Kisemlősök faunisztikai-. illetve közösségi ökológiai vizsgálata

 

 

Témacsoport felelős: Dr. Kalmár Sándor intézeti munkatárs

 

A kutatás tárgya: A területeken élő kisemlősök faunisztikai értékelése, a populációk létszám dinamikai változásainak jellemzése, illetve az egyes fajok területen tanúsított élőhely -preferenciájának megállapítása, különös tekintettel az erdősávok jelentőségére. A populációmértek becslése, a közösségek ökológiai jellemzése valamint az egyes habitatok jellemző fajösszetételeinek leírása.

A kutatás célja: Megállapítani a kutatási területek jellegzetes élőhely-típusainak (különös tekintettel az ún. „zöld folyosók”) szerepét a kisemlős populációk túlélésében. Adatokat gyűjteni az egyes populációk előfordulásáról, illetve felmérni az előforduló fajok védelmi helyzetét, szükség esetén javaslatot tenni a szükségszerű védelmi megoldásokra.

A kutatás módszere: Elevenfogó csapdázásos vizsgálat, CMR-technikát (fogás-jelölés-visszafogás) alkalmazva, a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer erre vonatkozó irányelvei alapján. A területek jellegzetes élőhelyein monitoring jelleggel működtetett facsapdák fogási adatait számítógépes adatbázis segítségével értékeljük.

A kutatás helyszíne: LAJTA-Project, MOSON-Project