Madár faunisztikai-, illetve közösségi ökológiai vizsgálatok

 

 

Témacsoport felelős: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens

Munkatárs: Dr. Winkler Dániel egyetemi docens

 

A kutatás tárgya: fészkelő madárközösségek vizsgálata mezei élőhelyek fásszárú vegetációiban, illetve a környező mezőgazdasági területeken. (szántók, set-aside, rétek, gyepek). Néhány indikátor faj/fajcsoport, mint a nappali ragadozómadarak (Falconiformes, Accipitriformes), bagolyalakúak (Strigiformes), galambfélék (Columbidae), pacsirtafélék (Alaudidae), valamint a kiemelt fajok (túzok, ugartyúk, sordély) vizsgálata.

A kutatás célja: vegetáció-szerkezet és a madárközösségek összefüggéseinek megállapítása, ökológiai szempontból kedvező szerkezetű erdősávok, fasorok, erdőfoltok telepítési javaslatainak összeállítása. A pacsirtafélék, valamint a sordély indikátor-szerepének vizsgálatával hazánkban még nem foglalkoztak. Hasonlóan a galambfélék ökológiájának, táplálkozásökológiájának vizsgálata is új eredményeket hozhat.

A kutatás módszere: A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer által javasolt, az ornitológiai gyakorlatban már jól bevált metodikák alkalmazhatók. Költési időszakban, az erdősávokban, fasorokban és erdőfoltokban térképezéses módszerrel állományfelmérés, a mezőgazdasági területeken fészkelő fajok esetében részben térképezéses módszer (fogoly, pacsirta-fajok), részben teljes állománybecslés (túzok) segítségével állományfelmérés. További cél az egyes fajok szezonális állományváltozásának nyomon követése.

A kutatás helyszíne: LAJTA-Project, MOSON-Project