.        Telleria, J.L., Ramirez, A., Galarza, A., Carbonell, R., Perez-Tris, J. & Santos, T. (2008): Geographical, landscape and habitat effects on birds in Northern Spanish farmlands: Implications for conservation. Ardeola 55 (2): 203-219. IF: 0,46

7.        Santilli, F. & Ferretti, M. (2008): Do soils affect brown hare Lepus europaeus abundance in agricultural habitats? Hystrix 19 (1): 39-45.

8.        Batary, P., Kovacs, A. & Baldi, A. (2008): Management effects on carabid beetles and spiders in Central Hungarian grasslands and cereal fields. Community Ecology 9 (2): 247-254. IF: 0,898

9.        Reif, J., Storch, D., Vorisek, P., Stastny, K. & Bejcek, V. (2008): Bird-habitat associations predict population trends in central European forest and farmland birds. Biodiversity and Conversation 17 (13): 3307-3319. IF: 1,473

10.     Batary, P., Baldi, A., Samu, F., Szuts, T. & Erdos, S. (2008): Are spiders reacting to local or landscape scale effects in Hungarian pastures? Biological Conservation 141 (8): 2062-2070. IF: 3,566

11.     Reif, J., Vorisek, P., Stastny, K., Bejcek, V. & Petr, J. (2008): Agricultural intensification and farmland birds: new insights from a central European country. Ibis 150 (3): 596-605. IF: 1,443

12.     Pinke, G., Pal, R., Kiraly, G. & Mesterhazy, A.: Conservational importance of the arable weed vegetation on extensively managed fields in western Hungary. Journal of Plant Diseases and Protection 21: 447-451. IF: 0,566

13.     Kovács, A., Batáry, P. & Báldi, A. (2007): The influence of landscape context on flora and arthropod fauna of winter cereal fields. Journal of Landscape Ecology 5 (1): 151-160. IF: 2,061

14.     A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005.

15.     http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EUjelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

Kutatási jelentések

 

Faragó, S. (1992): Wilbiologische Untersuchungen und Jagd in Seewinkel. Ungarische Teil.  (Endbericht). EFE Vadgazdálkodási Tanszék, Sopron. pp. 49.

 1. Dick, G., Dvorak, M., Grüll, A., Kohler, B. & Rauer, G. (Eds.)(1994): Vogelparadies mit Zukunft? Ramsar Gebiet Neusiedler See - Seewinkel. Umweltbundsamt, Wien

 2. Parz-Gollner, R., Szinowatz, H. & Gossow, H. (1994): Untersuchungen zur Ökologie, räumlichen Verbreitung und wirtschaflichen Bedeutung von jagdbaren Wildarten im Seewinkel sowie Vorschläge zur Wildtierbehandlung in einem geplanten NP Neusiedler See-Seewinkel. BFB-Bericht 80: 1-83.

 

Faragó, S. (1994): Természetes vadpopulációk fenntartásának lehetőségei agrárkörnyezetben, különös tekintettel a fogoly (Perdix perdix) megőrzésére - LAJTA-Project 1993 (Részjelentés) Magyar Fogoly Kutató Csoport, EFE Vadgazdálkodási Tanszék, Sopron. pp. 72.

 1. Jánoska, F. (2003): Erdősávok szerepe a természetvédelemben és vadgazdálkodásban. In: Barna, T. (szerk.): Alföldi erdőkért Egyesület Kutatói Nap 2003. Tudományos eredmények a gyakorlatban: 70-79.

 2. Jánoska F.: Fészkelő madárközösségek vizsgálata kiaslföldi erdősávokban. – Ornis Hungarica & Suppl., 1998. 1: 49-58.

 

Faragó S. (2002): Jelentés a kisalföldi túzokállomány védelméről 2001 évben, 11 p.

 1. A „Taktaköz” Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok. (Témavezető: Ángyán József, Podmaniczky László). Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő, 2004. 139 p.

 

 

Faragó, S. (2003): Program a túzok (Otis tarda) védelmére Magyarországon. Fajmegőrzési terv. KvVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest. 73 p.

1.        Práger, A. (2005). Population estimates, trends and synchronised census of great bustard (Otis tarda) in Hungary. Aquila 112: 143-150.

2.        High nature value farmlandCharacteristics, trends and policy challenges. – EEA Report No 1/2004.31 p. http://209.85.135.132/search?q=cache:vDXkOYums_MJ:www.eea.europa.eu/publications/report_2004_1/at_download/file+%22Farag%C3%B3+S*%22+%22Corvus+corone%22&cd=14&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

 

Faragó, S. (2004): Akcióterv a fogoly (Perdix perdix) védelmére Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 41 p.

 1. MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 p.

 

Faragó S. (2005): A Magyar Vizivad Monitoring adatbázisa, 2004/2005. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási Intézet, Magyar Vízivad Kutató Csoport. p. 184.

1.        A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005. -http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EU-jelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

Faragó S. (2006): A Magyar Vizivad Monitoring adatbázisa, 2005/2006. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási Intézet, Magyar Vízivad Kutató Csoport. 2006. p. 180.

1.        A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2005. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország. TMF-639/1/2005. -http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/EU-jelentesek/3.2_MadarvedelmiIranyelv12cikkjelentes2005-2007.pdf

 

 

Faragó, S.: Újabb adatok autók gázolta állatokról. New Data about Animals Run ower by Cars. Manuscript (in Hungarian).

1.     COST 341 - The effect of linear infrastructures on habitat fragmentation. Hungarian State of the Art Report. ÁKMI, Budapest, 2000. 119 p.

 

 

 

ELŐADÁSOK ÉS POSZTEREK JEGYZÉKE

 

1976

 

1. Problemü szposzenyija odnoj usznoj populjácii drofü (Otis t. tarda L.) Nemzetközi TDK Konferencia a "Geobiocönológiai problémákról" Brno 1976. május 3-7. előadás orosz nyelven

2. Egy értékes túzokpopuláció megmaradásának problémái. Szocialista Országok I. Tudományos Diákköri Konferenciája Budapest-Pécs 1976. október 26-30. előadás orosz nyelven

 

1978

 

3. A környezeti tényezők hatása a Hanság túzokállományára. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest 1978. március 3.

 

1980

 

4. Egy nyugat-magyarországi település - Újkér - fecskeállományának vizsgálata, 1979. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest, 1980. október 3.

 

1982

 

5. Magyarország helyzete és szerepe a nemzetközi vízivadvédelmi tevékenységben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1982.

6. A Hanság környéki túzokállomány 5 éves magyar-osztrák szinkron állományfelvételének alapján. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest, 1982. június 4..

7. A túzok autökológiai vizsgálatai Magyarországon. A Magyar Madártani Egyesület I. Tudományos ülése, Sopron, 1982. március 27-28.

 

1983

 

8. A túzok fészkelésbiológiája Magyarországon. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest, 1983. február 4.

9. A meliorációs fásítások vadgazdálkodási hatásai. I. Nyár végi aspektus. Az Erdészeti és Faipari Egyetem 175. éves fennállásának alkalmával rendezett "Nemzetközi Jubileumi Konferencia" Sopron, 1983. augusztus 26.

10. A túzok vizsgálata Magyarországon. Grosstrappenuntersuchungen in Ungarn (német). A Szocialista Országok 4. Túzokszimpóziuma NDK Eberswalde 1983. szeptember 6-9.

11. A túzok ökológiai vizsgálata és védelme Magyarországon. Bratislava, Szlovák Tud. Ak., Szl. Zool. Társ. és Szlov. Vadászszövetsége közös Értekezlete. 1983. december 9.

 

1984

 

12. Izolálódott túzokpopulációk védelmének problémái a Kárpát-medence nyugati túzoknépességeinek példáján. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest, 1984.

1985

 

13. Magyarország túzokállománya 1981-1985 évi állománybecslések tükrében. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, 758. ülés, Budapest, 1985. április 12., Főv. Áll. és Növénykert

 

1986

 

14. Túzok (Otis tarda) populációk számítógépes törzskönyvi nyilvántartása Magyarországon. A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése Szeged 1986. április 11.

15. A vízimadár ökológiai vizsgálatok a Duna magyarországi középső szakaszán (1791-1708 fkm). Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest, 1986. június 4.

16. Der Grosstrappenbestand Ungarns auf Grund der im Jahre 1985 auf dem gesamten Gebiet des Landes durchgeführten Bestandesermessung. Vth Bustard Symposium, Szarvas 1986. október 6.

17. Die Auswirkungen des Landwirtschaft auf den ungarländischen Grosstrappen- (Otis tarda L.) - Bestand. Vth Bustard Symposium, Szarvas 1986. október 6.

 

1987

 

18. A túzokállomány kapcsolatai a Kárpát-medencében. A CIC. Túzok Szimpóziuma, Budapest 1987. június 2.

19. A magyar és a spanyol túzokállomány helyzetének összehasonlítása. A CIC. Túzok Szimpóziuma, Budapest 1987. június 2.

20. Magyarország túzokállománya. A CIC. Túzok Szimpóziuma, Budapest 1987. június 2.

21. Possibilities of survival of Great Bustard (Otis tarda L.) stocks in Hungary under the present altered environmental conditions. POSTER XVIIIth Congress of the IUGB Krakków, August 1987.

22. A kemény telek hatása Magyarország túzok (Otis tarda L.) állományára. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest, 1987. november 4.

 

1988

 

23. Investigations on the matter and energy flow of great bustard chicks aged 1-21 day. ICBP Bustard Group 6. Symposium Wien, 1988. október 3-7.

24. Great Bustard stock census in Hungary 1988. ICBP Bustard Group 6. Symposium Wien, 1988. október 3-7.

25. A farkas (Canis lupus L., 1758) 1920-1985 közötti előfordulása Magyarországon. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Budapest, 1988. december 7.

 

1989

 

26. Gestaltung der Wildgansstrecken in Ungarn im Zeitabschnitt 1970-1987. International Symposium on Western Palearctic Geese, Kleve, FRG 7-12. February 1989.

27. Verteilung der durchziehenden und winternden Wildgansbestände nach Art- und Individuenzahl in Ungarn in den Jahren 1984-1988. International Bustard Symposium on Western Palearctic Geese, Kleve, FRG 7-12. February 1989.

28. Vízimadaras élőhelyek felmérése és azok fejlesztési lehetőségei. AP-4 Vadgazdálkodási Kutatás eredménybörzéje, Sopron, 1989. június 22.

29. "LAJTA PROJECT" - egy hosszú lejáratú mezei élőhelyvizsgálat. A Vadgazdálkodástani Tanszék 20. éves Jubileumi Nemzetközi Konferenciája. Sopron, 1989. június 23.

30. Trappenbalz - über historische Jagdmethoden auf Federwild und ihre Folgen. Göttingen Universität, Jagdhistorisches Seminar, 1989. november 15.

31. Adatok a túzok (Otis tarda) csibék anyag- és energiaforgalmának ismeretéhez. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, 803. ülése, Budapest, 1989. december 6.

 

1990

 

32. Bestandsverhaltnisse bei der Saatgans (Anser fabalis) und Dynamik ihres Zuges auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees. 16. Neusiedler See- Tagung, Illmitz-Austria 1990. november 8-9.

33. Über eine Untersuchung im Nachbargebiet - Das Lajta-Project. 16. Neusiedler See- Tagung, Illmitz-Austria 1990. november 8-9.

 

1991

 

34. Bestandsverhältnisse bei der Blessganz (Anser albifrons) und Dynamik ihres Durchzuges auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees. 17. Neusiedler See- Tagung, Illmitz-Austria 1991. november 14-15.

35. National report of Hungary. in: Farmers and Waterfowl: Conflict or co-existence. Lelystadt, The Netherlands, 6-9 October 199l.

36. Faragó, S. és Széll, A.: Choice of habitat and flock formation of Great Bustard in Hungary. Poszter, XX. IUGB Kongresszus, Gödöllő, 199l augusztus 21-26.

37. Faragó, S. and Parz-Gollner, R.: Migration and dispersion of wintering geese in the region of Lake Fertő/ Neusiedler See - Seewinkel.  Poszter, XX. IUGB Kongresszus,  Gödöllő, 1991. augusztus 21-26.

38. Magyarország túzokállománya az 1985-1990 évi állományfelmérések tükrében. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, 816. ülése, Budapest, 1991. március 6.

 

 

1992

 

39. Current status of the wolf (Canis lupus L.) in Hungary. Workshop "Wolves in Europe - current status and prospects" April 2nd-5th 1992. Oberammergau, Germany

40. Fogolypopulációk denzitás-növelésének lehetőségei ökológiai módszerekkel. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen, 1992. november 7-8.

41. Faragó, S. és Jánoska, F.: Védett madárfajok megőrzésének lehetőségei agrárkörnye-zetben. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdál-kodási, Természet-védelmi Konferencia, Debrecen, 1992. november 7-8.

42. Vonuló és telelő vadludak vizsgálata a Fertő-tónál. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, 831. ülése, Budapest, 1992. december 2.

 

1993

 

43. Der ungarische Wasserwildbewirtschaftungsplan auf dem Weg der Verwirklichung. A C.I.C. 40. közgyűlése, Krakkó, 1993. május 15-20.

44. Die letzte möglichkeit zur Erhaltung des Rebhuhnbestandes in Ungarn bericht über das Rebhuhnschutzprogramm. A C.I.C. 40. közgyűlése, Krakkó, 1993. május 15-20.

45. Will there be room for them? Big predators resettling in the Hungarian fauna. Poster. XXI. IUGB. Congress Halifax Kanada 1993. augusztus 15-20.

46. Komplex fogolyhasznosítások a LAJTA PROJECT-ben. Vadgazdálkodási és Szigetközi Halgazdálkodási Kiállítás és Konferencia, Mosonmagyaróvár, 1993. augusztus 31.

47. A Duna vízimadárkutatási program első 10 évének faunisztikai, fenológiai, populáció-dinamikai és ökológiai eredményei. EFE 1993. évi Tudományos Ülésszaka és Doktori Szakkollégiuma, 1993. október 21-22.

 

1994

 

48. Problems of the Great Bustard conservation in Hungary. Causes, objectives and possibilities. Tiszafüred, 1994. május 28-29.

49. A halastavak szerepe a magyarországi vadlúdvonulásban és a vadludak szerepe a halastavak anyag- és energiaforgalmában. Szarvas, HAKI-Napok, tudományos konferencia, 1994. június 15-16.

50. Apróvadkutatások a Vadgazdálkodási Tanszéken. 1994. szeptember 17. EFE Vadgazdálkodási Tanszék 25 éves Jubileumi Konferenciáján.

51. Az Országos Fogolyvédelmi Program első eredményei. 1994. november 5. Debrecen, II. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási-, Természet-védelmi Konferencia. Apróvadgazdálkodási Szekció.

52. A tartamos vízivad-kutatás jelentősége a Duna vízimadár-monitoring példáján. 1994. november 5. Debrecen, II. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási-,Természetvédelmi Konferencia, Apróvadgazdálkodási Szekció.

53. Long-term monitoring of the waterfowl on a 83 km strech of the Danube River between Gönyü and Szob (1791-1708 km), Hungary.

            1994. november 21-23. Limnology and Waterfowl. Monitoring, modelling and management. SIL Working Group on Aquatic Birds Workshop. Sarród-Sopron.

54. The Hungarian Waterfowl Management Plan. 1994. december 8. Anatidae 2000 Workshop Management and Wise Use, Strassbourg, France

 

1995

 

55. Monitoring in the framework of the Hungarian waterfowl management plan. EurecoSYMBOL 146 \f "Times New Roman CE" \s 1295 Congress, 7th European Ecological Congress Budapest Hungary, August 20-25 1995. (Poster)

56. Szél, Gy., Kádár, F. and Faragó, S. : Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in various crop types of an agricultural field in Hungary. 4-7- Sept.1995. 3rd International Symposium of Carabidology, Kauniainen, Finland. (Poster)

57. Changes in habitat structure in relation to agricultural practicies in Hungary over the last 100 years. Their effects on small game species.   PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France.

58. Comparative microclimate studies of the home range of Partridge (Perdix perdix) families. Additional data supporting the need for habitat diversity PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France. (Poster)

59. Dynamics of the Partridge (Perdix perdix) population covered by the LAJTA Project (Western Hungary) 1989-1995. PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France.

59. Habitat selection of Partridges (Perdix perdix) covered by the LAJTA Project (Western Hungary) PERDIX VII. Symposium International sur les Perdrix, les Cailles et les Faisans. 9-13. Octobre 1995. Dourdan, France.(Poster)

60. Goose monitoring in Hungary. IWRB Goose Research Group International Meeting Lower Odra Valley, Poland, 4-6. November 1995.

61. és Parz-Gollner, R. Phenology, regional distribution and prortection of migrating geese in the Lake Neusiedel/Lake Fertő. IWRB Goose Research Group International Meeting Lower Odra Valley, Poland 4-6. November 1995.

 

1996

 

62. The Great Bustard in Hungary. International Symposium. The Great Bustard (Otis tarda) in the Western Palearctic.  Sevilla, Spain Febr. 8-11. 1996.

63. Monitoring a szárnyasvad-gazdálkodásban A Magyar Biológiai Társaság XXII. Vándorgyűlése Gödöllő, l996. július 1-2.

64. Habitat management in agrarian environment - possibilitis for sustaining huntable and protected species in Hungary            International Conference on the Sustainable Use of Biological Resources. Budapest, August 26-29. 1996.

65. A Magyar Vízivad Monitoring: A Magyar Vízivad Gazdálkodási Terv Adatbázisa. III. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia. Vadgazdálkodási Szekció. Debrecen 1996. december 7-8.

66. Kulcsfaktor elemzés a fogolypopulációk mortalitásának vizsgálatában. III. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia. Vadgazdálkodási Szekció. Debrecen 1996. december 7-8.

 

1997

 

67. Az apróvadgazdálkodás tendenciái és fejlesztési lehetőségei az ezredfordulón. MTA Erdészeti Bizottsága Erdő-, vad- és fagazdaságtudományi Fóruma. Budapest, MTA Székház, 1997. január 31.

68. Habitat improvementof Hungarian partridge population. The Hungarian Partridge. Conservation Program. XXIIIrd IUGB Congress, September 1-6., 1997. Lyon - France.

69. New possibilities in Great Bustard (Otis tarda) conservation. A case study: The MOSON Project.  Poster, XXIIIrd IUGB Congress, September 1-6., 1997. Lyon - France.

70. Apróvadgazdálkodásunk stratégiai vonalai. Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia, Veszeprém (MTA Erdészeti Bizottasága Vadgazdálkodási Albizottsága és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Erdészati Szakbizottsága, Vadgazdálkodási Munkabizottsága közös rendezvénye) 1997. október 29.

 

1998

 

71. Természetközeli apróvad gazdálkodás, igény a szemléletváltásra. MTA Erdészeti Bizottsága II. Országos Erdő-, vad- és fagazdaságtudományi Fóruma. Budapest, MTA Székház, 1998. április 15.

72. Niederwildwirtschaft in Ungarn in neuer Zeit. A C.I.C. 45. közgyűlése, Prága, 1998. május 8-12.

73. Nieder- und Wasserwildbewirtschaftung in neuer Zeit in Ungarn. Nationalpark Akademie Hohe Tauern, St. Jakob (Österreich, Tirol), 1998. május 14-15.

74. A vadgazdálkodási kutatás helyzete Magyarországon. MTA Agrártudományok Osztálya Vadgazdálkodási és vadegészségügyi Tudományos Konferencia, Székesfehérvár, 1998. június 9.

75. Possibilities of the sustainable management for the great bustard (Otis tarda L.): A case study in Western Hungary.  VII. International Congress of Ecology, Symposium 2.7. Case studies of success in nature conservation in Europe, Florence 19-25 July 1998 Italy.

76. Élőhelygazdálkodás fácános területen. Fácánkonferencia, Ópusztaszer, 1998. augusztus 23.

77. Élőhelygazdálkodás apróvadas vadászterületeken. Szakmai Konferencia. Komárom-Esztergom megyei Vadászkamara. Bábolna, 1998. Szeptember 6.

78. The LAJTA-Project – the pilot project of the Hungarian Partridge Conservation Program (HCPC).  PERDIX VIII. International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic. 26-29. October 1998, Sopron, Hungary.

79. New practice of the Great Bustard (Otis tarda) conservation – The MOSON Project. PERDIX VIII. International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic. 26-29. October 1998, Sopron, Hungary.

80. Vadlúd monitoring Magyarországon. Alföldi Erdőkért Egyesület kutatónapja Baja, 1998. november 6.

81. A vadlúd monitoring Magyarországon. Vadlúd-Vízivad Konferencia Tata, 1998. november 11.

 

1999

 

83. Apróvad élőhely-gazdálkodás lehetőségei és korlátjai.       MTA Erdészeti Bizottsága III. Erdő-, vad- és fagazdaságtudományi Fóruma. Budapest, MTA Székház, 1999. március 30.

84. Influence of traffic on birds in Hungary. 5. IENE Konferencia, Budapest, 1999. április 16-17.

85. Über das PERDIX VIII – Olaszország, Milánó 1999. május 15-19. CIC Közgyűlés.

86. The Hungarian Waterfowl Monitoring. Poster, II. Intern. Congress of Wildlife Society. Gödöllő, 1999. Június 28-30.

 

2000

 

87. Tudományos kutatás és oktatás a vadgazdálkodásban. Millenniumi Vadászati Emlékülés, MTA Agrártudományok Osztálya, Millénniumi Vadászati Bizottság. Budapest, 2000. Január 20.

88. A fogolypopuláció komplex ökológiai vizsgálata és az eredmények gyakorlati hasznosítása. A NYME-EK Tudományos Konferenciája, Sopron, 2000. december 15.

89. és Gosztonyi, L.: A Magyar Vízivad Monitoring első 4 évének eredményei, 1996-2000. A NYME-EK Todományos Konferenciája, Sopron, 2000. december 15.

 

2001

 

90. A predátorok Magyarországon.  – Státus, védelem és gazdálkodás. Medzinarod. Konf. „Slovenské pol’ovnictvo v integrovanej Európe”. Levice, Slovakia 2001. március 17.

91. Praxis der Hegemassnahmen für die häufigsten Niederwildarten Europas, Mitteilung 1. Szlovénia, Portoroz, CIC Közgyűlés, 2001. Május 3.

92. The trend of Grey Partridge population in Hungary – Results and limits. Cyprus, Lemesos, 25th IUGB Congress and PERDIX IX. Int. Symposium (előadás)

93. The long-term monitoring of Arthropoda food basis of adult wildfowl in the LAJTA Project (Hungary). Cyprus, Lemesos, 25th IUGB Congress and PERDIX IX. Int. Symposium (poster)

94. Contribution of data to the clutch and egg size of game bird species in Hungary. Cyprus, Lemesos, 25th IUGB Congress and PERDIX IX. Int. Symposium (poster)

95. & László, R.: Monitoring of woodcock bag in Hungary 1990-2000. Cyprus, Lemesos, 25th IUGB Congress and PERDIX IX. Int. Symposium (poster)

96. & Gosztonyi, L.: Trend of dynamics of migrating waterfowl species between 1996 and 2001 in Hungary on the basis of the results of Hungarian Waterfowl Monitoring (HWM). Cyprus, Lemesos, 25th IUGB Congress and PERDIX IX. Int. Symposium (poster)

97. & László, R.: Results of Hungarian Game Perishing Monitoring (HGPM) I. Traffic accidents with game. Cyprus, Lemesos, 25th IUGB Congress and PERDIX IX. Int. Symposium (poster)

98. Biotopverbesserung in der Ungarischen Niederwildwirtschaft. Németország, Bonn, Workshop „Wildfreundliche Nutzung von Flächenstillegungen”, 2001. Október 5-6. (előadás)

99. The LAJTA Project – Pilot project of the Hungarian Partridge Conservations Program (HPCP). Németország, Bonn, Workshop „Wildfreundliche Nutzung von Flächenstillegungen” 2001. Október 5-6. (poster)

100. Holzner, W., Faragó, S. és Podrázsky, V.: Sustainable nature conservation in cultural landscape. Ausztira, Bécs, BOKU Int. Kongress „Leben und Überleben – Konzepte für die Zukunft”. (előadás)

101. Grosstrappenschutz an der Österreichisch-ungarischen Staatsgrenze. Ausztira, Bécs, BOKU Int. Kongress „Leben und Überleben – Konzepte für die Zukunft”. (poster)

 

2002

 

102. A magyar vízivad gazdálkodás jelene és jövőképe. (előadás) MTA Erdészeti Fórum 2002 – A vadgazdálkodás időszerű kérdései a XXI. század elején. Budapest, 2002. április 23.

103. Education of Wildlife Management at the University of West Hungary (előadás) International Wildlife Management Education Symposium. 1st May 2002 Istanbul, Turqey

104. Woodcock hunting in spring – is this old tradition still justified? (előadás) CIC Symposium Becasse de la Commission Oiseaux Migrateurs. 2 mai 2002, Istanbul, Turquie.

105. – Pintér, I.: Erdei vad élőhelyének biztosítása, a fenntarrtható vadgazdálkodás feltételrendszerének kidolgozása. (előadás) A XXI. század kihívásai az erdőgazdálkodásban. Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás szekció – WOODTECH, Sopron, 2002. Szeptember 12.

106. Miért vadászunk? (előadás), Széchenyi István Emléknap, MTA – NYME Sopron, 2002. Október 31.

107. A fenntartható természetközeli vadgazdálkodás lehetőségei Magyarországon. (előadás). „A természeti erőforrások környezetbarát hasznosítása, MTA, Budapest, 2002. November 11.

108. A success story – The Gray-lag Goose (Anser anser) in Hungary (poster) GOOSE2002 Annual meeting of the Goose Specialst Group of Wetlands International, El Rocio, Spain, 2002. December 15.

109. The goose hunting bag in Hungary. Is it a really wise use? (előadás) GOOSE2002 Annual meeting of the Goose Specialst Group of Wetlands International, El Rocio, Spain, 2002. December 15.

 

2003

 

110. Faragó, S. & Kerekes, J. (2003): Water quality monitoring in the Hungarian Waterbird Monitoring System. (előadás). Limnology and Waterbirds 2003., Sackwille, New Brunswick, Canada, 3-7. August 2003..

111. Faragó, S. & Gosztonyi, L. (2003): Space and time pattern of the distribution of Cormorant and Grey Heron in Hungary. (poster) Limnology and Waterbirds 2003., Sackwille, New Brunswick, Canada, 3-7. August 2003.

112. Faragó, S., Gosztonyi, L., Keresztessy, K & Gyói, G. (2003): The fish consumption of the Cormorant in Hungary. (poster) Limnology and Waterbirds 2003., Sackwille, New Brunswick, Canada, 3-7. August 2003: 22.

113. Faragó, S. & Jánoska, F. (2003): Ten years of the Hungarian Partridge Conservation Program – results of the long-term management and monitoring. Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy

114. Faragó, S., Dittrich, G. & Jánoska, F. (2003): Long-term monitoring of the raptors in the LAJTA-Project. (poster). Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.

115. Faragó, S., Dittrich, G. & Winkler, D. (2003): Arthropodous food availability for adult wildfowl species in the LAJTA-Project (Hungary). (poster). Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.

116. Gál, J., Faragó, S., Dittrich, G. & Marosán, M. (2003): Reproductivity of Brown Hare in the LAJTA-Project. (poster) Symposium on „Managing partridges and other game in the agricultural landscape”, October 2003. Udine, Italy.

117. Gál, J., Marosán, M. & Faragó, S. (2003): A fürj (Coturnix coturnix Linnaeus, 1758) biometriai, táplálkozás- és szaporodásbiológiai vizsgálata Magyarországon. A III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Magyar Biológiai Társaság, Budapest

118. Természetes szárnyasvad populációk fenntartásának lehetőségei Magyarországon. „Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás” Hódmezővásárhely, 2003. október 15.

 

2004

 

119. The White-fronted Goose – Anser albifrons (Scopoli, 1769) – in Hungary. 8th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International, Odessa, 5-10. March 2004, Ukraine. (előadás)

120. A mezőgazdaság hatása az apróvadfajokra, egyfenntartható gazdálkodás lehetőségei és korlátai. II. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Debrecen, 2004. március 26. (előadás)

121. A fenntartható természetközeli apróvad-gazdálkodás feltételrendszere Magyarországon. „Chov malej zveri na Slovensku” Medzinarod. Konf. Levice, 27.03.2004., Szlovákia. (előadás)

122. Tavaszi szalonkavadászat, le kell mondanunk erről a régi tradícióról? „Bejagung der Waldschnepfe” Intern. Workshop. Levice, 28.03.2004., Szlovákia. (előadás)

123. Die Agrarumweltmassnahmen in Ungarn. CIC 51st General Meeting April 28. 2004 Bucharest (előadás)

124. Természetközeli apróvadgazdálkodás lehetőségei a mezőgazdasági területeken. „A földhasználat helyzete, lehetőségei a Fertő-Hanság mednecében” Sopron, 2004. július 15. (előadás).

125. One-hundred year trend of the great bustard population in the Little Hungarian Plain. “Memorandum of Understanding on the Great Bustard” Scientific Symposium & First Meeting of Signatories. Illmitz, Austria, September 14-18. 2004. (előadás).

 

2005

 

126. A klímaváltozás valószínűsíthető hatásai a hazai vadgazdálkodásra. „Klima- és időjárás változás várható hatásaira való felkészülés Nyugat-Dunántúlon”. MTA-KVM, Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és „AGRO-21” Kutatási Programiroda., Mosonmagyaróvár, 2005. május 27. (előadás)

127. Schießen oder Schützen? Vogelarten an der Grenze der Nutzung in Ungarn. Int. Symp. Der Gesellschaftt für Wildtier- und Jagdforschung, „Wildtiere im Grenzbereich zwischen Schutz und Nutzung” Chorin, Németország, 2005. június 16-19. (előadás)

128.  A vadászati, vadgazdálkodási szaknyelv kialakulása és története. Széchenyi István Emléknap Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2005. október 27. (előadás)

129. Scopoli, Giovanni Antonio (1723-1788) – the scientific auctor of the White-fronted Goose, Anser albifrons and his famous work, the „Annus historico naturalis”. GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary. (előadás)

130. Space-time pattern of migratory goose species in the last twenty years in Hungary. GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary. (előadás)

131. Hunting utilistaion of geese in Hungary. GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary. (előadás)

132. Faragó, S., Lelkes, A. & Kovács, Gy. GOOSE 2005. 9th Annual Meeting of Goose Specalist Group of Wetlands International, 5-9. November 2005. Sopron, Hungary. (poszter)

 

2006

 

133. The effect of predators on the samall game populations in Hungary. CIC 53st General Meeting May 1-5. 2006 Lemessos, Cyprus

134. Élőhelygazdálkodás mezei területeken – különös tekintettel a gyepek szerepére. „A vad- és legelőgazdálkodás időszerű kérdései”  MTA Budapest, 2006. május 18.

135. Miért vadászunk? Mindentudás Egyeteme, 9. Szemeszter, Budapest, Jövő Háza, 2006. November 20.

 

2007

 

136. Vizes élőhelyek szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében. WAREMA Konferencia. NyME Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2007. február 8.

137. A történeti madártan jelentősége a regionális kutatásban – a Kisalföld túzok-állományának példáján. I. Győr-Moson-Sopron megyei Madártani Kongresszus – Mekszikópuszta, 2007. február 24.

138. A Magyar Vízivad Monitoring. I. Győr-Moson-Sopron megyei Madártani Kongresszus – Mekszikópuszta, 2007. február 24.

139.  A LAJTA Project – egy tartamos zoológiai és élőhelyvizsgálat. I. Győr-Moson-Sopron megyei Madártani Kongresszus – Mekszikópuszta, 2007. február 24.

140. Paradigmaváltás igénye és szükségessége a vadgazdálkodásban. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (plenáris előadás)

141. & Gosztonyi L. (2007): Gyakoribb vízivadfajok állománytrendjei, fenológiái és diszperziói Magyarországon a Magyar Vízivad Monitoring 10 éves adatsorainak tükrében. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (előadás)

142. & Hangya K. (2007): Vízimadárfajok negyedszázados állománytrendjei a Duna Gönyű-Szob közti szakaszán. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (poszter)

143. & Kalmár S. (2007): A LIFE Túzokvédelmi program első két évének eredményei. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (poszter)

144. & Spakovszky P. (2007): A Moson Project jelentősége a Kisalföld túzok- (Otis tarda L.) állományának területhasználatában. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (poszter)

145. & Kalmár S. & Kovács Gy. (2007): Modellrepülőről készített légifelvételek alkalmazása a különböző kutatási programokban. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (előadás)

146. Kocsis M. & Faragó, S. (2007): Őzek évszakos területhasználata a lajta projectben. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (poszter)

147. & Dittrich, G. Winkler, D. & Jánoska F. (2007): Ragadozó madarak hosszú távú monitoringja a LAJTA Project területén. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (poszter)

148. Ottlecz B., Dittrich G. & Faragó S. (2007): A Lajta Projektben végzett ragadozó-csapdázás eredményei (2001-2007). Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11. (poszter)

 

2008

 

149. Kittenberger Kálmán. Örökség és példa. Magyar Tudományos Akadémia, Kittenberger Emlékülés, 2008. március 27.

150. Ottlecz, B. & Faragó, S. (2008): Diet composition of steppe polecat in Northwest-Hungary in winter. 26th Mustelid Colloquium, Budapest 2008. augusztus 28-31. (poszter)

151. Ottlecz, B. & Faragó, S. (2008): Home range size and habitat selection of steppe polecat in Northwest-Hungary. 26th Mustelid Colloquium, Budapest 2008. augusztus 28-31. (poszter)

152. Kalmár, S., Kovács, Gy. & Faragó, S. (2008): Modellrepülős légifotózás lehetőségei biológiai kutatásokban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26.

153. Pandur, L., Sporcsics Deán., Dremmel, L., Kalmár, S., Kovács, Gy., Szászi, T., Winkler, D. & Faragó, S. (2008): Vetési varjú (Corvus frugilegus) költésbiológiai vizsgálatok 24 órás videokamerás megfigyeléssel. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26.

154. Faragó, S., Winkler, D., Jánoska, F. & Dittrich, G. (2008): Hosszútávú ragadozómadár-monitoring a LAJTA-Project területén. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26. (poszter)

155. Winkler, D. & Faragó, S. (2008): Különböző agrárhabitatok fészkelő énekesmadár-közösségeinek vizsgálata a LAJTA-Project területén. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület VII. Tudományos Ülése. Eötvös József Főiskola Baja, 2008. október 24-26. (poszter)

 

2009

 

156. Winkler D., Kovács Gy., Dremmel L., Kalmár S., Sporcsics D., Pandur L. & Faragó S. (2009): Vetési varjú fészkelésbiológiai vizsgálata. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (előadás)

157. Dittrich G. & Faragó S. (2009): A fácán (Phasianus colchicus) populációjának és környezetének vizsgálata a LAJTA Projectben, 1998-2008. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

158. Faragó S. & Kalmár S. (2009): A LIFE Túzokvédelmi program 2007-2008 évének eredményei. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

 159. Faragó S. & László R. (2009): Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) tavaszi vadászat – érvek és ellenérvek. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (előadás)

160. Kocsis M. & Faragó S. (2009): Az őz (Capreolus capreolus) területhasználata agrár élőhelyen – a LAJTA Project telemetrálási eredményeinek összesítése. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

161. Faragó S & Dittrich G. (2009): A fogoly (Perdix perdix) halandóságát befolyásoló környezeti tényezők a LAJTA Projectben. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

162. Faragó S. & Gosztonyi L. (2009): Kárókatona kontra halállomány – „Konfliktusfaj” a magyar madárfaunában. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

163. Faragó S. & Hangya K. (2009): Befolyásolja-e a vízállás a Duna vízimadár állományának faj- és egyedszámát. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

164. Faragó S. & László R. (2009): Közúti balesetek okozta károk a vadgazdálkodásban. Az 1997-2007 közötti vadgazdálkodási ciklusban. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

165. Faragó S. & Winkler D. (2009): Abiotikus faktorok hatása a vízivadfajok állományalakulására Magyarországon. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

166. László R. & Faragó S. (2009): Közúti balesetek okozta vaddisznó elhullások a közúthálózat fejlettségének függvényében. Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

167. Pellinger A., Ferenczi M., Winkler D. & Faragó S. (2009): Madárinfluenza (H5N1) monitorozása vadon élő vízimadár állományokban Nyugat-Magyarországon.  Kari Tudományos 2009. október 12., Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (poszter)

168. Faragó S. (2009): Numbers and distrubution of gees in Hungary 1984-2009. 25 years results of Hungarian Goose Monitoring. Goose Specialist Group 12th Meeting, Höllviken, Sweden 9–13 Oct 2009. (előadás)

169. Faragó S. (2009): Effects of water level on parameters of waterbird communities and populations of middle section of the Danube river. 6th International Symposium on Limnology and Aquatic Birds: Monitoring, Modelling and Management. SIL Working Group on Limnology and Aquatic Birds. Huesca, Spain. 26–31 October 2009. (előadás)

170. Faragó S. & Winkler D. (2009). Effects of temperature and precipitation on population size of the most important waterfowl species in Hungary. 6th International Symposium on Limnology and Aquatic Birds: Monitoring, Modelling and Management. SIL Working Group on Limnology and Aquatic Birds. Huesca, Spain. 26–31 October 2009 (poszter)

171. Faragó S. (2009): A vadászat, mint nyersanyagbiztosító tevékenység. „Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza.” Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága, az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum konferenciája. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 2009. november 12-13. (előadás+ levezető elnök)

 

2010

 

172. Faragó S. (2010): Sok víz sok madár? Befolyásolja-e a vízállás a Duna vízimadárpopulációit és közösségeit? II. Kisalföldi Madártani Kongresszus. MME Soproni Helyi Csoport, Bősárkány, 2010. február 27. (előadás)

173. Faragó S. (2010): Gyertek haza ludaim! A Magyar Vadlúd Monitoring 25 évének eredményei. II. Kisalföldi Madártani Kongresszus. MME Soproni Helyi Csoport, Bősárkány, 2010. február 27. (előadás)

174. Faragó S. (2010): A Monarchia korának vadászata – Vadászat a Bellyei Birtokon. Karapancsai vadászkastély centenárium – Múlt és jövő találkozása. Habsburg Intézet. Karapancsa, 2010. április 17. (előadás)

175. Faragó, S. (2010): Az erdei szalonka teríték monitoring eredményei. „Vadgazdálkodásunk időszerű kérdései” OMVK & OMVV rendezvény, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2010. június 3.

176. Faragó, S. (2010): Az apróvad-gazdálkodás jövője Magyarországon. Dilemmák, lehetőségek, szükségszerűségek. Soponya, 2010. szeptember 3.

177. Faragó, S. (2010): A MOSON-Project – egy követésre méltó esettanulmány a túzok (Otis tarda L.) védelméről. (előadás).

Az Élhető Vidékért 2010” Környdezetkazdálkodási Konferencia. Siófok, 2010. szeptember 22.

 

178. Faragó, S. (2010): Az erdei szalonka tavaszi vadászata – dilemmák és válaszok. (előadás)

Közös kincsünk a vad” nemzetközi konferencia. Őriszentpéter, 2010. Október 30.

 

 

Előadás egyéb helyen

 

1. Vadgazdálkodás és természetvédelem időszerű kérdései. OEE Baja, 1984. január 26.

2. A túzok védelme a magyar Alföldön. OEE Szeged, 1984. február 21.

3. A vízivad komplex védelme és vadászata Magyarországon.OEE Baja, 1985. január 22.

4. A túzok védelme Magyarországon. A vadgazdálkodás és a természetvédelem időszerű kérdései. MAVOSZ Hivatásos Vadászok Továbbképzése, Velem, 1985. február 9., február 23.

5. A túzokvédelem problémái Magyarországon. Lajta-Hansági ÁTG hivatásos vadászai. Mosonmagyaróvár, 1985. április 10.

6. A vízivad biológiája, ökológiája, vadászata és védelme. Mérnöktovábbképző Intézet "Apróvadgazdálkodási Tanfolyam", Hódmezővásárhely, 1989. március 29.

7. A fogoly biológiája, ökológiája, vadászata és védelme. Mérnöktovábbképző Intézet Apróvadgazdálkodási Tanfolyam, Hódmezővásárhely, 1989. március 29.

8. A vízivad biológiája, ökológiája, vadászata és védelme. Mérnöktovábbképző Intézet "Apróvadgazdálkodási Tanfolyam", Mosonmagyaróvár, 1989. március 29.

9. A fogoly biológiája, ökológiája, vadászata és védelme. Mérnöktovábbképző Intézet Apróvadgazdálkodási Tanfolyam, Mosonmagyaróvár, 1989. március 29.

10. A muflon biológiája, ökológiája, vadászata és védelme. GATE Mérnök- és Vezetőképző Intézet Apróvadgazdálkodási Tanfolyam, Mosonmagyaróvár, 1990. június 26.

11. A LAJTA PROJECT és az Országos Fogolyprogram. FM Vadászati és Halászati Önálló Osztály Továbbképző Tanfolyam, Mosonmagyaróvár, 1992. augusztus 18.

12. Az agrárterületek privatizációjának vadgazdálkodást érintő problémái. GATE Mérnök- és Vezetőképző Intézet. "A privatizáció várható vadgazdálkodási hatásai" előadás-sorozat, Mosonmagyaróvár, 1994. április 20.

13. Természetvédelem agrárterületeken. WWF-EFE Tréning, Mosonmagyaróvár, 1994. június 1-2.

14. Die Landwirtschaft Ungarns und das Wild. BOKU Wien és EFE Sopron Nemzetközi Nyári Egyetem, Sopron, 1994. szeptember 20.

15. Gondolatok az apróvadgazdálkodásról az Országos Fogolyvédelmi Program kapcsán. FM Vadászati és Halászati Önálló Osztály, Országos Vadászati Felügyelői Értekezlet. Árpádhalom 1994. október 20.

16. Az élőhelygazdálkodás szerepe a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben. Vadgazdálkodás és természetvédelem konferencia Budapest,

            1995. június 2.

17. Faragó, S. és Kollar, H-P. : Bestandessituation und Schutz der Grosstrappe in Ungarn und Südost-Europa. Grosstrappen symposium des Internationalen St. Hubertus-Ordens im Rahmen der 300-Jahrfeier

            21. September 1995., Wien.

18. Az Országos Fogolyvédelmi Program állásáról Vadgazdálkodás és természetvédelmi Konferencia, Fülöpháza. 1996. április 18.

19. "Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj..." Természet, természethasználat, természetvédelem Magyarországon. Előadás a Könyves Kálmán Szabadegyetemen. Brazília, Sao Paulo, 1997. április 1.

20. A szalonkakutatás eredményei. Szalonkafesztivál, Konferencia. Győr, 1998. április 3.

21. A hazai és nemzetközi vadgazdálkodási monitoring programok – nemzetközi kitekintés. FeHoVa Szakmai Fórum. Budapest, 1999. március 25.

22. A mezei élőhelygazdálkodás lehetőségei és korlátjai. A LAJTA és MOSON Projectek gyakorlati tapasztalatai. MME „Mezőgazdaság és természetvédelem” Szakmai Konferencia, Mosonmagyaróvár 1999. Május 20-22.

23. Apróvad élőhely gazdálkodás szükségessége és lehetőségei alföldi területeken. ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület. Kutatói Napja, Sopron, 1999. November 12.

24.  Természetvédelem és vadgazdálkodás. Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, XVII. Vadászati Téli Egyetem. Keszthely, 2000. Február 3.

25. A vadászat és vadgazdálkodás szerepe az ezredfordulón. Széchenyi Népfőiskola, Országos Széchenyi Kör. Nagycenk, 2000. Február 8.

26. Élőhelyfejlesztés szerepe a fácángazdálkodásban. „Fácángazdálkodás aktuális kérdései” tanácskozás, Gemenc Rt. Pörböly, 2000. Február 18.

27. A fácán élőhelyének javítása, az állománynövelés lehetőségei és feltételei. Tolna Megyei Vadászkamara vadgazdálkodási továbbképzés. Fadd, 2000. Március 10.

28. Apróvadgazdálkodási stratégiánk az új évezred küszöbén. FeHoVa 2000 Szakmai Fórum. Budapest, 2000, március 23.

29. A róka hatása a túzokpopulációra. FeHoVa 2000 Millenniumi Vadászati Bizottság Szakmai Fóruma. Budapest, 2000, március 24.

30. A Magyar Erdei Szalonka Monitoring. FeHoVa 2000 Millenniumi Vadászati Bizottság Szakmai Fóruma. Budapest, 2000, március 25.

31. Apróvadélőhely-gazdálkodás szükségessége és lehetőségei az ezredfordulón. IV. Országos Vadgazdálkodási Konferencia, Ópusztaszer, 2000. augusztus 19.

32. Az EU csatlakozás és várható hatásai a hazai apróvad gazdálkodásra. Millenniumi Konferencia a vadászati EU jogharmonizációról. Tata, 2000, szeptember 3.

33. Magyar Vízivad Monitoring. Fórum az OMVK, OVVT és az MME jövőbeni együttműködéséről. Budapest, 2001. Február 1.

34. A MOSON és LAJTA Projectek – élőhelygazdálkodás és monitoring. Fórum az OMVK, OVVT és az MME jövőbeni együttműködéséről. Budapest, 2001. Február 1.

35. Az élőhelygazdálkodás szerepe a fácángazdálkodásban, különös tekintettel az utónevelésre. A VITAFORT Rt. és a NyME-EMK Vadgazdálkodási Intézete Fácán Konferenciája. Dabas, 2001. Március 22.

36. Be- és visszatelepülő állatfajok Magyarországon. Előadás, Rotary Club, Sopron, Perkovátz Ház. 2001. Április 25.

37. A 65. Éves Prof. Dr. Kőhalmy Tamás köszöntése. A vadgazdálkodási Intézet jövőképe. Sopron, Pannonia Med-Hotel, 2001. Június 30.

38. A Magyar Apróvadgazdálkodók Egyesülete- Program a természetközeli apróvadgazdálkodás megvalósítására. Békéscsaba, FVM Békés megyei Földművelésügyi Hivatal tanácskozása, 2001. Október 10. (előadás)

39. Great Bustard (Otis tarda) Conservation in Hungary. Nagy-Britannia, Fordingbridge, The Game Conservancy Trust, 2001. December 3.  (előadás)

40. A bölcs hasznosítás szemléletű apróvadgazdálkodás elterjedésének szükség-szerűsége és lehetőségei Magyarországon. Apróvadgazdálkodási továbbképzés, Orosháza-Gyopárosfürdő, 2002. Május 22.

41. A természetközeli gazdálkodás lehetőségei és korlátai az apróvad gazdálkodásban. Farmer-Expo. A „Vadgazda” magazin nyilvános szerkesztő-bizottsági ülése. Debrecen, 2003. Augusztus 19.

42. Élőhelystruktura a fénykorban, ma és az EU-csatlakozás után (előadás) Közép-Dunántúli Regionális Vadászati Kongresszus, Pápa, 2002. Augusztus 30.

43. A túzok védelme Magyarországon. Előadás. Kapuvári Katedra, Kapuvár, 2003. Szeptember 30.

44. Élőhelygazdálkodás szükségessége és lehetőségei az EU csatlakozás tükrében (előadás), Sapientia Egyetem, Csíkszereda, 2002. Október 18.

45. Természetes szárnyasvad populációk fenntartásának lehetőségei Magyarországon. „A vadgazdálkodás jövőképe, erdészeti és természetvédelmi összefüggései” Konferencia,  Sarród, 2003. november 20.

46. A fenntartható vadgazdálkodás. Az OEE Soproni téli szakmai konferenciája, Sopron, 2004. február 7. (előadás)

47.  Miért vadászunk a harmadik évezredben? Előadás, Rotary Klub, Sopron, Perkovátz Ház, 2004. Április 7.

48. Miért vadászunk a harmadik évezredben? Előadás, TIT Csapody István Természettudományi Szabadegyetem, Sopron, 2004. április 13.

49.  Tavaszi szalonkavadászat. A megszűnés veszélye fenyegeti ezt a régi tradíciót? Előadás, Vadászati Kulturális Egyesület Országos Szalonka Klubja, Göd, Nemeskéri-Kiss kúria, 2004. július 16.

50. Miért vadászunk? NyME EMK Pedagógus továbbképző, Sopron, Erdészeti Múzeum, 2004. Október 14.

51. Miért vadászunk? NyME EMK Pedagógus továbbképző, Paks, Továbbképző Központ, 2004. Október 26.

52. Élőhelyfejlesztés: kulcskérdés a jövő fácángazdálkodásában. OMVK Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete, hivatásos vadászok továbbképzése, Kecskemét, 2004. október 29.

53. Az élőhelygazdálkodás ökológiai alapjai. “A Magyar vadgazdálkodás helyzete és jövője az EU-csatlakozásunk után.” c. konferencia. Székesfehérvár, 2004. november 25.

54. A természetvédelem oktatása és a felsőoktatás átalakítása. MTA Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottsága ülése, Budapest MTA Székház, 2005. február 16.

55. Program a fogoly (Perdix perdix) védelmére Magyarországon. AGRIBRANDS Europe Hungary Rt. Rendezvénye, Kecel, 2005. május 4.

56. Program a fogoly (Perdix perdix) védelmére Magyarországon. Gemenc Rt. Rendezvénye, Lenes, 2005. augusztus 11.

57. Program a fogoly (Perdix perdix) védelmére Magyarországon. DALERD Rt. Rendezvénye, Derekegyháza, 2005. szeptember 13.

58. Program a fogoly (Perdix perdix) védelmére Magyarországon. Hubertusz Vt. Rendezvénye, Abádzsalók, 2005. október 14.

59. A vízivad védelme és vadászata Magyarországon. Vadászati Szabadegyetem, Szolnok, 2006. január 16.

60. Nils Holgerson nyomában – Utazás a vadludakkal és más vízimadarakkal. TIT Csapody István Természettudományi Szabadegyetem, Sopron, 2006.

61. Tavaszi szalonkavadászat, le kell mondanunk erről a régi tradícióról? Vasi Szalonkaklub alakuló ülése. Sárvár, 2007. március 10.

62. Tavaszi szalonkavadászat, le kell mondanunk erről a régi tradícióról? Szalonkaklubok I. Országos Találkozója, Göd. 2007. március 31.

63. Wildlife researches at the University of West Hungary. Vancouver, University of British Columbia, 2007. junius 15.

64. Túzokvédelem a Kisalföldön. Jánossomorja, Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár, 2008. március 18.

65. A magyar túzok – nem csak a puszták madara. TIT Csapody István Természettudományi Szabadegyetem, Sopron, 2008. október 14.

66. A kárókatona európai és magyarországi helyzete, a fajjal kapcsolatos konfliktusok. Ramsari Nemzeti Bizottsági értekezlet Apaj, 2009. április 29.

67. Erdő- és vadgazdálkodás, mint az agrárium kihasználatlan lehetősége. II. Gazda Napok Szakmai Konferencia Kapuvár, 2009. augusztus 29.

68. Erdei Szalonka Teríték Monitoring. OMVK Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete, Sopron, 2010. február 4.

69. Erdei Szalonka Teríték Monitoring. OMVK Komárom-Esztergom megyei területi szervezete, Sopron, 2010. február 5.

68. Erdei Szalonka Teríték Monitoring. OMVK Vas megyei területi szervezete, Sopron, 2010. február 8.

68. Erdei Szalonka Teríték Monitoring. OMVK Zala megyei területi szervezete, Sopron, 2010. február 8.

69. Jövőt építünk. & Egy intézet a magyar vadgazdálkodásért. Országos Erdészeti Egyesület Kisalföldi Helyi Csoportja, Göbösmajor, 2010. március 19.

70. Jövőt építünk... A Nyugat-magyarországi Egyetem. Rotary Club Sopron, Perkovácz Ház, 2010. március 24.

71. Mire használhatók a zoológiában a régi statisztikák? Soproni TIT Csapody István Természettudományi Szabadegyetem, Sopron 2010. március 30.

72. A lovakrúl – a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

            „Széchenyi Emléknap” – Konferencia a lovas oktatásról és a lótenyésztésről. Nagycenk, Széchenyi Kastély – 2010. November 2.

73. Zöld Város – Zöld egyetem. – Konferenciaelőadás a Közgazdaságtudományi Karon. 2010. December 8.

74. Vízivadvédelem és fenntartható vízivadgazdálkodás. MTA Erdészeti Bizottság, Vadgazdálkodási Albizottság Ülése. Sarród, Kócsagvár, F-HNP. 2010. December 16.

 

 

vissza a lap tetejére