Egykori tanítványok

 

 

Sziasztok!

 

Albert László vagyok, a Fővárosi Állat- és Növénykert Dél-Amerika házának állatgondozója. 2003-ban végeztem Sopronban, az Erdőmérnöki Kar vadgazda mérnöki szakán, majd a soproni diplomának köszönhetően tanulmányaimat az ELTE TTK zoológus szakán folytathattam. Gyermekkorom óta állatokkal és természetvédelemmel szeretnék foglalkozni, ezen céljaim eléréséhez nagy segítséget nyújtott a vadgazda mérnöki diploma, aminek köszönhetően sikerült elhelyezkednem a Fővárosi Állatkertben. A képzés során gyűjtött elméleti és gyakorlati tapasztalatoknak köszönhetően nemzetközi szinten is elismert projectek vezetésében és kivitelezésében veszek részt a Pest Környéki Madarász Kör keretei között. A soproni vadgazda mérnök képzés és a számonkérés színvonala számomra garancia a megfelelő szintű tudás megszerzéséhez, a város és az Egyetem magával ragadó atmoszférája pedig már csak hab a tortán! Bár bepillantást nyerhettem az ország több felsőoktatási intézményének vadgazda mérnök képzésébe, számomra ez a képzés egyet jelent Sopronnal, csak ajánlani tudom! A közeljövőben tervezem egy mesterképzés elvégzését, aminek helyszíne számomra egyértelműen a Hűség Városa!

Albert László

 

 

 

1997-ben végeztem - az akkori Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazda Mérnöki Szakán - Sopronban.

A tanulmányok befejeztével munkába álltam az Ikva-völgye Vadásztársaság alkalmazásában, fővadászi beosztásban.

A területileg Fertőszentmiklós központtal működő vadásztársaság nagyvadas jellegű, mintegy ötezer hektáron gazdálkodik. Az Éves vadászati és vadgazdálkodási tervünk mintegy 400-500 db/év nagyvad elejtését írja elő, amit nagyrészt bérvadászatok keretein belül értékesítünk. A területen jelentős a mezőgazdasági és erdei vadkár. Minden évben- az előírások szigorítása ellenére is – több vaddisznóhajtást tartunk, nagyrészt eredményes terítékkel. Tervszerű vadfölgazdálkodást folytatunk. Mindezek mellett az apróvad-gazdálkodást sem hanyagoljuk el, takarmányozással, dúvadgyérítéssel, az élőhely javításával próbálunk apróvadállományunkkal gazdálkodni.

Mindezen feladatok összehangolásához és eredményes ellátásához a gyakorlaton kívül az elméleti ismeretek elsajátítására is szükség van. A Vadgazda Mérnöki Szakon szerzett ismereteimet eredményesen tudtam a gyakorlatban alkalmazni. A Sopronban tanultak kitűnő szakmai tudásanyagot adnak a gyakorlati ismeretek és tapasztalatok mellé, azon szakemberek részére, akik a vadászat-vadgazdálkodás területén kívánnak érvényesülni. Bátran ajánlom minden érdeklődőnek, és kívánok hozzá „Jó szerencsét” !

 

Bokányi Gábor

 

 

 

Jó Szerencsét!

 

Herczeg Zoltán vagyok, 1999-ben végeztem Sopronban vadgazda mérnök szakon. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vadászati szakterülettel foglalkozó osztályán dolgozom.

A Sopronban megszerzett tudásom, az oktatóimtól kapott természetközeli gondolkodásmód alapozza meg azt a természetvédelmi szakmai munkát, amit immár 6. éve végzek a Természetvédelmi Hivatalban. Aki igazán minőségi oktatásban szeretne részesülni a vadgazdálkodás-vadászat tudománykörében, hogy jelölje meg első helyen ezt a szakot!

 

Herczeg Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemenszky Péter vagyok az OMVK Somogy megyei Területi Szervezetének titkára.

Eredeti szakmám erdész – technikus. A Bakonyban szolgáltam erdész – vadászként, amikor elkezdtem a Nyugat - Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki karán a Vadgazda Mérnöki Szakot. 2000-ben szereztem diplomát, majd lettem Somogyban az ország egyik legjobb nagyvadas területének fővadásza. Közel egy éve - mintegy 15 év szakmai gyakorlattal a hátam mögött - cseréltem a terepjáró kormányát íróasztalra és azóta a vadászok érdekképviselete, oktatása, vizsgáztatása képezik a feladatomat. A szakmán belüli ranglétra legalsó fokától idáig sokfélének, színesnek és sokak számára talán kétpólusúnak tűnhet egy ilyen életpálya, de azt gondolom, a "Hűséges Városban", Sopronban megkaptuk az alapokat ahhoz, hogy hivatásunkon belül ne érhessenek bennünket meglepetések. Bizton állíthatom, hogy az egyetem elhivatott oktatói gárdájának neve akkor is és ma is garancia a képzés minőségére. Az ő általuk átadott tudás szolgál mindannyiunk bázisául, melyből rendre meríthetünk, és ha netán megakadunk, hozzájuk mindig fordulhatunk! Sokan dolgozunk  a szakma sokféle területén akik itt végeztünk, egy cinkos kacsintás egymás felé mindig jelzi: Egy helyről jöttünk, együvé tartozunk. A mai rohanó világban ez egy biztos háttér és ha tehetem, mindenkinek ajánlom a Vadgazda Mérnöki képzést Sopronban és garantálom, hogy az egyetemi életre mint élete legszebb időszakára fog visszagondolni mindenki. Magam is így vagyok ezzel és ezúton kívánok a Vadgazda Mérnöki képzésben résztvevő minden oktatónak további szakmai sikereket, erőt és  egészséget. Jó szerencsét!                    

 Kemenszky Péter

 

 

Magyar István vagyok a Soproni Egyetem, a mai Nyugat Magyarországi-Egyetem Erdőmérnöki Karán szereztem vadgazda mérnöki diplomát.

Az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás terén eltöltött éveim után a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolában dolgozom mérnök-tanárként Tiszafüreden.

A vadgazda mérnöki diplomát kiegészítve egy szintén Soproni Természetvédelmi szakmérnöki diplomával jelenleg mérnök-tanárként veszek részt az intézmény környezet és természetvédelmi szakmacsoportban a szakmai elméleti tárgyak oktatásában. A Sopronban szerzett szakmai tudományoknak köszönhetően nem okozott nehézséget az ismeretek terjesztése. Az elméleti, szakmai munka mellett a Tiszaszentimrei Aranykalász Vadásztársaság elnökeként is dolgozom a gyakorlati vadgazdálkodásban. 1999-ben a vadgazdálkodás terén végzett tevékenységeimet Nimród éremmel ismerték el. Őszintén ajánlom minden olyan továbbtanulni szándékozónak, aki az erdő- és vadgazdálkodás tudományával szeretne foglalkozni a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki karának vadgazdálkodási szakát. A hagyományok és ezzel együtt a szakma magas szintű oktatása országszerte keresetté teszi az itt végzett mérnököket. Jó szerencsét, üdv a vadásznak! Tisztelettel:

 

Magyar István

 

 

 

Dr. Marosán Miklós egyetemi adjunktus, vadgazdálkodási és vadászati szakértő vagyok. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán 1999-ben végeztem, mint vadgazda mérnök. 2001-ben egyetemi szintű agrármérnöki oklevelet szereztem az Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Karán. 2004-ben védtem meg doktori (PhD) értekezésemet Sopronban, a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolában. Jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar Állattani Intézeti Tanszékén dolgozom. Munkahelyemen a vadászati-vadgazdálkodási, valamint a természetvédelmi tantárgyak oktatását látom el a tanszékünkön folyó vadbiológiai kutatások végzése mellett. A vadgazda mérnöki szakon elsajátított korszerű, ökológiai alapokon nyugvó szakismereteimet egyetemi oktatói és kutatói munkám során is jelentős mértékben tudom hasznosítani.

A most érettségiző fiataloknak akiket érdekel a vadbiológia, a vadgazdálkodás illetve a vadászat messzemenőkig tudom javasolni, hogy a leghűségesebb városban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Vadgazda mérnöki (BSc.) szakára jelentkezzenek, mivel itt a magas szintű elméleti ismereteket a vadgazdálkodási gyakorlati tantárgyak tökéletesen kiegészítik. Úgy gondolom, hogy a szakma szellemiségét itt lehet a legjobban elsajátítani és „nemcsak” szakmailag, hanem erkölcsi értékekkel is jelentősen gazdagodva hagyhatják el a végzett hallgatók az Egyetemet.

 

Marosán Miklós

 

 

Erdész-vadász családba születtem,így mi sem volt természetesebb hogy az érettségi után Sopronba jelentkezzek a vadgazdamérnöki szakra!

Az egyetemen szerzett tudást gyorsan lehetőségem nyílott alkalmazni, hála az intézmény jó hírének. Diplomám birtokában előbb egy neves zalai vadászterületen dolgoztam hivatásos vadászként, majd pedig a SEFAG Zrt. világhírű területére, Lábodra kerültem fővadásznak.

Munkahelyeimen részt vehettem a Vadgazdálkodási Intézet gím- és dámszarvas kutatási programjaiban melyek eredményeit a szakma nagy érdeklődéssel követi.

 

Nyúl András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintér Csaba vagyok, 36 éves, vadgazdamérnök. Az egyetem vadgazdamérnök szakán 1997-ben végeztem az első évfolyamon. Akkoriban ez a szak még teljesen új volt, de a felvételi tájékoztatóban olvasottak alapján rögtön tudtam, hogy ezt "nekem" indították.

A szak elvégzése után a Győr-Moson-Sopron megyei Földművelésügyi Hivatal trófeabírálatára kerültem, majd 1998. július 1-től a vadászati és halászati felügyelőségét vezettem. A hivatalok átszervezése, 2007. január 1. után ezt a szervezetet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztályának nevezik, melynek továbbra is a vezetője vagyok. Az egyetemen indított vadgazdamérnök képzés felruházott azzal a szakmai kompetenciával, stabil tudással, amely segít a mindennapi szakigazgatási munka elvégzésében. A felsőfokú képzésben tanultak tájékozottá és sokoldalúvá tettek, az egyetem
személyiségnevelő hangulata, értékrendje, és felkészült tanárai meghatározóak az életpályám alakulásában.

 

Pintér Csaba

 

 

 

 

 

 

2003-ban végeztem a NYME- Erdőmérnöki Kar vadgazda mérnöki szakán. Jelenleg az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetének vadászati műszaki vezetőjeként és aktív vérebvezetőként dolgozom.

A munkámhoz elengedhetetlen szakmai ismereteket a NYME Vadgazdálkodási Intézetének képzésén szereztem meg, melyet azóta is alkalmazok és folyamatosan bővítek. Jó szívvel ajánlom minden kedves jelentkezőnek ezt a nagymúltú intézményt, ahol nemcsak szakmailag fejlődhetnek, hanem rengeteg barátságot köthetnek, s már végzett vadgazda mérnökként bármikor, bármilyen kérdéssel bátran fordulhatnak professzoraikhoz, tanáraikhoz.

 

Vadászüdvözlettel:

Tóth Réka

 

 

 

 

Dr. Pallós Andrea vagyok, állatorvos, lovakkal és kisállatokkal foglalkozom, állatorvosi rendelőm Sóskúton található. Hobbim a vadászat és a vadászkutyák kiképzése. Úgy éreztem, hogy tősgyökeres „pestiként” és maximalistaként nem akarok a kocavadászok sorában állni, igazi vadász szeretnék lenni. Ezért beiratkoztam az ország számomra legvalódibb, nagy hagyományokkal rendelkező egyetemére, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki karára. Másoddiplomásként 2003-ban végeztem a Vadgazda-mérnöki szakon, Sopronban. Választásom jónak bizonyult, életem legszebb diákévei következtek, mialatt megszereztem azt a magas szintű szakmai tudást, melyet jól hasznosítva elértem célomat. Ráadásként évfolyamtársaimmal a mai napig tartom a kapcsolatot, amely sokkal szorosabb, mint első anyaegyetemem, az Állatorvosi Egyetem esetében. Azt vallom, hogy ez a nagy múltú intézmény képes az őt választó embereknek azt az ismeretanyagot nyújtani, mely a soproni diplomát egyedülállóan értékessé teszi. Az itt szerzett kapcsolatok, a megszerzett tudás, az Egyetem egykori és majdani hallgatóinak a hagyomány általi összefűzése garanciát jelent és országszerte keresetté teszi az itt végzett mérnököket. Mindezek okán ajánlom, hogy akik e nemes és szép hivatást választják, első helyen válasszák Sopront, ígérem, nem bánhatják meg.

 

Üdvözlettel:   Dr. Pallós Andrea

 

 

 

 

 

 

A vadgazdálkodásban 1972-óta dolgozom, a szakma szinte minden területén tevékenykedtem. Pályámat vadásztársasági hivatásos vadászként kezdtem, majd 1974-ben vadgazdálkodási szaktechnikusi oklevelet szereztem. 1980-tól a FÁGVAD élővad telepére kerültem csoportvezetősént, egy év múlva az üllői fácántelep és dámkert vezetőjévé neveztek ki. Ezt követően a MAVOSZ Bugyi Vadgazdaságának műszaki vezetője, majd a MAVAD vadgazdálkodási és vadászati szakértőjeként működtem. 1990-től a GATE Állattani Tanszékén, majd a SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszéken meghívott előadóként a szakmérnök képzésben kynológiai tárgyban oktattam és teszem ezt a mai napig. 1990-ben a Vadászok és Természetvédők Közép-Magyarországi Szövetsége fővadásza és kynológusa lettem. Ettől kezdve a vadászjelöltek oktatásában tevékenyen részt veszek. 1992-1997-ig az OMVV Kynológiai Bizottság elnöke, majd az újonnan megalakult OMVK Kynológiai Szakbizottságának első elnöke voltam. A Soproni Erdészeti- és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán 1993/94-es tanévben meghirdetett vadgazda mérnöki képzésre jelentkeztem, majd felvételt nyertem. 1996/97-es tanévben kiváló eredménnyel végeztem. 1997-től az FVM vadgazdálkodási és vadászati szakértői listáján jegyeznek. 1999-2001 között a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán Természetvédelmi szakmérnöki képzésben vettem részt, jó eredménnyel végeztem. 2000. évtől Somogy megyében élek és egyéni vállalkozóként folytatom a szakmámat, meglehetősen széles skálán. Az egyetemi éveim alatt – bár már nagy szakmai gyakorlattal rendelkeztem – sok új ismeretre tettem szert, egyben meglehetősen magas színvonalú oktatási metodikába és hivatástudatra, nevelésbe tekinthettem be. Ez valójában mindig arra ösztökélt, hogy támogassam és bíztassam mindazokat a fiatalokat, akik vonzalmat éreznek a természethez, a vadon élő állatokhoz és az azokkal való bánáshoz és mindezt szeretnék egyetemi tanulmányokkal mélyíteni. Ehhez garancia a soproni „műhely”.

 

Pomázi Ágoston

 

 

A természet szeretete és a vadászathoz kötődő vonzalom családi szálakra tekint vissza. 1997-ben végeztem a Soproni Egyetem Vadgazda Mérnöki Szakán. Az itt szerzett tudás, mind elméleti, mind gyakorlati része, munkámnak egy fontos alapja. A magas szintű vadgazdálkodási oktatást neves tanárok, nagy tapasztalatú professzorok folyamatosan biztosítják. Jelenleg egy húszezer hektáros alföldi vadásztársaságnak vagyok a vadászmestere és hivatásos vadásza. 1998 óta tagja vagyok a Csongrád Megyei Vadgazdálkodási Tanácsnak is. A Sopronban eltöltött diákévek sok kellemes élménnyel  gazdagították életemet. Az egyetemen kialakult és még élő barátságok számomra sokat jelentenek. Mindezek birtokában ajánlom a természet és a vadgazdálkodás iránt érdeklődőknek, hogy elsőként válasszák a Nyugat-Magyarországi Egyetem vadgazdamérnöki szakát.

 

Tisztelettel:

Soós László