Kiadványok

 

MAGYAR Apróvad KÖZLEMÉNYEK

HUNGARIAN SMALL GAME BULLETIN

 

A Magyar Apróvad Közleményeket kiadja és terjeszti:

 

Magyar Fogoly Kutató Csoport

9400 Sopron Ady Endre u. 5., Nyugat-Magyarországi Egyetem,

Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

 

The Publications is published and distributed by the:

 

Hungarian Partridge Research Group

H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

University of West-Hungary, Faculty of Forestry,

Institute of Wildlife Management and Vertebrate Zoology, Hungary

 

Formai követelmények (útmutató a szerzőknek) pdf-ben

 

 

No. 1. (1997)

 

Vajai, L: Beköszöntő: 1

Faragó, S.: A Magyar Apróvadközlemények céljáról: 3-4

Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) Apróvad Bizottsága: Referencia vadászterületek létesítése az Európában és Észak-Afrikában előforduló leggyakoribb apróvadfajok (fogoly, vörös fogoly, szirtifogoly, bananyakú szirtifogoly, mezei nyúl és fácán állományának védelmére és fejlesztésére: 5-12

Internationaler Jagdrat zur Erhaltung des Wildes (C.I.C.) Niederwildkommission: Einrichtung von Referenzrevieren für die Förderung der AM häufigsten vorkommenden Niederwildarten in Europa und Nordafrika. (Reb-, Rot-, Stein- und Felsenhuhn, Feldhase und Fasan): 13-18

Faragó, S.: A Magyar Fogolyvédelmi Program - Gazdálkodás és kutatás: 19-30

Faragó, S.: The Hungarian Partridge Conservation Program - Management and research: 31-44

Faragó, S.: Az élőhelyszerkezet változása a mezőgazdasági termelés függvényében Magyarországon és hatása az elmúlt 100 évben az apróvad állományra: 45-88

Faragó, S.: Changes of habitat structure depending on agricultural in Hungary in courese of the latest 100 years. Their effects on small game species: 89-106

Faragó, S.: A Fogolypopuláció dinamikája a LAJTA Projectben 1989-1995 - Dynamics of the partridge population covered by the LAJTA Project(Western Hungary) 1989-1995: 107-132

Faragó, S.: A fogoly élőhely választása a LAJTA Projectben - Habitat selection of the grey partridge population covered by the LAJTA Project (Western Hungary): 133-151

Faragó, S.: Összehasonlító mikroklíma vizsgálatok a fogoly (Perdix perdix) családok otthonterületén. További adalék az élőhely diverzitás szükségességéhez - Comparative microclimate studies of the home range of grey partridge (Perdix perdix) families. Additional data supporting the need for habitat diversity: 153-175

Kovács, G.: A fogoly (Perdix  perdix) a Hortobágyon - The grey partridge (Perdix  perdix) on the Hortobágy (Eastern Hungary): 177-185

Faragó, S. &  Giczi, F.: Új lehetőségek a túzok (Otis tarda) védelmében. Egy esettanulmány: A MOSON Project -New possibilities in Great Bustard  (Otis tarda) conservation. A case study: The MOSON Project: 185-195

Németh, Cs.: Kisemlős közösségek vizsgálata a LAJTA-Project erdősávrendszerében - Studies on small mammal communities of forest belt system in the LAJTA-Project: 197-217

 

 

No. 2. (1998)

 

Faragó, S. & Buday, P.: A LAJTA Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata 1989-1997 – Examinations on Grey Prtridge (Perdix perdix) population and its environment covered by the LAJTA Project, 1989-1997. pp. 250. 1998

 

1. BEVEZETÉS

2. A Vizsgálati terület

3. Anyag és Módszer

4. A környezeti viszonyok

            4.1. A meteorológiai viszonyok

            4.2. Főbb élőhely típusok (területkimutatás)

            4.3. A vetésszerkezet és annak változása

            4.4. A LAJTA-Project ragadozó állománya

5. A Fogoly populáció élőhely használata és választása A LAJTA

    PROJECTBEN - az élőhelyfejlesztés alapjai

            5.1. A fogoly populáció élőhely használata és választása 1992-ben

            5.2. A fogoly populáció élőhely használata és választása 1993-ban.

5.3. A fogoly populáció élőhely használata és választása 1994-ben

5.4. A fogoly populáció élőhely használata és választása 1995-ben

5.5. A fogoly populáció élőhely használata és választása 1996-ban

5.6. A fogoly populáció élőhely használata és választása 1997-ben

5.7. A fogoly élőhely használatának és választásának értékelése

6. Élőhelyfejlesztések a LAJTA-Projectben

7. A dúvadgyérítés

8. A Fogolypopuláció VÁLTOZÁSA

8.1. A populáció nagysága, sűrűsége, ivari- és korviszonyai

8.2. A populáció termékenysége

8.3. A populáció halandósága

8.4. A populáció ivari- és korviszonyai

9. A vadászható vadfajok állományváltozása a Lajta-Projectben

10. A Lajta-Project munkájának értékelése

11. BEFEJEZÉS

irodalomjegyzék

Mellékletek

 

 

No. 3. (1999)

 

Faragó, S.: Bevezetés: 1-4

Faragó, S.: A Magyar Fogolyvédelmi Program monitorozó módszerei: 5-13

Jánoska, F.: A HARKA Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata, 1993-1997 - Changes in the Partridge Population and its environment in the HARKA Project in the period 1993-1997 (Summary): 15-151

Mohácsi, S.: A SÁRSZENTMIHÁLY  Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata, 1993-1996 - Changes in the Partridge Population and its environment in the Sárszentmihály Project in the period 1993-1996 (Summary): 153-238

Mohácsi, S.: Az APAJ Project fogoly (Perdix perdix) és környezetének vizsgálata, 1995-1997 - Changes in the Partridge Population and its environment in the APAJ Project in the period 1995-1997 (Summary): 239-312

 

 

No. 4. (1999)

 

Faludi, Cs. & Faludiné, B. B.: Az ABÁDSZALÓK Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata 1994-1997 – Changes in Partridge population and its envoronment in the ABÁDSZALÓK Project (HPCP) in the period 1994-1997: 1-123

Papp, S.: A DÉVAVÁNYA Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata 1993-1997 – Changes in Partridge population and its envoronment in the DÉVAVÁNYA Project (HPCP) in the period 1993-1997:125-222

Papp, S.: A NAGYSZÉNÁS Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata 1993-1997 – Changes in Partridge population and its envoronment in the NAGYSZÉNÁS Project (HPCP) in the period 1994-1997: 223-310

Dr. Faragó, S.: Az 1993-1997 közötti meteorológiai viszonyok értékelése a fogolyállomány szempontjából - Meteorological circumstances of the period 1993-1997. Their evaluation in respect of partridge stocks: 311-378

 

 

No. 5. (2000)

 

Faragó, S.: Perdix VIII. Proceedings o fan International Symposium on Partridges, Quails and Pheasants in the Western Palearctic and Nearctic held in Sopron, Hungary 26th – 29th October 1998. pp. 322. 2000

 

Kovács, Zs.: Preface: 1-2

Faragó, S.: Greeting of the Organizer: 2-5

Faragó, S.: Farewell-speech of the  Organizer: 5-6

Scientific programme of the Perdix VIII. Symposium: 7-10

List of Participants: 11-12

Session 1: Pheasant - Species status, biology, management

Session 2: Pheasant - Biology, introduction and restocking

Sage, R. B. & Robertson, P. A.: Pheasant productivity in relation density, predation and rearing: a meta-analysis: 15-28

Draycott, R. A. H., Butler, D. A. & Carroll, J. P.: Spring diet of Ring-necked Pheasants (Phasianus colchicus) in the UK: Implications for the condition of nesting hens: 29-37

Woodburn, M. I. A. & Robertson, P. A.: Movements of female Pheasants (Phasianus colchicus) between different territorial males during April: 39-49

Nyenhuis, H.: Influences of landscape structure on distribution and density: 51-61

Carroll, J. P. & Hollins, K.: Resonse of Pheasants to predator calls: Measuring "wildness" and strain effects: 63-70

Csányi, S.: The effects Hand-reared Pheasants on the wild population in Hungary: A modelling approach: 71-82

Carroll, J. P. & Papeschi, A.: Flight Characteristics of three strains of Hand-reared Common Pheasants: 83-94

Nyenhuis, H.: Effect in predator-prey interaction between Red fox and Pheasant in Münsterland (Germany): 95-105

Pis, T., Górecki, A. & Kozik, B.: Winter measurements of deep body temperature int he Ring-necked Pheasants by radiotelemetry: 107-115

Session 3: Quail - Biology and genetics

Puigcerver, M, Rodríguez-Teijeiro, J.D., Zijlstra, W., Bonet, V. & Gallego, S.: Indicators of male Quqlity int he call of the Common (Coturnix coturnix): 119-128

Pugcerver, M., Gallego, S., Rodríguez-Teijeiro, J.D., D1Amico, S. and Randi, E.: Hybridization and introgtression of japonese mitochondrial dna in Common Quail populations: a preliminary study: 129-136

Session 4: Partridges - Species biology and population studies

Session 5: The Hungarian Partridge - The small game management in Hungary

Session 6: Grey Partridge - Biology and genetics

Session 7: Grey Partridge - Habitat and population management

Nadal, J., Nadal, J. and Rodríguez-Teijeiro, J.D.: Local age and sex ratios of Red-legged Partridge (Alectoris rufa) declining populations in Huesca (Spain): 139-149

Reitz, F.: The status partridges in Nort-Central France: 151-163

Uimaniemi, L., Lumme, J., Putaala, A. & Hissa, R.: Conservation status of the finnish Grey Partridge (Perdix perdix lucida): 165-169

Liukkonen-Anttila, T., Putaala, A. & Hissa, R.: Effects of change in diet on the nutritional status of Hand-reared Grey Partridge (Perdix perdix): 171-178

Effenberger, S. and Suchentrunk, F.: Population genetics of Grey Partridge (Perdix perdix) in Austria – Preliminary results: 179-181

Kaiser, W.: Impact of Radiotransmitters and tarpping on mortality of adult Grey Partridges (Perdix perdix): 183-189

Aebischer, N. J. & Reitz, F.: Estimating brood production and chick survival rates of Grey Partridges: An evalution: 191-209

O'Gorman, E. C., Kavanagh, B. and Rochford, J.: Home range and habitat use by the endangered Grey partridge (Perdix perdix) in the Irish Midlands: 211-228

Tout, P. & Perco, F.: The Grey Partridge (Perdix perdix) in the region Friuli-Venezia Giulia, ne Italy its recent history current conservation efforts: 229-240

Bro, E., Reitz, F., Mayot, P. & Migot, P.: Environmental correlates of the demographic pattern of declining populations of Grey Partridge (Perdix perdix) in France: 241-256

Reitz, F. & Mayot, P.: Charatcteristics of Grey Partridge movements from the end of summer to the next spring: A comparaive study: 257-266

Potts, D. & Faragó, S.: Partridges in Hungary, 1922-1933: 267-290

Szemethy, L., Heltai, M. & Bíró, Zs.: The situation of predator control in Hungary and the  possibilities of predator management: 291-300

Faragó, S.: The LAJTA Project – The pilot project of the Hungarian Partridge Conservation (HPCP): 301-312

Pintér, I.: Game management in Hungary: 313-322

 

 

No. 6. (2001)

  

Pielowski, Z.: Die Situaution des Feldhasen in Europa und die Möglichkeiten Eines wiederaufbaus seiner  bestände – The status of brown hare in Europe and the possibilities of reconstruction of its populations: 5-11

Hell, P., Slamečka, J., Homolka, M., Jurčík, R. & Poláčiková, M.: Einfluss intensiver Groβflächiger Landwirtschaft auf die Nahrungsökologie des Feldhasen im Slowakischen teil der Donauebene – Influence of intensive large-scale agricultural production on brown hare food Ecology in Slovak part of Danubian Lowlan: 13- 29

Hopp, T.: Az etetés hatása az őzre, élőhelyjavítás etetéssel – The effect of feeding on roe deer – habitat improvement with feeding: 31-58

Szemethy, L. &  Heltai, M.: Ragadozógazdálkodási stratégia – A jövő lehetőségei – Strategy of predator management – Possibilites of the future: 59-78

Kavanagh, B.P., O'Gorman,C. & Buckley, C.: The irish Grey Partridge (Perdix perdix) conservation strategy: An Update 1995-1998: 79-86

Kavanagh, B.P.: The reintroduction of the Grey Partridge (Perdix perdix) to irish farmland: towards methodology: 87-95

Faragó, S.: Adatok a Magyarországi mezei szárnyas fajok testméreteihez – Additional data of te body measurements of field game birds in Hungary: 97-111

Faragó, S.: Adatok a Magyarországi mezei szárnyasvad fajok fészekalj nagyságaihoz és tojásméreteihez – Contribution of data to the clutch and egg size of field game bird species in Hungary: 113-132

Faragó, S.: Mezei szárnyasvad fajok vonulása Magyarországon, jelölt madarak megkerülése alapján – The migration of lowland gamebirds, based on the recovery of ringed specimens in Hungary: 133-161

Jánoska, F.: Mezővédő erdősávok, fészkelő madárállományainak vizsgálata I. A vizsgálatok jelentősége, lehetséges módszerei, kivitelezése – Investigation of the nesting bird populations of the shelter belts.  I. The significanceof the studies, possible methods, implementation: 163-174

Jánoska, F.: Mezővédő erdősávok, fészkelő madárállományainak vizsgálata II. Újkér – The investigation of the nesting bird populations of the shelter belts. II. Újkér: 175-195

Jánoska F.: Mezővédő erdősávok, fészkelő madárállományainak vizsgálata III. Sopronhorpács – The investigation of the nesting bird populations of the shelter belts. III.Sopronhorpács: 197-216

Jánoska F.: Mezővédő erdősávok, fészkelő madárállományainak vizsgálata IV. Sarród – The investigation of the nesting bird populations  of the shelter belts.  IV. Sarród: 217-237

Faragó, S.: Magyarország túzokállománya az 1985. évi Országos Túzokállományfelmérés – Great bustard census in Hungary 1985: 239-276

Faragó, S.: GREAT BUSTARD CENSUS IN HUNGARY 1988: 277-300

Faragó, S.: Investigations on the matter  and energy flow of Great Bustard chiks aged 1-21 days: 301-334

Horváth, Gy. & Kalmár, S.: Az Apodemus agrarius populációinak összehasonlító szünbiológiai vizsgálata három különböző habitatban – Comperative synbiological study of Apodemus agrarius populations in three different habitat: 335-352

Gubányi, A., Kalmár, S. & Horváth, Gy.: Kisemlős közösségek vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén – Research of small mammals community in the Fertő-Hanság National Park: 353-362

 

 

No. 7. (2003)

 

Jánoska, F.: A HARKA Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata, 1998-2002 - Changes in the Partridge Population and its environment in the HARKA Project in the period 1998-2002 (Summary): 3-86

Mohácsi, S.: Az APAJ  Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata, 1998-2002 - Changes in the Partridge Population and its environment in the Apaj Project in the period 1998-2002 (Summary): 87-196

Mohácsi, S.: Az DUNAVECSE Project fogoly (Perdix perdix) és környezetének vizsgálata, 1998-2002 - Changes in the Partridge Population and its environment in the DUNAVECSE Project in the period 1998-2002 (Summary): 197-307

 

 

No. 8. (2004)

 

Faludiné, B. B.: Az ABÁDSZALÓK Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata 1998-2002 – Changes in Partridge population and its envoronment in the ABÁDSZALÓK Project (HPCP) in the period 1998-2002: 1-74

Papp, S.: A DÉVAVÁNYA Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata 1998-2002 – Changes in Partridge population and its envoronment in the DÉVAVÁNYA Project (HPCP) in the period 1998-2002:75-163

Papp, S.: A KONDOROS Project fogoly (Perdix perdix) populációjának és környezetének vizsgálata 1998-2002 – Changes in Partridge population and its envoronment in the KONDOROS Project (HPCP) in the period 1998-2002: 165-253

Faragó, S.: Az 1998-2002 közötti meteorológiai viszonyok értékelése a fogolyállomány szempontjából – Meteorological circumstances of the period 1993-1997. Their evaluation in respect of partridge stocks: 254-307

 

 

No. 9. (2004)

 

Faragó, S.: Adatok néhány Magyarországi emlősfaj koponyaméreteihez Additional data of the skull measurements of a few mammals in Hungary: 1-22

Kovács, G.: A Hortobágy varjúféléi – The Corvids on the Hortobágy (East Hungary): 23-29

Faragó, S. & Kolics, L.: A fácán utónevelésének Magyarországi gyakorlata – Investigation on realising of  Ring-necked pheasant in Hungary: 31-134

Dobó, E.: A hazai apróvadfajok hatása a róka állománydinamikájára, statisztikai adatok alapján – The impact of small game species on the population dynamics of Red fox on the basis of Hungarian statistical data: 135-287

   

Supplement (2006)

 

Faragó, S. & Kalmar, S.: "A Túzok védelme Magyarországon" LIFE-NATURE Project 2005. évi monitoring jelentése: 1-142

 

1. BEVEZETÉS

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. A TEREPI ADATGYŰJTÉS MÓDSZEREI

2.2. A KIÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI

2.2.1. Az egyes területekre vonatkozó eredmények

2.2.1.1. Az állományviszonyok alakulása

2.2.1.2. Élőhely használat

2.2.1.3. Fészkelési adatok

2.2.1.4. Predátor monitoring

2.2.2. Az egyes területek összehasonlító elemzése

3. MOSONI-SÍK

4. KISKUNSÁG

5. SOLTI-SÍK

6. HEVESI-SÍK

7. BORSODI-MEZŐSÉG

8. HORTOBÁGY

9. BIHARI-SÍK

10. DÉVAVÁNYA

11. KIS-SÁRRÉT

12. ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKÁK

12.1. AZ ÁLLOMÁNYVISZONYOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

12.1.1. Túzokészlelések összesített adatai

12.1.2. Túzokészlelések összesített adatai egységnyi (100 km2) területre vonatkozóan

12.1.3. Túzokészlelések átlagos napi értékei a különböző project területek esetében

12.1.4. A túzok sűrűségadatai (egyedszám/nap/100 km2) a különböző project területek esetében

12.1.5. Minimum ismert egyedszámok értékei az egyes területek esetében (2005)

12.2. A TÚZOK ÉLŐHELYVÁLASZTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ

PROJECT TERÜLETEKEN

12. 3. FÉSZKELÉSI STATISZTIKÁK

12.4. TERÍTÉKADATOK

13. FELHASZNÁLT IRODALOM

 

   

Supplement (2007)

 

Faragó, S. & Kalmar, S.: "A Túzok védelme Magyarországon" LIFE-NATURE Project 2006. évi monitoring jelentése: 1-142

1. BEVEZETÉS

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. A TEREPI ADATGYŰJTÉS MÓDSZEREI

2.2. A KIÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI

2.2.1. Az egyes területekre vonatkozó eredmények

2.2.1.1. Az állományviszonyok alakulása

2.2.1.2. Élőhely használat

2.2.1.3. Fészkelési adatok

2.2.1.4. Predátor monitoring

2.2.2. Az egyes területek összehasonlító elemzése

3. AZ ORSZÁGOS SZINKRONSZÁMLÁLÁSOK EREDMÉNYEI 2006-BAN

4. MOSONI-SÍK

4.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A MOSONI-SÍKON

4.2. A túzok élőhelyhasználata és VÁLASZTÁSA A

MOSONI-SÍKON

4.3. FÉszkelés

4.4. Predátor monitoring

4.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

4.4.2. Emlős predátorok monitoringja

5. KISKUNSÁG

5.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása a KiSKUNSÁGBAN

5.2. A túzok élőhelyhasználata és VÁLASZTÁSA A KISKUNSÁGBAN

5.3. FÉszkelés

5.4. Predátor monitoring

5.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

5.4.2. Emlős predátorok monitoringja

6. SOLTI-SÍK

6.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A SOLTI-SÍKON

6.2. A túzok élőhelyhasználata ÉS VÁlasztása

a solti-síkon

6.3. FÉszkelés

6.4. Predátor monitoring

6.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

6.4.2. Emlős predátorok monitoringja

7. HEVESI-SÍK

7.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A HEVESI-SÍKON

7.2. A túzok élőhelyhasználata és választása

a hevesi-síKON

7.3. FÉszkelés

7.4. Predátor monitoring

7.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

7.4.2. Emlős predátorok monitoringja

8. BORSODI-MEZŐSÉG

8.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A

BORSODI-MEZŐSÉGBEN

8.2. A túzok élőhelyhasználata A BORSODI-MEZŐSÉGBEN

8.3. FÉszkelés

8.4. Predátor monitoring

8.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

8.4.2. Emlős predátorok monitoringja

9. HORTOBÁGY

9.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A HORTOBÁGYON

9.2. A túzok élőhelyhasználata

és választása a hortobágyon

9.3. FÉszkelés

9.4. Predátor monitoring

9.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

9.4.1. Emlős predátorok monitoringja

10. BIHARI-SÍK

10.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A bIHARI-SÍKON

10.2. A túzok élőhelyhasználata ÉS

VÁLASZTÁSA A BIHARI-SÍKON

10.3. FÉszkelés

10.4. Predátor monitoring

10.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

10.4.2. Emlős predátorok monitoringja

11. DÉVAVÁNYA

11.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása DÉVAVÁNYÁN

11.2. A túzok élőhelyhasználata ÉS VÁLASZTÁSA

 DÉVAVÁNYÁN

11.3. FÉszkelés

11.4. PREDÁTOR MONITORING

11.4.1. A szárnyas predátorok monitoringja

11.4.2. Emlős predátorok monitoringja

12. KIS-SÁRRÉT

12.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A KIS-SÁRRÉTEN

12.2. A túzok élőhelyhasználata és Választása

 a kis-sárréten

12.3. FÉszkelés

12.4. Predátor monitoring

12.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

12.4.2. Emlős predátorok monitoringja

13. ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKÁK

13.1. A 2006 ÉVI MONITORING ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

13.1.1. Túzokállomány monitoringja

13.1.1.1. A túzokmegfigyelések összesített adatai

13.1.1.2. Túzokészlelések átlagos napi értékei a különböző

project területek esetében

13.1.1.2. Minimum ismert egyedszámok alakulása az egyes

project területeken

13.1.2. A túzok élőhely választása a különböző project területeken

13.1.3. Fészkelési statisztikák

13.1.4. Terítékadatok

14. A 2005 ÉS 2006 ÉVI MONITORING ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

14.1. AZ ORSZÁGOS TÚZOK SZINKRONSZÁMLÁLÁSOK ÖSSZEVETÉSE

14.2. A TÚZOK MINIMUM ISMERT EGYEDSZÁMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

            14.2.1. Mosoni-sík

14.2.2. Kiskunság

14.2.3. Solit-sík

14.2.4. Hevesi-sík

14.2.5. Borsodi-Mezőség

14.2.6. Hortobágy

14.2.7. Bihari-sík

14.2.8. Dévaványa

14.2.9. Kis-Sárrét

14.2.3. A minimum ismert egyedszámok országos összesítése

14.3. A TÚZOK ÉLŐHELYVÁLASZTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

14.4. AZ ÉLŐHELY MONITORING ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

14.4.1. Az egyes területek bonitás adatainak összehasonlítása

14.4.2. Predátor teríték adatok összehasonlítása

IRODALOMJEGYZÉK

 

Supplement (2008)

 

Faragó, S. & Kalmar, S.: "A Túzok védelme Magyarországon" LIFE-NATURE Project 2007-2008. évi monitoring jelentése: 1-282

 

1. BEVEZETÉS

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. A TEREPI ADATGYŰJTÉS MÓDSZEREI

2.2. A KIÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI

2.2.1. Az egyes területekre vonatkozó eredmények

2.2.1.1. Az állományviszonyok alakulása

2.2.1.2. Élőhely használat

2.2.1.3. Fészkelési adatok

2.2.1.4. Predátor monitoring

2.2.2. Az egyes területek összehasonlító elemzése

3. AZ ORSZÁGOS SZINKRONSZÁMLÁLÁSOK EREDMÉNYEI

3.1. A 2007-ES ÉV EREDMÉNYEI

3.2. A 2008-AS ÉV EREDMÉNYEI

4. MOSONI-SÍK

4.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

4.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A MOSONI-SÍKON (2007)

4.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA A MOSONI-SÍKON (2007)

4.1.3. FÉszkelés (2007)

4.1.4. Predátor monitoring

4.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

4.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

4.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

4.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A MOSONI-SÍKON (2008)

4.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA A MOSONI-SÍKON (2008)

4.2.3. FÉszkelés (2007)

4.2.4. Predátor monitoring

4.2.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

4.2.4.2. Emlős predátorok monitoringja

5. KISKUNSÁG

5.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

5.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A KISKUNSÁGBAN (2007)

5.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A KISKUNSÁGBAN (2007)

5.1.3. FÉszkelés (2007)

5.1.4. Predátor monitoring (2007)

5.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

5.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

5.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

5.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A KISKUNSÁGBAN (2008)

5.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A KISKUNSÁGBAN (2008)

5.2.3. FÉszkelés (2008)

5.2.4. Predátor monitoring (2008)

5.2.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

5.2.4.2. Emlős predátorok monitoringja

6. SOLTI-SÍK

6.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

6.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A SOLTI-SÍKON (2007)

6.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA A SOLTI-SÍKON (2007)

6.1.3. FÉszkelés (2007)

6.1.4. Predátor monitoring (2007)

6.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

6.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

6.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

6.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A SOLTI-SÍKON (2008)

6.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA A SOLTI-SÍKON (2008)

6.2.3. FÉszkelés (2008)

6.2.4. Predátor monitoring (2008)

6.2.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

6.2.4.2. Emlős predátorok monitoringja

7. HEVESI-SÍK

7.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

7.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A HEVESI-SÍKON (2007)

7.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA A HEVESI-SÍKON (2007)

7.1.3. FÉszkelés (2007)

7.1.4. Predátor monitoring (2007)

7.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

7.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

7.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

7.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása A HEVESI-SÍKON (2008)

7.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA A HEVESI-SÍKON (2008)

7.2.3. FÉszkelés (2008)

7.2.4. Predátor monitoring (2008)

7.2.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

7.2.4.2. Emlős predátorok monitoringja

8. BORSODI-MEZŐSÉG

8.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

8.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A BORDOSI-MEZŐSÉGBEN (2007)

8.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A BORDOSI-MEZŐSÉGBEN (2007)

8.1.3. FÉszkelés (2007)

8.1.4. Predátor monitoring (2007)

8.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

8.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

8.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

8.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A BORDOSI-MEZŐSÉGBEN (2008)

8.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A BORDOSI-MEZŐSÉGBEN (2008)

8.2.3. FÉszkelés (2008)

8.2.4. Predátor monitoring (2008)

8.2.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

8.2.4.2. Emlős predátorok monitoringja

9. HORTOBÁGY

9.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

9.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A HORTOBÁGYON (2007)

9.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A HORTOBÁGYON (2007)

9.1.3. FÉszkelés (2007)

9.1.4. Predátor monitoring (2007)

9.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

9.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

9.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

9.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A HORTOBÁGYON (2008)

9.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A HORTOBÁGYON (2008)

9.2.3. FÉszkelés (2008)

9.2.4. Predátor monitoring (2008)

9.2.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

9.2.4.2. Emlős predátorok monitoringja

10. BIHARI-SÍK

10.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

10.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A BIHARI-SÍKON (2007)

10.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A BIHARI-SÍKON (2007)

10.1.3. FÉszkelés (2007)

10.1.4. Predátor monitoring (2007)

4.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

4.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

10.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

10.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulás

a BIHARI-SÍKON (2008)

10.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A BIHARI-SÍKON (2008)

10.2.3. FÉszkelés (2008)

10.2.4. Predátor monitoring (2008)

10.2.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

10.2.4.2. Emlős predátorok monitoringja

11. DÉVAVÁNYA

11.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

11.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása DÉVAVÁNYÁN (2007)

11.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA DÉVAVÁNYÁN (2007)

11.1.3. FÉszkelés (2007)

11.1.4. Predátor monitoring (2007)

11.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

11.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

11.2. A 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

11.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása DÉVAVÁNYÁN (2008)

11.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA DÉVAVÁNYÁN (2008)

11.2.3. FÉszkelés (2008)

11.2.4. Predátor monitoring (2008)

12. KIS-SÁRRÉT

12.1. A 2007-ES ÉV ÉRTÉKELÉSE

12.1.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A KIS-SÁRRÉTEN (2007)

12.1.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A KIS-SÁRRÉTEN (2007)

12.1.3. FÉszkelés (2007)

12.1.4. Predátor monitoring (2007)

12.1.4.1. Szárnyas predátorok monitoringja

12.1.4.2. Emlős predátorok monitoringja

4.2. 2008-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE

12.2.1. A TÚZOKÁLLOMÁNY alakulása

A KIS-SÁRRÉTEN (2008)

12.2.2. A túzok élőhelyVÁLASZTÁSA

A KIS-SÁRRÉTEN (2008)

12.2.3. FÉszkelés (2008)

12.2.4. Predátor monitoring (2008)

13. ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKÁK (2007-2008)

13.1. A 2007 ÉVI MONITORING ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

13.1.1. Túzokállomány monitoringja

13.1.1.1. A túzokmegfigyelések összesített adatai

13.1.1.2. Átlagos napi észlelésszámok alakulása a kilenc project- területen

13.1.1.2. Minimum ismert egyedszámok alakulása az egyes project-területeken

13.1.2. A túzok élőhely választása a különböző hazai élőhelyeken

13.1.3. Fészkelési statisztikák

13.1.4. Terítékadatok (2007)

13.2. A 2008 ÉVI MONITORING ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

13.2.1. Túzokállomány monitoringja

13.2.1.1. A túzokmegfigyelések összesített adatai

13.2.1.2. Átlagos napi észlelésszámok alakulása a kilenc project- területen

13.2.1.3. Minimum ismert egyedszámok alakulása az egyes

project-területeken

13.2.2. A túzok élőhely választása a különböző hazai élőhelyeken

13.2.3. Fészkelési statisztikák

14. A 2004-2008 ÉVI MONITORING ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

14.1. AZ ORSZÁGOS SZINKRONSZÁMLÁLÁSI

 ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

14.2. TÚZOKÁLLOMÁNY ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (2005-2008)

15. FÉNYKÉPMELLÉKLET

16. IRODALOMJEGYZÉK

 

No. 10. (2008)

Tartalomjegyzék

 

        Supplement (2009)

        Tartalomjegyzék