intézetünk... felvételizőknek kezdőlap www.UNI-SOPRON.hu

Oktatás
 
Kutatás
 
Kiadványaink
 
Munkatársak
 
Infrastruktúra

Infrastruktúra

Tanulmányi vadászterület

Egyetemi Ifjúsági Gyakorló Vt.

 

Elérhetőségek
 
Partnerek
 
Linkek
 
 
 Tanulmányi Vadászterület

 

Általános adatok

Többéves előkészítő munka után, a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. és az NYME Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási Intézete között létrejött együttműködési szerződés által szabályozottan, 2000. március 1. óta működik a Tanulmányi Vadászterület.

Szervezetileg a Tanulmányi Vadászterület működtetéséért a TAEG ZRt. Soproni Erdészete, valamint a NYME Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézete részéről Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens a kijelölt felelős.

A Tanulmányi Vadászterület teljes területe 1.124 ha, Soprontól nyugati irányban, a Soproni-hegység területén helyezkedik el. A vadászterületet déli, nyugati és északi oldalról az osztrák-magyar államhatár veszi körbe, keleti irányból a TAEG ZRt. vadászterülete határolja. A terület része a Soproni Tájvédelmi Körzetnek, ezért az erdő- és vadgazdálkodási munkákat csak a természetvédelem célkitűzéseivel és előírásaival összhangban lehet végrehajtani.

 

A vadászterület adottságai

A Tanulmányi Vadászterület domborzatilag középhegység-jellegű, legmagasabb pontja, a terület déli részén elhelyezkedő Magas-bérc 557 m magas, de emellett több 500 m feletti csúccsal rendelkezik, átlagos tengerszint-feletti magassága 440 m körüli. A területet mély eróziós völgyek szabdalják, ezek közül a legjelentősebb a Vörös-árok, Farkas-árok, Vadkan-árok, Zsilip-árok. A domborzati viszonyoknak, a megjelenő atlantikus klímahatásnak, valamint a korábbi időszak erdősítési munkálatainak következtében az erdőállományok rendkívül összetett képet mutatnak. Jelentős területet foglalnak el a telepített fenyvesek (leggyakoribb fafajaik a lucfenyő, erdeifenyő, vörösfenyő), bár a korábbi szúkárok következtében részarányuk csökkenőben van. Jellemző erdőtársulások a középhegységi bükkösök, a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és az acidofil kocsánytalan tölgyesek, a patakokat égerligetek kísérik. A teljes terület erdővel borított, sem mezőgazdasági terület, sem egyéb, a vadgazdálkodást befolyásoló földterület (pl. vadföld, legelő) a területen nem található meg. A domborzati viszonyok és az erdőállományok, illetve azok korosztály-viszonyai döntően meghatározzák a vadgazdálkodást, illetve az előforduló vadfajokat. A nagyvadfajok közül a területen a gímszarvas, az őz és a vaddisznó fordul elő.

A Tanulmányi Vadászterületen a vadászatra jogosult a megalakulást követően is a TAEG ZRt. Soproni Erdészete, de a gyakorlati vadászati és vadgazdálkodási munkák jelentős részét az Együttműködési Szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével a NYME Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézete koordinálja.

 

Berendezések

A Tanulmányi Vadászterületen található az 1930-as években épült Roth Gyula-féle egykori vadászház, melyet jelenleg kutatóházként a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet használ és működtet. A TAEG ZRt. az épületet pályázati források segítségével 1999-ben felújította, és a kialakításnak köszönhetően gyakorlati és kutatási célokra felhasználható. Egy egyszerű kialakítású konyha, fürdőszoba, vizsgálati labor, raktár és két lakószoba található benne. Kertjében a végzett vadgazda-mérnökök évfolyam-emlékfáinak parkját hoztuk létre.

A Tanulmányi Vadászterületen a vadlétszám-becslést, a vadmegfigyelést és a vaddisznó vadászatát négy db automata vaddisznószóró segíti. A korszerű berendezések digitális vezérléssel, időkapcsolóval ellátott irányítással működtethetők. A berendezésen tetszés szerint, 2-4-8-16 kg tömegben szabályozható a kiszórt kukorica mennyisége, illetve pontosan beszabályozható a szórás kívánt időpontja. A berendezés időjárás-biztos, elhelyezése szinte kizárja az illetéktelen hozzáférést vagy az eltulajdonítást. A szóró tárolóhordója kézi csörlővel leengedhető, illetve feltöltés után a kívánt magasságba felhúzható. Jelenleg napi négy kilogrammos szórásteljesítménnyel üzemelnek a berendezések, ez háromhetenkénti feltöltést tesz szükségessé.

 

A terület részvétele az oktatásban

Az Erdőmérnöki és a Vadgazda mérnöki Szak gyakorlati követelményei között hangsúlyos szerepet kapnak a terepi gyakorlatok, illetve a tanulmányi vadászatok. A tanulmányi vadászatokon egy-egy apróvad- és nagyvadhajtás szerepel a programban, melyek közül (a Tanulmányi Vadászterület jellegének megfelelően) a vaddisznóhajtást tudjuk a területen megrendezni. A tanulmányi vadászaton az érvényes vadászjeggyel rendelkező hallgatók vadászként, a többi hallgató hajtóként vehet részt az érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelően. A tanulmányi vadászatokon a hallgatók teljes képet kapnak egy társasvadászat szervezési, lebonyolítási feladatairól.

Ugyancsak a Tanulmányi Vadászterületen vesznek részt a szakok hallgatói vadlétszám-becsléseken, illetve vadmegfigyeléseken. A Vadgazda Szak hallgatóinak az említetteken túl az erdei vadkár-becslési gyakorlatokat is a Tanulmányi Vadászterületen tartjuk.

A Vadgazda mérnöki Szak hallgatói a 4 hetes nyári üzemi gyakorlat egy hetét a Tanulmányi Vadászterületen töltik el, ahol kiscsoportos munkában, az Intézet irányítása mellett, a vadászterületekkel kapcsolatos napi teendőkkel (magasles-építés, les-karbantartás, cserkelőút-készítés és karbantartás, vadmegfigyelés, etetés, stb.) készség-szinten ismerkednek meg.

 

Vadászat a Tanulmányi Vadászterületen

Az éves állomány-hasznosítási tervektől függően a vadászterület éves terítékei az alábbiak szerint alakulnak:

  • Szarvasbika: 3 pld

  • Szarvastehén: 5-6 pld

  • Szarvasborjú: 6-8 pld

  • Őzbak: 6-8 pld

  • Őzsuta: 10-14 pld

  • Őzgida: 10-14 pld

  • Vaddisznó: 26-30 pld

 

A trófeás vad elejtés lehetősége felett minden vadászati év kezdetén az Intézet igazgatója jogosult dönteni.

A tarvad-hasznosításból és a vaddisznó vadászatából azok a hallgatók is kivehetik részüket, akik éves munkájuk során, szabadidejük terhére, közreműködtek a Tanulmányi Vadászterületen folyó kutatási és terület-karbantartási munkákban. Ezek a hallgatók elsősorban az Egyetemi Ifjúsági Gyakorló Vadásztársaság tagjai közül kerülnek ki.

Ugyancsak nagy számban használják ki a hallgatók a tavaszi szalonkavadászat semmihez sem hasonlító hangulatának élvezetét szervezett keretek között a Tanulmányi Vadászterületen.