Mezei nyulak állategészségügyi vizsgálata a Lajta-projecten

 

 

A kutatás célja vizsgálni a mezei nyúl populációkban előforduló fertőző betegségek jelentkezését. A kutatásban vizsgáljuk a mezei nyúl és az egyes kórokozók kapcsolatát. A kórokozók hatását értékeljük az egyed és a populáció szintjén figyelembe véve az egyéb élő- és élettelen kórokozók hatását.

 

Eddigi kutatásaink kapcsán már részben bizonyítottuk, hogy a Pasteurella sp. baktériumok mint fakultatív kórokozók vannak jelen a mezei nyúl szervezetében és a környezetei tényezőkben beállt negatív irányú változást indikátorként jelzik. Más kórokozók, pl.: a mezei nyulakban az EBHS kórképet okozó calicivirus, obligát patogén ágensként minden esetben betegséget okoznak. Az EBHS állományszabályozó szerepe már bizonyítást nyert.

 

A vizsgálatainkban az alábbi adatokat gyűjtjük:

1. biometriai adatok felvétele, életkorbecslés

2. a vadászatokon elejtett és a kutatási területen egyéb ok miatt elhullott tetemek részletes kórbonctani vizsgálata

3. kiegészítő vizsgálatok elvégzése:

- bakteriológiai vizsgálatok

- kórszövettani vizsgálatok

- parazitológiai vizsgálatok

- esetlegesen virológia/szerológiai vizsgálatok

4. reprodukciós vizsgálatok

5. a környezeti terheléssel kapcsolatosan egyes nehézfémek kimutatása (ólom, kadmium)

        

A vizsgálatok eredményeiről 2006-ban PhD értekezés készült, melyben az1999-2005 évek során gyűjtött adatokat dolgoztam fel.

        

A vizsgálataink során kipróbáltuk a mezei nyúl kábító lőfegyverrel történő befogását, mely munkáról az alábbiakban látható néhány felvétel.

 

 

1., 2. kép: altatás.

3. kép: a narkózis ellenőrzése

 

4., 5., 6. kép: vérvétel