Herpeto-faunisztikai vizsgálatok mezei élőhelyeken

 

 

Témacsoport felelős: Dr. Winkler Dániel egyetemi docens

 

A kutatás tárgya: Kétéltű- és hüllőfauna monitorozása

A kutatás célja: A mezei habitatok (különösképpen az erdősávok) a herpetofauna szempontjából alig kutatottak, ismereteink rendkívül hiányosak e téren. Ezeknek a sajátos habitatoknak, mint szaporodó- és táplálkozó-helyeknek, telelőterületeknek, valamint ökológiai zöldfolyosó-területeknek a szerepe vitathatatlan, s kiterjedésük miatt is tisztázandó.

A kutatás módszere: A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer által javasolt metodika alapján kétéltűek esetében a teljes fajlista leltárba vételén túl a kvantitatív felmérés különböző módszerei (sáv menti mintavétel, terelőkerítés és vödörcsapda alkalmazása, szaporodó- és telelőhelyen végzett felmérés, lárvák kvantitatív mintavételezése) alkalmazhatók az említett élőhelyeken. Több hatékony módszer létezik a kétéltűek jelölésére is, így a jelölés-visszafogás segítségével a migráció is nyomon követhető. A hüllők esetében a faunisztikai vizsgálatokon túl kvantitatív felmérés is hatékonyan végezhető (kvadrát mintavétel, sáv menti mintavétel, élvefogó csapdák használata). A hüllők jelölésére szintén használható módszerek vannak.

A kutatás helyszíne: LAJTA-Project, MOSON-Project