Madárközösségek és habitat szerkezetek összefüggései

 

 

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens

 

 A kutatás célja: Magyarországon az ország területének 50,7 %-án szántóföldi növénytermesztés folyik. E hatalmas kiterjedésű területeken a biológiai folyamatok menete minden tekintetben az emberi termelő tevékenység függvénye. Az intenzív mezőgazdasági termelés körülményei közepette teljesen eltűntek, illetve eltűnőben vannak azok a természetes élőhely-menedékek, melyek biztosították az élőlény-közösségek fennmaradását e mesterséges élőhelyeken. Ezen élőhelyeket képesek többé-kevésbé helyettesíteni, pótolni a mezőgazdasági területeken létesített erdősáv-rendszerek, melyek telepítésekor elsősorban a szél okozta károk elleni védekezés megvalósítását tűzték ki célul.

 

Az erdősávok hasznosságát e kitűzött cél szem előtt tartásával számos vizsgálat igazolta, de az erdősávokban megtelepedő állatközösségekről kevés adattal rendelkezünk. Néhány felmérés korábban igazolta azt, hogy a mezővédő erdősávok fontos szerepet játszanak az apróvad-gazdálkodásban, illetve szerepük lehet védett állatfajok fennmaradásában, de tartamos, több évre kiterjedő vizsgálatok nem folytak.

 

A hazai kutatások eddigi eredményeinek ismeretében 1989-ben indultak be ilyen irányú kutatások. Azóta minden évben felmérésre kerültek egy erdősáv-rendszer fészkelő madárállományai, így ezen erdősáv-rendszerben már 17 éves folyamatos adatsorral rendelkezünk. Emellett 1992-1994 és 1997-2000 időszakában további 3 területen folytattunk ilyen vizsgálatokat. Vizsgáljuk a fészkelő madárközösségek összetételét, illetve az erdősávok habitat-szerkezetét, és e két tényező összefüggéseit. A vizsgálatok a Kisalföld 4 pontján, Mosonszolnok (LAJTA-PROJECT), Újkér, Sopronhorpács és Sarród erdősáv-rendszereiben folytak. A kutatási területeket úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy azok megfelelően reprezentálják a Kisalföld élőhelyi adottságait.

 

Az egyik gyakori fészkelő faj, az erdei pityer (Anthus trivialis) fészekalja

Erdei fülesbagoly (Asio otus) fiókája

 

Vörös vércse (Falco tinnunculus) fészekalja műfészekben

Vörös vércse (Falco tinnunculus) fészekalja